Alayne Fleischmann, JP Morgans ergste nachtmerrie

De Amerikaanse juriste Alayne Fleischmann deed onlangs een boekje open over de criminele praktijken bij JP Morgen, haar voormalig werkgever en een van ’s werelds grootste banken. Journalist Matt Taibbi tekende in de The Rolling Stone haar verhaal op. (Gedeeltelijk in het Nederlands vertaald bij HLN.be en AD.nl). Twee weken geleden was Fleischmann te gast bij Max Keiser.

Alayne Fleischmann

Max Keiser: “Alayne Fleischmann, je bent duidelijk JP Morgan’s ergste nachtmerrie. Dat is iets wat ik al jaren ambieer. Hoe heb je het voor elkaar gekregen?”

Fleischmann vertelt dat dit niet van de ene op de andere dag is gegaan. Het begon in 2006. Ze zag duistere zaken passeren bij de bank. Ze waarschuwde het management herhaaldelijk en in 2008 werd ze de laan uit gestuurd. Ze trok aan de bel bij diverse overheidsinstanties. Ze getuigde in een rechtzaak tegen JP Morgan.

De bank werd niet veroordeeld, maar kwam weg met een schikking. Dat zinde haar niet, omdat er in feite sprake was van fraude, waarvoor de verantwoordelijken met een gevangenisstraf zouden moeten boeten. Daarom trad ze naar buiten.

Fleischmann: “En blijkbaar ben ik nu op jouw plek terecht gekomen, Max.”

Hypotheekleningen met een luchtje

Begin 2006 ging Alayne Fleischmann aan de slag bij JP Morgan. Het was haar taak om hypotheekleningen te controleren. Als de kwaliteit door haar afdeling voldoende was bevonden, konden ze als pakketjes verkocht worden aan investeerders.

Lees verder

Pools WW-fraude: 45 miljoen per jaar

Vraagt u zich nog af waarom de belastingen steeds verder omhoog moeten? Een teleurgestelde Poolse ondernemer legt uit hoe gemakkelijk het is voor zijn landgenoten om een Nederlandse WW-uitkering te krijgen. Elk jaar 3 maanden betaald op vakantie!

Na 1 jaar gewerkt te hebben, zou de werkgever volgens het Nederlandse recht de Poolse werknemer een nieuw, beter contract moeten aanbieden, dat na 2 jaar overgaat in een vast contract. Om dit te omzeilen worden de mensen na 1 jaar ontslagen en “mogen” ze 3 maanden op vakantie.

Voor die 3 maanden wordt massaal een WW-uitkering aangevraagd, door administratiekantoortjes die zich hierin specialiseren. […]

De Poolse werknemer die deze WW-uitkering krijgt, gaat vervolgens 3 maanden op “vakantie” naar Polen (betaald uit ons belastinggeld) en kan daarna vaak weer aan de slag bij dezelfde werkgever dan wel een ander uitzendbureau. […]

Daarnaast is het UWV volledig incapabel in het controleren of de mensen wel ingeschreven staan in Nederland, of ze in Polen verblijven, of de sollicitaties wel echt zijn etc.

Elk jaar 3 maanden vakantie, volledig betaald door de Nederlandse belastingbetaler. Klinkt als een goeie deal!

Volgens mijn schattingen maakt minstens 5-10% van de 300.000 aanwezige Polen jaarlijks gebruik van deze constructie. Als we uitgaan van 15.000 onterechte WW-uitkeringen van 3 maanden en 1.000 euro per maand aan WW, is de rekensom simpel: 15.000 keer 3 keer 1.000 = 45.000.000 euro, 45 miljoen per jaar dus. En dat is een “optimistische” schatting.

Kost een berg, brengt ons geen beetje! Nu weet u waarom de belastingen in Nederland zo hoog zijn en steeds maar blijven groeien.

NL Rekenkamer maakt gehakt van EU Boekhouding

Een weekje geleden was het EU-trendrapport 2014 beschikbaar gemaakt. De Nederlandse Rekenkamer beoordeelt daarin de boeken van de EU. “Centraal staat het toezicht en de controle op de besteding van EU-geld, zowel in Nederland als EU-breed.”

OK, de conclusies: (deels geciteerd, samenvatting onder het citaat)

Financieel beheer EU-breed niet verbeterd

Het financieel beheer in de EU is het afgelopen jaar niet verbeterd. Bij de besteding van EU-geld in de EU-lidstaten zijn opnieuw meer fouten gemaakt dan vorig jaar.
Ook in de uitgaven van de Europese Commissie zijn in 2012 weer veel fouten aangetroffen, zoals gedeclareerde kosten die ten onrechte worden vergoed. De Europese Reken­kamer heeft net als in voorgaande jaren geen positief oordeel kunnen geven over de rechtmatigheid van de EU-uitgaven.

Weinig inzicht in besteding EU-geld door lidstaten

De verantwoording die EU-lidstaten afleggen over de besteding van het EU-geld dat zij vanuit Brussel hebben ontvangen, is het afgelopen jaar niet verbeterd. Alleen Nederland, Zweden en Denemarken hebben in 2013 een nationale verklaring afgegeven over hoe zij het door hen ontvangen Europees geld in eigen land hebben beheerd en besteed. De overige lidstaten hebben geen openbare verantwoording afgelegd.

Toezicht op Europese noodfondsen nog niet goed georganiseerd

De controle op geldstromen die vanuit Europese noodfondsen naar in nood verke­rende EU-landen gaan, is nog niet goed georgani­seerd. Op dit moment staat er alleen al vanuit het Europees Financieel Stabiliteitsfonds (EFSF) ruim € 176 miljard aan leningen uit bij Ierland, Portugal en Griekenland. De hiermee verbonden risico’s moeten worden geminimaliseerd. Daarom is onafhankelijke externe controle essentieel. Voor het EFSF is deze controle nog niet geregeld.

Op weg naar de bankenunie krijgt de ECB aanzienlijk meer bevoegdheden. Wie mag toetsen of die bevoegdheden correct worden toegepast, is niet geregeld. Er is dus sprake van een controlegat.

Ofwel, er wordt te veel gefraudeerd door de EU-politici, het geld dat de EU uitkeert aan landen wordt niet verantwoord door de ontvangers en besteeders, en de dure noodfondsen worden niet beheerd. En oh ja, de ECB grijpt de macht over de grootste banken, maar er is niemand die de ECB controleert. Oh, de Nederlandse ontvangers (we zijn bij de braafste 3 jongetjes van de klas) van EU-geld hebben slechts een inzet-verplichting en worden niet gecontroleerd op het behaalde effect.

Lekker hoor! Ons belastinggeld wordt waanzinnig slecht besteed door de EU.

Dit is een schandaal, maar in het Europees Parlement is er helaas slechts een kleine voorhoede van parlementariërs onder leiding van VVD’er Jan Mulder die hiervan een groot punt maakt. Boosdoeners zijn de lidstaten van de Unie: de landen die wel Europees geld binnenharken maar weigeren te verklaren wat ze ermee hebben gedaan. Ze zien er het kwaad niet van in.

Maar…. “we” gaan er een punt van maken hoor!

Jeroen Dijsselbloem (PvdA) kondigde aan voor de zoveelste keer tegen te stemmen als de goedkeurende verklaring over de Europese begroting, dit keer die van 2012, in Brussel wordt voorgelegd.

Het zijn rituelen. Het financieel beheer in de Unie verslechtert eerder dan dat het verbetert. En maar drie landen – Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Nederland – leggen verantwoording af over de besteding van Europees geld in eigen land.

Maar 3 landen die verantwoording afleggen! Drie!? Op dit moment weigeren 25 landen om een nationale verklaring van de EU-uitgaven af te geven. Daar gaan onze gemeenschapsmiljarden! Ons belastinggeld zo door de WC getrokken. U herinnert zich de half miljoen euro EU-subsidie op digitale koeien uit het spelletje Farmville? Nu weet u waarom.

Kunnen we nu per direct stoppen met betalen aan de EU?
Pro-Europa, dus tegen de EU.

Geld-Graaien in het Europarl: Hans van Baalen (VVD) editie

GeenStijl rapporteert over VVD EP-lijsttrekker Hans van Baalen, zijn inteken en stem gedrag:

En we hebben een winnaarrr: EuroVVD’er Hans van Baalen is de GROOTSTE INTEKENDIEF VAN BRUSSEL.

VoteWatch.eu laat zien dat hij had ingetekend op aanwezigheid bij 514 eindstemmingen van het Europese Parlement, maar in 38 procent van die gevallen NIET gestemd heeft. Tenzij hij zijn stem aan VVD-vriend Guy Verhofstadt of aan de gewaardeerde gelijkgestemden van D66 had gegeven, was hij dus NIET AANWEZIG.

Hans van Faalen heeft geen excuus. Die heeft à raison de 300 euro 195 keer ingetekend, en is weggegaan zonder zijn kiezers te vertegenwoordigen of zijn democratische plicht te vervullen. Vermenigvuldigen we 195 even met 300, komen we op de lieve som van ACHTENVIJFTIGDUIZEND EN VIJFHONDERD EURO onterecht ontvangen dagvergoedingen.

Meer verwijten bij de bron. (ook hier)

Een baantje bij het Europarlement is behoorlijk sweet. Hans verdient zo’n 8000 per maand en daarnaast standaard 4000 euro/m voor onkostenvergoeding (meer hier, en dat bedrag is exclusief gratis eten, gratis vervoer, etc, en alles netto hoger dan bruto) maar daarvoor hoeft hij niet daadwerkelijk ook op te dagen op het werk! Geen opkomst verplichting, geen inzet verplichting, wel zo’n  9x meer verdienen dan de gemiddelde burger. Zoekt u zo’n baantje maar eens buiten de EU-politiek, dat zal u niet kunnen vinden! Dat kunt u uitsluitend vinden in het EU-theater.

Als Dhr Van Baalen daadwerkelijk ook nog zijn gezicht laat zien op het werk voor die 12.000/m, krijgt hij nog een dank-bonus van 300 per dag ook! En nu blijkt, deze man tekent wel in, pakt wel die 300 euro, maar doet dan niet daadwerkelijk het bijbehorende werk van daadwerkelijk stemmen. Wel geld claimen en niet werken dus… En dat noemen we tegenwoordig: geld graaien. Aldus GeenStijl: Betrapt!

Update: Persverklaring: Hans legt uit: “Stemverzuim is omdat ik met 1 been in Brussel en met 1 been in de Hollandse klei sta.” Wat. Een. Gelul.

Wel intekenen en niet participeren met stemmen levert Hans 58.000 euro op. En ‘met één been in de Hollandse klei’, dat geld voor andere EP-ers die vaak nog verder weg wonen door Europa heen en die niet verzuimen te stemmen na het intekenen. Die 58.000 is dus gewoon lekker snel verdiend. Wel geld claimen, niet stemmen. En Hans doet dat dus gewoon veel handiger dan zijn collega’s. Hij is daardoor de ongekroond Europees Kampioen Inteken-Diefstal. Een voorbeeld voor de andere parlementariërs dus. Stem nu op de VVD!

Ach, in het EU-theater is fraude normaal. Fraude is de standaard, het hoort erbij in de EU. Zie ook de Tom Staal episodes over inteken-diefstal: ‘wanneer EP-ers handtastelijk worden‘. Frans Timmermans (MinBuZa) over Europees Parlementariërs: “op welke planeet leeft men daar eigenlijk?”

EU fraude hoger dan geschat: 5 miljard verdwenen

Tja, daar gaat weer 5 miljard, denken we dan maar. De EU is zo corrupt als maar kan, zelfs volgens henzelf. Op een gegeven moment kan je het uiteraard niet meer ontkennen. Nu het bericht dat in 2010 voor 5 miljard euro fraude werd gepleegd. Ach, het is maar 5 miljard euro…. 5.000.000.000, en het is niet dat we het geld nodig hebben voor iets anders.

Over verdwenen geld gesproken, volgens de ESM-baas Klaus Regling is er ook weer een nieuwe bail-out voor bankiers in zowel Griekenland als Portugal in de maak. Juist, meer geld, Meer Geld, MEER GELD! En dat geld gaat niet naar burgers, dat gaat voor 95% naar alreeds rijke bankiers en investeerders. Dan weet u dat maar vast.

ISDAfix manipulatie: Van Geldsysteem naar Schuldenfabriek

Ons huidige geldsysteem is gebouwd op een fundering van schulden. Het is een systeem dat is gebouwd op geïnstitutioneerde geldroof door bankiers, een systeem dat alleen kan overleven door vaste inflatie en flinke economische groei. De economische groei is echter verdwenen, wat nu resteert is toenemende inflatie, schulden en fraude. Onze huidige economische ‘crisis’ blijkt nu één grote geldroof in uitvoering. De hardleerse bankiers blijken de boeven van de eeuw,  de overheden blijven meewerken in dit spel, en wij burgers blijken gegijzeld en moeten het losgeld betalen.

De Libor-fraude betrof de grootste bekende fraude (marktmanipulatie door bankiers) in de geschiedenis van de mensheid. Nu dient een nieuwe nog grotere fraude zich aan: manipulatie van de ISDAfix. Fraude over bedragen van zo’n 380.000 miljard dollar, een omvang van 100x het budget van de gehele Amerikaanse overheid. En het blijkt nu ook dat Duitse banken hier mogelijk bij betrokken zijn, de Duitse toezichthouder start nu een onderzoek.

Lees verder

“Kritiek op financieel beleid EU is godslastering” (update)

Accountants hebben geweigerd om af te tekenen op de EU-jaarrekeningen voor 18 jaar op een rij, er “verdwijnt” jaarlijks 4,7 miljard euro van de boeken. Niet in staat om kritiek op zijn tekortkomingen tegen te gaan door middel van zinvolle hervormingen, heeft de Europese Unie zijn toevlucht genomen tot onverholen propaganda en voorgestelde verordening (bindende regulering) van zijn critici. EU-ambtenaren worden zelfs ontslagen voor het blootstellen van corruptie en fraude binnen de enorme bureaucratie.

Advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer betoog namens de Europese Commissie bij het Europese Hof van Justitie zelfs dat kritiek op het financiële beleid van de EU verwant was aan extreme godslastering! De EU is kennelijk een beschermde religie geworden in de ogen van de Europese Commissie zelf. Gelukkig heeft de rechter in deze zaak uit 2001 die uitspraak niet zelf gedaan en het argument van het OM EU-kritiek als godslastering laten vallen. Het betoog van Colomer maakt de attitude en zelfbeeld van de Europese Commissie echter wel pijnlijk duidelijk. Lees verder