Weermodificatie, geoengineering en het Luchtvaart Overleg van 20 september

Er gebeuren vreemde dingen in onze lucht en openbaar gemaakte overheidsdocumenten bevestigen dat ook veelvoudig. Als je echter vragen gaat stellen over dit type structurele luchtvervuiling, ben je al snel persona non grata. Gelukkig zijn er nog mensen die ondanks het ongeloof en de ontkenning bij politici, wetenschappers en journalisten, hun best blijven doen voor bewustwording over dit probleem en voor broodnodige tegenwerking zorgen rondom deze plannen:


Op 20 september a.s. zal er een algemeen overleg zijn tussen de commissie voor infrastructuur en milieu en staatssecretaris Mevrouw Dijksma over de luchtvaartsector.

Hier is de agenda van die middagbespreking.

Op 6 juni jongstleden werd er een petitie ingediend bij de commissie aangaande illegale geoengineeringpraktijken boven Nederland en de rest van Europa. De commissie heeft daarop geantwoord dat deze petitie mogelijk meegenomen zal worden bij het volgende algemene overleg. Dat overleg was op 7 juni, maar dat was iets te kort dag om het erover  te hebben, dus is de hoop gevestigd op 20 september. Zoals stiekem al verwacht, staat het onderwerp geoengineering niet op de agenda voor 20 september.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Petitie: Illegale experimenten geoengineering

Verleden week is in Den Haag, bij de commissie voor infrastructuur en milieu, ingediend een petitie over geo-engineering.

De ‘Waar is onze zon’-flyer [pdf]

Nu is het fenomeen geo-engineering een beladen onderwerp, veelal toegedicht aan ‘complot-gekkies’ en ‘alu-hoedjes’. Het feit wil echter dat niemand (in relevante posities althans) het bestaan van geo-engineering nog ontkent! Alleen de schaalgrootte van deze praktijken worden nog betwist door de betrokken partijen.

In een goed onderzocht schrijfwerk halen de initiatiefnemers van deze petitie een aantal vaststaande feiten naar boven, waaronder: dat het onderwerp reeds bij de VN werd besproken en daar afspraken zijn gemaakt, de eerdere petitie bij het Europarlement, het Case Orange onderzoek zoals besproken door dr.ir. Coen Vermeeren, de schadelijkheid van het gebruikte bestandsdeel aluminium voor onze gezondheid, natuur en landbouw. Dat het conflicteert met het grondrecht van de Europese Unie, waaronder: recht op menselijke integriteit, recht op veiligheid en de milieu- en consumentenbescherming.

In een knap opgebouwd betoog maken de initiatiefnemers aannemelijk dat er concrete en aanwijsbare redenen zijn voor het uitvoeren van luchtmetingen. De petitie is dan ook een goed onderbouwde oproep aan de overheid om een onderzoek te starten.

Geïnteresseerd?

TL;DR? Bekijk de ‘Waar is onze zon’-flyer [pdf] en kom eventueel vrijdag naar de filmvoorstelling!

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

29 April 2017 Klimaatmars – Maar… Waar is onze zon? (update)

Een ingezonden bericht: Morgen, zaterdag 29 april 2017, staat de wereldwijde Klimaatmars gepland. En ook in Nederland, op het Museumplein in Amsterdam, vanaf 14:00. Hoewel er veel misleiding is rondom klimaatwetenschap, is de grootschalige vervuiling van ons luchtruim uiteraard niet te ontkennen. Deze flyer [pdf] benadrukt dat specifieke aspect.

Flyer: Waar is onze zon?

Terwijl de klimaatmars morgen (zaterdag) goed gesponsord door Amsterdam heen marcheert, herinner het feit dat de grootste bewust klimaat manipulerende vervuilers nog steeds volledig vrij spel hebben en buiten alle discussie worden gehouden.

Druk dus een aantal flyers af, ga op tijd naar het Museumplein en deel ze uit!
NB. Dank voor de inzending.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Waar is onze zon?

Was het je wel eens opgevallen dat we in Nederland nog maar zo weinig echt blauwe luchten hebben? Of blauwe luchten met witte of grijze stapelwolken? Wat herinner jij je nog van de luchten in je jeugd? Waren die net zo vaak bewolkt en bedekt met een wirwar van witte/zwarte uitdijende vliegtuigstrepen zoals de laatste 20 jaar het geval is in Nederland en de rest van Europa?

Herinner jij je nog zomers/winters met dagen lang alleen maar blauwe luchten? Ik herinner me dat wel, maar ik ben opgegroeid in de 70-er en 80-er jaren. Feit is in ieder geval, dat Zwitserland in het verleden beroemd was vanwege haar diep blauwe luchten. Astmapatiënten gingen naar Davos voor de schone lucht, maar die tijd is voorbij.

rotterdam-2mei2016

Rotterdam, 2 mei 2016

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Geo-engineering 101: Klimaatmodificatie bestaat gewoon

In de berichtenserie Geo-engineering 101 zijn we onlangs gestart met het opstellen van een Eendentest over geo-engineering en klimaatmodificatie. Daarbij hebben we gekeken of we zinnige getuigenverklaringen konden vinden en stelden we een duidelijk herkenbare geschiedenis vast in de ontwikkeling van weer- en klimaatmodificatie van begin twintigste eeuw tot nu. Dit beeld werd daarna bevestigd door een aantal Amerikaanse overheidsprogramma’s en patenten te analyseren. Het is tijd voor een conclusie.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Geo-engineering 101: De geschiedenis van klimaatmodificatie

In de miniserie Geo-engineering 101 zijn we onlangs gestart met het opstellen van een Eendentest over geo-engineering en klimaatmodificatie. Daarna hebben we gekeken of we zinnige getuigenverklaringen konden vinden. Laten we vandaag eens kijken naar de geschiedenis van klimaatmodificatie. Is er inderdaad een zinnige geschiedenislijn te herleiden waarop de hedendaagse klimaatmodificatiewetenschap moet zijn gebaseerd?

Geschiedenis

We vinden al snel dat weer- en klimaatmodificatie reeds bestaat in het begin van de twintigste eeuw met hail cannons in 1901. Hagelkanonnen voorkomen het vormen van hagelstenen door het beïnvloeden van de atmosfeer op basis van explosieve schokgolven. Explosies elke 1 tot 10 seconden wanneer een storm zich daadwerkelijk aandient: u kunt de zich discussies tussen landbouwers en buurtbewoners waarschijnlijk wel voorstellen.

Hagelkanon, 1901. Overgenomen van Wikipedia.

Hagelkanonnen, 1901. Overgenomen van Wikipedia.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Geo-engineering 101: Waarnemingen en getuigenverklaringen over klimaatmodificatie

In de berichtenserie Geo-engineering 101 zijn we onlangs gestart met het opstellen van een eendentest over geo-engineering en klimaatmodificatie. We hadden daarbij de volgende eendentest opgesteld:

Als er waarnemingen (empirisch bewijs) zijn die wijzen op klimaatmodificatie, als er officiële getuigenverklaringen zijn, als er overtuigend wetenschappelijk bewijs is, als er een geschiedenislijn te herkennen is, als er overheidsstukken te vinden zijn en als er vastgelegde patenten zijn dan zou het zomaar kunnen dat er sprake van klimaatmodificatie is.

Vandaag kijken we naar concrete waarnemingen en getuigenverklaringen over grootschalige, bewust door mensen toegepaste klimaatmodificatie. We verzamelen een aantal opzienbarende eerste tussenresultaten.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Geo-engineering 101: Klimaatmodificatie en de Eendentest

Het waren weer bijzondere weken, onlangs. Terwijl het stralend zonnig weer was, en iedereen buiten genoot van de zomer, vlogen de vliegtuigen druk heen en weer en ontstond er een knap schouwspel boven ons hoofd.

Chemtrail Paradise, via Twitter.

“Chemtrail Paradise”, via Twitter, 5-5-2016

Wat u ook mag denken over vliegtuigstrepen, het mag duidelijk zijn dat deze strepen niet natuurlijk uit zichzelf zo zijn ontstaan. Evenmin dan is de zogenaamde cirrusbewolking die daarop volgt natuurlijk en evenmin is de warmte die onder de bewolking wordt vastgehouden dan uiteraard natuurlijk. Het was zonnig, we gingen vliegen, nu is het bewolkt. Bewolking houdt ’s avonds warmte vast, we beïnvloeden het weer.

We hebben reeds vrij gemakkelijk empirisch vastgesteld dat er sprake is van kunstmatige, door de mens toegebrachte weersverandering. Maar dat was uiteraard kinderspel, laten we het fenomeen geo-engineering eens grondiger bekijken, laten we het onderwerpen aan… De Eendentest.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Dertig inwoners van Californië starten rechtszaak om Geoengineering te stoppen

Kijk, zo doe je dat: Er wordt een rechtszaak voorbereid door 30 bezorgde inwoners van Californië tegen o.a. (grond/drink)waterbeheer, defensie, luchtmacht, kustwacht, de luchtvaartautoriteiten, NASA, etc, voor het verkrijgen van informatie over geo-engineering en het daadwerkelijk stoppen van geo-engineering.

geo-sierra-nevadaDe 30 inwoners noemen zich de ‘Legal Alliance to Stop Geoengineering’, en hun aanklachten zijn onder andere:

  • Onwettige lozing van giftige stoffen
  • Het vervuilen van water zonder wettelijke toestemming
  • Het breken van wetgeving van de EPA (de federale milieubescherming)
  • Het niet voldoen aan standaarden van waterkwaliteit

En ze hebben er een goed verhaal bij:

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone