‘Spectaculaire stappen’ in Europese integratie? In vredesnaam, nee!

Ewald Engelen heeft weer een fijne column bij De Groene gepubliceerd. Ditmaal een goed betoog over de brief van (ongekozen) EU President Donald Tusk die EU politici oproept hun ‘geloof in Europa’ opnieuw te bekrachtigen.

‘Het derde gevaar dat de Europese Unie bedreigt’, aldus Tusk, ‘is de geestesgesteldheid van de pro-Europese elite. Afnemend geloof in verdere politieke integratie, groeiende gevoeligheid voor populistische sentimenten. Tusk roept de regeringsleiders op om tijdens de viering van de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome op 25 maart aanstaande – en ik verzin het niet – hun ‘geloof in Europa’ opnieuw te bekrachtigen. Een soort trouw zweren aan de Europese vlag om zo nationale elites te binden aan het doel van verdere politieke integratie en hen te dwingen de voorkeuren van hun kiezers zo nodig aan hun laars te lappen. [..]

Om de brief af te sluiten met de omineuze aankondiging dat ‘we’ ‘spectaculaire stappen’ moeten zetten om de ‘collectieve emoties’ over Europa radicaal te veranderen en de ‘aspiratie’ om de Europese integratie naar een hoger plan te brengen nieuw leven in te blazen. Als burger houd je je hart vast. ‘Spectaculaire stappen’? In vredesnaam, nee!

Precies, meer van het betoog in het bericht ‘Europisme’ bij De Groene.

Over het ‘Geloof in Europa’ van Tusk

Lees verder

En daar gaat weer 60 miljard, reactie Ewald Engelen (video)

Vandaag gaat er weer 60 miljard euro naar bankiers, gratis en voor niets, losgeld betalingen van de samenleving. Opnieuw onttrekt de ECB deze maand 60 miljard euro aan uw huidige en toekomstige welvaart. Het is uiteraard een wanhoopsdaad die ook nog eens flink averechts werkt, maar toch volledig onaantastbaar wordt doorgevoerd door de bankiers gewoon omdat het zo lekker profitabel is.

“In a time of deceit, telling the truth is a revolutionary act.”
— G. Orwell

Beluister en bekijk de heldere uiteenzetting van Ewald Engelen over het EU-wanhoopsbeleid in de video Ewald Engelen: ECB geldpomp “tekent radeloosheid politieke elite in Europa” van We Are Change Rotterdam. Wat is het toch prettig om mensen met kennis waarheid te horen uitspreken. Een luxe die we helaas niet vaak meer hebben heden ten dage.

Ewald Engelen schrijft boekje voor burgers over de EU

“Hoe luid de elite ook roept dat de crisis voorbij is, Europa levert al zes jaar niet. Sterker, de maatregelen die zijn genomen om de euro te redden, hebben de burgers alleen maar armer en onmondiger gemaakt.

Vind je het gek dat de burgers zijn uitgekeken op Europa? In plaats van deze zorgen te adresseren, haalt de elite alles uit de kast om ons er alsnog van te overtuigen dat we toch echt in de beste van alle mogelijke werelden leven.”

Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie en kritisch volger van Europa, wil in zijn boekje Europese mythes, boekje voor burgers (2014) laten zien dat politiek en media ons met het ene na het andere Europese leugenverhaal opzadelen. Hij heeft de taak op zich genomen om de flauwekulargumenten van de Europese leiders te ontkrachten. Als de leugens worden doorgeprikt en wij inzien dat er wel degelijk alternatieven zijn – dat het mogelijk is om onze economie anders en veel beter in te richten – zullen we misschien eindelijk wakker worden en onze democratische grondrechten gaan opeisen.

In tegenstelling tot wat de politieke elite ons wil doen laten geloven heeft de EU ons NIET rijker gemaakt (dat is althans niet aan te tonen). De EU is NIET nodig om ons op economisch of geopolitiek vlak te kunnen weren tegen opkomende machten als China. En de EU is al helemaal NIET in staat om ons tegen de expansie van het grootbedrijf te beschermen. Precies het omgekeerde is het geval: de inwoners van de EU-landen zijn de slaaf geworden van de multinationals. En de vijfde mythe: TINA (There Is No Alternative) = ONZIN. Er zijn wel degelijk alternatieven.

Introductie, de leugen over de noodzaak van bezuinigingen

Misschien wel de grootste leugen, die ene die onze samenleving langzaam kapot aan het maken is, omdat vooral de kwetsbaarsten de dupe worden en wij allemaal verarmen, is dat bezuinigen hèt antwoord op de crisis zou zijn.

Lees verder

Welkom in Ruttes Nederland

Ewald Engelen is weer nuchter en scherp: Met de europese parlementsverkiezingen in het nabije vooruitzicht is de pro-EU propaganda weer van start. Rutte en Kabinet Rutte 2 zijn ineens winnaars en Van Rompuy viert al de overwinning van de EU op… uhm, nou, de overwinning op ons. Ondertussen gaat het in de werkelijkheid van slecht tot erger, en vallen de lastenverzwaringen steeds heftiger uit voor u en mij:

Welkom in Ruttes Nederland. Het gaat [..] helemaal niet beter en er staat nog veel aderlaten op het programma: 12 miljard in 2014, 7 miljard in 2015, 6 miljard in 2016. De begrotingstekorten in de eurozone zijn ondanks majeure inspanningen nauwelijks verminderd: in Nederland staat voor 2014 een tekort van 3,3 procent in de boeken, omhoog van 3,1 in 2013. De staatsschulden stijgen: in Nederland van 74,6 procent in 2013 naar 75,6 in 2014.
De werkloosheid neemt onverminderd toe: van 600.000 eind 2013 naar 665.000 eind 2014 in Nederland. Om maar te zwijgen over bedrijfsfaillissementen – een record in 2013 – en consumentenbestedingen: de laagste autoverkopen in 2013 in veertig jaar. Waarheid is tijdens een oorlog het eerste slachtoffer. In de aanloop naar verkiezingen is het niet anders.
Bereid u voor op een massief publiciteitsoffensief van Europese makelij het komende halfjaar: ‘De crisis is over en dat heeft u aan ons te danken.’ Nimmer is de kloof tussen politiek en kiezer groter geweest: parallelle universa. Ik voorspel een slachting in mei.

Lees meer, inclusief de feest-verhalen van de politici en de opgelegde lastenverzwaringen, in de column van Ewald.