21 Mei – De Mars voor Moeder Aarde

Tijdens de internationale March Against Monsanto
– Een gastblog van Casimir ten Have –

Zaterdag 21 mei wordt in Den Haag maar ook in honderden steden over de hele wereld de Mars tegen Monsanto gehouden. Omdat we naast het tegengeluid ook willen laten zien hoe het wél kan hebben we in Den Haag dit jaar voor een andere naam gekozen: “De mars voor Moeder aarde”. In het onderstaande stuk leest u wat de problematiek rond de landbouwgiganten zoal is en wat de gewone burger kan doen om deze problematiek in zijn dagelijkse omgeving tegen te gaan.

GMO’s

Monsanto en andere agricultuur giganten zoals Syngenta en Bayer maken op grote schaal gebruik van genetisch gemanipuleerde gewassen. Vaak wordt het debat rond GMO’s gedomineerd door de vraag of deze gewassen wel geschikt zijn voor consumptie. Dit verschilt nogal per gewas en vaak is hier ook niet voldoende onderzoek naar gedaan.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Groente als eigendom – De Monsanto Methode (Video/Zembla)

Wat betekent het voor onze voedselzekerheid als de grootste multinationals de baas worden over onze groente? Zembla onderzoekt de Monsanto methode, het patenteren van onze groente.

Naast genetische modificatie doet Monsanto ook aan verrijking van zaden. Dat betekent diverse bestaande groenten (bijvoorbeeld) combineren om een beter type broccoli te creëren. Met het betere type van broccoli gaat Monsanto met zijn dure advocaten vervolgens naar het Europees patent bureau, en krijgt – zelfs in uitgesproken tegenzin van de EU-dictatuur – vervolgens het patent op broccoli. In het geval van broccoli betrof het ook nog eens het werk van de Universiteit van Oregon, die ook niet blij was met dat resultaat.

De kleine bedrijven mogen niets meer doen met dit type broccoli, ook al hebben ze zelf al eerder vergelijkbare verbeteringen bereikt. Op die manier duwt het de kleine organisaties de markt uit (die kunnen de macht – $$ – van Monsanto niet aanvechten) en voila, de groente broccoli wordt eigendom van Monsanto. Op die manier veroveren Monsanto en Syngenta de wereld, en patenteren ze toekomstig leven op deze planeet voor keiharde afperswinsten.

Bekijk het via NPO.nl.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Monsanto draait opnieuw verlies

Monsanto eindigt het huidige boekjaar met rode cijfers.

Monsanto heeft in het laatste kwartaal opnieuw verlies geleden, De fabrikant van landbouwproducten kwam eind augustus 156 miljoen dollar (123 miljoen euro) tekort, zo maakte Monsanto woensdag bekend.

De website van Alex Jones Infowars brengt het nieuws wat uitbundiger: GROTE OVERWINNING! Monsanto meldt $ 156 miljoen verlies in Q4 omdat boeren afscheid nemen van GMO- (genetisch gemanipuleerde-) gewassen. Het is een moeilijke tijd voor de biotech, gelukkig maar.

Niburu schrijft over de verliesgevendheid van het bedrijf:

Het gaat niet goed met Monsanto. (…) Meer en meer mensen zijn zich bewust van de zeer schadelijke effecten van genetisch gemanipuleerd voedsel (GMO).

Deze kennis hebben ze niet gekregen via de mainstream media, maar wel door de niet aflatende berichtgeving hierover in de alternatieve media.

Het is waar dat de MSM de gevaren van GMO-voedsel blijven ontkennen. Onlangs nog in een artikel in De Correspondent. Maar Dr. Arpad Pusztai, een biochemicus die onderzoek deed naar de gezondheidseffecten van genetisch gemodificeerde (GMO-) aardappelen, toonde in de jaren ’90 al aan dat de GMO-techniek allesbehalve dan veilig is voor de gezondheid. Hem werd de mond gesnoerd, hij werd ontslagen.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Monsanto en DuPont nemen graanschuur van Europa in bezit

“Het misdadig regime van Oekraïne heft het verbod op de verkoop van landbouwgrond op en stelt zijn rijke landbouw ter beschikking aan Monsanto, DuPont en het GGO agribusiness kartel.”

wheat Ukraine
Foto: Aleksej Leonov, CC BY-SA 2.0

Christine Lagarde van het IMF maant Kiev om ‘hervormingen’ door te voeren. Dat betekent dat het land waardevol bezit moet verpatsen aan Westerse private partijen, anders kan het de toegezegde lening van 17 miljard dollar vergeten. Feitelijk is het IMF Oekraine aan het afpersen, een bekende praktijk voor dit instituut: het IMF is het incassobureau van de Centrale Banken.

In het Oosten van Oekraïne zitten enorme voorraden schaliegas in de grond, waar Europese en Amerikaanse energiebedrijven zeer geïnteresseerd in zijn. De locale bevolking wil de fracking niet. Zij vrezen voor de destructie van hun grond en hun watervoorziening. Het Oekraïense leger is er nu op af gestuurd om de schaliegasbelangen van de Westerse multinationals veilig te stellen. In West-Oekraïne is ook het een en ander te privatiseren. Hier ligt veel vruchtbare landbouwgrond waar landbouwbedrijven als Monsanto likkebaardend naar kijken.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Monsanto wil via TTIP handelsverdrag GMO in Europa doordrukken

U kunt zich wellicht nog herinneren van juni vorig jaar, de geruchten dat Monsanto, de vijand van gezond voedsel, zich terugtrok uit Europa. Onder andere gerapporteerd door GreenPeace. Dat is en was natuurlijk onzin. De missie van Monsanto is uiteraard om de wereld te veroveren met GMO, wat is hier aan de hand?

De Europese Unie is nog steeds terughoudend wat betreft genetisch gemodificeerde gewassen. Maar het beleid is langzamerhand aan het wijzigen. Monsanto-lobbyisten proberen de besluitvorming in hun voordeel te beïnvloeden. Momenteel is er een nieuwe handelsovereenkomst tussen de VS en de EU in de maak – TTIP – waarmee de deur voor de praktijken en producten van Monsanto ook in Europa wagenwijd lijkt te worden open gezet. 

Het handelsverdrag is aan de hand. Monsanto heeft kennelijk zijn zinnen gezet op het TTIP, voorheen met de naam TAFTA. Om middels die wetgeving en de artibtrage clausules daarin, alsnog GMO uit te kunnen rollen in Europa. Het feit wil uiteraard dat het TTIP precies voor dit soort doeleinden wordt opgesteld, de belemmeringen wegnemen, een belemmering zoals uw weerzin tegen ongelabeld, kankerverwekkend giftig voedsel. En met een handelsverdrag als TTIP in het vooruitzicht hoef je natuurlijk verder geen promotie voor genetische manipulatie meer uit te voeren.

Voedselonafhankelijkheid en diversiteit

Jorge Galeano, voorzitter van een boerenbeweging in Paraguay, stelt vast dat niets Monsanto’s genetisch gemanipuleerde gewassen tegen kan houden. Kleine boerenbedrijven en de biodiversiteit die daarmee samengaat worden vernietigt. “Er is een stille oorlog bezig die boerengemeenschappen elimineert.” Alles wat we nodig hebben om te overleven, verdwijnt. Het bedrijf neemt ons onze voedselonafhankelijkheid af.

Ik nodig iedereen uit om de geweldige samenvatting van informatie rondom Monsanto te bestuderen onlangs verschenen op de informatieve site: Welvaart voor Iedereen. Lees daar ook over waarom een oppermachtige Monsanto niet goed is voor uw gezin en uw gezondheid. U kunt eventueel ook hier en hier lezen over de combinatie TTIP en Monsanto. Kennis is macht, alleen als voldoende mensen de spelletjes van Monsanto doorzien, kunnen we ze tegenhouden! Van uw overheid hoeft u duidelijk geen initiatief te verwachten, ze werken juist hard als voorstander van het TTIP.

Via: Welvaart voor Iedereen

Update: Drinkt u overigens nog producten van Coca Cola? Ook dan helpt u Monsanto!
Ondertussen gaan Monsanto collega bedrijven Bayer en Syngenta in de aanval tegen de Europese Commissie omdat die hun bijen-dodend gif verbood.

monsanto-experiment

Monsanto krijgt van mij niet het recht om mijn lichaam als wetenschappelijk experiment te misbruiken.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Verkiezingstijd of WK? Tijd voor lelijke nieuwe wetgevingen! (update)

Update 17:00: Dat duurde niet lang! Het WK start morgen, en de EU kondigt nu al een innige unie met de Arabische Liga aan! Dit belooft wat voor de rest van het WK. De EU stelt ons niet teleur.

Originele artikel: Met de verkiezingen achter de rug, en het WK foebele voor de boeg is het weer tijd voor de onpopulaire wetgevingen!

“Ik zei ook nog dat je meestal meteen na de verkiezingen een dolksteek in je rug krijgt. Zondag 25 mei waren de laatste verkiezingen in de overige EU landen en wat zie je erna, op woensdag 28 mei de bekende dolksteek. De EU zet de deur wagenwijd open voor multinationals als Bayer en Monsanto. Europa mag een proeftuin worden voor genetische gewassen, onze gezondheid wordt wederom opzij geschoven. (…)

Men wacht eerst de verkiezingen af en drukt dan even snel de GMO agenda door. Ik moest denken aan het trucje met de grondwet destijds.

De gevolgen zullen de komende jaren wel duidelijk worden. [… De] GMO agenda ligt al jaren vast. Uit de NSA taps bleek ook al eerder de druk op Europa om GMO groen licht te geven. De burger is opnieuw buiten spel gezet.

Zelfs Rusland zorgt beter voor zijn volk dan de EU. In Rusland zijn GMO’s – want kankerverwekkend! – gewoon verboden. Men is daar kritisch over wifi, straling, magnetrons, etc. Je zou verwachten dat jouw overheid dat ook was, maar uw belangen staan daar niet centraal, zoals u ondertussen maar al te goed weet.

De dolksteek

Naar goed Romeins gebruik (zoveel gelijkenissen!) nu: brood en spelen. Het brood is uiteraard geregeld middels de voedselbank, en de spelen…

De spelen starten nu weer. Het WK foebele 2014 in Brazilië. De mensenrechten en sociaal gedrag in Brazilië is en wordt onder de voet gelopen door politie die eruit ziet als een streng militair-apparaat (zoek dat maar eens op, de agenten zien eruit als Robocop, i kid you not, die zijn duidelijk niet uit op beveiligen en dienen van het volk, maar het beveiligen en dienen van de FIFA, de overheid, etc.), en de multinationals bepalen de rest van het beleid in het land. Lang leve de FIFAs, IOCs, etc. Democratie? Samenleving? Sociaal gedraag? Who cares! Het is de FIFA, goed (of slecht) voor de economie, dus alles kan en mag! En de FIFA gaat boven alles.

Terug naar de dolksteken

Met het volk afgeleid, tijd voor de onpopulaire wetgevingen. De politiek gebruikt de tijden vlak na de verkiezingen, tijdens de olympische spelen, WKs, schaatsevenementen, etc, graag om hun onpopulaire maatregelen door te drukken.

Ik ben geen journalist, dus voorbeelden opzoeken kost nogal wat tijd, en ik moet uiteraard wel werken voor mijn geld. Dat specifieke verwijt krijg ik natuurlijk vaak “slap gel*l, geen keihard sluitende bewijsvoering!” Wat zou het geweldig zijn als de journalistiek hun werk deed, niet? Maar helaas. Toch een paar voorbeelden die me zo te binnen schieten en zijn toegestuurd:

  • Het GMO drie dagen na de recente verkiezingen midden tijdens de anti-EU ophef.
  • Het EK 2012 (8 juni tot 1 juli) met het ESM op 29 juni, juist 2 dagen voor de finale.
  • Kerst-avond 1913, de Amerikaanse Centrale Bank (de Fed) werd ingevoerd.

Welke gruweldaden gaat de politieke elite over ons uitstorten tijdens dit WK? De Superprovincie doorgedrukt? Belastingen opgelegd direct door de EU? Eindelijk die euro-obligaties? (En dus de officiele schuldenunie) Een nieuwe oorlog starten wellicht? Weer bankiers redden? De sociale zekerheid opschorten? Verkapte belastingverhogingen en lasten verzwaring? We kunnen er nu slechts nog naar raden. Maar met de crisis weer vol in de aantocht, zullen de politici ons vermoedelijk niet teleurstellen.

Ik daag de lezers uit het politiek nieuws in de gaten te houden tijdens het WK, en te spotten welke onpopulaire maatregelen de politici uitgesteld hebben om bekend te maken nu dat de pers en het volk gericht is op de spelen.

Kunt u zich nog meer voorbeelden herinneren van onpopulaire wetgeving die zijn uitgevoerd tijdens WK’s, Olympische Spelen, vlak na Verkiezingen, tijdens natuurrampen in andere landen? Stuur ze in via het contactformulier, u blijft anoniem tenzij u er expliciet anders om vraagt, LLE bijt niet en we doen niet aan spam! 🙂

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

‘Adviseur van de EU voorzitter liegt over GMO’

Gewoon-Nieuws heeft een interessante open brief vertaald aan EU adviseur Anne Glover. Gewoon-Nieuws schrijft:

Dr. Brian John, een vooraanstaand wetenschapper heeft in een open brief Dr. Anne Glover, de adviseur van de voorzitter van de EU beschuldigd van liegen over de veiligheid van genetisch gemanipuleerde organismen.

Hij zegt in de open brief dat er overvloedig bewijs is dat Genetisch gemanipuleerde organismen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu en dat de bewering van Anne Glover dat er geen bewijs is van de negatieve gevolgen een leugen is.

“Natural Society” die de inhoud van deze brief op hun website hebben geplaatst roept hun lezers op om, na het lezen van dr. Brian’s brief soortgelijke brieven naar hun vertegenwoordigers te sturen en ook naar Anne Glover zelf.  “Als onze stemmen worden gebundeld kunnen ze niet blijven liegen”, aldus Natural Society.

Lees de Nederlands vertaalde brief op Gewoon-Nieuws.nl

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

EU-rechtbank verbiedt gen-aardappel

De EU heeft ook een eigen rechtbank, en die rechtbank heeft nu een GMO-besluit van de Europese Commissie teruggedraaid!

De gen-aardappel Amflora mag niet langer op de Europese markt worden geteeld en verhandeld.  Het Europees gerecht, de rechtbank van de Europese Unie, heeft vrijdag het besluit van Brussel om de aardappel op de markt toe te laten, teruggedraaid. Volgens de rechtbank heeft de Europese Commissie bij de besluitvorming de officiële procedures niet gevolgd en daarom wordt het besluit vernietigd.

Dat is dus zowaar een GMO-tegenslagje voor BASF, onderdeel van het fameuze IG Farben. Zowaar een EU-organisatie die (met de verkiezingen in het vooruitzicht) een best beentje voor zet.

Een bestorming van het Europees gerecht door een duur GMO-lobbyleger in 5, 4, 3…

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Er is ook goed EU nieuws: onderzoek naar Trojka, verbod op GMO-mais

Ok, na al die neerslachtigheid over onze toekomst onder de EU, is er ook nog wat goeds te melden.

Het Europese Parlement gaat onderzoek doen naar het slopende beleid van de Trojka. Zoals u weet liet de graaiende geldpolitie (EU, IMF, ECB) een spoor van vernieling achter in Zuid Europa, met de verkiezingen in aantocht doet het Europarlement toch nog even alsof ze een onderzoek doen.

EFSA trekt goedkeuring GMO-mais in

Het is voor het eerst dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) de beoordeling van een genetisch gemanipuleerde plant heeft herzien. De mais, ook wel bekend onder de naam Herculex, is de afgelopen vijf jaar in de EU al toegestaan ​​in diervoeding en levensmiddelen. Pioneer en Mycogen Seeds hadden nu ook verzocht om de goedkeuring voor de teelt.

In maart zag het vanuit het perspectief van agro-chemische bedrijven goed uit. Maar nu sluit de EFSA niet langer de mogelijkheid uit dat bestuivers, zoals bijen, worden geschaad door het gif dat het Herculex-maïs uitscheidt. De mais scheidt meerdere insecticiden uit en is tegelijkertijd bestand tegen het onkruidverdelgingsmiddel glufosinaat.

Voedsel dat zodanig is gemanipuleerd dat het vanuit zichzelf dier-dodelijk gif uitstoot, verschillende soorten tegelijk zelfs, en daarbij ook nog bestand is tegen de heftigste verdelgingsmiddelen op aarde. Kijk, dat klinkt als voedsel dat ik graag op mijn bord wil hebben…

Het probleem is alleen dat we het op ons bord krijgen zonder dat we dit weten, want de voedselbedrijven vermelden dat niet. In de VS (zie handelsverdrag met VS) is het zelfs verboden gemaakt, om op de verpakking te zetten dat er zwaar gemanipuleerd giftig voedsel in de verpakking zit…

Hoe dan ook, het is goed nieuws dat de EFSA zich keert tegen dit GMO-product. Let wel, de EFSA is van Monsanto (geïnfiltreerd middels draaideur en omkoping) en Herculex is van Pioneer en Mycogen Seeds. En dat verklaar waarschijnlijk direct waarom de EFSA hier wel iets onderneemt.

Goed nieuws, met een giftig bijsmaakje, maar toch.

Via: Burgerforum-EU

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone