Volk wordt voorbereid op flinke verhoging gemeente belasting

Een verrassing is het niet, maar hier is dan het spel voor de flinke verhoging van de belastingen op het niveau van de gemeenten:

Gemeenten zouden meer ruimte moeten krijgen om belastingen te heffen. Slechts 3,5 procent van de totale belastingen, rechten en tarieven worden nu door gemeenten geïnd. Van het bedrag dat de rijksoverheid ophaalt, wordt 26 miljard euro in het gemeentefonds gestort. Dit bedrag wordt verdeeld over de gemeenten. Rfv vindt deze methode achterhaald. De raad benadrukt verder dat gemeenten steeds meer taken van het Rijk hebben overgenomen. Gemeenten zouden een vast bedrag moeten heffen bij iedere volwassen inwoner.

Told you so! Zie overigens het geweldig mooie voorbeeld van de Wmo. Het valt mooi in het plan van het wegwerken van de lidstaat regeringen: Den Haag wordt opgeheven en de bevoegdheden van Den Haag worden verdeeld over gemeentes en de Brusselse EU.

EU komt met Europa brede plan voor tolheffing

De auto als middel voor eindeloze belastingheffing, het is geen nieuws. En de zo gewenste kilometerheffing en rekeningrijden ook niet. De auto als middel voor totalitair spioneren is echter nieuwer. Als het ook maar enigszins mogelijk is alle bestuurders totalitair te volgen en dan nu ook automatisch te belasten voor elke gereden kilometer, dan graag! De EU is in optima totalitaire forma en broedt uiteraard weer op juist dit plan:

EU-commissaris Violeta Bulc voor Verkeer wil naar een Europees systeem voor tolheffing op personenauto’s toe. Aan de basis van het systeem ligt de kilometerheffing. ”Dan betaalt de automobilist voor de daadwerkelijk gereden kilometers en voor de kosten die hij daarmee veroorzaakt, bijvoorbeeld voor het milieu”

Een regen van irritatie, frustratie en bezwaar barstte uiteraard spoedig los. Te meer nog omdat de EU hier weer zeer schijnheilig handelt. Ze verbranden zelf maandelijks 10 miljoen euro aan onnodige kilometers tussen Brussel en Straatsburg. “De totale CO2 uitstoot van het verhuiscircus bedraagt 19.000 ton per jaar. Over milieuvervuiling gesproken.” Uw belastinggeld, zeer slecht besteedt. Zowel met de maandelijkse verhuizing als met dit totalitaire voornemen van Violeta Bulc.

Hypocriet en totalitair: Brussel is de weg volledig kwijt, steeds weer! Tot zover het vrije verkeer van personen en goederen in de EU. (Twee van de vier EU vrijheden)

En daar is het spel voor Eén Groot Europees Belastingstelsel

Europese Belastingen, u zit daar zeer zeker niet op te wachten! Naast verhogende gemeente belastingen, verhogende rijksbelastingen nu dan ook Europese belastingen? Europese belastingen die vervolgens voor allerlei frauduleuze zaakjes (luxe borrels, omkoping en landjepik, de strijkstok van het criminele mannetjes netwerk, de anti-democratische maatregelen als TTIP en de Bankenunie, etc, etc) worden ingezet zonder enige democratische verantwoording en inspraak?

De EU zit er om precies diezelfde redenen dus juist wel op te wachten! Geld dat ze zelf kunnen innen, EU-breed, en geld dat ze zonder inspraak, zonder democratisch toezicht, zonder verantwoording af te hoeven leggen volgens gewoon lekker kunnen verbrassen! Klinkt als een hemel op aarde voor elke foute EU-politicus. Taxation Without Representation.

En nu is hun spel begonnen precies daarvoor.

Lees verder

Naheffing EU van 642 miljoen naar 1,1 miljard euro

Nederland krijgt straf van de EU. Was de naheffing van 642 miljoen al heel slecht, het is nu ook nog ineens verdubbeld!

De naheffing voor de EU-contributie bedraagt niet de eerder verwachte 642 miljoen euro, maar is met ruim 1,1 miljard het dubbele. Dat is het gevolg van het afbreken van het begrotingsoverleg tussen de ministers van Financiën en het Europees Parlement.

Het is duidelijk waarom zowel je 13de maand (naheffing!) als je vakantiegeld extra belast wordt, zullen we dan maar denken. Het vliegt eruit richting de EU, nu met extra penalty’s! Was de 642 miljoen al niet te verklaren, laat staan verantwoorden, nu moeten we nog eens 2x zoveel gaan betalen. We mogen nu dus 1100 keer een miljoen euro extra betalen. En wat krijgen we daar voor terug? Niets! Ja, hogere lasten.

Lees verder

Overheid komt nu voor je vakantiegeld, eist 12% op

En het PvdA/VVD-nivelleer-feest gaat maar door, de volgende lastenverzwaring dient zich weer aan:

Den Haag – Grote groepen werkenden met een middeninkomen leveren volgend jaar tot ruim 12 procent in van hun vakantiegeld. Het is het rechtstreekse gevolg van de nivelleringspolitiek die het kabinet aanhangt.

Het grijpen van dit kabinet kent geen beperking, staatssecretaris Wiebes grijpt nu dus ook in uw vakantiegeld. En ja, Wiebes is uiteraard weer een VVDer. Er zal eens niet een VVDer komen grijpen in je portemonnee. En de ogenschijnlijk verboden middeninkomens zijn uiteraard weer meer de sjaak, alles mag, behalve een middeninkomen.

Lees verder

EU naheffing voor afbetalen gasrekening Oekraine?

De EU naheffing was in het nieuws. Engeland moet 2 miljard betalen, Nederland 642 miljoen, Italië 340 miljoen, Griekenland 90 miljoen… Ook in het nieuws, die gasrekening van Oekraïne.

In de meest recente blog van Benjamin Fulford stond dit:

The EU, for its part, has suddenly, out of the blue, asked the British to fork over two billion Euros by November 1st and is trying to hit up several other countries as well. This sudden request for cash is for an amount that is suspiciously similar to what Russia is asking for in payment of Ukraine’s unpaid gas bills.

Zoals u weet wil Rusland geld zien voor zijn gas, en omdat de EU een staatsgreep (en diverse plunderacties) heeft gepleegd op Oekraine, wil Rusland geld zien van de EU, anders geen gas. En dat bedrag is… 2.5 miljard euro. (3,1 miljard dollar).

Dat deze EU naheffing hiervoor wordt gebruikt is op geen enkele manier aan te tonen, uiteraard, maar het feit dat de harde betalingseis nu voor 1 december betaald moet worden, de druk op Oekraine en de EU door Rusland opgevoerd wordt en toevallig ook de bedragen correct optellen… de schijn is in ieder geval zeer duidelijk tegen. Boekhouden op EU-niveau hoeft namelijk helemaal niet ingewikkeld te zijn. En die compensatie voor bijvoorbeeld Frankrijk, die 1 miljard krijgt, dat verrekenen we later wel weer in hun contributie. Rekening: Betaald. Probleem: Opgelost. Wel zo gemakkelijk. Ockham’s scheermes.

Update 31-10: Mocht u zich afvragen hoe precies de Nederlandse overheid deze extra naheffing van 642 miljoen euro gaat betalen, de belastingdienst komt gepast vandaag met de aankondiging van extra belasting naheffingen met terugwerkende kracht (u herkent het uiteraard) voor 5 tot 6 miljoen belastingbetalers. Variërend van 300 tot 700 euro per persoon. Dat is weer ruim 2 miljard extra lastenverzwaring gerealiseerd! De uitgaven aan de EU worden uiteraard verhaald op belastingbetalers, toevallig valt het nu wel heel duidelijk samen. Die 642 miljoen is zoals u kunt zien geen probleem, vandaar dat Dijsselbloem het zo gretig kan toezeggen. Maar troost u, het wordt gebruikt voor een goed doel, het bekostigen van de staatsgreep van de EU op het Europese continent.

Lees verder

En daar gaat weer 642 miljoen, hilariteit en vele harde leugens volgen

U heeft het ongetwijfeld niet kunnen missen. Nederland had een klein beetje, kunstmatige, verbetering van de economische situatie, en de EU eist meteen met terugwerkende kracht weer 642 miljoen euro meer afdracht. Losgeld. Tegen zulke bedragen is natuurlijk niet aan te bezuinigen, want die extra 642 miljoen betroffen namelijk geen heffing over daadwerkelijk verkregen extra inkomsten door de overheid. GeenStijl was weer scherp:

De zomer is voorbij. Frans Meertalenmans is opgerot naar Brussel. Team Juncker is met marginale meerderheid in het EP geïnstalleerd. Het Europese intekenseizoen is weer begonnen. En dat zullen we weten ook: Nederland mag meteen ZESHONDERDTWEEËENVEERTIG MILJOEN EURO bijleggen op de Vierderijksbegroting van de Europese Unie.

Jep, verrassing! We mogen nog weer eens 642 miljoen euro bijlappen voor al die prachtige diensten die de EU ons dagelijks leveren in hun staatsgreep.

Lees verder

Duitse spaarder verliest 14 miljard euro spaargeld

Nu.nl schrijft: “De lage rente en de relatief hogere inflatie spelen de Duitse spaarders parten. Hun spaargeld verliest dit jaar naar schatting per saldo 14 miljard euro aan koopkracht, ondanks de rente die wordt bijgeschreven.

“Dit bleek zaterdag uit een studie van de Duitse Postbank. De inflatie bedroeg in juli 1,9 procent, spaarders krijgen doorgaans minder dan 1,5 procent rente. Volgend jaar kan het ‘verlies’ oplopen tot 21 miljard, omdat naar verwachting de inflatie stijgt terwijl de spaarrente laag blijft.”

LLE: De grappen van de ECB, EU en Rutte kosten dus ook u aardig wat geld! Dit betreft devaluatie van uw geld. Geld dat door de Centrale Bank, de EU Commissarissen en de Nederlandse overheid letterlijk uit uw portemonnee gestolen wordt. Hoeveel raakt u precies kwijt aan deze spelletjes?

Lees verder

Nieuwe bezuinigingsbevelen van de Europese Commissie

Nederland doet het slechter dan verwacht, volgens de Europese Commissie. Hier zijn dan ook de nieuwe bevelen van de dictatoren van de Europese Commissie aan Rutte. Het EU-regime heeft (naar eigen zeggen) het huiswerk van Mark grondig nagekeken, en komt met een dictaat vol “verbeteringen”. Mark wordt door de Europese Commissie even goed de les gelezen. Kort samengevat? Bezuinigen, bezuinigingen en lastenverzwaring alsof er geen morgen meer is.

Rutte moet van de heren dictatoren van de EU 6 miljard extra op de Nederlanders gaan bezuinigen? De EU wil liever 7,2 miljard euro bezuinigen op de Nederlanders! Maar klopt dat wel? Als ik het EU-dictaat lees, is het nog wel heel wat meer dan dat! En de miljarden-teller loopt ondertussen nog door, en hard ook!

De heren dictatoren eisen letterlijk volledige overgave en de uitvoer van “omvattende structurele hervormingen, overeenkomstig de aanbevelingen die de Raad in het kader van het Europees semester aan Nederland heeft gericht”.

Bezuinigingen die voor 2014 effect moeten hebben zoals het EU-dictaat eist, dat zijn vermoedelijk geen bezuinigingen in het ambtenarenapparaat, voor snel resultaat zal Rutte moeten inzetten op verhoging van de belastingen, dat wil zeggen: lastenverzwaring voor u en mij. Ondertussen sleuren alle lastenverzwaringen de Eurozone dieper en dieper de recessie in, de eurozone wordt door velen al een recessiezone genoemd – het EU-regime herkent zich daar uiteraard niet in.

Dictaat: Niet 3% maar 2,8%

Het EU-regime zegt: De Raad is van oordeel dat de door de autoriteiten geplande begrotingsinspanning niet zal leiden tot een daadwerkelijke correctie van het buitensporig tekort tegen 2014. […] Nederland dient aanvullende maatregelen te nemen om het nominale tekort van de overheid in 2014 op duurzame wijze onder de drempel van 3% van het bbp terug te dringen.”  Ofwel, de EU zegt eigenlijk: “Hee, Rutte! Je bezuinigt te weinig!”

Het EU-regime eist dat landen met hun begrotingstekort tekort onder de 3% van het Bruto Binnenlands Product blijven. Dat lukt uiteraard niet, er verdwijnt te veel geld in Nederland. Rutte geeft meer geld uit dan binnen komt. In 2011 was dat jaarlijks tekort 4,5% van het BBP, in 2012 was het 4,1% en in 2013 wordt het waarschijnlijk 3,6% terwijl het 3% moest zijn van de Europese Commissie.

We moeten nu van het EU-regime niet alleen nu snel onder de 3% komen, maar we moeten met een flink afnemend BBP (want recessie) nu zelfs onder de 2,8% blijven omdat we voor 2013 niet 3% maar 3,6% te kort kwamen – waarvan uiteraard al 1% kwam door het SNS-debakel dat ons zo allen veel geld kostte.

De EC verkondigt dit als volgt: “Gezien de grote mate van onzekerheid over de economische en budgettaire ontwikkelingen dient de voor het laatste jaar van de begrotingscorrectie aanbevolen begrotingsdoelstelling ruim onder de referentiewaarde te worden vastgesteld om binnen de gestelde termijn een daadwerkelijke, duurzame begrotingscorrectie tot stand te brengen.”

Dus niet 3%, maar nog lager, namelijk: 2,8%. En dat moet Rutte nu verplicht zien te bereiken met extra bezuinigingen en lastenverzwaringen.

Lees verder