EU in optima forma: Frans Timmermans vernietigt Nederland met ISDS

Arno Wellens is weer scherp:

ISDS zal er komen, het is tijd voor wat juridische haarkloverij. ISDS is een significant onderdeel van TTIP, het nog te tekenen trans-Atlantische handelsverdrag. De bij referendum afgewezen grondwet [lle: hier en hier] die er niet zou komen biedt alle ruimte om ISDS door te laten gaan. En naar nu blijkt komt ISDS er gewoon, dankzij een ‘smerige truc’ van Frans Timmersmans zijn partij in het Europees parlement.

Ja, Frans Timmermans heeft zichzelf over de rug van MH17 slachtoffers een baantje bij de EU in gelogen, en dat gaat ons nu dus flink kosten! Hij en zijn partij drukken het ISDS er wel even door, uiteraard tegen de expliciet uitgesproken wens van de Europese inwoners.

Morgen, op 10 juni gaat het Europarlement stemmen over ISDS, en de uitkomst is door de acties van Timmermans nu al duidelijk:

Lees verder

EU in optima forma: Brussel nu ook de baas over NL asielbeleid

Ja, de EU kost ons dan wel veel, maar we krijgen er wel wat voor terug! Verlies van soevereiniteit en inspraak om precies te zijn:

De Europese Commissie wil 40 duizend asielzoekers in Italië en Griekenland verspreiden over de andere EU-landen. Nederland zou er 1.740 moeten opnemen.

De EU dicteert NL nu dus ook over asielbeleid. Mede mogelijk gemaakt uiteraard door…. Frans Timmermans! Ja, dankzij Frans raken we nu ook inspraak kwijt over ons asielbeleid. En volledig in Europese traditie bleek de waarheid even later toch nog weer erger dan aangekondigd:

Lees verder

Timmermans: ‘TTIP is een geostrategische overeenkomst, geen politieke overeenkomst’

Nou, het is weer duidelijk. TTIP is weer in het nieuws, en het is toch nog weer zorgwekkender dan het al leek. Elsevier, dit keer, breekt met de stilzwijgen opdracht en publiceert een stukje over TTIP: Vijf vragen over geheimzinnig ‘handelsverdrag’ TTIP.

Wat citaten, het blijkt dat de kinderen weer met de lucifers spelen:

Frans Timmermans (PvdA) zei het vorig jaar in een speech op de Johns Hopkins Universiteit in Washington als volgt: ‘Het is heel simpel, zo lang we TTIP kunnen zien zoals het is: niet een vrijhandelsakkoord. TTIP is een geostrategische overeenkomst. Het is geen politieke overeenkomst. Het moet niet worden overgelaten aan mensen die alles weten over de manier waarop je kippen slacht. Het is iets dat politieke leiders moeten oppakken en waarover ze snel moeten beslissen. Als we TTIP hebben opgetuigd, zal het de spelregels wereldwijd veranderen. Want dan bepalen de VS en Europa de regels van het spel, en anderen zullen volgen, inclusief China, Japan en anderen.’

Niet samenwerken maar domineren, wat nog mist is een galmende ‘Wuhahaha’. Uiteraard is er dan ook weer niets democratisch aan, de EU is immers een dictatuur om ons dit soort ongein op te leggen, of we het nu willen of niet. Er wordt zelfs weer expliciet door een corrupte Nederlandse politicus gezegd dat het met nadruk niet de bedoeling is dat het publiek zich bemoeit met TTIP:

Lees verder

Schrijf Frans Timmermans: laat Nederland niet stikken

Iedereen bewonderde Frans Timmermans om zijn talenkennis en zijn mooie toespraken, maar nu hij eenmaal goed en wel in functie is als EU-commissaris, wil hij ons van de gezonde lucht afhelpen.

De Europese Commissie wil volgend jaar tachtig reeds ingediende wetsvoorstellen schrappen.

Opvallend is het schrappen van een voorstel om de luchtkwaliteit te verbeteren (minder fijnstof).

Ook wil ze een reeks wetsvoorstellen intrekken die het hergebruik van afval stimuleren en de stort van rest-afval verminderen.

Het belang van schone lucht, recycling, duurzaamheid, milieubescherming, Timmermans heeft er nog nooit van gehoord.

Milieudefensie is vandaag een actie gestart. Schrijf Eurocommissaris Frans Timmermans

Laten we Frans Timmermans bedelven onder boze emails.

Kom vandaag in actie!

“Wij vinden dat Timmermans de nieuwe voorstellen voor luchtkwaliteit en kringloopeconomie moet behouden. Morgen is er een belangrijke Europese vergadering waar het voorstel voor ‘minder regels’ op de agenda staat. Stuur Frans Timmermans vandaag nog een email en vraag hem om te zorgen voor gezonde lucht en minder verspilling!

Verspreid de oproep

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan Timmermans laten weten dat hij ons niet mag laten stikken. Verspreid deze oproep, per email, via Facebook of Twitter en vraag je vrienden mee te doen.”

Het leek zo’n toffe peer, maar nu leren we de echte Timmermans kennen

Weet u het nog? Juichverhalen. Hosanna in de pers. Timmermans had het heel goed gedaan tijdens zijn hoorzitting in het Europees Parlement. Timmermans kwam, zag en pakte de europarlementariërs volledig in.

Timmermans is met vlag en wimpel geslaagd. Timmermans neemt EP voor zich in, Timmermans slaagt voor Europese sollicitatie in vijf talen.

Overal lazen we hoe goed Timmermans zijn talen sprak en hoe charmant en grappig hij wel niet was. Ook op twitter veel lof:

– Wauw mijn held is hij, gewoon soeverein in 5 talen door alle kritische vragen heen.

– Ben trots op deze PvdA-kanjer!!!

– Die beelden van Frans Timmermans in het Europees Parlement! Wat een act. Ik ben fan.

De fanclub heeft ervoor gezorgd dat Frans Timmermans nu ook politicus van het jaar is geworden.

O sorry, vergeten te vragen

Timmermans is als speciale EU-commissaris aangesteld om ‘overbodige EU-regels’ te schrappen. De vraag die je dan als Europees Parlement (EP) tijdens de hoorzitting moet stellen, is natuurlijk: ‘welke regels bent u van plan te gaan schrappen?’

Lees verder

Ministers van handel smeken Brussel om minder nationale soevereiniteit

Een aantal ministers van Handel uit de EU-lidstaten hebben een brief aan EU-voorzitter Juncker geschreven, waarin ze er bij hem op aandringen of hij alsjeblieft meer van hun nationale soevereiniteit af wil nemen door geheime tribunalen in te stellen.

[Wat volgt is een vertaling van een artikel van Jurgen Maier, Trade ministers beg Brussels to remove more national sovereignty] :

“In Brussel woedt een conflict tussen voor en tegenstanders van het Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Sommigen willen het handelsakkoord TTIP redden door het meest controversiële aspect ervan, het ISDS te droppen. Anderen willen koste wat het kost dat het ISDS onderdeel blijft uitmaken van TTIP.

ISDS

Het ISDS zal investeerders en bedrijven toestaan overheden in particuliere internationale tribunalen aan te klagen voor elk beleid dat in hun ogen ‘oneerlijk’ is of dat van invloed zou kunnen zijn op hun ‘legitieme winstverwachtingen’.

Lees verder

Wervelend optreden Timmermans, maar belangrijkste vragen NIET beantwoord

Juichverhalen. Hosanna in de pers. Timmermans heeft het heel goed gedaan tijdens de hoorzitting in het EP gisteren. Timmermans is met vlag en wimpel geslaagd. Timmermans neemt EP voor zich in, Timmermans slaagt voor Europese sollicitatie in vijf talen.

Meerdere keren bracht de PvdA’er het Parlement aan het lachen en van tijd tot tijd kreeg hij applaus voor zijn antwoorden.

Timmermans overdondert Europees Parlement.

Met een wervelend optreden waarmee hij vriend en vijand imponeerde heeft Frans Timmermans, de beoogd eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, dinsdag zijn officiële entree in Brussel gemaakt.

Overal lezen we hoe goed Timmermans zijn talen sprak en hoe charmant en grappig hij wel niet was. Ook op twitter veel lof:

Wauw mijn held is hij, gewoon soeverein in 5 talen door alle kritische vragen heen.

Ben trots op deze PvdA-kanjer!!!

Die beelden van Frans Timmermans in het Europees Parlement! Wat een act. Ik ben fan.

Inhoud

Maar gelukkig zijn er ook nog mensen wakker:

Als ik die Frans Timmermans zo bezig zie bedenk ik me dat we Ivo Niehe ook wel hadden kunnen sturen.

Lees verder

Timmermans gaat ervoor: meer democratische legitimiteit en transparantie in EU

Vorige week zijn de hoorzittingen in het EP met kandidaten voor de nieuwe Europese Commissie gestart. Dinsdag 7 oktober, morgen dus, is ‘onze’ Frans Timmermans aan de beurt. Timmermans krijgt een ‘grote hoorzitting’.

Beoogd eerste vicevoorzitter van de toekomstige Europese Commissie, minister Frans Timmermans, zal een ander soort hoorzitting krijgen dan de andere kandidaat-vicevoorzitters en -commissarissen. Hij wordt gehoord door de vergadering van voorzitters van de politieke families in het Europees Parlement (EP) en zijn hoorzitting is open voor alle Europarlementariërs. Dat is donderdag in Straatsburg besloten.

OK, blijkbaar is dit anders dan anders. Timmermans krijgt dan ook een heel speciale nieuwe functie, bedacht door EC-voorzitter Juncker.

Er is voor de nieuwe vorm gekozen omdat Timmermans in het nieuwe dagelijks bestuur van de EU een speciale verantwoordelijkheid heeft. Hij is door de nieuwe voorzitter, Jean-Claude Juncker, aangeduid als zijn rechterhand en directe plaatsvervanger. De hoorzitting van Timmermans is gepland op dinsdag 7 oktober in Brussel.

Voor wie het nog niet gehoord had: Timmermans wordt Junckers rechterhand. Je zou zeggen: daar kan hij een secretaresse voor inhuren, maar nee, hij wil Frans Timmermans op die plek. En hij heeft grootse plannen met hem.

Wat gaat Timmermans precies doen? Hij en ook de andere vice-voorzitters krijgen ‘overkoepelende en coördinerende taken’. Timmermans als belangrijkste van de 7 wordt ‘hoogste plaatsvervanger’ van Juncker.

Daarnaast gaat hij zich als commissaris bezighouden met Europese regelgeving, relaties tussen de Europese instellingen, rechtsregels en fundamentele rechten.

Juncker omschrijft de rol van Timmermans als die van een ‘waakhond’ die erop toeziet dat de Commissie zich beperkt tot de hoofdzaken en de rest overlaat aan de lidstaten. De ‘agenda van betere regulering’ moet garanderen dat ‘elk Commissievoorstel daadwerkelijk nodig is en dat de doelen niet evengoed door de lidstaten kunnen worden bereikt’. Daarnaast moet Timmermans de activiteiten van de Commissie gaan toetsen aan de fundamentele Europese rechten en wetten.

Verregaande bevoegdheden

Lees verder

Tolerant ten onder met Timmermans

De dagen van Nederland zijn genummerd. Niet de vierkante kilometers tussen de Noordzee en de grens met Duitsland en België, maar de samenleving zoals we die kennen. Onze normen, waarden, manieren, tradities en gewoontes, onze zorgstaat, ons polderen, etc. Niet dat het allemaal zo geweldig is, maar het vormt onze identiteit, en dat heeft honderden jaren prima gewerkt.

Nu moet Europa, echter. Alles moet en mag alleen nog maar in de Europese context. Hier komt dus de EU grondwet (overigens afgewezen, de EU handelt nu zonder mandaat) die telt boven de nationale grondwet, de EU vlag, het EU volkslied, de EU munt, het EU openbaar ministerie, de EU belastingen, de EU bankenunie, de EU energie-unie, de EU schuldenunie, de EU geheime diensten, het EU leger, etc. We rapporteerden en waarschuwden u hier over dit alles.

Het is niet en-en, maar in plaats van

Maar een nieuw systeem dat voor zichzelf is begonnen parallel aan alle lidstaten, dat is niet voldoende. Getuige ook alle politici die over populisme en nationalisme blijven schreeuwen. Nederland moet weg. Zo is er geen euro naast de gulden, en dat kon gemakkelijk, de gulden moest weg: illustratief. Om de nieuw opgelegde Europese realiteit te laten slagen moeten de Nederlanders niet meer denken in termen van Nederland. Het is een beetje als Newspeak. We moeten het onmogelijk maken om anders te denken dan Europa. Onze identiteit moet verdwijnen.

Bij veel instituten en think-tanks (als Tavistock, Council on Foreign Relations, Bilderberg) wordt druk nagedacht hoe we de samenleving kunnen slopen om plaats te maken voor het anti-democratische EU-gedrocht, en geen trucje blijkt te vuil om de identiteit van de Europese lidstaten mee op te doeken. Vanaf de achterbank wordt flink gestuurd in onze nationale en internationale politiek, en de grote media helpen lekker mee.

Weg-met-ons verheven tot een kunstvorm

En je ziet dan ook de vele weg-met-ons activiteiten langskomen die dit moeten doen: Verplichte arbeidsmigratie – dat creëert lekker land-overstijgende problemen, het verplicht te betalen uitkeringstoerisme – idem, de te vroeg geïntroduceerde euro en de daardoor gecreëerde crisis die noodzaakt nog sneller en nog meer te integreren dan we willen, de superprovincies en het opdoeken van de tweede kamer, investeren specifiek in grensgebieden, al het verplichte harmoniseren en nivelleren met landen als Moldavië en Georgië, het feit dat we de opgelegde EU-bestuursorganisatie gemakshalve maar Europa noemen in de media, het eindeloze EU-uitbreidingsdrang, maar vooral: extreme politieke correctheid en tolerantie, we slopen zelfs onze vrijheid van meningsuiting!

Tolerant ten onder met Timmermans

In die context werd ik getriggerd tot een artikeltje door een email die laatst binnenkwam over weer één van de vele foute acties van Frans Timmersmans, minister van Buitenlandse zaken. Het toont het spel dat wordt gespeeld, kennelijk ben ik niet enige bij wie het spel van Timmermans opvalt:

Naar aanleiding van de aanslag op een aantal joodse mensen in België, waarvan er vier dodelijk zijn getroffen, heeft onze Minister van buitenlandse zaken, Timmermans, een speech tegen racisme gehouden. Hierin werden Joden, zigeuners en moslims als slachtoffer aangemerkt. De crisis zou maken dat mensen (lees: Blanke Europeanen) zich achtergesteld voelen en een zondebok zoeken, net als in de jaren 30 van de vorige eeuw. Hij noemde rechtse politici in Europa, J.M. Le Pen en een voorman van FPö die antisemitische uitspraken hadden gedaan. De Moslims zijn in de verhandeling samen met de Joden de slachtoffers van deze tendens, volgens Timmermans.

Hoe erg ik het ook vind dat rechtse politici antisemitische uitspraken doen, had ik al direct het idee dat de aanslag niets met deze tendens van doen had.

Nu blijkt dat een moslim de aanslag op de Joden heeft gepleegd ben ik benieuwd hoe Timmermans deze nieuwe ontwikkeling in zijn theorie verwerkt.

Was de Moslim een achtergestelde Europeaan die in verband met de crisis een zondebok zocht? Oh.. neen.. Want de moslims zijn juist slachtoffers van deze types. Was hij als slachtoffer van ons racisme misschien tot deze wanhoopsdaad geraakt? Waarom zou hij dan het Joods museum uitkiezen? De rechtse politici die de Islam bekritiseren zijn toch geen Joden?

Zou Timmermans misschien denken dat antisemitische uitspraken van rechtse Europese politici de moslims tot antisemitische terreur aanzet?

Oh, wat zal Timmermans teleurgesteld zijn, dat de aanslag geen werk van blanke bruinhemden was.

De anti-Moslim houding van sommige rechtse politici, heeft niets met crisis en achtergestelde gevoelens te maken, vrees ik, maar meer met het gedrag van veel extremistische Moslims, dat in alle opzichten zeer racistisch en intolerant genoemd mag worden.

En deze aanslag is daar het zoveelste bewijs van.

Dit is geen betoog voor racisme, en het geweld is zeer te betreuren. Zie ook dit betoog, MinBiZa Plasterk kan er ook wat van! Deze betogen gaan over bewustwording: Nederland wordt van binnen uit gesloopt door figuren als Rutte en Timmermans. Eenzijdige politieke correctheid en eenzijdig afgedwongen tolerantie is een belangrijk onderdeel van dit spel.

Timmermans blijkt steeds weer de koning van het wegwuiven van de realiteit, van causale verbanden en van logisch redeneren. Dat moet hij ook wel, daarom heeft hij die baan gekregen, een baan met een opdracht. Sujetten als Rutte en Timmermans zijn er op uit om na hen het licht in de Nederlandse politiek uit te doen en alles wat hen helpt bij het afzwakken van de samenhang van de samenleving is daarbij toegestaan.

Zolang dit spel gespeeld blijft worden blijven er doden vallen in dit soort acties. Dat is namelijk het wrange doel van dit spel, de samenleving slopen door wrijving te veroorzaken tussen bevolkingsgroepen. Met geënsceneerde gebeurtenissen de samenleving verzieken totdat we smeken om ingrijpen door organisaties als de EU. Ordo ab chao.

Het is nu wachten op de honderste aap

Om te kunnen beginnen met het corrigeren en voorkomen van dit soort bewust uitgevoerde kwaadaardige acties, moeten we starten met het erkennen van het probleem. Bewustwording is daarin belangrijk. Laten we hopen dat De Honderdste Aap zich snel de kwade intenties van de politieke elite gaat realiseren, gaat doorzien dat we expres (verdeel en heers) tegen elkaar uitgespeeld worden, zodat we kunnen beginnen met het terugnemen van verantwoordelijkheid over onze eigen samenleving.

Timmermans besluit: Nederland voor EU-toetreden Turkije

En zo groeit de EU waar je bij staat. EU-Superfan MinBuZa Timmermans slaat weer toe. Timmermans: Nederland zal Turkije verwelkomen als een EU-lidstaat:

“The Netherlands will be one, once negotiations have finished, who gladly welcome Turkey among the EU member states. It’s only fair that the process that started with the intention of making Turkey a member of the EU should lead to its membership if we can conclude the negotiations in a positive way,” the Dutch minister said.

Nou, dan is dat maar weer duidelijk. De Nederlandse politiek (allen kennelijk EU-fans) zijn voor uitbreiding van de EU met Turkije. Hoewel deze discussie nog in volle gang is spreekt EU Superstaat-fan Timmermans (PvdA) alvast duidelijk de Nederlandse mening uit. Dan weet u het maar even. En ja, waarom ook niet: meer EU-leden is meer nivelleren, en nivelleren is een feest, aldus de PvdA! Dus hoe meer zielen, hoe meer betaal-vreugde.

Het is „onverstandig en ongepast” om Turkije al welkom te heten als EU-lidstaat, terwijl nog lang niet zeker is of het land ooit aan de voorwaarden daarvoor zal voldoen.

Wat de ChristenUnie in bovenstaande citaatje lijkt te vergeten, is dat Timmermans niet een normaal functionerende minister is in een democratie, maar een EU-Superstaat voorvechter in een samenleving waarin het volk geen inspraak meer heeft. Waarvan akte.