Je slavernij is voorbij! (Als je het wilt)

James Corbett maakt al 7 jaar bewustmakend nieuws: audio’s, video’s en artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen als de Big Brother politiestaat, de bankfraude, geopolitiek en valse vlag operaties. De eerste keer dat ik met zijn werk in aanraking kwam, was toen ik op zoek was naar informatie over de Bilderbergers. Corbett heeft een fantastische video gemaakt waarin hij haarfijn analyseert waarom we tegen de Bilderbergclub moeten zijn.

Het Corbett Report is altijd goed gedocumenteerd, bloednuchter, messcherp en nietsontziend. De conclusies stemmen niet vrolijk: we zijn zo langzamerhand slaaf van de banken, van almachtige multinationals en van een overheid die ons afluistert en controleert. Onlangs maakte James Corbett nog een boeiende documentaire over de Fed Century of Enslavement: The History of The Federal Reserve die LLE ook onder de aandacht heeft gebracht.

Het is voorbij met onze vrijheid, we zijn hopeloos onderworpen aan onze zogenaamde leiders, de politici, de bankiers. Stomverbaasd was ik dan ook toen ik Corbett Report 119 aantrof: Your Slavery is over! (If you want it) Onze toestand van slavernij is voorbij, met een vingerknip, als we het willen …? Corbett stelt de vraag wat het eigenlijk betekent om vrij en onafhankelijk te zijn… Wat als vrijheid niets anders is dan de keuze die we iedere dag maken om onze cognitieve onafhankelijkheid te doen gelden?

Lees verder

Europese Commissie wil 42 persoonlijke gegevens van alle vliegtuigpassagiers

Een goede crisis moet je nooit verloren laten gaan! Dat moet de gedachte zijn van de Europese Commissie, ze slaat weer een grote slag tegen uw recht op privacy:

De Europese Commissie is van plan om 42 persoonlijke gegevens van alle vliegtuigpassagiers die van en naar de Europese Unie reizen te verzamelen en gedurende vijf jaar bij te houden. Dat blijkt uit het nieuwe antiterrorismeplan dat vandaag wordt gepubliceerd, maar dat The Guardian al kon inkijken.

De Europese Commissie stelt voor om van elke vliegtuigpassagier die de EU binnenkomt of verlaat 42 gegevens te bewaren. Het gaat onder meer om gegevens op de bankkaart, thuisadres en maaltijdvoorkeuren, zoals halal. Die gegevens zouden dan worden verzameld in één grote database, die de politie en de veiligheidsdiensten kunnen raadplegen.

Tja, The Evil Empire Strikes Again. Ook George Orwell zou de Europese Commissie hiervoor een complimentje willen geven. Maar het is niet alleen de Europese Commissie:

Verscheidene Europese binnenlandministers drongen in de nasleep van de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo aan op strengere antiterreurmaatregelen

Het steeds verder beperken van vrijheden. EU Totalitair, wel zo gemakkelijk!

Nederland Totalitair: Oktober-editie

De Nederlandse overheid maakt het bont, erg bont. Dagelijks komen er nieuwe dictaten en nieuwe ontboezemingen die schrikbarend hard optellen naar een volledig totalitaire overheid. Alles staat in dienst om de belastingdruk te maximaliseren en de rechten van burgers te minimaliseren.

Om het probleem eens expliciet duidelijk te maken, hoe gestoord de werkelijkheid tegenwoordig is, een korte blik op één maand privacy nieuws van slechts één bron: privacynieuws.nl. Het geeft een schrikbarend overzicht van hoe hard de Nederlandse overheid zichzelf nu aan het hervormen is tot een totalitaire entiteit.

Lees verder

NSA zet Nederland onder druk om spionage mogelijk te maken

Wat is Snowden toch goed bezig, eindelijk komt er wat waarheid te voorschijn.

De NSA zet Nederland onderdruk om spionage wetgeving te introduceren:

De Amerikaanse inlichtingendienst NSA zet lidstaten van de Europese Unie onder druk om grootschalige spionage mogelijk te maken. Snowden noemt Zweden en Nederland als specifieke voorbeelden van landen waar de NSA op deze manier te werk is gegaan.
“Deze landen hebben instructies gehad van de NSA”, stelt Snowden, “over hoe ze de juridische bescherming van de communicatie van hun inwoners kunnen inperken.”

“Een van de de belangrijkste activiteiten van de ‘Foreign Affairs Division’ van de NSA is om EU-lidstaten onder druk te zetten of te stimuleren om hun wetten te veranderen, zodat massasurveillance mogelijk is”, schrijft Snowden.

En kennelijk werkt het, want de Nederlandse overheid is al aan het werk:

 De onthulling komt precies op het moment dat Nederland overweegt om wetgeving in te voeren die het mogelijk maakt om internetkabels ongericht te tappen. Een commissie die door het kabinet is ingesteld, heeft dat aanbevolen. Nadat landen wetgeving invoeren, wordt de inhoud van de taps gedeeld met de Amerikanen, stelt Snowden

Koren op de molen van Plasterk, Plasschaert en Opstelten uiteraard, die willen toch al flink totalitair afluisteren, en de NSA zet ze onderdruk om nog een paar stappen verder te gaan. De Nederlandse overheid is verdorie bezig om ongericht (i.e. iedereen!) internet aftappen te legaliseren! Ongericht heel internet aftappen: de Nederlandse overheid heeft alle Nederlanders schuldig bevonden aan crimineel gedrag. Schuldig totdat onschuld is bewezen, kennelijk.

Wie vertegenwoordigt onze volksvertegenwoordiging nu eigenlijk precies? Niet de eigen burgers in ieder geval, want die zijn in hun ogen allen kennelijk criminelen, we zijn het doelwit en ons aller privacy wordt hier geslachtofferd.

Politiestaat Nederland: echtpaar 32 dagen vast voor onschuldige crème

De douane op Schiphol en de Rechtbank is Haarlem zijn zo totalitair als het maar kan. De Politiestaat bestaat, en het is Nederland. Een zeer onschuldig echtpaar zat 32 dagen vast omdat de douane een huidverzorgingscrème aanzag voor cocaïne. Dit verhaal is echt compleet gestoord, tekenend voor de staat van Nederland anno 2013. Lees en huiver, want volgende week overkomt u dit.

Een echtpaar uit Almere heeft 32 dagen in een Huis van Bewaring gevangen gezeten omdat de douane na een test op Schiphol vorige maand ten onrechte concludeerde dat de huidverzorgingsscrème van de vrouw cocaïne bevatte. Afgelopen maandag werd het stel vrijgelaten omdat uit laboratoriumonderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) was komen vast te staan dat er in het geheel geen verdovende middelen in de crème zaten.

De verdachten hebben van meet af aan stellig ontkend iets met drugssmokkel te maken te hebben. Ze wezen erop dat ze geen strafblad hebben en geen crimineel motief. Ze hebben goed betaalde banen, zijn ouders van twee minderjarige kinderen en verzorgen ook nog inwonende ouders. Toch besloot het OM in Haarlem en ook de rechtbank dat ze niet in vrijheid de uitkomst van laboratoriumonderzoek mochten afwachten. De vrouw kon zelfs bonnetjes overleggen van de in Paramaribo gekochte crème maar ook dat mocht niet baten.

Via: PrivacyNieuws.nl

NL en EU willen internet identiteitskaart (eID) voor elke inwoner

De Europese Commissie heeft plannen om om het gedrag van internetgebruikers te controleren en aan banden te leggen aan de hand van een verplichte elektronische identificatie op Internet. De technocraten zien internet steeds meer als een bedreiging voor de gevestigde orde. Ondertussen denkt het kabinet na over de mogelijke invoering van een elektronische identiteitskaart (eID). Met dit document zouden mensen zich op het internet moeten kunnen identificeren.

Lees verder

Dit beleid komt natuurlijk van…. Neelie Kroes,  weer een VVDer!

Uiteraard verkoopt Neelie u het volgende stukje totalitair EU-‘bescherming’ beleid als iets dat goed voor u is! Veiligheid online! En ook in het buitenland veilig en gemakkelijk zaken kunnen doen met uw overheid! En zoals Neelie zelf zegt: we introduceren het niet verplicht en alleen over vereenvoudigen overheidszaken. Dus: Wie wil dat alles nu niet?

En het is goed voor uw kinderen! eID maakt kennelijk ook ouderlijke controle mogelijk. De VVD/EU wil uiteraard graag uw kinderen beschermen, hier dan weer middels dit eID! Binnenkort moet u vermoedelijk uw internet eID kaart in uw computer-steken voordat u volledig gecontroleerd dus het internet op mag van de EU. Geautomatiseerd Internet-filter / internet ontzegging in 5.. 4.. 3..

Totalitair gedrag van de EU en de VVD? Absoluut.

EU verplicht alwetende eCall chip in auto’s

Elke dag een nieuw schandaal: de EU verplicht nu fabrikanten vanaf 2015 om uw auto te chippen met de eCall chip. Een auto die 112 kan bellen bij een ongeval, klinkt goed toch!?

De wondere wereld van de eCall chip betekent dat deze verplichte chip alles over uw auto weet en dit continue doorgeeft aan de centrale eCall dienst. De chip in uw auto staat in directe verbinding met nagenoeg elk onderdeel van uw auto. En uw gechipte auto staat continu in verbinding met de eCall centrale. Dit betreft dus de ultieme ‘slimme’ en communicatieve auto.

De leugens springen alweer direct op je af, GeenStijl schrijft:

Daarom is het systeem dankzij Toine Manders door de EU per 2015 verplicht gesteld in alle nieuwe auto’s. Maar wat kan het ding nou precies? De EU zelf schrijft dat “the system is only active when an accident occurs”. Maar in een artikel waaraan de chipmaker zelf heeft meegewerkt, staat te lezen: “Een auto met eCall maakt, net als een mobiele telefoon, via de simkaart continu contact met de gsm-palen waar de auto langsrijdt. De telecomprovider weet hierdoor altijd waar iedere auto is.”

De EU zegt expliciet eCall ‘is only active when an accident occurs or if it is manually triggered, there is no privacy issue related to any tracking of your car.’ De leverancier heeft duidelijk een heel ander idee over de connectiviteit. En we weten: wat de telecomprovider weet over u, weten alle inlichtingendiensten ook over u. Op dus naar de details.

Lees verder

EU wil lagere lonen in België

In de categorie: Een dag sociale rechten niet aangevallen is een dag niet geleefd, heeft het EU-regime hun oog laten vallen op het Belgische loonvorming beleid. AnderEuropa.org: België als testcase voor de aanval op de werkende bevolking.

België wordt een testcase voor de aanval op de sociale rechten. Eurocommissaris Olli Rehn lijkt er erg  op gebrand te zijn om te testen hoe ver hij kan gaan met de relatief nieuwe regels over het ‘economisch bestuur’; wat betreft de aanval op arbeidersrechten werd België als testcase uitgekozen.

Het ergste is niet dat dit een slechte aanpak is van de economische crisis, maar dat de Commissie het aandurft tussen te komen in de loonvorming. De bepaling van de lonen is iets anders dan de prijs vastleggen voor een reep chocolade of een tractor; het heeft te maken met het recht van de loontrekkers om betrokken te zijn bij de onderhandelingen, zodat ook zij kunnen bepalen tegen welke ‘prijs’ hun arbeid kan verkocht worden.

Het gaat hier om fundamentele rechten, en het gelobby zou de overwinningen van tientallen jaren sociale strijd kunnen ongedaan maken.

De Commissie is zich goed bewust van de inzet, en is politiek een hoog spel aan het spelen. Het gaat zelfs niet om de cijfers van de overheidstekorten, groeipercentages of obligatierentes; het gaat erom of de Commissie de sociale rechten kan terugdraaien. Aangezien ze de bevoegdheid daartoe niet heeft op basis van de Europese verdragen, gebruikt de Commissie alle mogelijke achterpoortjes om het toch te doen.

Het EU-apparaat wil dus ook de Belgische economie saboteren, door basale sociale rechten ongedaan te maken. Het EU-apparaat richt zijn kanonnen dus op de Belgische arbeidersrechten.

EU totalitair, wel zo gemakkelijk.

Ook België doet afstand van budgetrecht en soevereiniteit

AnderEuropa.org: 24 mei 2013 – Gisteren werd het “begrotingsverdrag” door de Belgische Senaat goedgekeurd, en het Parlement zal dit hoogstwaarschijnlijk in de komende weken ook doen.  Daarmee zullen ook de Belgische volksvertegenwoordigers hun bevolking nog een stuk dieper geduwd hebben in de budgettaire dwangbuis. Met dit verdrag  wordt afstand gedaan van het soeverein recht om democratisch over de begroting te beslissen; wie het ondertekent laat de begroting voortaan door  neoliberale regels  dicteren.

Lees verder ->

EU totalitair, wel zo gemakkelijk.

EU gaat EU-kritische politieke partijen boetes opleggen

Deze kop is echt. De EU gaat politieke partijen beboeten wanneer ze EU-kritische geluiden laten horen. Deze regeling opent uiteraard de deur voor onbegrensde politieke druk. De EU geeft hiermee de termen “totalitair”, “dictatuur” en “fascistisch” een nieuwe en diepere betekenis.

De Europese Commissie wil  partijen sancties opleggen als zij zich niet aan de gedefinieerde fundamentele waarden van de EU houden. De socialisten in het Europees Parlement plannen straffen voor afwijkende meningen.

De EU is anti-democratisch (niet alleen ondemocratisch, nee, het neemt de democratie zelfs actief weg) en het EU-regime bewijst dit dagelijks weer. Lees verder