En daar gaat weer 100 miljard NL euro – Editie Energieakkoord

De burger mag zijn portemonnee weer trekken…

[D]e grootste staatsuitgave in de Nederlandse geschiedenis die ondemocratisch is doorgedrukt: het ongeveer 100 miljard euro kostende Energieakkoord. Daarmee wil Henk Kamp (VVD) het door Brussel toegewezen ’14 procent duurzame energie’-doel halen voor 2020. Het Energieakkoord is zo de meest geslaagde propaganda-actie in de moderne historie. Wat dankzij marketing en diversie-strategie niet discussierbaar blijft, dat is namelijk HET kenmerk van effectieve propaganda.

En dus babbelen we eindeloos over de lengte van hoofddoekjes, transgender-rechten en Zwarte Piet. Maar niet over het waarom en de doelmatigheid van ‘duurzaam’, 100 miljard euro volgens ‘onze’ Delftse huisingenieur Theo ‘Thorium’ Wolters (72 miljard volgens Algemene Rekenkamer) zonder milieuwinst, zoals zelfs Tjerk LeugeWagenaar van Natuur en Milieu (en Stichting de Noordzee) toegeeft.

Hij registreerde bij mij nog niet voldoende, maar inderdaad… Het Energieakkoord kost ons Nederlandse belastingbetalers dus 100 miljard euro, is feitelijk onnodig en gaat ook nog eens nagenoeg niets brengen – het werkt goed bekeken zelfs nadelig. Wie wel profiteert echter… de windlobby, een grote multinationaal opererende kartel van subsidie-grijpers, en uiteraard het Energiekartel. En de bankiers winnen ook: meer schulden en meer austerity/soberheidsbeleid is meer macht en meer winst.

Dus hoewel we midden in een grote economische depressie zitten, er nog nooit zoveel schulden zijn geweest als nu, iedereen wordt uitgekleed door opgedrongen slopende soberheid… gaan we de burgerij wél 100 miljard euro extra energiekosten opdringen. Gebaseerd op onzin. De EU is uiteraard weer goed bezig met hun Energieunie, een EU prioriteit uiteraard!

Namens het Energiekartel en de EU: Dank voor uw gulle giften!

EU gaat creditcards verstrekken aan vluchtelingen in Turkije

Dit is wel weer een giller:

Naar schatting een miljoen vluchtelingen in Turkije krijgen van de EU een creditcard waar maandelijks een geldbedrag op gestort zal worden. Met dat geld kunnen zij eten en onderdak betalen. Deze regeling is onderdeel van een nieuwe €348 miljoen kostende humanitaire programma dat de Europese Unie donderdag heeft aangekondigd.

De EU heeft bedacht om een deel van de gewillig afgeperste 6 miljard euro, om te zetten in een basisinkomen voor niet-EU vluchtelingen buiten de EU, op uw kosten uiteraard. De EU doet alles om de ingezetenen van het door hen illegaal bezette gebied te negeren, kleineren, schofferen, voorliegen, uitverkopen, castreren en uitzuigen, terwijl het tegelijkertijd immigranten van buiten de EU financieel gaat sponsoren met gratis creditcards als een uitnodiging met rode loper voor toegang tot Gratisland. Waar herkennen we dat toch ook alweer nog meer van…? Ondertussen is Turkije in Nederland natuurlijk wel geweldig lekker bezig, en de EU beloont dat gedrag ogenschijnlijk.

En daar gaat weer 5 miljard: EU redt weer een bank met samenlevingsgeld

Worden banken niet gered door Griekenland, Cyprus of Ierland verder in de schulden te steken, dan wel gewoon rechtstreeks:

EU, Portugal agree on 5 billion euro recapitalization for ailing bank CGD. The European Commission and Portugal have agreed in principle on the recapitalization, on market terms, of ailing state-owned bank CGD, envisaging an injection of up to 2.7 billion euros ($3 billion) in state funds and nearly as much in debt and equity. “This is an innovative deal in Europe…This is good news not only for CGD but for the whole Portuguese banking system,” Finance Minister Mario Centeno told a news conference, adding that he expected that there would be no impact on the deficit.

En daar gaat weer 5 miljard euro naar falende bankiers. Er was een reden om Portugese banken niet mee te testen bij de recente stresstest, nu is voor ieder dus duidelijk waarom. De overigens zeer milde stresstest blijkt vooral een Public Relations hulpstuk.

En zie hoe de Minister van Financiën Centeno hier openlijk de kant van bankiers verdedigt, en dus niet die van de bevolking. En hij spreekt uiteraard weer harde leugens: Als je als overheid 2,7 miljard euro samenlevingsgeld aan bankiers geeft en voor vergelijkbaar geld inkoopt in aandelen en obligaties van een bank die nagenoeg failliet is… Dan heeft dat natuurlijk wel impact.

Gelukkig heeft de EU heeft een manier bedacht om wat geld terug te verdienen… met Apple!

Lees verder

En daar gaat 150 miljard naar Italiaanse Bankiers!

Het gaat geweldig in de EU, het gaat zelfs zo geweldig dat er weer 150 miljard euro over is om een falende Italiaanse bankiers mee te redden!

The European Commission on Sunday authorized Italy to use government guarantees to provide liquidity support to its banks. The Italian banking sector, which is suffering from high levels of bad loans and poor profitability amid super-low interest rates. The Italian liquidity-support program includes up to EUR150 billion in government guarantees, said an EU official.

OK, het zijn garanties, van de Italiaanse overheid, maar laten we wel wezen, de bankiers zitten er om te grijpen. Als het niet nodig was, was de garantie niet afgegeven. En het feedback-systeem van Italië naar de EU mag duidelijk zijn.

Lees verder

En daar gaat weer 7,5 miljard euro naar Griekenland

De put is niet te dempen, maar men gaat het toch proberen… met uw geld uiteraard:

Het Europese steunfonds ESM maakt 7,5 miljard euro over aan Griekenland. Het bestuur van het ESM heeft vrijdag groen licht gegeven voor de overboeking. De ministers van Financiën van de eurolanden (de eurogroep) besloten in mei het geld vrij te maken voor Griekenland. Het land kan met het geld onder meer leningen aflossen. Zonder steun van zijn geldschieters zou Athene mogelijk in de financiële problemen zijn gekomen.

De EU-transferunie in werking, uw welvaart vliegt zienderogen zuidwaarts. Dit is geen teken dat de euro kansloos verkeerd is ingericht, nee dit is een teken van continue solidariteit, aldus de EU. Heel normaal, dus eigenlijk. Ondertussen bezuinigen we rustig verder in Nederland.

ECB is weer bezig: daar gaat weer 80 miljard…

In navolging van de eerdere serie van 60 miljard… vanaf heden injecteert de ECB elke maand 80 miljard euro in de zakken van de bankiers. Vrijspreker rekent het u even voor:

Per april gaat de ECB 80 miljard per maand aan obligaties opkopen, een vorm van monetaire financiering. Omdat dit soort getallen niet spreekt reken ik dit even om. [..] Er zijn ongeveer 330 miljoen gebruikers van de euro. Dit betekent dat er 240 euro per persoon per maand wordt geschapen aan extra geld. Uit het niets. Per persoon is dat 8 euro per dag!

Deze geldschepping is niets meer of minder dan een vermogensoverheveling. Van de particuliere spaarder naar de financiële sector. Die dus per inwoner 240 euro mag opstrijken. Iedere maand. Er is hier sprake van een nivellerend effect. Zij die niet sparen betalen niets, zij die wel sparen betalen voor de niet spaarders. De minderheid, de middenklasse, die een halve ton of meer heeft gespaard zal dit geld in hoog tempo zien verdampen.

En vergis je niet, dit geld gaat linea recta naar bankiers, een voor Europa ongekende waardetransfer. Het gaat over anderhalf biljoen euro verspreid over 330 miljoen Eurozone-inwoners, dat is per inwoner zo’n 4500 euro!? En dan hebben we de LTRO nog niet meegerekend. De zelfverrijking door bankiers groeit dus tot een op heden ongekend niveau, en voor dit alles geldt uiteraard: op uw kosten, elke maand weer.

Dit alles is zonder goedkeuring trouwens van De Nederlandsche Bank en de Deutsche Bundesbank. Zo’n grote en constante waardetransfer uit de samenleving richting de financiële sector, dat is natuurlijk niet goed voor de samenleving als geheel, het is contraproductief.

EU bestedingen: Wegen in mali en openbaar vervoer in Istanbul

Uw belastinggeld wordt altijd op zinnige manier uitgegeven door de EU:

Wim de Kamp (CDA, Europarlementarier): De EU/EIB is financieel en technisch betrokken bij het openbaarvervoer in Istanbul

Turkije, binnenkort volwaardig onderdeel van de EU, nu al ruim aan het belastinggeldinfuus. En mocht u dat al vreemd vinden, hoe klinkt onderhoud aan wegen… in Mali?

René Dercksen (PVV, Eerste Kamer): EU gaat voor € 20 miljoen wegen opknappen. In Mali! (Uit de knipselkrant van de Eerstekamer die ik niet mag verspreiden)

Uw geld wordt goed besteed. U mag zich op 6 april weer uitspreken over het buitenlandbeleid van de EU. Laat die kans niet onbenut!

Via: @EWdeVlieger

EU verkwist dit jaar 4,8 miljard aan zwart “nabuurschap” gat

De Rekenkamer hield de uitgaven aan migratiebeleid in landen als Algerije, Georgië, Libië, Moldavië, Marokko en Oekraïne tegen het licht. In totaal ging het om 23 projecten in de periode 2007 tot en met 2013. De controleurs ramen de totale uitgaven op 1,4 miljard euro. Hun belangrijkste conclusies:
– Het is onmogelijk om de totale uitgaven te bepalen.
– Er is geen duidelijke strategie.
– Projecten zijn te versnipperd om echte impact te kunnen hebben.
– Gebrek aan monitoring en toezicht.
– Doelstellingen zijn buitensporig vaag of zeer algemeen.
– Doeltreffendheid schiet tekort.

Dit jaar wordt ook flink geld uitgetrokken voor “nabuurschap”: Het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en het instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) werden in de begroting voor 2016 uitgebreid tot 2,1 miljard euro (+ 34%) en 2,7 miljard euro (+ 27%). Ondanks volledig falen gaat dit budget dus met 34 en 27 procent omhoog! En dan hebben we het nog maar niet over de 3,6 miljard euro die de EU in Afrika “investeert” en daar feitelijk niets voor terug krijgt.

In tegenstelling tot wat Elsevier schrijft verdwijnt het echter niet in een zwart gat, het verdwijnt in een crimineel mannetjesnetwerk, die deze euro’s gebruikt voor oligarchische zelfverrijking en om zichzelf stevig in het criminele zadel te houden. Meer op de website van de EU Rekenkamer. U weet dat de EU rekenkamer ook al (ruim) 20 jaar lang elke financiële verantwoording van de EU afkeurt?

Op 6 april kunt u weer van zich laten horen over het buitenlandbeleid van de EU.

Decadentie: Europees Parlement wil 3,7 miljoen extra voor eigen limodienst met chauffeurs

Terwijl de Europese samenlevingen onder zware bezuinigingsdruk gezet zijn door het beleid van de EU, we belegerd worden door economische migranten door slecht beleid van de EU, de EU zeer succesvol gechanteerd wordt en nu zelfs de EU als onofficiële en ongewenste federale overheid op instorten staat… besluit het Europees Parlement dat elke parlementariërs maar eens een gratis eigen limo met chauffeur verdient. Ja, de reeds bestaande en beschikbare vloot van gratis Mercedes Benzen (met chauffeur) volstaat nu kennelijk niet meer.

Het Europees Parlement wil een extra budget vrijmaken voor de aankoop van wagens en het aanwerven van chauffeurs. Het Europees Parlement stemt vandaag – woensdag 9 maart – over het plan om het transport van europarlementsleden in Brussel en Straatsburg wat comfortabeler te maken. Het gaat om een extra budget van 3,7 miljoen euro, meldt de nieuwssite Politico.

De grap met Straatsburg kost nu al 200 miljoen euro per jaar, en dat is nog exclusief reiskosten, en zorgt voor 20.000 ton extra CO2 in de lucht per jaar. Een succesvol burgerinitiatief met 1,3 miljoen handtekeningen tegen dit gestoorde gedrag sneuvelde uiteraard, door de input van Frankrijk.

De reiskosten schieten nu dus nog verder de lucht in, het wordt nu met ruim de helft duurder en komt nu op ruim 10 miljoen euro. De bureaucratie wordt immer duurder en duurder. En dit alles komt uiteraard bovenop het toch al riante salaris.

Lees verder