“Juncker moet van noodfonds ESM afblijven”

Opmerkelijk bericht. De VVD waarschuwt minister Dijsselbloem van Financiën: pas op, Juncker heeft zijn oog laten vallen op het Europese Noodfonds ESM waar 700 miljard euro in zit.

Juncker zou dat willen inzetten om investeringen te stimuleren, maar de VVD is daar fel op tegen. “Het is niet van Brussel, dus afblijven”, aldus Harbers.

Waar was de VVD toen het ESM werd opgericht? Het noodfonds is een wangedrocht: lidstaten moesten verplicht samen een potje vormen voor ‘noodgevallen’, maar er is geen democratische controle over het geld. Nederland moest voor 40 miljard bijdragen en dit bedrag kan nog oplopen.

Nu heeft EU-dictator Juncker er een leuke bestemming voor bedacht: hij gaat het verbrassen. Ieder weldenkend mens had van tevoren kunnen bedenken dat dit zou kunnen gaan gebeuren. LLE heeft er telkens over bericht, ook Ad Broere heeft uit alle macht geprobeerd ministers, kamerleden en burgers wakker te schudden: straks gaat die 700 miljard gewoon door het putje.

We staan erbij en we kijken er naar. Niets hebben we nu nog in de melk te brokkelen. De zeggenschap is in 2012 definitief weggegeven. Ministers en parlement zijn akkoord gegaan.

De VVD roept nu: afblijven. Jean-Claude Juncker zal onder de indruk zijn.

***

EU wapenfeit: het ESM – Europees Stabiliteits Mechanisme

LLE is in een korte reeks aan het kijken naar de wapenfeiten van de EU. Eén van de grootste wapenfeiten, echt weer ééntje om trots op te zijn, is het ESM, het Europees Stabiliteits Mechanisme, het plunderfonds voor bankiers. Het werd opgericht als veiligheidsbuffer voor lidstaten die in problemen kwamen, een zekerheidsfonds voor de Euro zelf dus, een buffer van niet minder dan 500 miljard euro. Nederland moest 40 miljard euro inleggen, en de schatkist moest open blijven staan.

Het is allereerst prettig dat alle politici hun democratische principes even opzij hebben gezet om dit ESM mogelijk te maken. Hier is namelijk niets democratisch aan, en nergens is inspraak of verantwoording mogelijk of benodigd. Het ESM en de bankiers mogen al het geld in dit ESM-fonds naar eigen inzicht inzetten, en als het op is ons verplichten meer te betalen. Ze kunnen dat op elk moment zelf beslissen, en binnen 7 dagen moeten we welk gewenst bedrag dan betalen. En het recht om te klagen heeft de politiek ook mooi voor ons weggetekend. Een geweldig goede deal voor bankiers! De burger is weer goed genaaid.

Lees verder

ESM gaat banken rechtstreeks herkapitaliseren

Het is gelukt, de bankiers harken 500 miljard euro belastinggeld binnen!

Achtergrond

Het ESM is een fonds dat is opgericht om landen in financiële nood te helpen, landen die door de neergaande economie en de regelgeving/eisen van de EU hun schulden aan bankiers en investeerders niet meer kunnen betalen. Voorheen konden de landen hun eigen economie regelen, middels de wetgevingen van de Eurozone is dat uiteraard verleden tijd. Het ESM moet de symptomen van het gebrek van het kunnen beheren van de eigen economie weer glad pleisteren met miljarden ‘gratis’ euro’s.

Bankiers grijpen deze miljarden

Let in bovenstaande alinea op het woord “landen”. De bankiers in de EU, onder aanvoering van de bankierslobby ECB, zijn uiteraard van mening dat het geld (al het geld, maar nu dus het geld in het ESM-fonds) direct naar hun toe moet komen! Zonder tussenkomst dus van lidstaten! De EU doet alles om lidstaten buiten spel te zetten, dit initiatief van de bankiers valt daarmee uiteraard niet op dove oren. En dat is nu dus gelukt: het ESM mag (en gaat) nu banken rechtstreeks ‘herkapitaliseren’. (dat is: voorzien van ons geld)

Losgeld betalen aan bankiers, met betaalverplichting

Het ESM-fonds van 500 miljard euro is opgebouwd op basis van staatsschulden van de lidstaten, dus de belastingbetaler betaalt en staat garant voor dit fonds. En de bankiers kunnen nu dus rechtstreeks grijpen in de ESM pot, zonder tussenkomst van lidstaten. Het ESM is echter onaantastbaar, onderhevig aan geheimhouding, mag niet worden aangesproken op functioneren en mag ook enkelzijdig en zelfstandig bepalen hoeveel (en wanneer) landen extra moeten inleggen. De lidstaten moeten dan verplicht betalen, en wel binnen 7 dagen.

Nou, dat is weer een knap stukje regelwerk van de Europese Unie! Gelukt! 500+ miljard belastingeuro’s liggen nu gereed voor het grijpen door bankiers. De Nederlandse schatkist ligt open voor de voeten van de bankiers.

En 40 miljard voor het Banken Plunderfonds

En daar gaat 40 miljard naar het EU Banken Plunderfonds. Ja, de *Nederlandse* bijdrage aan het EU Banken Plunderfonds is 40 miljard euro’s… ‘and counting!” Er is besloten dat de Europese Banken ook aanspraak mogen doen op het noodfonds ESM. Het Europees StabiliteitsMechanisme (ESM) is nu dus officieel een Plunderfonds geworden voor bankiers!

Het is genoegzaam wel bekend dat alle banken een slechte balans hebben, al hun eigen geld is opgegaan aan slechte investeringen, diefstal, fraude, wapens van financiele massavernietiging, hoge salarissen en uiteraard onterechte bonussen.

Nu is noodfonds ESM (op zichzelf al redelijk crimineel, het steelt effectief geld van de bevolking rechtstreeks uit hun schatkisten) dus beschikbaar geworden voor de bankiers. En we weten één ding tegenwoordig heel zeker: Bankiers Grijpen Graag!

Binnenkort start echter de Stresstest voor Europese Banken

Om een slechte bank-balans te corrigeren is er een wetgeving opgesteld die stelt dat banken hogere reserves moeten hebben. Dit klinkt goed in het abstracte, banken verplichten meer eigen geld op voorraad te houden, om daarmee tegenvallende investeren te kunnen compenseren. Maar die hogere reserves, die hebben die banken nu uiteraard (expres en bewust) niet. Anders konden de bankiers hun verliezen immers niet zo mooi externaliseren over de gehele bevolking. Winst was uitsluitend voor de bankiers, en verliezen waren uitsluitend voor de belastingbetaler.

Binnenkort is er weer een stresstest om te zien of de banken voldoen aan wetgeving en sterk genoeg zijn voor te verwachten problemen in de toekomst. De banken gaan uiteraard falen, het is reeds bekend gemaakt door de bankiers dat de banken er allemaal belabberd bij staan. De banken blijven immers zwarte gaten waarin eindeloos geld verdwijnt.

Na de stresstest blijkt (dan weet u dat alvast maar, zo is het namelijk gepland) dat veel grote banken weer keihard geld nodig hebben. De belastingbetalers moeten dus weer geld gaan betalen aan bankiers, met de dreiging uiteraard dat deze banken de hele economie – wat daar nog van over is althans – zullen ruïneren als ze hun geld  niet heel snel krijgen. Meer geld, Meer Geld, MEER GELD! Geld van de belastingbetalers, want TINA: There is no alternative. Er is uiteraard geen andere manier te bedenken dan direct door de portemonnee van de belastingbetaler! De bankiers zijn heilig verklaard, en de bevolking is het aangeschoten wild – en het jachtseizoen wordt met de komende stresstest weer geopend.

De hele stresstest is trouwens poppenkast, make believe, een spelletje gespeeld voor de kijkers thuis. SNS werd in 2011 goed gekeurd en ging spoedig daarna failliet, wat ons allen veel gemeenschapsgeld kostte, maar dat terzijde.

Het noodfonds ESM nu voor bankiers om in te graaien

Met de uitslagen van de Stresstest gaan diverse falende Europese Banken aanspraak doen op het ESM (a.k.a. EU Plunderfonds) waar de Nederlandse burger 40 miljard heeft moeten inleggen. Het Noodfonds is daarvoor nu tijdig – netjes voor de komende stresstest – omgevormd in een Banken Plunderfonds. Wanneer de banken geld nodig hebben, verdwijnt die Nederlandse 40 miljard uiteraard als snel in de zwarte gaten van de diverse Europese banken, waarna de Nederlandse burger uiteraard mag (lees: moet) bijbetalen.

Ja, 40 miljard was slechts het startbedrag. Dit betreft de eerste inleg. Het ESM mag namelijk zelf beslissen als Nederland meer dan 40 miljard moet betalen. Er is in het ESM-verdrag een grootte afgesproken, waar een clausule is bijgevoegd dat het ESM kan besluiten de grootte van het fonds aan te passen indien benodigd. Daarna heeft Nederland overigens slechts een paar dagen om het extra gewenste geld over te maken. Overleg hierover mag trouwens niet, en weigeren al zeker niet, volgens dit verdrag. Juist, daar is Rutte en co (VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en D66) mee akkoord gegaan – dit staat nu wagenwijd open voor bankiers om in te graaien.

De Nederlandse Burger redden de Europese Bankiers

Met als resultaat dat de Nederlandse burger zo direct niet alleen alle gemaakte schulden van de Nederlandse bankiers moeten uitkopen, overheden zoals Griekenland, Spanje en Portugal heeft moeten redden (met geld dat overigens grotendeels ook direct naar de bankiers ging), maar dat de Nederlandse burger (u dus!) ook direct de schulden gaan afbetalen van buitenlandse bankiers! De bankiers in Frankrijk, Italië, Griekenland, Cyprus, Spanje, Portugal zien onze euro’s graag tegemoet.

En denk maar niet dat het met Nederlandse enige overgebleven bank die nog niet gered is met ons gemeenschapsgeld, Rabobank, goed gaat. Daar loopt alles gierend uit de klauw, manager vliegen eruit, gevechten op top-niveau, op grote schaal worden filialen gesloten, flinke rondes ontslagen, medewerkers worden door de mangel gehaald, vastgoedfonds wordt zienderogen minder waard, etc. Dus binnenkort mag de Nederlandse burger ook hier weer een aankoop doen…

Nu is de vraag met de Rabobank wel nog of dat gaat op ze SNS – dan is de schande voor de bankiers groot – of dat er vuile spelletjes gespeeld worden achter de schermen, zodat het niet zo openlijk mis gaat – maar het ons wel heeel veel geld kost uiteraard.

Lang Leve de Bankiers!

Samenvatting: Uw geld voor bankiers. Is uw geld op? Dan maakt Rutte graag aanspraak op uw pensioen. Rutte wil u graag uw eigen geld geven (juist, 1000 euro, daar is ‘tie dan alsnog) uit uw eigen pensioenopbouw – geheel volgens de geldende definities van de sigaar uit eigen doos. Daarnaast wil Rutte en co ook graag uw pensioen gebruiken om hypotheken mee op te kopen / bankschulden mee af te kopen. Een kwestie van tijd dus voordat uw pensioen rechtstreeks gebruikt wordt om geld van weg te geven aan de falende bankiers. Elk laatste restje waarde is immers voor politici om weg te geven, en aan bankiers om te verbrassen.

In plaats van keer op keer de bankiers weer te steunen en redden, en de omvang van de banken (en schulden) eindeloos door te laten groeien, zou de politiek actie moeten nemen om deze parasiet te laten krimpen. Dus opkomen van de belangen van de gastheer (het volk) en niet die van de bankiers (de parasiet). Maar elke actie die de overheid neemt is er een om de bankiers te beschermen en in macht te laten groeien. Het is daarom duidelijk wiens belangen worden gediend, die van de parasiet. Een parasiet blijft uiteraard groeien totdat de bankiers een soort parasitoide plegen en de gastheer (de belastingbetaler) het begeeft.

En wij zien uiteraard graag af van ons pensioen, als dat dan betekent dat falende bankiers nog weer meer van ons geld kunnen krijgen. Pensioenleeftijd binnenkort dan maar naar 85? Dat klinkt wel goed, want 80 is de gemiddelde leeftijd van overlijden (79 voor mannen), dus een pensioenleeftijd van 85 klinkt als een fijn plan. En de parasiet groeit en groeit.

Recessie? Roofoveral!

Uiteraard is dit alles crimineel gedrag van de Bankiers, grootschalige financiële slavernij zou een passende omschrijving zijn, maar dit wordt uiteraard volledig gesteund door Rutte en co, en uiteraard vooral door de Europese Commissie. Meer schulden = Beter! Een volk zonder eigen geld is een volgzaam volk. Al het geld is voor en van de bankiers. En dat geld wat ze niet gemakkelijk kunnen krijgen, dat verminderen ze in waarde met truukjes als inflatie, monetaire verruiming met ELA en OMT, extra staatsschuld, verhoogde lasten, of weer eens een te ‘redden’ bank.

Dit heeft uiteraard niets meer te maken met recessie, dit is gewoon geldroof met voorbedachten rade. Na Griekenland heeft Nederland nu ook het uitzicht weer een ontwikkelingsland te worden…

Lang Leve de Bankiers, de EU, en “onze” EU-vazal Rutte!

Euro-schulden verspreiden over gehele EU

Het ESM verspreid zich over de EU. U kent het ESM als het gezamenlijke beleid van de 17 eurozone landen om de eurozone te wapenen tegen het continue falen van het euro-beleid en het bijbehorende kapot-bezuinigingsbeleid. Het kost ons miljarden, en al dat geld verdwijnt rechtstreeks in banken in Zuid Europa. (ook nu al) Maar Het Moet Nu Groter! (en er is uiteraard geen alternatief!) Lees verder