Nederland. Overleden in december 2013, te Brussel.

Joost Niemöller is ook wakker, waarschuwt ons voor het volgende:

Morgenochtend is er een plenaire vergadering van de Tweede Kamer over de Europese Raad van 18 en 19 december. Op de agenda staat dan het kabinetsstandpunt over de zaken die op deze Europese Raad besproken zullen worden. Daarover is de afgelopen dagen het nodige te doen geweest. Is hier sprake van een sluipende bevoegdheidsoverdracht naar de EU bij het economisch beleid?

Zeker.

Het gaat hier in het bijzonder over de invloed van de EU op de economische hervormingen van de lidstaten. Daarover staat in de brief van het kabinet:

Het kabinet steunt het idee om Europese governance ten aanzien van structurele hervormingen te versterken en ziet contractuele afspraken over hervormingen als potentieel nuttig instrument hiervoor.

Met andere woorden: dit kabinet is er voorstander van dat de EU meer invloed krijgt op de economische hervormingen van de landen, en is het eens met de invoering van zogeheten ’contractuele afspraken.’ Dit zijn niet zomaar ‘contractuele afspraken’, maar deze zijn ‘politiek bindend.’

Lees verder op De Nieuwe Realist, concludeert uiteindelijk:

Met andere woorden: Afgelopen. Over. Uit. Nederland is geen soeverein land meer. De deur van de EU gevangenis slaat keihard in uw gezicht dicht.

Mark Rutte gaat u de komende dagen vertellen dat we het allemaal anders moeten zien en dat hij er daar in Brussel ik weet niet wat heeft uitgesleept. De Tweede Kamer zal vervolgens instemmen. En dat was het dan.

Nederlanders gaan meebetalen aan Griekse banken

Dat is waar de EU nu (letterlijk: vandaag!) over aan het onderhandelen is. Zonder wetswijziging worden we over de komende paar jaar verantwoordelijk gemaakt voor alle banken die in de EU aanwezig zijn.

‘Kosten opdoeken banken delen met eurolanden’ De kosten voor het opdoeken van een bank uit een land in de eurozone zullen geleidelijk worden gedeeld met andere eurolanden.

Nu betaalden we sowieso al miljarden aan reddingspakketten voor Griekse bankiers en Spaanse bankiers, op LLE is dat al beschreven. Maar nu institutionaliseren we dat dus.  We maken er een nieuwe gewoonte van. We redden die bankiers niet meer als uitzondering onder strenge voorwaarden, nee, gewoon standaard, zonder verder overleg of inspraak. Wij Nederlandse belastingbetalers moeten dan dus direct, continu en regelrecht gaan betalen voor de schulden van Griekse en Spaanse bankiers, voor het opdoeken van dit soort Zuidelijke “Too big to fail”-banken.

Rutte: ‘Geen cent meer naar de Grieken!’

Weet u nog dat Rutte bij de laatste verkiezingen zo hard stond te liegen over het eindeloos betalen aan nieuwe Griekse schulden? Rutte hield vol: “geen cent meer naar de Grieken!” Dit is dus waar Rutte toen op verkozen is. Geen geld voor de Grieken, ze zullen zichzelf moeten redden. Ondertussen onderhandelen we dus over het eindeloos meebetalen aan Griekse schulden, als verdrag vastgelegd, als nieuwe normaal. Geen reddingspakket meer voor nodig.

EU gaat Totalitair

Een failliete bank is reddeloos verloren, of toch niet? Die torenhoge schulden van failliete Zuidelijke banken die niet te redden zijn… die gaan wij Nederlanders dus afbetalen … met ons belastinggeld! Reken dus maar dat we gaan nivelleren hier, dat we moeten gaan betalen en dat we moeten blijven betalen. Neemt de belastingdruk nu al toe? De financiële tucht zal dan pas echt streng worden in Nederland, zeer streng, Politiestaat streng. Dat is namelijk de enige methode om de burgers gezamenlijk verantwoordelijk te maken en houden voor schulden die ze nooit zijn aangegaan.

Dit is waarom de democratie werd afgeschaft

Het is ondertussen wel duidelijk waarom de democratie in Europa is afgeschaft. Geen enkel volk zou hier uiteraard vrijwillig mee akkoord gaan. Nederlanders verplichten de schulden van Griekse bankiers laten afbetalen. Dat kan uiteraard alleen worden afgedwongen door afpersing en misleiding, door een totalitaire dictatuur gericht op slechts één ding: verplicht het volk te laten betalen aan de schulden die zichzelf immer blijven vermenigvuldigen. Kansloos.

Het EU-motto: Geen keuze, geen alternatief: opleggen en afdwingen.

Lang leve de EU.

De Mega-bank: Via de achterdeur van schulden de lidstaten opgeheven

Rene Tissen schrijft een interessant verhaal over de MEGA-bank in oprichting, de EU-brede ESM-bank. De nieuwe bank der banken, die voortaan alle lidstaten van staatsschulden gaat voorzien (alle ‘normale’ manieren uitsluitend), en dus de baas wordt over alle de lidstaten. De ESM-bank wordt echter betaald volledig op risico van de belastingbetalers, kan zelf bepalen hoeveel geld ze kunnen vorderen van lidstaten, met betaal-verplichting binnen 7 dagen. En zoals gebruikelijk in de EU: we hebben geen enkele inspraak.

De waarschijnlijkheid dat Europa binnenkort een Mega-bank gaat oprichten is groot. Menigeen zal zijn of haar ogen niet geloven, maar het is waar. … [Het is] aannemelijk dat het ESM ( waaronder het EFSF) een banklicentie krijgt. Daarna is de weg vrij voor de introductie van euro-obligaties. De handel in schuld wordt min of meer een ordinaire kwestie van het tegen onderlinge betaling heen en weer schuiven van geld tussen monopolisten.

Daarna staan de geldkranen wijd open. In feite betreft het een semilegale witwasoperatie van ongekende brutaliteit, die enorme gevolgen heeft voor nieuwe generaties. De ESM-bank zal zelfs pal naast de ECB staan als het gaat om het uitoefenen van enorme druk op de lidstaten om hun financiële huishouding op orde te brengen.

Willen wij dat banken meer macht krijgen dan regeringen, dan moet aan het ESM  inderdaad een banklicentie worden gegeven. Zo zoetjes aan begint de koers van Europa duidelijk te worden. Via de achterdeur van schulden worden de lidstaten gewoon opgeheven, ook al zullen nationale regeringen en parlementen uiteraard gewoon in functie blijven.

Het gaat zo ontzettend fout in de EU, het is gewoon griezelig hierover de rapporteren en schrijven. De bankiers zijn met de schulden op zo’n lelijke manier zo ontzettend de macht aan het grijpen in de EU… Een keiharde staatsgreep door de bankiers, en de politici volgen ze gewoon blindelings: alternatiefloos en kritiekloos! En zoals u weet, Merkel en Schäuble blijven stevig in het zadel in Duitsland, dit is te lezen als een groen sein voor de EU.

Met de ESM-megabank en de Bankenunie veroordelen we onze kinderen en onze kleinkinderen voor levenslange straffen in totalitaire EU-schuldenspelen… Hier overdrijf ik niets. We zijn werkelijk kansloos tegen dit EU-geweld. Als toekomstige generaties afvragen hoe het kwam: de dictatuur voor de komende decennia krijgt hier en nu vorm, beste mensen – en we laten het gewoon gebeuren.

Van Problem, Reaction, Solution naar Actie, Reactie, Impact (update)

U kent Probleem Reactie Oplossing?

Probleem, Reactie, Oplossing. Met deze aanpak creëert de EU chaos zodat afstand doen van soevereiniteit een goede prijs zal lijken voor terugkeer naar (schijn)orde.

Je creëert een Probleem – de startende actie. Je wacht op de te ontstane chaos als Reactie. Je laat die chaos lekker exploderen, en de samenleving aanvreten zodat alle burgers smeken om een aanpak! Dan breid je als Oplossing de macht van de EU uit (Impact!) middels een soort staatsgreep, zogezegd om de problemen ‘aan te pakken’. En missie geslaagd, de macht is gegrepen en de lidstaten zijn buitenspel gezet!

Volgens het Europees Parlement is het echter “Actie, Reactie, Impact”

De EU geeft deze aanpak nu kennelijk toe.

Het is echt, Problem-Reaction-Solution als EU motto! Op de achtergrond de Toren van Babel!?

En u herkent ongetwijfeld veel EU in deze tactiek, dus op zich is het een toepassend motto voor de verkiezingen. Voor 2019 is een voor de hand liggend motto (als de EU zo lang nog overleefd, vermoedelijk niet) wellicht: “Verdeel en Heers” / “Divide and Rule“? Of gebruiken ze dan het nieuwe woord ‘Sukkelpolitiek‘ – politiek die niet gericht is op het leveren van prestaties?

Actie, Reactie, Impact – Een voorbeeld

Actie: Eerst het probleem creëren door deregulering, het voortijdig starten van een onmogelijke gezamenlijke munt en oneindig gratis geld verstrekken aan bankiers. Hiermee krijgen de banken lekker vrij spel. Daardoor creëren banken uiteraard mega-schulden. En die schulden gebruik je vervolgens om landen als Griekenland, Cyprus, Ierland, Portugal, Spanje, etc, een faillissement in te helpen. Getuige de Trojka ingezet als strongman.

Reactie: de honger keert terug in Europa. De burger is boos op de bankiers, die én de problemen maken, en steeds weer gered worden op de kosten van de burger. De burgers moeten gaan smeken om eten en lasten verlaging. Dit is uiteraard het moment voor het slaan van je slag:

Impact! De burgers willen actie, de burgers krijgen actie. Het toe-eigenen door EU-dictatoren van alleen-zeggenschap over alle grote banken in de EU. Ja, als dictator moet je uiteraard flink megalomaan denken!

Bankenunie

U herkent in bovenstaande uiteraard de aanpak voor het creëren van de bankenunie, waardoor de ECB nu zeggenschap heeft gekregen over alle grote banken in de EU – zogezegd om ‘orde op zaken’ te gaan stellen. De ECB gebruikt die zeggenschap binnenkort echter om de belastingbetaler voor alle schulden op te laten draaien. Zo trekt de EU stapje voor stapje de macht over een heel werelddeel naar zich toe, en benadeelt het de democratie in Europa en de soevereiniteit van lidstaten.

Het Europees Parlement gebruikt de PRS-tactiek van machtgrijpen nu letterlijk in hun eigen propaganda als het motto voor de Europees Parlement verkiezingen in 2014! Uiteraard voorzien van heerlijk foute propaganda video op Youtube.

Iets over gestolen concepten?

Ook België kan de EU niet overleven

België, het ‘thuisland’ van de Brusselse EU, kan uiteraard ook de EU-regulering, EU-bezuinigen en EU-ethiek niet overleven. Biflatie heeft een mooi nieuws-overzichtje van één week België-nieuws gemaakt. Wat blijkt?

Het is een…interessante week geweest.  Het resultaat is een amalgaam aan artikelen geworden maar met één rode draad : het gaat er in Vlaanderen al even erg aan toe als in Nederland.  Het net rond de burger wordt aangetrokken.  De politiek houdt zich bezig met onbenulligheden.  Verkwisting en onrecht alom.  Het gras is duidelijk niét groener bij de buren.  Neen, we hebben genoeg gelezen en de buik vol – tot braken toe…

Zitten de inwoners van België en Nederland op dit soort onzin te wachten? (En: laten we wel wezen, dit is uiteraard niets anders dan staatsterrorisme, oorlogsvoering tegen de burger) Natuurlijk niet. Tekenen van (moreel) verval, we tekenen ook hier het verval op van de westerse samenleving: de EU-style kapot-bezuinig, kapot-reguleer en micro-management politiek blijkt dus ook dodelijk voor België.

EU blijkt ook dodelijk voor Italië

De EU regeert hard, meedogenloos hard. Griekenland ging er al aan onderdoor, Ierland was natuurlijk al failliet gegaan, Spanje en Portugal zijn bijzonder zwaar in de problemen geraakt door de praktijken van de EU-dictatuur, Cyprus werd hopeloos uiteraard nadat ze verplicht Griekenland moesten uitkopen, Nederland balanceert zoals u weet ondertussen ook op de rand van het faillissement, …

Maar Italië moet er ook aan geloven, de ondergang gebracht door de EU. Italië gaat er dus ook aan, en hard ook. Nu lees je daar normaliter niet zo heel veel over in Nederland, maar hier een uitstekend (Engels) artikel: “The Demise of Italy and the Rise of Chaos”, een paar stukjes vertaald:

Toekomstige historici zullen Italië waarschijnlijk beschouwen als de perfecte showcase van een land dat erin geslaagd is om vanuit de positie van een welvarende, toonaangevende industriële natie slechts twee decennia geleden te zinken tot een toestand van onbetwiste economische woestijnvorming, totale demografische wanbeleid, ongebreideld “derdewereldificatie”, kelderende culturele productie en een volledig politiek-constitutionele chaos.

De snelheid van de daling is werkelijk adembenemend. Dit is zeker niet exclusief voor Italië, als misschien wel de meeste, zo niet alle westerse landen ondergaan ongebreideld derdewereldificatie. Italië heeft gewoon minder economisch en sociaal “kapitaal” te branden in vergelijking met Duitsland en Scandinavische landen. Maar het moet duidelijk zijn dat, op deze manier verder, dan zal er niets meer over zijn van Italië als een moderne industriële natie in minder dan een generatie.

Voor Nederland geldt helaas veel van hetzelfde, Rutte en Co slopen namens de EU ook de Nederlandse samenleving zeer grondig.

Tenzij een soort van mirakel gebeurt, kan het eeuwen duren om Italië [LLE: of Nederland] te reconstrueren. Op het moment lijkt een volledig verloren zaak.

Via: Twitter / lees hier meer over in ‘EU blijkt dodelijk voor Griekenland”

De EU blijkt dodelijk voor Griekenland

Door het onmogelijke keurslijf van de EU volgt er nu een staatsgreep in Griekenland. Zo niet van binnenuit (nu door neo-nazi’s in de regering) dan wel van buiten af door de militaire reservisten. De EU maakt het leven in Europa onmogelijk. We moeten dat weten. (Ook de universiteiten gaan dicht in Griekenland.) Griekenland kan de EU dus niet overleven, en vecht nu letterlijk voor het overleven. Ja, de eurocrisis is duidelijk voorbij.

And another one bites the dust…

Wat is de oplossing voor de problemen die de EU creëert die het leven in Griekenland en overigens heel Europa onmogelijk maakt? Meer EU uiteraard! Meer keurslijf, meer integratie, meer convergentie. Als iedereen op één hoop over elkaar heen ligt, dan wordt het automatisch beter. Als alle schulden bij elkaar opgestapeld zijn in een schier onbetaalbare en onoverzichtelijke schuldenberg, dan wordt het automatisch beter. Als alle landen de door EU onbetaalbaar gemaakte schulden van Griekenland moet gaan afbetalen, en elk land dus afzakt naar het niveau van de economie van Griekenland – dan wordt het automatisch beter.

Dit is hoe de EU denkt, en: dit is daardoor ook hoe onze minister president denkt.

Staatsgrepen door neo-nazi’s en opstand van militaire reservisten. Nu empirisch vastgesteld: de toekomst van Nederland in de EU. De EU brengt toch zoveel voorspoed en vrede hè, we zijn er maar mee gezegend! Wat was er eigenlijk mis met samenwerking zoals in de EEG?

EU Totalitair, wel zo gemakkelijk.

Lang Leve Europa!

Ook België doet afstand van budgetrecht en soevereiniteit

AnderEuropa.org: 24 mei 2013 – Gisteren werd het “begrotingsverdrag” door de Belgische Senaat goedgekeurd, en het Parlement zal dit hoogstwaarschijnlijk in de komende weken ook doen.  Daarmee zullen ook de Belgische volksvertegenwoordigers hun bevolking nog een stuk dieper geduwd hebben in de budgettaire dwangbuis. Met dit verdrag  wordt afstand gedaan van het soeverein recht om democratisch over de begroting te beslissen; wie het ondertekent laat de begroting voortaan door  neoliberale regels  dicteren.

Lees verder ->

EU totalitair, wel zo gemakkelijk.