En daar gaat 150 miljard naar Italiaanse Bankiers!

Het gaat geweldig in de EU, het gaat zelfs zo geweldig dat er weer 150 miljard euro over is om een falende Italiaanse bankiers mee te redden!

The European Commission on Sunday authorized Italy to use government guarantees to provide liquidity support to its banks. The Italian banking sector, which is suffering from high levels of bad loans and poor profitability amid super-low interest rates. The Italian liquidity-support program includes up to EUR150 billion in government guarantees, said an EU official.

OK, het zijn garanties, van de Italiaanse overheid, maar laten we wel wezen, de bankiers zitten er om te grijpen. Als het niet nodig was, was de garantie niet afgegeven. En het feedback-systeem van Italië naar de EU mag duidelijk zijn.

Lees verder

Gratis geld voor iedereen, behalve u – Unilever Editie

Het beleid van de ECB gaat van zeer kwaad tot nog veel erger. De waarde van de euro is nihil geworden recentelijk en om de euro nog verder te begraven begint de ECB nu naast overheidsschuld (staatsobligaties) ook bedrijfsschulden (bedrijfsobligaties) op te kopen.

Draghi: ‘Wij gehoorzamen de wet. Niet de politici.’ President Draghi heeft donderdag korte metten gemaakt met de kritiek op het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB gaat gewoon verder met waar ze mee begonnen is, zo liet hij weten na afloop van de bestuursvergadering. Vanaf juni wordt het opkoopprogramma uitgebreid tot bedrijfsobligaties, waaronder die van verzekeraars.

Draghi verwijst naar de wet die de ECB en de BIS overigens zelf geschreven heeft, en ook nog eens met voeten treedt. Maar goed, de ECB gaat nu dus ook bedrijven voorzien van gratis geld, dit geldt dus ook voor dubieuze voedingsmiddelen multinationals. Het eerste grootbedrijf in het nieuws die profiteert van gratis ECB-geld is … Unilever:

Lees verder

ECB is weer bezig: daar gaat weer 80 miljard…

In navolging van de eerdere serie van 60 miljard… vanaf heden injecteert de ECB elke maand 80 miljard euro in de zakken van de bankiers. Vrijspreker rekent het u even voor:

Per april gaat de ECB 80 miljard per maand aan obligaties opkopen, een vorm van monetaire financiering. Omdat dit soort getallen niet spreekt reken ik dit even om. [..] Er zijn ongeveer 330 miljoen gebruikers van de euro. Dit betekent dat er 240 euro per persoon per maand wordt geschapen aan extra geld. Uit het niets. Per persoon is dat 8 euro per dag!

Deze geldschepping is niets meer of minder dan een vermogensoverheveling. Van de particuliere spaarder naar de financiële sector. Die dus per inwoner 240 euro mag opstrijken. Iedere maand. Er is hier sprake van een nivellerend effect. Zij die niet sparen betalen niets, zij die wel sparen betalen voor de niet spaarders. De minderheid, de middenklasse, die een halve ton of meer heeft gespaard zal dit geld in hoog tempo zien verdampen.

En vergis je niet, dit geld gaat linea recta naar bankiers, een voor Europa ongekende waardetransfer. Het gaat over anderhalf biljoen euro verspreid over 330 miljoen Eurozone-inwoners, dat is per inwoner zo’n 4500 euro!? En dan hebben we de LTRO nog niet meegerekend. De zelfverrijking door bankiers groeit dus tot een op heden ongekend niveau, en voor dit alles geldt uiteraard: op uw kosten, elke maand weer.

Dit alles is zonder goedkeuring trouwens van De Nederlandsche Bank en de Deutsche Bundesbank. Zo’n grote en constante waardetransfer uit de samenleving richting de financiële sector, dat is natuurlijk niet goed voor de samenleving als geheel, het is contraproductief.

EU verkwist dit jaar 4,8 miljard aan zwart “nabuurschap” gat

De Rekenkamer hield de uitgaven aan migratiebeleid in landen als Algerije, Georgië, Libië, Moldavië, Marokko en Oekraïne tegen het licht. In totaal ging het om 23 projecten in de periode 2007 tot en met 2013. De controleurs ramen de totale uitgaven op 1,4 miljard euro. Hun belangrijkste conclusies:
– Het is onmogelijk om de totale uitgaven te bepalen.
– Er is geen duidelijke strategie.
– Projecten zijn te versnipperd om echte impact te kunnen hebben.
– Gebrek aan monitoring en toezicht.
– Doelstellingen zijn buitensporig vaag of zeer algemeen.
– Doeltreffendheid schiet tekort.

Dit jaar wordt ook flink geld uitgetrokken voor “nabuurschap”: Het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en het instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) werden in de begroting voor 2016 uitgebreid tot 2,1 miljard euro (+ 34%) en 2,7 miljard euro (+ 27%). Ondanks volledig falen gaat dit budget dus met 34 en 27 procent omhoog! En dan hebben we het nog maar niet over de 3,6 miljard euro die de EU in Afrika “investeert” en daar feitelijk niets voor terug krijgt.

In tegenstelling tot wat Elsevier schrijft verdwijnt het echter niet in een zwart gat, het verdwijnt in een crimineel mannetjesnetwerk, die deze euro’s gebruikt voor oligarchische zelfverrijking en om zichzelf stevig in het criminele zadel te houden. Meer op de website van de EU Rekenkamer. U weet dat de EU rekenkamer ook al (ruim) 20 jaar lang elke financiële verantwoording van de EU afkeurt?

Op 6 april kunt u weer van zich laten horen over het buitenlandbeleid van de EU.

En daar gaat weer 360 miljard – ECB deelt nu 1,5 biljoen euro uit!

Ja, de bankiers zijn gul… voor zichzelf. Nieuwe maand, nieuwe kansen! Door ‘groot succes‘ is het ‘stimuleringsprogramma‘ namelijk verlengd. Waar ECB eindbaas Draghi tot voor kort nog 1,1 biljoen (1140 miljard) euro wilde weggeven aan investeerders en bankiers, is dat nu opgehoogd naar 1,5 biljoen euro. De aanleiding? De inflatie (waardevermindering van de euro) is te laag! U weet, in de EU wordt goed gezorgd voor de financiële sector, die krijgen dus helikopterladingen gratis geld ter beschikking. U merkt die verbetering natuurlijk nu ook al in uw portemonnee! (NOT, het tegenovergestelde geldt voor de samenleving, leven wordt duurder.)

Mooi man… 360 miljard meer casino-geld én de maandelijks uitkering (60 miljard per maand, voor hen dus wel een basisinkomen) voor investeerders en bankiers gaat weer een half jaar langer door. Mooi toch, lekker mogen door feesten? Nou: niet dus, blijkt. De financiële sector verwachtte nog heel veel meer cadeautjes van Sint Draghi. De bankiers en investeerders waren zelfs teleurgesteld! De beurzen dipte dus flink. Nu.nl noemde dit grootse cadeau van 360 miljard zelfs een ‘misser‘ omdat veels te klein:

Donderdag kondigde de centrale bank wel nieuwe stappen aan, maar die waren minder omvangrijk dan de financiële markten voorzagen. Zware verliezen op de Europese aandelenbeurzen waren het gevolg.

Lees verder

Met crimineel gedrag maken ING en ABN reclame voor ASN en Triodos

De bevolking moet bankiers redden en krijgt als dank daarna geen noemenswaardige spaarrente meer, uitsluitend nog soberheid- en verarmingsbeleid. Ook het eigen personeel moet op de nullijn, gelukkig klotst het geld daardoor wel tegen de plinten van de topbankiers! Er is voor de top zelfs ruimte genoeg voor 100.000 euro per jaar… extra. Gewoon lekker een ton bovenop het toch al onmogelijk hoge bestaande salaris! Ja echt, 6 bobo’s van ABN-AMRO gaven zichzelf een salarisverhoging van een ton, drie modale jaarsalarissen extra dus, per persoon, vanaf nu gewoon vast erbij.

En vergis u niet: ABN AMRO is volledig een staatsbank. Gekocht met uw belastinggeld. Kennelijk gaat de overheid dus volledig akkoord met een salarisverhoging van 100.000 euro per persoon! Deze verhoging geldt niet voor VVDer Gerrit Zalm, maar hij krijgt alreeds een miljoen euro per jaar. De bekende Overheid/Bank-draaideur draait weer goed. Gerrit Zalm legt het uit: “… we hebben alle jaren volgens de doelstellingen gepresteerd. Dat ze nu 16,67 procent erbij krijgen, kan dus echt niet als een verbetering worden gezien.” De ton extra is dus eigenlijk geen eens “een verbetering”… De VVDer heeft zelfs op deze loonsverhoging aangedrongen! Zucht. En weet dat u ook weer en masse op VVD gestemd heeft, dames en heren!

Maar…. ING doet het nog weer beter!

Lees verder

En daar gaat weer 1,1 biljoen euro gratis geld naar bankiers (update)

Het geld kan niet op! Daar gaat weer 1140 miljard. Zoveel geld krijgen de bankiers van de ECB. De EU grootbank-baas Mario Draghi (van Goldman Sachs uiteraard) zorgt goed voor zijn Europese banken. Hij heeft sinds kort het alleen-toezicht over alle grote Europese banken. Sinterklaas bestaat, en hij gaat nu 1140 miljard euro weggeven!

De nieuwe steunmaatregel zou hoofdzakelijk bestaan uit de aankoop van staatsobligaties, waar op zijn vroegst in maart mee zou worden begonnen. Op die manier zou zo’n 1.100 miljard euro in de economie worden geïnjecteerd. Met de aankopen van staatsleningen bij banken wil de ECB ervoor zorgen dat er meer geld beschikbaar komt in de eurolanden. Banken krijgen door de verkoop van de obligaties meer geld in kas.

Update 16:00: aanvulling na verwijt over gebruik van de woorden ‘weggeven’ en ‘gratis’.

Lees verder

ECB gaat één biljoen euro goedkoop geld weggeven aan bankiers!

De ECB heeft bedacht dat het goed voor de samenleving en economie is als ze 400 miljard euro goedkoop geld ter beschikking stellen aan hun bancaire collega’s – een constructie met de naam TLTRO. Slechte zaak, zou je zeggen, dat doet de economie alleen nog maar meer pijn, het maakt de euro in uw broekzak ook flink minder waard, dus alles wordt duurder en duurder. En maar bezuinigen…

Nu is Mario Draghi, de ongekozen baas van de private Europese Centrale Bank, in het nieuws om te verkondigen dat TLTRO niet 400 miljard is, maar verhoogd is naar 1 biljoen! Dat is 1000 miljard, 1.000.000.000.000 euro. Weer 1 biljoen meer gratis geld voor bankiers!

De Europese Centrale Bank heeft op 3 juli besloten met maatregelen te komen om de kredietverstrekking van banken aan bedrijven te versoepelen. Dit jaar zal de ECB de TLTRO’s (langere-termijn herfinancieringsoperaties, leningen voor banken) opschroeven van 400 miljard naar 1 biljoen euro,

Ter vergelijking, een bruto modaal inkomen in Nederland is 32.500, zoals vastgesteld voor 2013, incl vakantiegeld. Het geld dat Mario Draghi weggeeft aan bankiers (want alleen die kwalificeren voor het gratis geld) is dus: 30.769.230 gemiddelde jaarsalarissen inclusief vakantietoeslag. Ruim dertig miljoen jaarsalarissen, weggegeven aan bankiers! Er zijn in NL zo’n 7,1 miljoen werkenden, we kunnen die allemaal ruim 4 jaar laten draaien op dit geld!

Eén biljoen op zo’n 300 miljoen eurozone inwoners, dat is zo’n 3333 euro per persoon (jong en oud) dat hier weggegeven wordt aan de bankiers! Gezin met 2 kinders? Ruim 13.000 euro. En succes. Deze biljoen van Draghi is zelfs ruim meer dan de gehele gezamenlijk staatsschulden van de BeNeLux!

Gratis geld voor bankiers is niet goed voor de samenleving

Iedereen die zinnig na kan denken (i.e. niet bij de overheid werkt) snapt dat dit geen goede zaak is. De ECB blijft natuurlijk volhouden dat het weggeven van 1 biljoen euro wel goed is voor de economie, maar bedenk nu zelf: als de leningverstrekkers 1 biljoen euro gratis geld krijgen, met als excuus een flink deel ervan door te lenen, hoeveel nieuwe schulden gaat dit ons allen in de reële samenleving opleveren? En met de rente erbij, hoe kunnen we dat ooit afbetalen?

draghi_bank_bailout

Het meest verbazingwekkende is dat dit plan een herhaling lijkt te zijn van alles wat er op grote schaal werd veroordeeld … En het werkte de eerste keer al niet. Hoorde er niet hooivorken en fakkels in de straten te zijn als dit ooit weer gebeurde?

Dit gratis geld verdwijnt in de financiële markten en beurzen, het is uit onderzoek reeds aangetoond dat gratis verstrekt geld aan bankiers niet zijn weg naar de reële economie (de samenleving van u en mij) gaat vinden. Er wordt door al deze acties wel geld onttrokken aan de reële samenleving. Veel gratis geld voor een selectie groep bankiers in de financiële markten zorgt voor deflatie van de reële economie, normaal geld in de omloop verdwijnt door deze misplaatste biljoen uit de normale samenleving.

Brood en Spelen, ook deze aankondiging tijdens het WK!

Het brood en spelen beleid slaat weer toe: De banken zijn failliet, dat kan ook niet anders met de schuldgeld constructie. Maar in plaats van de mensen (u en ik) met die kunstmatig gecreëerde schulden te compenseren, compenseren ze de crediteuren, de banken die de schulden verstrekte. Ze worden weer overeind gehouden met een biljoen van uw euro’s. De bankiers zijn op ongekende schaal aan het grijpen, ze misbruiken hun private monopolie op het geld weer voor zelfverrijking. En de schulden voor samenleving stapelen hoger en hoger en hoger.

De ECB kon natuurlijk ook bedenken dat het goed was om die biljoen euro op een andere manier de economie in te sturen, zoals direct naar bedrijven en gezinnen, zoals door het wegstrepen van schulden (debt jubilee), belastingverlagingen, een éénmalige gift. Maar nee, het moet uiteraard naar hun vriendjes, naar het met de Bankenunie gecreëerde machtsblok van de Europese banken.

De wedstrijd: Hun gratis geld tegen onze 40-urige werkweek

Hun gratis uit het niets gecreëerde geld tegen onze 40-urige werkweek en met onze woning als onderpand, wie gaat het winnen denkt u? Met niemand die de belangen van de bevolking nog behartigt tegen dit geweld… ook deze misdaad zal onbestraft blijven.

Met geen enkele uitweg meer beschikbaar voor de bevolking, wanneer volgt de volksopstand?

Multinationals stelen jaarlijks 200 miljard euro in NL

Ewald Engelen is weer actief met een geweldig artikel op FTM.nl:

Belastingontduiking door multinationals – ik weiger om het politiek correct ‘belastingontwijking’ te noemen – zorgt voor majeure maatschappelijke schade en moet alleen al om die reden met wortel en tak worden uitgeroeid, te beginnen in Nederland.

De cijfers liegen er niet om. Ontduiking door steenrijken via Zwitserland en Luxemburg heeft een omvang aangenomen van bijna acht procent van het totale mondiale private vermogen. Niet alleen betekent dit dat de vermogensongelijkheid in Europa en de VS fors hoger is dan Piketty in Capital in the 21st Century beweert, maar ook dat Europa en de VS vis-à-vis opkomende economieën als China veel rijker zijn dan gedacht en dat de vrees dat China binnen afzienbare tijd het Westen opkoopt zwaar is overtrokken.

Maar het belangrijkste is dat overheden hierdoor op jaarbasis ruim tweehonderd miljard dollar aan belastinginkomsten mislopen, op een totaal van twintigduizend miljard. Geen kattenpis. (nadruk LLE)

Belastingontduiking (of ontwijking) kosten ons dus 200 miljard. Begrijp ik correct dat we ontwijken in NL belasting over een totaal van twintigduizend miljard!! Het geld klotst weer keihard tegen de plinten, maar niet bij u en mij, wij mogen er weer voor betalen.

En wie draait er voor op?

Iemand draait er namelijk voor op. De kosten voor het onderhoud van onze materiële (wegen, kabels, sporen) en immateriële (onderwijs, rechtsstaat, vertrouwen) infrastructuur lopen gewoon door. En als het grootbedrijf niet dokt, is het de burger die mag schuiven.

Elk jaar stelen de multinationals dus 200 miljard uit *uw* portemonnee, want daar komt het wel op neer… Dat maakt Apple, Amazon, Google, Starbucks, Microsoft, Shell, etc, wel ineens een stuk duurder! En dan hebben we het nog niet gehad over de overige kosten die dit soort bedrijven externaliseren op de samenleving…

In 2002 namen werknemers in Nederland 49 procent van de belastinginkomsten voor hun rekening. Tien jaar later is dat 57 procent. Voor kapitaal geldt het omgekeerde: 20 procent in 2002, 14 procent in 2012. Nergens zijn de verschuivingen zo groot geweest.

De Nederlandse overheid en de multinationals blijken steeds weer criminelen… en wij zijn uiteraard weer de slachtoffers. Het spel begint nogal monotoon te worden. Lees snel verder op FTM.nl!

Al die verdwijnende biljoenen

Geld heeft de goede gewoonte te verdwijnen. Te verdwijnen in winkels, grotendeels onnodige verzekeringen, steeds duurder wordende energie-rekeningen, bij de benzine-pomp, losgeld voor bankiers onder de noemer hypotheek en rente-betalingen, maar vooral het feit dat meer dan de helft van al uw geld verdwijnt uiteraard d.m.v. belastingen in het zwarte gat van de overheid. Maar daar gaat het nu niet over.

Het blijkt steeds weer dat er grote sommen geld verdwijnen ogenschijnlijk in het niets:

Als je nog even zoekt vind je zo nog honderden berichten over verdwenen geld. En dan hebben we het nog niet over de clandestiene drugshandel door de inlichtingendiensten, het systematisch plukken van landen als Oekraïne en Griekenland, selectieve monetaire verruiming (ook bekend als valsemunterij) door centrale banken, etc.

Waar gaan al die verdwijnende biljoenen heen?

Overal waar u niet kan kijken klotst het geld zo ongeveer tegen de plinten, dat geld moet ergens blijven, dat geld wordt ergens voor gebruikt. En al dat geld verdwijnt natuurlijk niet in het niets. Beeld je nu eens in wat er met al dat geld gebeurt!?

We kunnen er alleen maar naar raden. Dan komen we helaas al snel op de zogenoemde Special Access Programs en Black Projects waar zelfs de ministers van defensie en de (minister) presidenten ook niets van mogen weten. Flink wat geld voor ontwikkeling van allerlei technieken, die allen niet publiekelijk toegankelijk worden gemaakt.  Alles om de huidige status-quo te bewaren, uiteraard.

Waar zijn The Jetsons?

Ik als SciFi fan (ik geef het toe, dat is my guilty pleasure) vraag me regelmatig af: Waarom leven wij nog niet in de wereld van The Jetsons!? Ik ben als kind een vliegende auto beloofd, een auto die opvouwt tot in een licht-gewicht koffertje! Waar blijft die!?

Als je er over nadenkt is het vreemd, eigenlijk. We werken in de modernste bekende computers nu nogsteeds met transistors uit de jaren 60, wat kleiner maar verder onveranderd. Die hippe nieuwe dure iPhone? Radio-communicatie (een GSM-telefoon is radio communicatie) is een techniek van begin 1900. Dat is al ruim honderd jaar oud, maar dan met een mooier schermpje erop en een logo van een half-geconsumeerde appel. Uw mega-dure hypermoderne grote TV speciaal gekocht voor het WK foebele? Al van voor 1900. De auto? De benzinemotor is een uitvinding uit 1862. De elektromotor (a la de Prius) een uitvinding uit 1832 en de batterij/accu uit 1748. We zijn nog steeds trots op onze polshorloges zoals Douglas Adams al wist te vertellen!

We kalefateren oude uitvindingen steeds wat verder op! Verder algehele stilstand sinds de jaren… 50? Er is zelfs sprake van flinke achteruitgang als je onze samenleving als geheel bekijkt. Het verbaast me dagelijks dat er geen echte uitvindingen meer worden gedaan, althans niet van het type dat de samenleving positief verandert.

“Anything you can imagine, we already know how to do. We now have the technology to take ET home. No, it won’t take someone’s lifetime to do it. We now have the capability to travel to the stars, but these technologies are locked up in black projects, and it would take an act of God to ever get them out to benefit humanity.
— Ben Rich, de baas van de zeer goed gefundeerde Lockheed Skunk Works, verantwoordelijk voor grote black projects zoals de realisatie van de Amerikaanse stealth bommenwerper en fighter.

Waar blijft mijn vliegende auto?

The Jetsons, Star Trek en Star Wars (zelf al uitvindingen van de jaren 60 en 70) zijn mogelijk geen sci-fi maar sci-fact, zoals het Solar Warden programma. Wat zou het toch geweldig zijn als al die uitvindingen gewoon op de markt kwam, vrije energie en de rust en ontwikkeling die dat met zich mee brengt, vliegende auto’s, kennis over de nederzettingen op de Maan en op Mars, Beam-me-up Scotty, dat verbod op tijdreizen, Stargates, ruimte schepen, contact met andere planeten en beschavingen…!?  Waar blijven al die dingen!?

Helaas blijft het met onze huidige machthebbers voorlopig bij dromen en blijft de realiteit steken in onderdrukking en elitaire zelfverrijking.