En dat is 22: Rekenkamer keurt verantwoording EU uitgaves weer af

Sommige dingen veranderen nooit, zoals de afkeuring door de Rekenkamers van de EU verantwoording van uitgaves:

”De Rekenkamer geeft nu opnieuw, en al 22 jaar lang, een negatieve verklaring af over het financieel beheer. Maar het gaat wel steeds beter”, vindt het Nederlandse lid Alex Brenninkmeijer.

”Hoe het zeker niet moet, toont een project in Italië, waar EU-subsidie voor de verbreding van een pad werd gegeven. Bij controle bleek tienduizend euro echter aan de plaatselijke kerk te zijn gegeven.”

Hoewel de EU en NL rekenkamers niet akkoord gaan met de verantwoording van de EU over de uitgave van uw belastinggeld, gaat de Tweede Kamer wel altijd gewoon akkoord. De fouten en de afkeuringen worden gewoon genegeerd, als altijd. De EU is immers heilig en kritiek op het financieel beleid is gelijk aan godslastering. De EU hoeft zich nergens te verantwoorden aan het volk, want is uiteraard door niemand gekozen. Daarbij is de EU boven de NL overheid en NL wet geplaatst, en heeft de Tweede Kamer hier feitelijk niets meer in te brengen anders dan ja-knikken en het proberen te verkopen als ‘zinnig beleid’ aan de kijkers thuis.

”Nu is het een jaarlijks terugkerende rondedans. De Rekenkamer geeft geen goedkeurende verklaring af, de Europese Commissie wijst naar het gedeelde management met de lidstaten en de nationale regeringen houden hun mond.” — Dennis de Jong, SP

Mocht u zich afvragen hoe het komt dat de EU zoveel verkwist in kansloze projecten en illegaliteit (zoals deze, deze, deze, deze, deze en deze), dat komt vanwege het feit dat geen enkel land zich hoeft te verantwoorden wat het doet met de EU subsidies. Slechts drie landen doen dat op vrijwillig basis, geen van die drie is gelegen zuidelijker dan Nederland. Grootschalige financiële fraude (dit jaar minstens 5 miljard euro volgens de EU zelf) met het uitgeven van belastinggeld is een standaard onderdeel van de EU, nu al 22 jaar volcontinu.

EU in optima forma: EU immer verder uitbreiden!

Arno Wellens is weer scherp, over het immer verder uitbreiden van de EU. De EU trekt steeds verder oostelijk zeer ver voorbij wat je met de beste wil nog Europa kunt noemen:

Hoe ver je, theoretisch gezien, naar het oosten kunt kijken. Op een gegeven moment ben je Europa eigenlijk uit (bij de grens met Moldova en Oekraïne). Geen probleem, deze landen komen er ook bij.

Rusland en Poetin zal er geen zin in hebben. Wie vermoedt dat de EU hier stopt denkt te klein: het grondgebied hoeft geen aaneengesloten landmassa te zijn. De Zuidelijke Caucasus met Georgië, Armenië en Azerbeidjan zullen over ongeveer vijf jaar de jongste toetreders zijn.

Wie dan vanaf Lutjebroek naar Iran of Tsjetsjenië wil reizen hoeft maar een keer zijn paspoort te laten zien. Bij de grenzen met deze landen eindigt het onze. We zitten nu tegen de Caspische Zee aan te kijken, een natuurlijke barrière voor verdere uitbreiding. Wederom, dat is te klein denken. De grijpgrage vingers van de EU reikten al over de Zwarte Zee heen zagen we; waarom dan niet over de Caspische?

Geweldig. Meer, MEER, MEER! Altijd meer. Meer macht, meer zieltjes, meer narigheid. Open grenzen, verplichte arbeidsmigratie en uitkeringen voor iedereen! Inspraak voor niemand. De narigheid kent geen grens: opgedrongen armoede overal!

EU in optima forma: EU richt werkgroep op om Kroatië te helpen geld te spenderen

De EU kost ons dan wel een boel, al die naheffingen! Maar we krijgen er ook wel wat voor terug: zoals een werkgroep om nieuwe lidstaat (sinds juli 2013) Kroatië te helpen tijdig alle EU-miljarden te spenderen:

De Europese Unie gaat een speciale werkgroep oprichten opdat Kroatië al het geld dat voor het land bestemd is nu ook kan gaan spenderen.

Zelfs een speciaal daarvoor ingericht Kroatisch ministerie krijgt het niet voor elkaar alle nieuw verkregen EU miljarden tijdig te spenderen!

Bij toetreding ontving het landje al een slordige een miljard uit Brussel. Tot en met 2020 komt daar nog eens ruim 14 miljard euro bij. Kroatië heeft eenvoudigweg onvoldoende projecten waaraan het EU-geld kan worden besteed. De EU gaat nu een speciale werkgroep oprichten opdat het in juli 2013 toegetreden Kroatië al het geld dat voor het land bestemd is ook kan gaan spenderen.

Dan weet u maar waar uw naheffing euro’s naartoe gaan! Het criminele mannetjesnetwerk in Kroatië dus. Want reken maar dat Kroatië geen verantwoording hoeft af te geven over hoe die vele miljarden gemeenschapsgeld uiteindelijk besteedt worden. Alleen Nederland, Denemarken en Zweden leggen geheel vrijwillig (!) een verantwoording af. Wat Zuid en Oost Europa dus doen met hun miljarden gemeenschapsgeld….

Dan weet u nu hoe het komt dat er zoveel gefraudeerd wordt in de Europese Unie, en waarom de EU miljarden vooral in het criminele mannetjescircuit terecht komen! Er is geen enkele verantwoording over uitgaves, er wordt zelfs niet eens naar gevraagd. En wij als brave jongetjes maar betalen en betalen. Zo gaat het dus met al die eindeloze EU naheffingen.

EU in optima forma: Voor 900 miljoen euro fraude gepleegd met Europees geld

Was het maar 900 miljoen! Maar goed, de EU was weer eens prachtig in het nieuws:

Een bedrag van 901 miljoen euro Europees geld moet weer terug naar de Europese kas, omdat er fraude mee is gepleegd. Dat stelt het Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF dinsdag in Brussel bij de presentatie van zijn jaarverslag 2014. Het gaat om het hoogste bedrag in de afgelopen vijf jaar.

Hij die gelooft dat er in 2014 maar voor 900 miljoen euro is gefraudeerd met Europees geld, mag zich melden. Het feit dat er feitelijk geen enkel toezicht is op hoe Europese miljarden wordt uitgekeerd en uitgegeven, mag ondertussen duidelijk zijn.

De boekhouding van EU uitgaves worden al 20 jaar continu afgekeurd door de betrokken rekenkamers. Er werd afgelopen jaar (2013) zo al voor 7 miljard aan fraude gerapporteerd. Waarbij slechts 3 lidstaten (NL uiteraard, Denemarken en Zweden) überhaupt daadwerkelijk een verantwoording hebben afgelegd over EU uitgaves! En verantwoording afleggen over het uitgeven van EU-geld, dat is geheel vrijblijvend en vrijwillig. Ja, het spenderen van uw EU-belastinggeld hoeft bij de EU op geen enkele manier verantwoord te worden. Dus die 7 miljard is waarschijnlijk een zeer positieve schatting, alle Zuidelijke en Oostelijke landen zijn daarin namelijk nog niet meegenomen…! Weet u nog die EU landbouw subsidies voor digitale Farmville computerspel koeien?

Dus die 900 miljoen die nu geconstateerd wordt…

EU in optima forma: Dit jaar al 100 miljoen euro kosten verhuizing Brussel-Straatsburg

De EU kost ons dan wel een berg, we krijgen er ook wel wat voor terug! Namelijk werkgelegenheid in de Brusselse verhuisbranche. Elke maand worden 47 verhuizers ingezet om het hele EU-circus in Brussel in te pakken en te verhuizen naar het Franse Straatsburg. Om daar 3 dagen door te brengen en de hele boel weer terug te verhuizen.

Dit jaar is daaraan al 100 miljoen euro besteedt, en dat is nog exclusief reiskosten van de parlementariërs! Daar bovenop komt uiteraard nog de enorme kost voor het milieu, net geen 20.000 ton CO2–uitstoot op jaarbasis, dit jaar tot nu dus al 10.000 ton CO2.

De enige inspraak die we als bevolking in de EU hebben, is een burgerinitiatief. Tijd voor een burgerinitiatief dus? Die is er reeds geweest: SingleSeat.eu. Met 1,3 miljoen is het burgerinitiatief geslaagd, maar daarna werd de stem van de bevolking uiteraard weer straal genegeerd. Zelfs het Europees Parlement stemde in ruime meerderheid tegen de verhuizingen, maar ja, Frankrijk hè…

Lees verder

EU in optima forma: Ondernemers ervaren last van Europa

In een boeiende zesdelige serie met de titel ‘Last van Europa: Wat kun je doen als de regeldruk uit Europa te groot wordt?’ heeft ThePostOnline eens beschreven hoeveel last ondernemers eigenlijk van de EU ondervinden:

Deel 1: Het mysterie van de plotselinge regels
Deel 2: EU beloont ondernemerschap met bureaucratische hel
Deel 3: Brussel is een doolhof voor mensen die wagen te klagen
Deel 4: De regel-ellende begint in Brussel
Deel 5: Tweede Kamer zat niet op te letten bij Europese BTW-problematiek
Deel 6: Er zullen nog veel onaangekondigde Europese regels komen

Met de geweldig duidelijke conclusie:

Wat zeggen mensen die meer macht naar Europa willen brengen? Zij zeggen dat ze graag bestuurd willen worden door dit technocratische systeem waarvan op voorhand duidelijk is dat burgers er nauwelijks invloed op kunnen uitoefenen.
De burger staat op afstand en ondertussen bepalen ambtenaren, diplomaten en politici hoe de regels eruit gaan zien. Als de burger klaagt, stellen Kamerleden wat laffe vragen in de hoop in de toekomst stemmen te winnen. Maar die veranderen in wezen niets.

Om te lachen, of huilen: EuroNederlander van het jaar verkiezing

GeenStijl is weer scherp met een pijnlijke waar maar zeer humoristische blik op de EU-propagandeur van het jaar verkiezing:

De jaarlijkse EURONEDERLANDER VAN HET JAAR verkiezing is deze week. Die is voor “personen of organisaties die bijdragen aan het Europese debat en nieuwe beeldvorming over Europa in Nederland.” Dan denken wij: ze bedoelen die rare snijboon van een Thierry Baudet.

Nee dus, hoewel Dhr Baudet absoluut meer doet dan alle politici bij elkaar om de EU in het debat te krijgen, denken ze toch niet aan Thierry ‘Pro-Europa, dus tegen de EU’ Baudet. Vreemd.

Lees verder

EU in optima forma: Bubbels op de beurs, Spaarders de sjaak

De EU kost ons dan wel een berg, we krijgen er ook wat voor terug. Namelijk: Bubbels op de beurs, mogelijk gemaakt door spaarders die de sjaak zijn.

De Europese Centrale Bank vindt zeepbellen op de aandelenmarkt niet echt een probleem. En spaarders die zuchten onder extreem lage rentes? Die moeten moeten maar even geduld hebben. Intussen moet de ECB zich wel regelmatig verdedigen tegen forse kritiek op neveneffecten van het goedkoopgeldbeleid. Doordat de ECB banken vrijwel gratis laat lenen en nu ook direct vers geld beschikbaar stelt […] zagen spaarders de toch al magere spaarrente verder dalen.

Die lage spaarrentes lijken dan wel laag, maar vergis je niet, het kost ons in de reële economie (d.w.z. de samenleving) miljarden en miljarden. Save Our Savers hadden in 2013 reeds vastgesteld dat er in het VK 250 miljard spaargeld door is verdwenen. Dat was in 2013 al 20% van het spaargeld. Sindsdien kan dat alleen maar zijn gegroeid.

Kapitalisme zonder kapitaal, goed idee! De EU kost een berg, en brengt geen beetje.

EU in optima forma: Europarlement stemt bankenwet weg (Glass Steagall)

In de immer oneindige serie van ‘EU in optima forma’ gaf het Europees Parlement 26 mei weer een aardige show. Het Europarl stemde tegen de bevolking en voor bankiers:

Het Europese Parlement heeft de bankenwet terug naar af gestuurd. Zelfs een beperkte scheiding van risicovolle en klassieke bankactiviteiten lijkt niet haalbaar. ‘Het momentum is weg’, treurt het groene parlementslid Bart Staes.

Europa temt banken (nog) niet. Nieuw plan om risicogedrag aan te pakken lijkt alweer onvoldoende.

Het Europees Parlement heeft de bankenwet ‘naar af’ gestuurd, er komt geen nieuwe ‘Glass Steagall’. ‘De bankenlobby heeft gewonnen’, titelde De Standaard op 28 mei.

Ja, jammer. Hier was een kans spaargeld wat veiliger te stellen voor de grijpende handjes van casino-bankiers, en het Europarlement stemde die wetgeving weg.

Wanneer Joris Luyendijk zegt dat er “niets” gebeurt, dan is dit misschien wel een retorische overdrijving, maar fundamenteel is het antwoord dat onze beleidsmakers nu op Europees niveau formuleren helemaal niet op maat van de ernst van de grootste crisis sinds de jaren 1930.

EU in optima forma: Hoe de lobbygroepen de Europese democratie ondermijnen

De EU kost ons dan wel een berg geld, we krijgen er wel wat voor terug. Namelijk heel veel anti-democratische macht voor lobbygroepen van multinationals!

[Er is] onderzoek gedaan naar de lobbypraktijken, transparantie en ethiek in de Europese landen en de drie belangrijkste EU-instellingen (Europarlement, Europese Commissie en Europese Raad).

Uit het laatste rapport van Transparency International naar de gevolgen van lobbypraktijken […] blijkt dat er “ongepaste politieke inmenging plaatsvindt en er een bijna onbegrensde invloed” van bedrijven op de politiek is. Dit gebrek heeft tot gevolg dat de commerciële belangen een bijna onbeperkte invloed kunnen hebben op het dagelijks leven van de burgers.

Er is sprake van “onbegrensde invloed” Je hoeft je als lobbyist bij de EU zelfs niet eens te registreren! Volledig vrij spel voor de lobbygroepen van bedrijven dus. U vraagt zich af hoe het kan dat een draak als het TTIP-verdrag, en masse weggestemd door het volk, geschreven puur en alleen ter bevordering van multinationals, toch door de strot van de bevolking gedrukt gaat worden?

Now you know.