Nu is het bewezen: Goldman Sachs regeert de wereld

De Amerikaanse advocate Carmen Segarra heeft 46 uur aan tapes opgenomen, waaruit blijkt wat we eigenlijk al dachten: de bankensector heeft het voor het zeggen in de wereld. Toezichthouders worden bestuurd door bankiers in plaats van andersom.

Segarra heeft als toezichthouder bij de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed gewerkt en kwam erachter dat het niet de bedoeling was dat zij de alarmerende praktijken van Goldman Sachs aan de kaak zou stellen. De Fed en Goldman Sachs blijken twee handen op één buik en de vriendschap tussen toezichthouder en bank moet strikt geheim blijven.

Amerikaanse toezichthouders onderhouden warme banden met banken en stellen zich niet kritisch, maar vooral dienstbaar op. Vrijdag gepubliceerde, heimelijk opgenomen gesprekken brengen het bewijs.(…)

Segarra schrok van de meetings bij Goldman Sachs die ze voor haar onderzoek bijwoonde. Ze zag hoe toezichthouders de bank tegemoet kwamen en problemen negeerden. Toen de bankiers van Goldman met iets alarmerends of onthullends kwamen werd dit door de toezichthouders van de hand gewezen. Toen ze deze kwestie na de meeting aan één van de toezichthouders voorlegde werd haar gezegd: “Dit heb je niet gehoord.” (…)

Voor Segarra was dit het moment om zelf actie te ondernemen. Ze kocht een recorder en begon de verschillende meetings in het geheim op te nemen. Uiteindelijk werd de advocate ontslagen, nadat ze weigerde om een controversiële onthulling in haar rapport te wijzigen. Nu heeft ze dapper aan de bel getrokken en de tapes geopenbaard.

Deze onthullende opnames zijn vrijdag 26 september naar buiten gebracht door het Amerikaanse onderzoekscollectief Propublica.

Het is dus waar wat de Britse belegger Alessio Rastani al zei: Goldman Sachs rules the world (Goldman Sachs regeert de wereld.)

Goldman Sachs en de Amerikaanse huizencrisis

Carmen Segarra spreekt van alarmerende praktijken bij Goldman Sachs, waartegen dus niets wordt ondernomen. Wat is Goldman Sachs voor bedrijf en wat is daar gaande?

William D. Cohan die Money & Power: How Goldman Sachs came to rule the World (2012), (Geld & Macht: Hoe Goldman Sachs de wereld is gaan regeren) heeft geschreven kan als geen ander daarover vertellen. Voor zijn boek legde Cohan meer dan honderd interviews af met (ex-)werknemers en bestuurders, waaronder zes voormalige CEO’s en de huidig CEO Lloyd Blankfein. Ook ploos hij de geschiedenis van het bedrijf vanaf de negentiende eeuw uit.

Bij Goldman Sachs wordt altijd gekeken hoe ze aan een cliënt zoveel mogelijk geld kunnen verdienen.

Lees verder