Een blik op de kandidaten voor de EU president functie

De voorzitter van de Europese Commissie heeft nogal wat macht, de Europese Commissie is immers het enige gremium dat wetten mag schrijven en indienen. Voorzitter Barroso verdwijnt nu, en er gaat een nieuwe voorzitter aangewezen worden. De volgende heren worden gezien als kanshebbers, de fractievoorzitters van de drie grote fracties in het Europese Parlement.

De Kandidaten voor Voorzitter Europese Commissie

De Kandidaten voor Voorzitter Europese Commissie – via Twitter

Verhofstadt namens VVD66, Schulz namens PvdA, Juncker namens CDA. Mooi man, keuze. Heeft u moeite met kiezen wie de functie van Voorzitter van de Europese Commissie moet worden? Geen probleem, u heeft toch geen inspraak. Het gunnen van de functie gebeurt namelijk niet democratisch, er is ook geen stemming door wel-verkozen vertegenwoordigers, na uitgebreid achterkamertjesoverleg wordt gewoon één iemand aangewezen (iemand die het beste zijn ziel kan verkopen) en het Europarlement keurt die persoon dan goed.

En ik heb zo een vermoeden dat, onafhankelijk van de resultaten van de verkiezingen, de voorzitter van de Europese Commissie een voorzitter wordt met een voorliefde voor een Federaal Europa. Gelukkig kan het Europarlement wel wat dwarsliggen bij het doorvoeren van wetgevingen van de Europese Commissie, dus stem EU-kritisch!

EU Lobbyland

EU Lobbyland – via Twitter

Ga stemmen de 22ste, en stem op de eurokritische partijen, partijen als SP, PVV, Partij van de Dieren, Artikel50 en de Anti-EU Partij.

NL is 73% positief en 68% negatief over de EU

In de aanloop naar de verkiezingen is de propaganda weer niet mis: De Telegraaf rapporteert over het ‘feit’ dat driekwart van de Nederlandse bevolking positief is over de EU.

Begin april bleek uit EU-breed onderzoek echter dat Nederland voor 68% juist minder EU wil. En dat 77% zelfs dacht dat regels uit de EU de Nederlandse economie schaden. Eerder was al duidelijk dat meer dan de helft van Nederland uit de EU wilde, en zelfs 64% graag een referendum zou willen om nu eindelijk eens inspraak te krijgen over de EU. Dat willen die 64% natuurlijk niet omdat ze zo Pro-EU zijn.

Maar als we goed kijken is Nederland eigenlijk toch wel gewoon Pro EU!? In 28 dagen heeft Nederland een heel grote Pro-EU ommezwaai meegemaakt, kennelijk. Dat moeten we althans geloven nu, gebaseerd op onderzoek door Maurice de Hond namens (en betaald door) een pro-EU politieke partij. Weinig nieuws overigens. Dit doet uiteraard ook denken aan het EU Referendum van 2005, waar een duidelijk Nee werd geïnterpreteerd als een volmondig Ja middels het verdrag van Lissabon.

In de aanloop naar de verkiezingen… wie houdt wie nu voor het lapje?

Pro Europa, dus tegen de EU.

‘Guy Verhofstadt is een punker’

Guy Verhofstadt was gister te gast op het pro-EU podium van Buitenhof.

De Dagelijkse Standaard maakt in een goed review artikel over dit ‘optreden’ duidelijk waarom Verhofstadt zo’n groot gevaar is voor onze toekomst. Het maakt ook pijnlijk duidelijk hoe de journalistiek het weer jammerlijk liet afweten hun functie uit te voeren om de realiteit te verdedigen tegen liegende en misleidende politici. En juist die toets-functie was ooit de primaire functie van de journalistiek, de reden waarom de journalistiek extra vrijheden en rechten kreeg.

Interessant is ook om vast te stellen, dat Verhofstadt de eurocrisis aangrijpt om te pleiten voor de vorming van een Verenigde Staten van Europa. Zoals bekend is de euro bewust ingevoerd om verdere integratie af te dwingen. Het is allemaal gezegd en het wordt allemaal herhaald, maar geen journalist die daar kritische vragen bij stelt. In slaap gesust door de zalvende woorden van de eurocraten.

Vergeet daarbij vooral niet, deze man is de leiding van VVD66 in het Europarlement en groot kanshebber voor de top-functie in de EU, de voorzitter van de Europese Commissie. En de Europese Commissie bepaalt zelfstandig de toekomst van de gehele EU. Deze vreemde vent met zijn Federale EU Superstaat worden onze toekomst als we als volk nu niet goed opletten. En dat goede opletten, dat doen we dus helaas niet.

Overigens is de concurrentie voor Verhofstadt voor de functie van Voorzitter van de Europese Commissie in de vorm van Jean-Claude Juncker (CDA) en Martin Schulz (PvdA) even fout, en even gericht op precies diezelfde Federale EU Superstaat. Schulz en Juncker doen het alleen wat schijnheiliger, waar Verhofstadt gewoon de weg volledig kwijt is en onomwonden zijn Superstaat erdoor probeert te drukken.

Ik raad een ieder aan dit artikel goed te bestuderen. Al is het maar om ooit aan uw kleinkinderen te kunnen vertellen waarom we onze destijds zo voortvarende samenleving zoveel hebben laten slopen door politici die zo overduidelijk fout bezig waren.

Oproep om EP-voorzitter Schulz af te zetten

De voorzitter van de PvdA in het Europees Parlement heeft zich schuldig gemaakt aan diverse lelijke activiteiten, waaronder het verwijderen van kritische tekst over zijn functioneren als voorzitter van het Europese Parlement uit reeds eerder goedgekeurde documenten. Een oproep van een meerheid van het Europees Parlement aan Dhr Schulz om af te treden werd uiteraard genegeerd, nu is er een oproep om Dhr Schulz af te zetten.

Vergeet niet, Dhr Schulz is aangewezen namens de PvdA als het grote EU-voorbeeld, als opperhoofd van de EU als voorzitter in de Europese Commissie. Hij zou daarbij een belangrijke rol spelen in het komende Presidentiële Debat als propaganda voorafgaande aan de Europees Parlement verkiezingen in mei. Hij zou als groot Eurofiel in ‘debat’ gaan met de andere Eurofielen Verhofstadt (namens VVD66) en Juncker (namens CDA).

Weet daarbij het volgende: hij strijdt voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, dat is een functie waar de inwoners van de EU overigens letterlijk geen enkele inspraak in hebben. De Europese Commissie is ongekozen en functioneert zonder enig af te leggen verantwoording als enige entiteit in de EU die daadwerkelijk wetgevingen mag uitschrijven. Het Europees Parlement mag vervolgens alleen Ja of Nee zeggen, waar Ja uiteraard het enige wenselijke/mogelijke antwoord is.

Daniel van der Stoep van Artikel 50 is dus goed bezig om de orde te herstellen. Artikel 50 is tegen de EU, en verkiesbaar in de komende verkiezingen.

Voorzitter europarlement Martin Schulz beschuldigd van censuur

U heeft het gelezen op Elsevier.nl:

De Duitse voorzitter van het Europees Parlement, socialist Martin Schulz, wordt ervan beschuldigd dat hij cruciale informatie uit jaarstukken over 2012 heeft laten verwijderen.

De voorzitter van het Europees Parlement hield bewust informatie achter, en verwijderde EU-onwelgevallige informatie uit de jaarstukken. Au, en dan te bedenken dat deze foute vent groot kanshebber is om het hoogst mogelijke stoeltje in de EU te veroveren, namelijk die van Barroso als voorzitter van de Europese Commissie.

Deze corrupte EU-grootheid Martin Schulz, duidelijk niet vies van machtsmisbruik en nepotisme, is overigens de fractievoorzitter van de PvdA in het Europees Parlement. En deze man is ongeveer net zo fout als de fractievoorzitter van D66 en VVD, Guy Verhofstadt. De EU-politiek is en blijft zeer lelijk: hoe meer je er van weet, hoe lelijker het blijkt. Niet dat Nederlandse politici het nu beter doen, maar toch.

Meer over de foute acties van Dhr Schulz op Elsevier en uiteraard ook op GeenStijl.

Europa krijgt ‘presidentieel debat’: Verhofstadt vs Juncker vs Schulz

Dit is echt te gênant om waar te zijn:

We krijgen een live televisiedebat met de kopstukken, in het Engels, in prime time op de buis. Meteen mag Guy Verhofstadt dus 90 minuten de ring in met onder meer Jean-Claude Juncker en Martin Schulz. Het debat is expliciet georganiseerd met de bedoeling Europese verkiezingen meer te laten leven, en een soort Europa-gevoel te creëren.

Boycot dit

Boycot dit. Dit zijn de drie grootste foutheden van Europa. Corruptie, fraude, leugens en megalomane waanbeelden. Kennelijk moet je flink corrupt zijn wil je in aanmerking komen voor het hoogste baantje in de EU. Deze heren zijn alle drie heerlijk foute persoonlijkheden, die allen nog fouter en alternatieflozer dan de ander de Verenigde Federale Superstaat van Europa nastreven. Fascistischer dan deze drie figuren kan je het heden ten dage niet meer verwachten. Ik daag een ieder uit achtergrond onderzoek te doen naar deze sujetten, zoals via onderstaande tags.

Uw keuze: EU Superstaat moet, EU Superstaat moet, of … EU Superstaat moet

Deze drie heren zitten alle drie op precies dezelfde lijn van ‘EU Superstaat moet’, een schijn-debat is dan ook niets meer dan kansloze propaganda. Laat staan dat u daadwerkelijk één van deze heren zou kunnen kiezen, want dat mag ook nog eens niet.

Daarnaast strijden deze heren tegen elkaar voor de functie van voorzitter van de Europese Commissie. En dat is een orgaan waar de burger al helemaal geen inspraak in hebben, verre van zelfs. Dit orgaan is juist opgesteld om in te gaan tegen alle democratische grondprincipes, vergeet niet: de EU startte ooit als lobby-organisatie voor de grote Kolen en Staal bedrijven.

Een schijndebat over een schijndemocratie: dit zet nieuwe standaarden

De machtsmisbruikende Schulz voor PES en PvdA, Mr Guy “EU SuperstaatVerhofstadt en ALDE en de VVD66, en liegende fascist Juncker en de EPP met het CDA. Dit betreft dus een debat tussen fout, zeer fout en foutst. Er komt dus zeer zeker geen enkel oprecht geluid in dat debat te horen. Een debat tussen slecht, slechter en slechtst. Dit zet nieuwe standaarden in laag bij de grondse tenenkrommende propaganda, en dat zegt wat voor de EU.

Als we een schijn-debat met deze foute grootheden serieus gaan nemen is het einde echt zoek in de Europese samenleving. De schijnheilige schijn-democratische voorwendselen alleen al…! Een schijn van democratie op een plaats waar dat zeer zeker niet is. Als je dan toch een debat wil zien, bekijk dan die tussen Farage en Clegg. Deel 1 en Deel 2. Ook in het Engels, maar dan wel boeiend – want Farage.

De EU gaat zo van slecht tot beledigend. Hier is niets ‘presidentieel’ aan, dit is ordinaire propaganda. Laten we hopen dat dit een 1 april grap is. Boycot dit, boycot dit!

Beloning EP voorzitter Schulz goudomrand

Dhr Schulz is voorzitter van het Europarlement. Hij heeft een riant salaris, maar nader bekeken blijkt dat salaris ook nog eens goudomrand. Hij krijgt een boel meer dan alleen zijn salaris, rustig zo’n 110.000 euro meer bovenop zijn salaris. Een modaal jaarsalaris is trouwens 32.000 euro. Er blijkt weer sprake te zijn van zelfverrijking door ambtenaren.

De heer Schulz blijkt aanspraak te maken op een staf van 39 medewerkers en 2 dienstauto’s met chauffeur. De staf van Schulz en de chauffeurs mogen uiteraard de VIP ruimte op Zaventem airport gebruiken. Kosten: 33.000 euro op jaarbasis. Dat is op z’n zachtst gezegd al aardig riant. Verder ontvangt hij een ‘representatievergoeding’ van 1418 euro per maand en een ‘woningvergoeding’ die 15% bedraagt van een AD 16/3 ambtenarensalaris. Dat komt neer op 2939 euro per maand voor het huren van een woonruimte. Een gewoon lid van het Europees Parlement ontvangt salaris en een dagvergoeding indien hij of zij daadwerkelijk aanwezig is in het parlement. Die vergoeding is bedoeld om de extra kosten, die gemaakt moeten worden om in Brussel en Straatsburg aanwezig te zijn, te kunnen voldoen. Dan kun je denken aan de huur van een appartement of hotelkamer en etenskosten. De heer Schulz ontvangt echter standaard naast zijn maandelijkse salaris ook nog eens 365 dagen per jaar de bewuste dagvergoeding a raison van 304 euro per dag. Dat is dus een extra inkomen van opgeteld zo’n 111.000 euro op jaarbasis. Die gebruikt de heer Schulz niet voor zijn woninghuur, want daarvoor krijgt hij al de woonvergoeding.

Meer bij DeDagelijkseStandaard

VVD zijn de échte eurofielen, pro EU-Superstaat

Talk is cheap, actions speak louder than words. Het gezegde dat van toepassing is op politici.  Zo is de VVD rustig kritisch op ALDE voorzitter en onverbloemd Eurofiel Verhofstadt, maar als het puntje bij paaltje moet komen ineens mega-groot fan. En zo blijkt de ‘kritische’ VVD toch ineens voorstander van één groot federaal Europa. En is de VVD zelfs bezig om Guy “EU Superstaat Moet” Verhofstadt naar voren te schuiven als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie!

Is dat eigenlijk wet-technisch gezien strafbaar, als je acties onderneemt om het voortbestaan van je eigen land te ondermijnen? Volgens mij wel! En omdat Guy “EU Superstaat Onze Verdomde Plicht” Verhofstadt één Federaal Europa wil, en dus een einde wil maken aan de individuele lidstaten (als Nederland) als land, is een stem op de VVD dus ineens keihard landverraad geworden… ! Iets om in het achterhoofd te houden als u VVDers hoort praten.

Ondertussen schuift de PvdA semi-dictator Martin Schulz (nu voorzitter van het EP) naar voren als voorzitter voor de Europese Commissie. Ook bepaald geen man die met beide benen in de samenleving staat.

Ja, zo gaat het met de PvdA en de VVD van diep triest tot nog veel erger.

De Onheilige Drie-eenheid: Dit zijn ze dan

Dit zijn ze dan:

De Onheilige Drie-eenheid

VLNR: Schulz, voorzitter van het Europarlement, Duitser, boekhandelaar, nu met een oog op de baan van Barroso, geen kapo.
Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, Belg, geen ‘damp rag’.
Barroso, al tien jaar de voorzitter van de Europese Commissie (EC), Portugees, en onze favoriete communist, nu dus in 2e termijn, ‘herkozen’ vanwege ‘goede’ resultaten. Hij heeft de term Federatie van Europese Natiestaten gelanceerd. De man die zichzelf de Keizer van Europa waant. Eén Europa, Drie Presidenten, waarvan Eén Keizer.

Geen van allen is trouwens democratisch verkozen, dus geen van allen hoeft daadwerkelijk ergens verantwoording af te leggen. En ondanks dat Nederland zich in een directe referendum uitsprak tegen de EU, dicteren deze sujetten nu toch ons leven meer dan onze eigen politici. Deze mannen staan namelijk aan de top van de piramide in de EU. Deze mannen zijn alle drie het contact met de samenleving en de werkelijkheid volledig kwijt geraakt. Het monster is voor zichzelf gestart. De Onheilige Drie-eenheid.

Aanvullend, meer Eurofilie in de EU

Op de voet gevolgd door deze twee foute grootheden:

Olli Rehn – de Commissaris van Financiën (uit Finland)

Deze man bepaalt voor Nederland dus de begroting, Nederland volgt de bevelen op van deze man. De bevelen van Rehn zijn belangrijker dan de ideeën van het Nederlandse kabinet. Prinsjesdag is daardoor uiteraard onzin geworden. Deze man legt binnenkort Nederland dus een boete op van ruim 1 miljard omdat we ons niet aan de (overigens behoorlijk arbitraire) 3%-regel houden. Om dezelfde 3%-reden krijgt Griekenland trouwens miljarden, maar moeten wij dus ruim een miljard gaan betalen.

Over Eurofilie gesproken, hier nog een laatste Eurofiel dan: En de leider van de Verhofstadtgroep (ALDE, waaronder de VVD EP-fractie en de D66 EP-fractie) dhr Guy “EU Superstaat Moet” Verhofstadt:

Guy Verhofstadt (België)

Deze man is de Pechtold van de EU. Maar dan 10x erger. En: ja, dat kan. De grootste voorvechter van de Federale EU, de EU Superstaat, naast uiteraard ‘de Onheilige Drie-eenheid’ zoals boven te zien. VVDers Mark Verheijen en Frits Bolkestein waren onlangs dus negatief over deze man. De voorzitter van hun eigen EP-fractie dus.

De Europese Raad vs de Eurogroep vs de Raad van Europa vs de Raad van de EU

Het Europese Parlement (EP) van Schulz is het enige clubje waar de burger enige inspraak heeft middels de verkiezingen. Dat is nog enigszins herkenbaar, nutteloos dan wel, maar herkenbaar. De Europese Raad (European Council) van Van Rompuy is de club van Minister Presidenten en Premiers van de EU. Uiteraard is Rompuy (zelf geen Premier van België meer) ook daar niet voor verkozen, hij werd deze baan ‘gegunt’ uit een keuzelijst van 1. Een hele prestatie dus, en is nu ook al in zijn tweede termijn. Als je niet gekozen wordt, hoef je immers ook niet herkozen te worden. De voordelen van een democratisch-tekort.

De Europese Raad is trouwens anders dan de Eurogroep, dat zijn namelijk de ministers van Financiën. De Europese Raad (27 EU landen) is ook weer anders dan de Raad van Europa (47 landen). En die zijn beide weer anders dan de Raad van de Europese Unie, kennelijk. Als u het nog begrijpt, ik verneem het graag via het contactformulier.

Ieder zijn eigen clubje in de EU, iedereen een voorzitter, iedereen een president. Volledig betaald en voorzien van gratis lunch door ons belastinggeld uiteraard. Het enige dat je moet weten is dat de Europese Commissie van Keizer Barroso daadwerkelijk ons allen de wet voorschrijft in de EU, overigens zonder enige vorm van democratische inspraak, de rest daaromheen is alleen voor support en de show, inclusief het EP.

En allen zijn verantwoordelijk te houden voor het feit dat u afgelopen jaar 1300 euro kwijt bent geraakt, en de hele Nederlandse economie 10 miljard. Want door het geklooi van de EU is Nederland als vele EU-landen in een lange recessie geraakt.

Via: Twitter

#EUshutdown! Lidstaten moeten 7 miljard lappen

De reguliere media steekt de kop in de grond over de #EUshutdown, maar de alternatieve media niet, GeenStijl zegt weer duidelijk hoe het zit:

Bizarre patstelling in de Europese politiek. Het verhaal gaat zo: iedereen wil geld van elkaar, niemand wil de rekening betalen = dikke vette ruzie en een dreigende shutdown. Het Europese Parlement bijvoorbeeld, die zitten nog altijd te wachten op een eerder toegezegde 3,9 miljard (het resterende gedeelte van het begrotingstekort van 2013) van de Europese lidstaten. Tegelijkertijd moet het EP het meerjarenplan van 2014-2020 goedkeuren. Dat doen we lekker niet, zegt het EP, totdat we die 3,9 miljard voor 2013 binnen hebben. Of u even wilt pinnen, geachte lidstaten

[Dan] komen we [in totaal] boven de 7 miljard uit (zie deze pdf) die ASAP overgemaakt dient te worden door de Europese lidstaten. Dat is nogal een bak geld, inderdaad. Exact de reden dat de lidstaten, verenigd in de Europese Raad, aan het tegenstribbelen zijn.

Dat gedreig met een shutdown lijkt dus vooral op een doorzichtig één-tweetje tussen Barroso en Schulz om de geldkraan van de kapotblutte lidstaten open te wrikken. Grappig wel. Het kapotbezuinigen van Europa heeft nu eindelijk de poorten van het paleis in Brussel bereikt. Weten zij ook eens hoe het voelt om op zwart zaad te zitten (sorry, racisme-censuur) zonder koopkracht te zitten.