Prijs van de Euro: Griekse politie zet pepper-spray in tegen gepensioneerden

Griekenland wordt gebruikt om bankiers mee te redden. De Nederlanders mogen lappen, de Grieken en Ieren krijgen de schulden, de Bankiers krijgen het geld. Door EU gedwongen leegverkoop, dat zit toch niet helemaal lekker. Vooral niet als je als gepensioneerde je toch al magere pensioen kwijtraakt omdat bankiers zo nodig zelfverrijkend willen rondgrijpen en politici steeds weer ietwat te gewillig daarbij helpen. Griekse gepensioneerden dus op de been, en de Griekse politie werd bang. Greep naar de pepperspray en traangas.

Familiar scenes returned to Athens today, when Greek police fired teargas at a demonstration of pensioners protesting over cutbacks to their benefits, part of an austerity drive dictated by the Troika (or was it Quadriga). Between 1,500 and 2,0000 pensioners attempted to march to Prime Minister Alexis Tsipras’s office, however they were blocked when riot police blocked their path, intercepting them with pepper spray and tear gas.

Wat is de EU toch mooi, niet? Pepperspray en traangas, inzetten tegen gepensioneerden die hun pensioen kwijt raken. Gelukkig heeft de EU reeds gedeeltelijk beslag gelegd op onze pensioenpot, dan kan met ons pensioengeld mooi dat Griekse probleem weer opgelost worden.

Alles mag en moet om de waanbeelden van bankiers en politici te redden, op uw kosten uiteraard. Herinner hierbij: Deze Griekse toestanden zijn de toekomst voor ons Nederlanders bij huidig beleid van de EU. Iets om te herinneren terwijl men Nederland nivelleert met … Moldavië en Georgië.

De Prijs van de Euro: Dwangarbeid in Nederland

Mochten er nog mensen zijn die denken dat de euro ons wat positiefs heeft gebracht… Door het keurslijf van de euro moet elke tegenslag (zoals o.a. naheffingsgate) van de Nederlandse overheid per direct en uitsluitend en alleen verhaald worden op haar inwoners met leegverkoop, lastenverzwaringen en het opdoeken van sociale zekerheid. De euro brengt ons dus zulke prachtige resultaten als Dwangarbeid in Nederland:

In de Achterhoek hebben de gemeenten Aalten en Ouden IJsselstreek mensen met een uitkering onterecht voor een te lange periode dwangarbeid laten uitvoeren. In een koude fabriekshal hebben sommigen jarenlang bloemen moeten vouwen. Mensen die een bijstandsuitkering kregen werden in de fabriekshal aan het werk gezet. Het werk zou een vorm van ‘reintegratie’ zijn, maar als iemand vier jaar lang bloemen moet vouwen, kun je je afvragen of het dan nog wel om reintegratie gaat?

Klinkt eerder als goedkope arbeid, een andere wens van de EU overigens…

Werknemers van de hal noemden de sociale dienst ook wel ‘Iswitz’ vanwege de barre omstandigheden. Het regime in de hal werd door velen als veel te hard ervaren, ‘een strafkamp’.

Verplichte dwangarbeid, in Nederland!? Dat moet een uitzondering zijn:

In Nederland kunnen mensen in bijna alle gemeenten tot arbeid worden gedwongen in ruil voor een uitkering. Alleen in Amsterdam en Arnhem kan dat niet.

De Prijs van de Euro: Er is *wel* een alternatief!

Een goede dubbelaflevering van Tros Radar Extra, De Prijs van de Euro. (Deel 1 en Deel 2) Feitelijk stelt de uitzending van Radar dat de prijs van de euro is: verarming. Als klap op de vuurpijl wordt in de laatste minuten Ewald Engelen ingezet om de kijker moedeloos te maken en houden!

Dat is zeer jammer. Wat Ewald terecht zegt is dat de Euro kansloos is. De EU als geheel is kansloos. Niet onwaar, maar toen werd het ineens stil in de Radar-aflevering, en dat is mijns inziens schandalig. Daarmee zeggen ze feitelijk: ja, wat de EU en wat Kabinet Rutte doet is fout en kansloos, maar er is geen alternatief. Dat is het bekende ‘There Is No Alternative’. En ja, daar ben ik echt even heel boos en heel teleurgesteld over.

Het alternatief, de uitweg, de oplossingen

Er zijn namelijk wel degelijk uitwegen en oplossingen! Er is wel degelijk wel een alternatief.

Lees verder

De Prijs van de Euro: Griekse bevolking redt Europa

Een goede dubbelaflevering: Radar Extra, De Prijs van de Euro.  (Deel 1 en Deel 2) Feitelijk stelt de uitzending van Radar dat de prijs van de euro is: verarming. En om die verarming in Griekenland te compenseren, maakten we 240 miljard euro over naar het Zuiden. Dat helpt! Toch?

Hoe Noord Europa de Noord Europese Bankiers redde op de kosten van Noord en Zuid Europese inwoners

De uitzending benoemt het wel, maar stapt daar véél te gemakkelijk overheen. Met de ‘reddingen’ van Griekenland gingen honderden van onze gemeenschapsmiljarden naar Griekenland. Maar die ging niet naar de Griekse burger maar voor 95% naar banken. De banken die daarmee werden gered, waren echter wel voornamelijk Noord Europese banken.

Lees verder

De Prijs van de Euro: Griekse toestanden in Nederlandse toekomst

Een goede dubbelaflevering van Tros Radar Extra, De Prijs van de Euro. (Deel 1 en Deel 2) De uitzending van Radar stelt dat de prijs van de euro is: verarming. De afleveringen geven goed inzicht hoe de EU in Griekenland verarmt en terug heeft geworpen naar een derdewereldland onder leiding van een technocratische dictatuur.

De euro heeft de democratie in Griekenland beëindigd. Er was te zien in Radar hoe Griekenland en de Griekse burger werd geslachtofferd om de belangen van de Noord Europese bankiers te behartigen. Hoe Griekenland wordt afgeperst door bankiers. Hoe de Grieken werden vernederd. Hoe Griekenland werd gereduceerd tot kansarm ontwikkelingsland. Hoe het welzijn van burger geen enkele rol van betekenis speelde.

Dit Griekenland is echter ook onze toekomst!

Wat de uitzending zeer bewust niet vertelde, was dat de situatie in Griekenland onze voorbode is. Hoe schrikbarend dat ook klinkt, onder gelijk blijvend EU-beleid is dat ook onze toekomst. Dezelfde spelregels, dezelfde resultaten.

Lees verder

De Prijs van de Euro: Het Macht Grijpen

Een goede dubbelaflevering van Tros Radar Extra, De Prijs van de Euro. (Deel 1 en Deel 2) Feitelijk stelt de uitzending van Radar dat de prijs van de euro is: verarming. Maar feitelijk gaat het niet over het grijpen van geld, de euro gaat over het grijpen van macht. De Prijs van de Euro is minder inspraak en zeggenschap over eigen toekomst. De Prijs van de Euro is: onderwerping.

De Euro en het Macht Grijpen

Ja, ik ga iets lelijks zeggen, een publiek geheim. Het Europese project is volledig gestoeld op het grijpen van macht. Weg uit de lidstaten, verzameld in Brussel. Je las het daarnet ook bij de acties van Hollande en Merkel. En niets maakt het grijpen van macht beter dan…. pijn.

Lees verder

De Prijs van de Euro en de rol van Amerika

Een goede dubbelaflevering: Radar Extra, De Prijs van de Euro. (Deel 1 en Deel 2) Feitelijk stelt de uitzending van Radar dat de prijs van de euro is: verarming. Het wordt vergezeld van filmpjes waarin wordt getoond dat Amerikanen veel meer federale belasting betalen dan wij, veel verder politiek geïntegreerd zijn dan wij en dat daarom de Dollar wel een succes is en wij al die slopende problematiek moeten ervaren.

Ge-wel-dig. Behalve: NOT!

De filmpjes zijn leuk, met vrolijke plaatjes enzo, maar wat Radar over het Amerikaanse systeem zegt, dat klopt toch echt niet zo goed. Ja, dat is eigenlijk heel een lelijk filmpje waarbij veel geïmpliceerd wordt en diverse feiten worden verdraaid en opgehemeld met als doel…?

Lees verder

De Prijs van de Euro: Opgedrongen verarmingsbeleid

Radar Extra en de Prijs van de Euro.  (Deel 1 en Deel 2) De uitzending van Radar stelt dat de prijs van de euro is: verarming. Feitelijk is het eerder: Een opgedrongen verarmingsdynamiek.

Omdat landen zelf geen externe invloed meer kunnen uitoefenen met de introductie van de euro, richt het systeem zich naar binnen. Zo was het eurobeleid precies bedoelt. Neem inspraak en middelen uit de handen van de lidstaten. En gefeliciteerd, want: Gelukt! De lidstaten staan machteloos. Het beleid richt zich nu dus op de enige resterende plaats waar de lidstaten nog enige beperkte inspraak hebben: de interne markt. Het door de euro afgedwongen bezuinigingsbeleid richt zich specifiek op belastingbetalers, u. En dat is bewust zo gekozen, men wilde namelijk juist daar hervorming doorvoeren!

De Prijs van de Euro: Een bancaire dictatuur

Lees verder

Kijktip: De prijs van de euro (Tros Radar)

Radar Extra onderzoekt hoe het Nederland is vergaan sinds de invoering van de euro. Wat is er met die €240 miljard gebeurd die naar Griekenland is gegaan en waarom pompt de Europese Centrale Bank meer dan €1.100 miljard in de eurozone?

Deel 1 en Deel 2.

Deze twee afleveringen zijn zeer de moeite van het kijken waard! Hier worden waarheden uitgesproken die niet eerder op Nederlandse TV te horen zijn geweest. Toch zijn er wel wat bedenkingen bij de uitzendingen. Een reflectie van LLE op de afleveringen volgt de komende dagen in onze eigen serie ‘De Prijs van de Euro’, de reactie van LLE op de Radar uitzendingen.

Via o.a.: Marktupdate. Zie ook Radar Extra: De Schuldvraag.