Europese Commissie roept techbedrijven op strenger het nieuws te filteren

Ook de Europese Commissie is voor het filteren van nieuws, en het blokkeren van nieuws dat niet in het wereldbeeld van de Europese Commissie valt:

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, roept techbedrijven als Facebook en Google op om strenger op te treden tegen nepnieuws. Volgens hem is het zaak voor die bedrijven om een ‘eergevoel’ op dit gebied te ontwikkelen. Volgens Juncker is de ‘geloofwaardigheid van deze bedrijven hun grootste goed’.

Leugens in het nieuws

Als EU-opperhoofd Jean-Claude ‘When it becomes serious, you have to lie’ Juncker begint over ‘eergevoel’, dan moeten alle alarmbellen afgaan. Gelukkig waren de lezers scherp:

Lees verder

Balletje balletje van Juncker: 300 miljard blijkt 30 miljard

In juli maakte de nieuwe ongekozen EU Keizer (en openbaar alcoholist) Juncker bekend dat hij 300 miljard ging investeren in de Europese economie. Dat was onzin uiteraard, dat geld is er immers niet. Niet tenzij we het zelf eerst betalen, en dan investeer je niet, dan sloop je de economie uiteraard.

Dit weekend werd het uitgewerkte plan geopenbaard en die 300 miljard waarvan Europa zich dit keer eensgezind afvroeg waar de Luxemburgse tovenaarsleerling dat bedrag vandaan zou gaan halen – er was in geen enkele begroting rekening mee gehouden – blijkt niet 300 miljard maar 30 miljard te zijn, we hadden het met z’n allen verkeerd begrepen.

Het is een oude balletje-balletje-truc zoals die Russische Matroesjka-poppetjes. De Europese Commissie levert dan het kleinste poppetje. Die 30 miljard geldt als ‘garantie’ voor andere financiers die er vervolgens de resterend 270 miljard bij mogen leggen. Banken bijvoorbeeld. Maar zelfs aan die 30 miljard zit nog een luchtje…

Lees verder hier.

Rest ons wel nog 20 miljard euro aan publieke kapitaalinjecties.

Het idee is dat een bescheiden publieke kapitaalinjectie, gesproken wordt over circa 20 miljard, zo’n 300 miljard aan private investeringen moeten losmaken. ‘Hefboomwerking’ is het codewoord in deze, al spreken critici liever over het ‘toverwoord’.

Dat betekent dat we binnenkort weer nieuwe bonnetjes van de EU kunnen verwachten! Bonnetjes die we ook weer gewoon tijdig gaan betalen. U kent het spel ondertussen, en inspraak hebben we niet, dus de EU maakt zich daarover geen zorgen, die 20 miljard komt hoe dan ook.

De dooie vogeltjes waarmee de EU ons blij maakt vliegen ons weer om de oren. En ondertussen blijven wij maar betalen in zowel geld, als soevereiniteit, als inspraak, als ook betalen door het inleveren van onze welvaart.

Is Juncker van plan om het ISDS te schrappen?

Een paar dagen geleden verscheen op de TTIP-website van De Europese Groenen een opmerkelijk bericht: BREAKING: Juncker to take ISDS out of TTIP. Breaking nieuws: Juncker is van plan om het meest omstreden onderdeel ISDS uit het Amerikaans-Europees handelsverdrag TTIP te halen.

Aankomend voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zou hebben besloten om het omstreden Investor-State Dispute Settlement (ISDS) uit TTIP te verwijderen, omdat het ‘te laat’ is om deze zaak te winnen en om een duidelijk signaal te geven aan de EU-burgers dat hij ‘ze heeft gehoord’.

Volgens de Nederlandse journaliste Caroline de Gruyter, die voor NRC Handelsblad schrijft, zou de aanstaande EU-commissaris voor Handel Cecilia Malmström gedreigd hebben om af te treden over de plannen van Juncker om het ISDS te verwijderen, maar tot op heden is dit niet gebeurd. Het nieuws werpt meer licht op de verwarring die was ontstaan na de parlementaire hoorzitting van Cecilia Malmström. Daar zei ze dat zij het ISDS vooralsnog wil handhaven.

Lees verder

Eerst ruzie, dan handjeklap: team Juncker kan van start

Heeft u soms ook het gevoel dat u naar een slecht geregisseerd, surrealistisch toneelstuk zit te kijken? Het is de EU-werkelijkheid. Lichtgehavend kan Juncker beginnen, Commissie-Juncker met lichte averij door hoorzittingen.

Na een week vol knallende ruzie sloten de twee machtigste fracties in Brussel gisteren alsnog een deal over de samenstelling van de commissie-Juncker. De sociaal-democratische fractieleider Gianni Pittella sprak trots van „een keerpunt”. Anderen zien het als ordinaire handjeklap.

Slechts één kandidaat is gesneuveld, de Sloveense oud-premier Alenka Bratušek.

De Sloveense oud-premier Alenka Bratušek wordt geen vicevoorzitter voor de Energie-Unie in het nieuwe dagelijks bestuur van de EU onder leiding van Jean-Claude Juncker.

Maar dat is traditie.

Het is traditie dat het Parlement, dat formeel alleen de hele Commissie kan wegsturen, een of twee kandidaten afwijst.

Waarom mocht Bratušek niet door?

Bratušek lag onder vuur omdat zij zichzelf zou hebben voorgedragen. Bovendien was haar dossierkennis ondermaats, meende het EP.

Voldoende reden om iemand af te wijzen misschien, maar wereldschokkend is het niet. Veel dubieuzer kandidaten mochten wel door.

Corpocratië

Want hoe zat het ook alweer met oliebaron Cañete voor de post Klimaat? De sociaal-democraten dreigden hem weg te stemmen wegens belangenverstrengeling.

Vorige week walgden de sociaal-democraten nog van Miguel Arias Cañete, met zijn belangen in de olie-industrie.

De christendemocraten in het EP waren woedend. Hoe durf je aan onze man te komen?

De christen-democraten, met wie de socialisten in het Europarlement samenwerken, zworen wraak. Kom aan ‘onze’ Cañete en wij pakken ‘jullie’ socialist Pierre Moscovici (Economische Zaken). De ‘grote coalitie’ kraakte.

Nou de walging is voorbij, de grote woorden ingeslikt, de woede gesust, de oplossing gevonden.

Lees verder

Hoorzittingen in het EP: felle strijd om het laatste restje schijndemocratie

Afgelopen week waren in het Europees Parlement (EP) hoorzittingen met kandidaten voor de nieuwe Europese Commissie. Een aantal voorgedragen Eurocommissarissen is zeer omstreden. Logisch dus dat het EP heel erg kritisch is. Grimmige sfeer bij hoorzittingen, lezen we in De Volkskrant. Kop in het NRC Handelsblad luidt: Ruzie over nieuwe EU-ploeg. De Telegraaf schrijft dat de beoogd commissarissen te maken hebben met een flinke inquisitie. De messen zijn geslepen.

Wat bezielde EC-voorzitter Juncker toen hij deze kandidaat-commissarissen naar voren schoof? De Spaanse kandidaat Cañete voor de post Klimaat en Energie: een oliebaron om ons milieu te beschermen? De Britse bankenlobbyist Jonathan Hill om ons te behoeden voor een volgende bankencrisis? En de Hongaar Tibor Navracsics zou onze burgerrechten moeten verdedigen, terwijl in zijn eigen land de vrije pers en de politieke oppositie in een benarde positie verkeren, waar Navracsics geen moeite mee lijkt te hebben.

Dat deze mensen, door Juncker zijn voorgesteld als Eurocommissarissen is werkelijk een belediging voor de bevolking van de EU landen: hoe zouden Cañete, Hill en Navracsics onze belangen kunnen verdedigen …? Hoe kunnen zij opkomen voor ons milieu, voor onze levensstandaarden, voor onze rechten? Kandidaten die door en door verweven zijn met de olie-industrie, het bankenkartel, een autoritair regime?

Natuurlijk zullen zij er juist alles aan doen om de multinationals te plezieren, wat ten koste gaat van onze welvaart en ons welzijn. Ga daar maar van uit. Het omgekeerde verwachten zou hopeloos en kinderlijk naief wensdenken zijn. Zulke opvallende representanten van het grootbedrijf op deze posten willen plaatsen, is een bespotting van de democratie, van onze waarden, van het idee dat onze stem telt, van ons. De brutaliteit.

Juncker, Frederik vs. VanHeste

Maar wat konden we anders verwachten van een man als Juncker? Hij lijkt ons in ons gezicht uit te lachen. Journalist Jesse Frederik had het al heel snel in de gaten. Meteen toen Juncker in het vizier kwam als hoogste baas van de Europese Commissie trok hij eenvoudig een belangrijke conclusie in het artikel: Waarom Juncker ongeschikt is als EU-commissievoorzitter.

Juncker is alles wat er mis is aan Europa gevat in één persoon. Een anti-democraat met een voorliefde voor geheime debatten in donkere kamers.

Frederik noemt een paar voorbeelden waaruit blijkt hoe Juncker doorgaans te werk gaat. In een interview in Der Spiegel uit 1999 zegt de politicus onomwonden dat hij de mensen erin luist. Zolang de bevolking niet in opstand komt, zal het wel goed zijn.

Lees verder

“Juncker moet van noodfonds ESM afblijven”

Opmerkelijk bericht. De VVD waarschuwt minister Dijsselbloem van Financiën: pas op, Juncker heeft zijn oog laten vallen op het Europese Noodfonds ESM waar 700 miljard euro in zit.

Juncker zou dat willen inzetten om investeringen te stimuleren, maar de VVD is daar fel op tegen. “Het is niet van Brussel, dus afblijven”, aldus Harbers.

Waar was de VVD toen het ESM werd opgericht? Het noodfonds is een wangedrocht: lidstaten moesten verplicht samen een potje vormen voor ‘noodgevallen’, maar er is geen democratische controle over het geld. Nederland moest voor 40 miljard bijdragen en dit bedrag kan nog oplopen.

Nu heeft EU-dictator Juncker er een leuke bestemming voor bedacht: hij gaat het verbrassen. Ieder weldenkend mens had van tevoren kunnen bedenken dat dit zou kunnen gaan gebeuren. LLE heeft er telkens over bericht, ook Ad Broere heeft uit alle macht geprobeerd ministers, kamerleden en burgers wakker te schudden: straks gaat die 700 miljard gewoon door het putje.

We staan erbij en we kijken er naar. Niets hebben we nu nog in de melk te brokkelen. De zeggenschap is in 2012 definitief weggegeven. Ministers en parlement zijn akkoord gegaan.

De VVD roept nu: afblijven. Jean-Claude Juncker zal onder de indruk zijn.

***

De kokende kikker en de EU

kikker

Als je een kikker in een pan kokend water gooit, springt hij er direct uit. Maar als je de kikker in een pan met water langzaam opwarmt, is hij te laat. Hij heeft niet in de gaten dat er gevaar dreigt. Tegen de tijd dat de temperatuur te hoog wordt, is de kikker al teveel verzwakt om nog te springen.

Onze bestuurders behandelen ons op dezelfde manier. Ze verhogen de temperatuur van ons water heel langzaam. Nieuw beleid, dat voor ons zeer nadelig is, wordt met kleine stapjes ingevoerd. Zodat wij niets merken van naderend onheil. De bestuurders van de EU zijn dol op deze techniek.

Lees verder

Juncker voortvarend aan de slag, EU-dictatuur een feit

Wie nog dacht dat we in een democratie leefden, is daar na de afgelopen week wel van genezen. De EU, waar inmiddels meer dan de helft van onze wetten vandaan komt, is geen democratisch instituut meer.

Wie nog twijfelde of we misschien met Juncker de goede kant op zouden gaan (de man beloofde tenslotte meer transparantie, meer democratie en een kleinere EU) weet nu beter: Juncker is bezig de EU in moordend tempo definitief tot een dictatuur om te smeden. Dan is het helemaal gedaan met onze inspraak, met onze rechten, onze vrijheid, onze gezondheid, onze natuur, onze … Dan is het gedaan met ons.

Wat is er gebeurd?

Nieuwe Europese Commissie vertegenwoordigt bedrijfsleven

Op 10 september jl. presenteerde Juncker zijn nieuwe Europese Commissie: 20 commissarissen, 7 vice-voorzitters en 1 voorzitter, hijzelf. Tenminste 2 eurocommissarissen zijn directe vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Jonathan Hill die de zware en cruciale portefeuille Financiële Stabiliteit, Financiële Dienstverlening en Kapitaalmarkten gekregen heeft en Miguel Arias Cañete voor de belangrijke post Klimaatactie en Energie.

De Brit Jonathan Hill is van origine bankenlobbyist, hij heeft een eigen lobbyfirma Quiller Consultants voor banken en andere financiële instellingen. De carrière van Hill toont aan dat hij geen problemen heeft met politici en lobbyisten die een gezellige relatie onderhouden, geholpen door een alsmaar draaiende draaideur. Sven Giegold, financieel woordvoerder van de Groenen zegt:

Het is een onverdragelijke provocatie, deze man de zeer gevoelige financiële portefeuille toe te wijzen. (..) Het Parlement werkt al jaren aan strengere regelgeving voor de financiële markten, en nu zou een lobbyist commissaris worden.”

De Spanjaard Miguel Arias Cañete, eurocommissaris voor Energie en Klimaat heeft banden met de olie-industrie. Tot 2012 was hij CEO van de oliemaatschappij Petrolifera Ducar. Na zijn verhuizing naar de Spaanse regering deed Cañete het voorzitterschap over aan zijn zwager. Maar hij heeft nog steeds minstens 85.349 aandelen in het bedrijf.

Als minister kwam hij onder druk te staan wegens belangenverstrengeling. Petrolifera Ducar deed zaken met de staat, maar Cañete had dat voor het Spaanse parlement geprobeerd te verbergen. Deze man wordt verantwoordelijk voor het klimaatbeleid … Het Europese Parlement wil dat Cañete in ieder geval zijn aandelen in Petrolifera Ducar afstoot. De milieubeweging houdt het hart vast voor deze nieuwe EU-commissaris.

EU-milieubeleid wordt geschrapt

Via AnderEuropa: Een coalitie van de grootste milieu-ngo’s in Europa zien de presentatie van het team van Juncker als een soort staatsgreep van de bedrijfswereld en een totale torpedering van het milieubeleid. Met de structuur van deze commissie worden de belangen van de Europese burgers verraden. De milieu-ngo’s hebben een brandbrief naar Juncker gestuurd.

Lees verder

Juncker wint, Europa verliest

Het is officieel, Juncker wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie:

De nominatie van Juncker komt niet onverwacht: hij was de enige kandidaat. Juncker was naar voren geschoven door de christendemocraten in het EP in aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen eind mei. (nadruk LLE)

Dit illustreert natuurlijk prachtig wat er mis is met de politiek in Europa:

Vriend en vijand erkennen: dit is politiek van superieure klasse. De premier die vorige zomer moest aftreden wegens een mega-afluisterschandaal, wiens partij voor het eerst in decennia uit de regering is gegooid, die op geen enkele Europese kieslijst stond, geen enthousiasme oproept in eigen land, noch in de meeste andere lidstaten; die man wordt zo goed als zeker morgen door de Europese regeringsleiders verkozen tot voorzitter van de nieuwe Europese Commissie.

Niemand wil die vent, maar tegelijkertijd is iedereen (behalve Cameron) bang een standpunt in te nemen tegen de nieuwe Keizer van Europa. Ze gaan zelfs ineens op hun knieën. Zie bijvoorbeeld hoe Dijsselbloem door het stof moest gaan. Of hoe Mark ‘Ik ben op die man gesteld‘ Rutte door het stof ging, op 9 juni nog tegen, op 13 juni al neutraal, en op de 25ste was Juncker ‘goede man op goede plek‘. Zo draait iedereen 180 graden, en liegt er op los om een wit voetje te halen bij de nieuwe Keizer. Het blijkt lastig manoeuvreren voor politici in een dictatuur.

Lees verder

Oude garde elite-politici blijft aan de macht in de EU

Er was een (zeer kleine) kans op verandering na de ‘verkiezingen’ maar de oude elite houdt hun stevige grip op de macht in de EU. Het lijkt er nu veel op dat Juncker (Luxemburg) de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt. In de veel gebruikte aanpak wordt ook nu weer slechts één kandidaat voorgesteld, en als er keuze is uit één antwoord, dan is het resultaat wel bekend.

Het is natuurlijk ook het resultaat wat je kan verwachten als je Herman “we zijn allemaal jesuiten” Van Rompuy aanstelt als formateur. Dan is elke vorm van verandering van het oude systeem natuurlijk bij voorbaat uitgesloten. En zo gezegd, zo gedaan.

De Europese Commissie is het enige orgaan in de EU dat daadwerkelijk wetten mag schrijven en indienen. De rest is er voor de show. En er is, zoals u ongetwijfeld weet, nergens inspraak of democratie als het aankomt op de Europese Commissie. De Europese Commissie was immers ooit geformeerd juist om inspraak en democratie in Europa te beperken (zogezegd om een mogelijkheid tot oorlog te voorkomen, tja..) en de belangen van de grote, multinationale industriëlen te behartigen. En de old-school elite politicus Jean-Claude Juncker wordt dus de nieuwe voorzitter van deze lobby-club.

Het Abilene Paradox – Een schoolboek voorbeeld

De Abilene-paradox is een paradox waarbij een groep mensen samen een besluit neemt dat tegenovergesteld is aan de voorkeuren van elk van de individuen in de groep. Het betreft een gangbare fout in groepscommunicatie waarbij elk lid ten onrechte van mening is dat hun eigen voorkeur in strijd is met de voorkeur van de groep en daarom geen bezwaar maakt.

Ja, niemand wil deze vent dus eigenlijk echt, niemand heeft voor deze man gekozen, behalve dat hij wel leider is van de grootste fractie in het Europarlement – en het groupthink proces (groepsdenken) doet de rest, met desastreuze resultaten voor de samenlevingen op het Europese continent.

Juncker, een politicus van het slechtste type

Een alcoholist, rookt, geheimhouding, afluisteren, moest aftreden in Luxemburg, expliciet eropuit om macht te grijpen, bewust het volk dom houden, fan van achterkamertjeswerk, trots op zijn eigen liegen, Federale overheid voor de Verenigde Staten van Europa, EU-belastingen, etc, etc… maar een foute carrière-politicus die al tientallen jaren aan de macht is in de EU. Dat soort onkruid krijg je helaas niet weg, dat blijft maar komen. Nu dus als President van de Europese Commissie.

Juncker2

“Monetary policy is a serious issue. We should discuss this in secret, in the Eurogroup […] I’m ready to be insulted as being insufficiently democratic, but I want to be serious […] I am for secret, dark debates”
— Jean-Claude Juncker, 20 April 2011.

Pas op uw kinderen, indoctrinatie in aantocht:

Mr Juncker, 59, is a passionate supporter of the idea of a “United States of Europe” “I am totally in favour. The knowledge of Europe has to be deepened in school programmes,” he said. “There is ignorance about the basics and this was evident during the so-called euro crisis.”

Als deze man zijn mond open trekt, komt er rotzooi uit.

Brexit ?

Het is echter een schop tegen het been van de Britse president Cameron. Cameron is zelf overigens ook een EU-fan, maar hij staat onder druk door de winst van Farage. Cameron kan een oudgediende als Juncker natuurlijk niet verkopen aan het EU-kritische publiek in het VK. Cameron dreigt nu zelfs met uittreden.

Maar door de steun van Merkel (overigens zelf ook tegen Juncker) en Rutte (uiteraard is Rutte erbij als er ergens een ziel verkocht moet worden) wordt het nu toch Keizer Juncker. Hiermee krijgt Cameron het uiteraard lastig. Hoe dan ook zie ik geen tijdslijn in de toekomst waarin Cameron gaat zorgen voor uittreding uit de EU, dat mag hij namelijk niet van de oude elite-garde. Al zou een uittreden op zich wel een goede stap naar hervorming zijn. Kennelijk zijn de EU-dictatoren er nog niet van doordrongen dat verandering benodigd is, een uittreden zou wel eens een paar lampje aan kunnen doen.

Verhofstadt ook weer opnieuw verkozen

Het goede nieuws blijft maar komen! Verhofstadt is ook weer opnieuw verkozen (unaniem zelfs, waanzin!) als voorzitter van de liberalen in Europa. VVD en D66 zijn kennelijk trots op de uitspraken en visie van deze man, en stemmen opnieuw unaniem voor zijn aanstelling.  Ik zou iets kunnen roepen over schijnheiligheid van VVD en D66, maar dat is wel bekend, ondertussen.

Waar is Farage?

En waar is Nigel Farage? Die heeft het moeilijk om een fractie te kunnen vormen in het Europarlement. Tegenwoordig moet je immers aan vrij veel regels voldoen, kleine partijen en fracties zijn immers verboden. En tja, dan is het lastig als je kritiek hebt op het functioneren van de EU-overheid, dan word je uiteraard maximaal dwars gezeten.

De Oude Kliek blijft in de EU aan de macht

Waar de oude kliek in de federale overheid van de VS op klapperen staat, zit de oude keizerlijke garde in de federale overheid van de EU kennelijk nog stevig op de troon. De boodschap van deze oude garde? “Kakkerlakkenvolk: f*ck you!” Het is helaas niet anders te verwoorden. Hier is het hopen op uittreden van het VK.

Nou, gefeliciteerd Nederland weer, met uw mooie nieuwe keizer. “De koning is dood, lang leven de koning.” Het is echt weer een resultaat om trots op te zijn…