Weer meer macht voor de EU: De EU Grens- en Kustwacht

Over de rug van de zelf opgang gebrachte vluchtelingenstroom grijpt de EU weer een mooi stukje macht. EU vice-keizer (ongekozen uiteraard, in EU traditie) Timmermans legt het weer mooi uit:

We need a Border & Coast Guard organised at a European level. We need a reserve of border guards that we can send to states with difficulties

De Keizer, de ongekozen leugenaar Juncker, zelf is ook nog even aan het woord:

Schengen is here to stay. We will do everything to protect what we built and to make it better and stronger.  Like we have a single supervisory mechanism for banks, we need EU Border and Coast Guard for external borders. No time for business as usual. No time to loose when it comes to preserving Schengen. We need EU Border and Coast Guard.

Let op het woord ‘everything’, want vergis je niet: de EU gaat ongelofelijk ver in hun zucht naar totalitaire macht. Dat is dus inclusief het destabiliseren van heel het Europese continent, grootschalige diefstal en verarming, het opdoeken van democratie, de diverse staatsgrepen, het stoken in brandhaarden en zelfs het creëren van oorlogen en het opzetten en opdringen van vluchtelingenstromen. Dat Schengen niet opgedoekt zou worden was wel duidelijk. En oh ja, die prachtige Bankenunie… In de EU is Uw belang van geen belang. Als Juncker zegt everything dan bedoelt hij ook daadwerkelijk everything.

Lees verder

De 5 EU-presidenten: ‘Eurolanden moeten meer soevereiniteit inleveren’

Ja, we hebben er vijf, alle vijf zijn ongekozen en alle vijf zonder democratisch mandaat. De vijf EU-presidenten zijn het uiteraard wel volledig eens met elkaar, er moet snel meer macht naar de EU. Waaronder nu dus een Ministerie van Financiën. Hoewel de EU was afgewezen als Federale Overheid, komt die EU Superstaat nu dus toch:

Het is onvermijdelijk dat de eurolanden meer soevereiniteit opgeven om de stabiliteit van de eurozone te garanderen. De eurocrisis leert dat vrijwillige afspraken alsook Europese regels niet voldoende zijn om nieuwe drama’s als in Griekenland te voorkomen. Dat schrijven de ‘vijf presidenten’ van Europa – voorzitter Juncker van de Europese Commissie, EU-president Tusk, ECB-baas Draghi, Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem, Europees Parlementsvoorzitter Schulz – in een gezamenlijk rapport dat maandag wordt gepresenteerd.

Wij van WC-eend adviseren WC-eend.
Lees verder

De Prijs van de Euro: Het Macht Grijpen

Een goede dubbelaflevering van Tros Radar Extra, De Prijs van de Euro. (Deel 1 en Deel 2) Feitelijk stelt de uitzending van Radar dat de prijs van de euro is: verarming. Maar feitelijk gaat het niet over het grijpen van geld, de euro gaat over het grijpen van macht. De Prijs van de Euro is minder inspraak en zeggenschap over eigen toekomst. De Prijs van de Euro is: onderwerping.

De Euro en het Macht Grijpen

Ja, ik ga iets lelijks zeggen, een publiek geheim. Het Europese project is volledig gestoeld op het grijpen van macht. Weg uit de lidstaten, verzameld in Brussel. Je las het daarnet ook bij de acties van Hollande en Merkel. En niets maakt het grijpen van macht beter dan…. pijn.

Lees verder

EU in optima forma: Griekse crisis? Snel meer macht grijpen voor de EU!

De EU kost ons dan wel een hele boel centjes, je krijgt er wel wat voor terug! De EU zal namelijk niet rusten voordat de EU politiek volledig politiek en economisch geïntegreerd is. Ook deze Griekse crisis zal niet worden gemist om mee macht te grijpen. Never waste a good crisis (zeker geen zelfgecreëerde!) voor meer macht over te dragen naar de Europese Unie!

Terwijl alle ogen gericht zijn op de ontknoping van de Griekse crisis, is er in Duitse achterkamers hard gewerkt aan nieuwe plannen voor de toekomst van de EU.
Bondskanselier Merkel wil een ‘Kerneuropa’ van eurolanden, dat onder strenger toezicht van de Europese instellingen wordt geplaatst.

Terwijl de burger het Europese project en masse uitkotst, beraadslaagt de EU zich nu dus om snel verder te politiek integreren. Snel de burger in Europa onmondig maken dus! Snel de EU verder optuigen, snel macht grijpen en soevereiniteit wegnemen.

Lees verder

Europese Commissie grijpt weer meer macht: De Energie Unie

Tja, na het succes van de Bankenunie, smaakte deze overwinning op de bevolking naar meer. De Europese Commissie moet overal tussen zitten, vanaf nu dus ook energie. De Energie Unie:

De Europese Commissie wil voortaan aan tafel zitten bij de onderhandelingen die EU-landen voeren met grote energieleveranciers als Rusland. De grotere rol die de Commissie vraagt bij de inkoop van energie is een van de meest omstreden voorstellen in haar woensdag gepresenteerde plan voor een Europese Energie Unie. Een soortgelijk idee van de vorige Commissie werd in 2012 door de lidstaten van tafel geveegd als ongewenste inmenging met nationale bevoegdheden..

Nu mogen landen dus ook al niet meer zelf onderhandelen over hun eigen energievoorziening. Ook dat moet op korte termijn eigendom worden van de Europese Commissie (EC). U weet wel, die ongekozen politici die zonder enige inspraak het hele Europese continent dicteren op een immer groeiend aantal gebieden.

Lees verder

EU sloopt alles: nu de Netneutraliteit

EU brede netneutraliteit. Het door het volk afgedwongen feest duurde slechts zeven maanden. Op de slooplijst van de EU staat nu namelijk bovenaan….. de netneutraliteit.

De voorzitter van de Europese Unie, Italië, heeft zwakkere regels opgesteld rondom netneutraliteit. Zo hebben providers volgens het nieuwe voorstel meer redenen om bepaald internetverkeer te vertragen en te blokkeren.

Providers mogen volgens het voorstel verkeer vertragen of blokkeren als de eindgebruiker dat wil, als het netwerk overbelast dreigt te raken of als het nodig is vanwege beveiliging, blijkt uit een notitie over het voorstel van Italië. Privacy-organisatie Edri, die de documenten online heeft gezet, concludeert uit het voorstel dat netneutraliteit in gevaar is.

Was juist – we waren vol verbazing! – in april de Nederlandse style netneutraliteit EU-breed aangenomen, dat moet nu dus alweer gesloopt worden. De EU heeft het zeven maanden volgehouden, knap! Zeven hele maanden! Zo verdwijnt het voordeel van netneutraliteit binnenkort, maar blijft uiteraard de EU-brede verordening die de telecom markt integreert boven de lidstaten.

Lees verder

Eurocommissaris Kroes betoogt weer voor meer EU-macht

Een dag geen macht gegraaid is een dag niet geleefd. Dat moet het levensmotto zijn van Eurocommissaris Neelie Kroes en haar collega’s.

De EU en de eindeloze zoektocht naar meer macht

Europa moet tot een veel ambitieuzere economische agenda komen. Koudwatervrees voor overdracht van bevoegdheden aan Brussel is daarbij volstrekt onnodig. Dat zegt eurocommissaris Neelie Kroes in een interview met De Telegraaf.

‘Voor die structurele hervormingen is een gemeenschappelijke discipline nodig’, zegt ze in navolging van president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank. Ze steunt daarmee, tegen de lijn van haar eigen VVD in, zijn oproep zaterdag voor meer economische coördinatie vanuit Brussel.

Weer een prachtig Kroesisme dus. Meer Brussel is altijd de oplossing die voor elk probleem wordt aangedragen – en koudwatervrees voor het overdragen van bevoegdheden is dan uiteraard ook nooit gewenst. Meer bevoegdheden voor de EU, de panacee van de EU-dictatoren.

Neelie volgt uiteraard maar wat graag de Centrale Bankier Draghi

Draghi was inderdaad ook zo geweldig in het nieuws laatst, wat nu dus door Dictatrice Kroes wordt bevestigd, het artikel begint al meteen goed:

De eurolanden moeten hun economische beleid op Europees niveau afstemmen om een herhaling van de crisis van de afgelopen jaren te voorkomen.

Kennelijk is Dhr Draghi wat vergeetachtig! Het was juist de ECB die voor deze problemen zorgde. En kennelijk moeten we ons nu nog meer inkopen bij de ECB om die problemen veroorzaakt door de ECB dan ook weer op te lossen?

De onbalans in de Eurozone noodzaakt vergaande overdracht van bevoegdheid

Dhr Draghi gooit vervolgens nog een kneiter van een onwaarheid in het mandje:

”Voor het begrotingsbeleid is al een zekere gemeenschappelijke discipline. Maar de grote onbalans tussen eurolanden is veroorzaakt door een gebrek aan structurele hervormingen in sommige landen. De volgende stap is om structurele hervormingen ook onder een gemeenschappelijke discipline te brengen.” De economische coördinatie die de afgelopen jaren in de eurozone is ontstaan ziet Draghi als ”een eerste stap” op weg naar een perfecte muntunie.

De ongelijkheid in Europa komt door het gebrek aan structurele hervormingen? Huh? Weet je dat zeker, Draghi? De onbalans komt dus niet omdat landen als Griekenland en Spanje altijd al een ander economisch systeem hanteerde dan landen als Nederland en Duitsland? Die onbalans komt niet doordat we de muntunie ondanks onbalans gestart zijn? Kennelijk was het veel te vroeg invoeren van een onmogelijke, gemeenschappelijke munt geen onderdeel van het probleem? Natuurlijk wel!

Die grote onbalans komt niet door gebrekkige hervorming, die komt juist door de grote Europese diversiteit aan de oorsprong! Dat was uiteraard bij de start van de monetaire unie wel bekend. Het is ook veelvoudig uitgesproken (o.a. hier, hier) dat met die onbalans een gezamenlijke munt invoeren naar problemen moest leiden. Toch is toen die munt ‘onomkeerbaar’ en valuta uitsluitend doorgedrukt, wetende dat over de rug van die problemen de rest (de EU Superstaat) wel moest volgen. Als je namelijk eenmaal iemands portemonnee volledig in handen hebt… Wie vertelde ons dat ook alweer?

“Give me control of a nation’s money and I care not who makes the laws.”
— De crimineel M.A. Rothschild (1744-1812), de grondlegger van het Centrale Banken systeem

En déjà vu! Het is ze gewoon weer opnieuw gelukt met de euro! Maar kom dan niet ook nog met het verhaal dat de onbalans komt door slechte hervorming en dat meer macht voor de Centrale Banken het geheel beter maakt voor de bevolking. Dat zijn pertinente leugens uiteraard en ‘adds insult to injury’, dat voegt belediging toe aan de reeds toegebrachte pijn. Het motto van Dhr Draghi moet zijn ‘Daar waar geen wil is, is een weg’.

De onbalans wegnemen

Is het met de opmerkingen van Draghi in het achterhoofd niet een beter idee als Letland weer voor zichzelf begint buiten de Euro? Als de onbalans het grote probleem is, Griekenland eruit!? Wellicht moeten landen als Tsjechië, Bulgarije en Litouwen toch maar beter niet gaan aansluiten in 2015 en later? Juist dat zorgt namelijk voor onbalans in de monetaire unie, maar dat zal Draghi uiteraard nooit erkennen. De annexatie moet immers doorgang vinden, koste wat kost, ongeacht de consequenties voor de bevolking.

Wat een onzin zit Draghi dus toch steeds weer te verkopen, en niemand kan de beste man kennelijk confronteren met al die onzin? De staat van de journalistiek in Europa is bedroevend.

Doel: Totale hegemonie van de Brusselse Dictatuur. Middel: Macht overdragen.

Uiteraard zijn de eurocraten onverminderd een betoog aan het houden voor meer macht. Het gaat in de EU al lang niet meer over goede samenwerking, over het behartigen van de belangen van de bevolkingen en lidstaten. Nee, het gaat over het uitsluiten van inspraak, over het uitsluiten van verantwoording afleggen aan de bevolking, het uitsluiten van lokaal verkozen (lidstaat)bestuur. Het gaat uitsluitend nog over macht grijpen, zo snel mogelijk, zo veel mogelijk. De speciaal daarvoor gecreëerde crisis (de Tweede Grote Depressie, GD2) wordt dan ook zoals u kunt lezen maximaal uitgebuit.

Macht is echter een zero-sum game. Stel ik heb 10 muntjes. Ik geef er 7 weg. Dan zijn er niet ineens 17 muntjes, het blijven er 10, ik heb er nog maar 3. Met de bevoegdheden overdragen aan de ECB/EU het zelfde. De Nederlandse ‘volksvertegenwoordiging’ geven onze macht weg, wij hebben het daarna dus niet meer. De politici geven de macht die de Nederlandse bevolking steeds tijdelijk aan deze volksvertegenwoordiging geeft nu wel definitief weg aan de EU. Dat betekent dat wij inspraak en zeggenschap over deze bevoegdheden kwijt zijn, zoals nu dus onze economie. De politici plegen daarmee en daardoor contractbreuk.

Het rooskleurige perspectief

Er is wellicht nog wat voor te zeggen voor de EU als het ons allen voorspoed brengt, maar dat doet het duidelijk niet. Er is nog wat voor te zeggen als het steeds omkeerbaar voor de duur van een politieke periode van maximaal 4 jaar is, als onderdeel van het mandaat dat de bevolking geeft tijdens de verkiezingen, maar ook dat is niet het geval. Het is middels contractbreuk overgedragen, brengt geen voorspoed en is definitief.

En de burger maar betalen en betalen: met onze euro’s en met onze toekomst. Steeds weer meer bevoegdheden weggeven, zonder inspraak, zonder verantwoording, zonder democratie, zonder toekomstperspectief, gebaseerd op foutieve aannames, drogredenen en leugens. De EU is voor de burgers kansloos, maar de EU is wel zeer kansrijk voor het grijpen (geld en macht) door de EU-elite! Dus gaat het maar door…

Dagelijks meer EU: Nu met een Energie-Unie

De EU draait door. De eurocommissarissen zijn weer macht aan het grijpen, nu willen ze de energiesector ook EU-breed gaan integreren…

De Europese Unie wil dat EU-lidstaten dezelfde prijs voor Russische gas gaan betalen. EU wil één Russische gasprijs voor iedereen. ”We willen een uniforme gasprijs binnen de Europese gemeenschappelijke markt”, aldus EU-commissaris voor Energie Günther Oettinger vrijdag in Warschau. Die is voor het idee van een Europese ‘energie-unie’. Oettinger zei ook dat Europa een overkoepelend net voor elektriciteit en aardgas zou moeten hebben.

Tja, het gaat maar door. Alle reden is verdwenen, de EU moet omdat de EU moet. Meer, MEER, MEER! Alles kan, moet en mag, zolang het Brussel maar meer macht oplevert.

Oh, en VVD66 wil graag Europese belastingen introduceren. Lekker weer!

Doorgedraaid en totaal gestoord. Deze trend is echt heel griezelig.

Flagrante schending van het recht op privacy en anonimiteit

Het is gebeurd, de auto wordt nu wel heel letterlijk een spionage apparaat gemaakt. Na parkeren met je nummerbord, na alle geautomatiseerde foto en video camera’s die kentekens volgen, na het eindeloos volgen en afluisteren van GSM signalen *verplicht* het EP nu het spionagekastje eCall (een gsm systeem) in elke nieuwe auto.

Tegen alle privacybezwaren in heeft het Europees Parlement vandaag gestemd voor verplichte invoering van het eCall-systeem in auto’s. Dit systeem vormt een directe bedreiging voor de privacy van iedere automobilist.

Dit vormt een flagrante schending van het recht op privacy en anonimiteit in de openbare ruimte. Het systeem zal bovendien voor andere doelen en door andere organisaties kunnen worden gebruikt dan louter voor de verkeersveiligheid, waaronder door politie en justitie, verzekeraars, Belastingdienst, geheime diensten en mogelijk zelfs criminele groeperingen.

Van maatschappelijk debat rond eventuele invoering van eCall is echter nauwelijks sprake geweest. Verplichte invoering is daarmee niet alleen onrechtmatig, maar ook ondemocratisch.

Nadat de Nederlandse bevolking enkele jaren geleden massaal het rekeningrijden met bijbehorende spionagekastjes naar de prullenbak verwees, dreigt diezelfde bevolking nu via een Europese achterdeur alsnog met spionagekastjes in de auto te worden opgezadeld. Dit is een democratie onwaardig.

Lees verder bij PrivacyNieuws. Nog naast het bovenstaande lijstje, doet het spionagekastje nog veel meer.

Tooling voor spionage en onderdrukking

Gealarmeerde lezers klommen al direct in de pen, ingezonden:

Bij de invoering van het verplichte Ecall systeem denk ik aan Dictatuur, Big Brother, Animal Farm, Bilderberg groep, totalitaire regimes, etc. etc..

Hier moet ZEER fel tegen geprotesteerd worden anders krijgen we straks in huis ook allerlei bigbrother-apparatuur. (nu ook al in opmars: gsm, ipad, slimme meters, etc)

We zijn technologisch zo ver aan het doorslaan dat het straks voor een totalitair regime kinderspel is om tegenstanders uit te schakelen of af te luisteren en op te pakken.

Zeer zeer zeer gevaarlijke ontwikkeling dit, wat is Europa met hun burgers van plan?  Wat zijn de volgende vrijheidsbeperkingen die men ons op gaat leggen?

Dit verplichte eCall spionagekastje is een zeer heftige schending van uw rechten. Op afstand volgen en afluisteren komt standaard, ingrijpen in het functioneren van uw auto terwijl u er mee rijdt ook. Deuren op slot, start onderbreking, lichten uit, gasgeven of remmen, etc. Ook rekeningrijden en geautomatiseerd boetes toesturen, hiermee een koud kunstje. Bedenk de mogelijkheden dat dit systeem een (totalitaire) overheid, politie en de geheime diensten biedt! Onbegrensd.

Daarnaast kunnen ook verzekeraars lelijke spelletjes hiermee spelen, wel/niet te snel gereden, wel/geen lichten aan, wel/geen gordel om, wel/niet genoeg rustpauzes, u vertrok wel/niet van een café/sportkantine, het staat allemaal geregistreerd tot het eind der tijden. Ze hoeven dus nooit meer uit te keren, met alle regels en geboden: iedereen is tegenwoordig wel ergens schuldig aan.

1984 is NU!

Weer EU uitbreiding: Nu met EU Openbaar Ministerie

Een dag geen macht-gegrepen is een dag niet geleefd. En jawel, de EU is het eens geworden met zichzelf over weer verdere uitbreiding van de bevoegdheden van de EU. De EU heeft voortaan ook een eigen Openbaar Ministerie, aldus de EU zelf:

De commissie Juridische Zaken in het Europees Parlement (EP) heeft dinsdag zijn steun uitgesproken voor de komst van een Europees Openbaar Ministerie. 19 commissieleden stemden voor het voorstel, 4 tegen.

Pas op, hier komt de Problem Reaction Solution aanpak weer, zelf het motto van de EU:

De Europese Commissie hoopt met het Europees Openbaar Ministerie de fraude met Europees geld beter te kunnen bestrijden.

Gemakshalve vergeten we even dat de EU vooral zelf de fraude met Europees geld mogelijk maakte, nee, zelfs ook zelf grootschalig fraudeert met Europees geld. En hun oplossing is…. Nog weer meer EU, dus nog meer fraude.

Wens: Meer EU, een geheel eigen OM zonder lastige inspraak van de lidstaten.
Probleem te creëren: Grootschalig (laten) frauderen met gemeenschapsgeld.
Reactie: 120 miljard euro fraude vaststellen! Door ALDE zelf uiteraard!
Oplossing: Meer EU om deze zelf veroorzaakte fraude te bestrijden. Voila.

Zo heb je vijfhonderd miljoen burgers een nog totalitairdere EU in gerommeld. De salami-tactiek werkt weer in optima forma, de kikker wordt gekookt. Na de EU-FBI, met EU-CIA en EU-NSA nu dus ook het EU-OM. Binnenkort ook het EU-leger erbij en dan zijn we compleet met het totalitaire dictatuur-apparaat. Vrijheid definitief verleden tijd.

De EU is zo ontzettend doorzichtig, steeds hetzelfde spelletje opnieuw, stapje voor stapje naar een totalitaire dictatuur. Het ongebreideld macht grijpen door ongekozen en ongewenste politici kent geen grenzen. Je ziet het voltrekken voor je ogen als een tragisch ongeluk in slow-motion.

EU Totalitair, wel zo gemakkelijk.