Burgers worden voorbereid op heftige verhoging gemeente belasting

Indien het nog niet duidelijk was: de gemeente belastingen moeten en gaan omhoog. In een bezuinigingsmaatregel heeft Rutte (onder druk van bezuinigingsdictaten van de EU overigens) een hele set taken overgedragen aan de gemeenten, maar tegelijkertijd de hand op de knip gehouden.

Resultaat voor de gemeente: veel meer verantwoordelijkheden vergezeld van weinig extra geld om het daadwerkelijk te doen. Dat is een recept dat natuurlijk gaat mislukken: de gemeenten hebben EN geen ervaring met zorg bijvoorbeeld EN krijgen ook niet het geld om het daadwerkelijk goed te doen.

En 3, 2, 1… Lastenverzwaringen!

Dan is één en één natuurlijk al heel snel twee: het zijn zeer duidelijke bezuinigingstactieken. Rutte bezuinigde met deze actie 700 miljoen euro. En de enige bezuinigingsmethode die Rutte echter kent zijn lastenverzwaringen. De (gemeente) belastingen moeten dus verder omhoog, en wel snel!

En je ziet nu netjes de horige politici-lakeien het nieuws opzoeken om u voor te bereiden dat het toch écht nodig is om de belastingen te verhogen die door de gemeenten worden geheven. Het is zelfs goed voor u om de gemeente belastingen nu te verzwaren!

Lees verder

Griekenland: einde aan de bezuinigingen?

Deze maand gaat Griekenland opnieuw naar de stembus. De eurokritische Syriza partij is enorm in opkomst. In de laatste peiling lag Syriza met 28,1 procent van de stemmen iets voor op de nu regerende partij ‘Nieuwe Democratie’, die 25,1 procent van de stemmen zou krijgen. Syriza, een radicaal linkse partij, verzet zich tegen de door de trojka opgelegde bezuinigingen.

Bezuinigingen

Onder druk van de schuldeisers (de zgn. trojka: EU,ECB en IMF) worden in Griekenland enorme bezuinigingen doorgevoerd. De publieke sector krijgt harde klappen, de gezondheidszorg en de sociale zekerheid worden uitgekleed. De salarissen worden gekort, waardoor mensen bij lange na niet meer rond kunnen komen. Eén op de 4 Grieken is werkloos en van de jongeren heeft meer dan de helft geen werk. De situatie is uitzichtloos.

Lees verder

Ewald Engelen schrijft boekje voor burgers over de EU

“Hoe luid de elite ook roept dat de crisis voorbij is, Europa levert al zes jaar niet. Sterker, de maatregelen die zijn genomen om de euro te redden, hebben de burgers alleen maar armer en onmondiger gemaakt.

Vind je het gek dat de burgers zijn uitgekeken op Europa? In plaats van deze zorgen te adresseren, haalt de elite alles uit de kast om ons er alsnog van te overtuigen dat we toch echt in de beste van alle mogelijke werelden leven.”

Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie en kritisch volger van Europa, wil in zijn boekje Europese mythes, boekje voor burgers (2014) laten zien dat politiek en media ons met het ene na het andere Europese leugenverhaal opzadelen. Hij heeft de taak op zich genomen om de flauwekulargumenten van de Europese leiders te ontkrachten. Als de leugens worden doorgeprikt en wij inzien dat er wel degelijk alternatieven zijn – dat het mogelijk is om onze economie anders en veel beter in te richten – zullen we misschien eindelijk wakker worden en onze democratische grondrechten gaan opeisen.

In tegenstelling tot wat de politieke elite ons wil doen laten geloven heeft de EU ons NIET rijker gemaakt (dat is althans niet aan te tonen). De EU is NIET nodig om ons op economisch of geopolitiek vlak te kunnen weren tegen opkomende machten als China. En de EU is al helemaal NIET in staat om ons tegen de expansie van het grootbedrijf te beschermen. Precies het omgekeerde is het geval: de inwoners van de EU-landen zijn de slaaf geworden van de multinationals. En de vijfde mythe: TINA (There Is No Alternative) = ONZIN. Er zijn wel degelijk alternatieven.

Introductie, de leugen over de noodzaak van bezuinigingen

Misschien wel de grootste leugen, die ene die onze samenleving langzaam kapot aan het maken is, omdat vooral de kwetsbaarsten de dupe worden en wij allemaal verarmen, is dat bezuinigen hèt antwoord op de crisis zou zijn.

Lees verder

Mario Draghi heeft het licht gezien, bezuinigingen werken niet

In een toespraak op de jaarlijkse conferentie voor centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole heeft Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank (ECB) een zogenaamde ‘drastische koerswijziging’ gepresenteerd: de eurolanden moeten hun begrotingsregels flexibeler toe gaan passen om zo het economisch herstel in de eurozone te bevorderen.

Het bezuinigingsbeleid heeft gefaald, de economieën van de eurolanden staan er niet goed voor. De werkloosheid is nog steeds torenhoog, de armoede neemt toe, er ligt zelfs een nieuwe recessie op de loer.

OK Mario, koerswijziging, goed idee, beetje laat, maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. Maar nu even concreet: wat betekent deze aankondiging precies? Ga je schulden van eurolanden opkopen misschien? (Voor een Centrale Bankier moet dat geen probleem zijn, de banken krijgen tenslotte ook gratis geld.) Nee, dat niet:

Draghi zei weinig concreets wat ook maar in die richting wees.”

In plaats daarvan kwam de vrijblijvende en ultravage opmerking dat de ECB

“klaarstaat om het beleid verder aan te passen” om landen te helpen in hun herstel. “Het zou helpen als begrotingbeleid een grotere rol kan spelen naast monetair beleid, en ik geloof dat daar ruimte voor is.”

OK maar laat landen die ongelukkige 3% norm loslaten dan, zodat ze kunnen investeren in zorg, scholing, infrastructuur en banen?

Nee, dat ook niet. Volgens NRC-economieredacteur Hanneke Chin-A-Fo doelde hij daarmee niet op het loslaten van de drieprocentsnorm.

Wat dan wel? Wat houdt het geweldige nieuwe inzicht van meneer Draghi dan in?

“Hij pleitte wel voor meer flexibiliteit in het gebruik van de bestaande regels. Zo kan er geld vrijkomen voor de benodigde structurele hervormingen die sommige eurolanden moeten doorvoeren.”

Flexibiliteit, hm.., van dat woord word ik altijd een beetje ongemakkelijk. Het betekent meestal niet veel goeds voor ons. Ah, hier komt de aap uit de mouw:

Draghi zei tijdens zijn speech dat in sommige landen de werkloosheid door bepaalde tradities hoog blijft en dat landen zelf ook de werkloosheid moeten aanpakken. Hij pleitte ervoor dat overheden bedrijven meer vrijheid moeten toestaan om salarissen aan te passen en de hoeveelheid personeel die ze in dienst hebben.

Tradities afschaffen, dat is wat er moet gebeuren! Bedrijven moeten de vrijheid krijgen om salarissen en het personeelsbestand aan te passen. Hij had het nog niet gezegd of zijn woorden waren al opgepikt. Bericht in een Nederlandse krant:

Zeventig medewerkers van zorgorganisatie Vierstroom in de regio Midden-Holland die zwaardere thuiszorg leveren, hebben van hun werkgever de keus gekregen: ontslag óf 20 procent bruto salaris inleveren.

Gaat het personeel van Vierstroom nu de barricaden op? Je zou het wel denken. Als je salaris, dat al niet zo hoog is, met 1/5 wordt gekort kun je zwaar in de problemen komen met de huur of de hypotheek, de overige vaste lasten en al je andere uitgaven. Dat pik je toch zo maar niet. Maar nee,

De medewerkers zijn er rustig onder, zegt Ria Dam, voorzitter van de OR van de Vierstroom. ‘Ze begrijpen dat het politieke overmacht is.’

Maak dat de mensen maar wijs, dat het overmacht is, dat er geen keuze is. De Duitse econoom Reinhard Crusius zegt het goed:

Wie TINA zegt, wil verhullen dat hij eigenlijk een vijand is van het algemeen belang!

Er is altijd een keuze en de EU kiest weer niet voor ons.

Brood en spelen: Gemeente nu ineens verantwoordelijk voor zorg!

In een nieuwe heftige bezuinigingsactie, heeft kabinet Rutte zichzelf ontdaan van zorg. De langdurige zorg, om precies te zijn. Die is gepaard met heftige bezuiniging (700 miljoen euro om precies te zijn) overgedragen aan de gemeenten. Dat was u misschien ontgaan terwijl u voetbal keek?

Vanaf 2 januari volgend jaar moeten gemeenten allerlei (zorg-)taken overnemen. Het is echter zeer de vraag of deze kabinetsplannen wel voldoende doordacht zijn. Het lijkt er eerder op dat het visieloze wetsvoorstel vooral is ingegeven door de wens van het kabinet om te bezuinigen op de zorg. Maar gezien het gebrekkige voorstel moet gevreesd worden voor het tegendeel: uiteindelijk zullen de kosten hoger uitvallen; niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk. Gisteren werd in de senaat het wetsvoorstel inzake de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) behandeld en vervolgens ongewijzigd aangenomen. 

Zo, dan is het grijpgedrag van de bestuurders van (ouderen)zorg nu ook mooi een zorg geworden voor de gemeenten! En succes daarmee!

Oranje heeft wellicht verloren, de politici hebben op dit WK gewonnen!

Het WK is nog niet voorbij, maar de tussenstand is al heftig. Het is duidelijk, de politici misbruiken het WK, en de maatregelen die ze nemen terwijl u en de pers weg kijkt naar Brazilië, die zijn duidelijk snoeihard. Het beleid van Rutte is de samenleving kapot te bezuinigen, in opdracht van de EU uiteraard, en dit soort wetgeving komt natuurlijk precies langs als Oranje voetbalt.

En zo zie je dat de Nederlandse regering zichzelf netjes aan het opheffen is, zowel richting de gemeenten als richting de EU. De eerste (EU) Superprovincie is tijdens de eerste poging wellicht mislukt, de zorg is nu wel zonder slag of stoot overgedragen, zelfs ongewijzigd en in één poging! Zo zie je maar weer, timing is everything.

Zou er nog een nieuwe Nederlandse regering komen na Rutte? Vermoedelijk niet, er blijven niet veel bevoegdheden meer over. Gerealiseerd werk in uitvoering, de trend is niet meer te ontkennen.

Nieuwe EU-rekenmethode toont: Het gaat eigenlijk heel goed!

In EU verband moeten we eindeloos geld overmaken. In EU-lidmaatschapkosten, in Target2, met lage rentes voor bankiers, met de waarde-transfer naar het Zuiden en Oosten, het redden van bankiers, het redden van financiële markten, devaluatie van de euro, miljarden donaties van de EU aan landen die geen lid zijn van de EU, de eindeloze lastenverzwaringen in opdracht van de EU, de economische en monetaire EU-integratie, de EU bepaalt voor Nederland onze begroting, het EU-brede nivelleer-feest, de participatie samenleving, het anti-democratische machtsoverdrachtfeest, de gratis Nederlandse uitkeringen voor migrerende Europeanen, etc, en zo verder.

Dat, gecombineerd met een Minister President die zijn ziel verkocht heeft, trekt een grote wissel op de Nederlandse economie die toch al bepaalt niet zo lekker ging. De economie staat stil al sinds de introductie van de euro, en de groeiende kosten en groeiende bezuinigen en lasten verzwaringen maken dat de Nederlandse economie (of wat daarvan resteert) de EU niet kan overleven.

De EU heeft ook de oplossing!

De EU heeft echter nu een oplossing: Nieuwe rekenregels! En wat blijkt: Het gaat eigenlijk gewoon heel goed met Nederland! De Nederlandse economie blijkt ‘fors groter’ dan voorheen. Een reden voor feest! (Feest en hogere lasten uiteraard.) Er is geen sprake meer van een recessie, er is groei!

De wijziging in rekenregels zijn uiteraard een middel om van de huidige, duidelijk onheilige situatie de nieuwe normaal te maken. De crisis als nieuwe normaal. Fijn!

We kunnen ons de EU niet langer veroorloven. Pro-Europa, dus tegen de EU.

Bezuinigen omdat het moet – of boete van 1,2 miljard euro

Het hoge woord is eruit. We bezuinigen gewoon omdat het moet van Brussel. Van de EU moet Rutte minstens 6 miljard bezuinigen op de Nederlanders. Zes miljard lastenverzwaring – door Brussel verplicht, of anders….

Slopen of gesloopt worden

Als Rutte zich niet voldoende inzet in de ogen van de heren dictatoren om de Nederlandse economie te slopen, dan gaat de Nederlandse economie nog weer eens 1,2 miljard euro kapotter.

Voor het doorgronden van dit soort logica moet je uiteraard een wel heel overtuigd Eurofiel zijn. Dit is geen vraag, dit is geen verzoek, dit is zelfs geen opdracht, dit is gewoon brute afpersing. Brussel sloopt de Nederlandse economie nu dus hoe dan ook, en perst Rutte af met onbetaalbaar hoge boetes als hij het laatste levende restje Nederlandse economie niet snel genoeg sloopt. Elk restje zorgstaat moet nu zeer snel verdwijnen.

Niet meer voor rede vatbaar

Uiteraard is Dhr Rutte en het Kabinet Rutte II door de afpers-strategie van Brussel niet meer voor rede vatbaar. De Nederlandse begroting en Rutte II zijn nu dus gewoon gegijzeld door dictatoren uit Brussel. De EU aanpak: there is no alternatief. Discussie over de Nederlandse begroting is daardoor dus onmogelijk gemaakt, en dat zie je dan ook direct:

Volgens [Rutte] geldt een “agreement to disagree” tussen oppositie en coalitie. Hij roept de oppositie op niet met het kabinet te gaan onderhandelen …
“Hier zit geen ruimte om af te wijken. Ik taxeer met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat we de op onszelf afgeroepen boete van 1,2 miljard uit Brussel opgelegd zullen krijgen.”

Oh, dus zelfs met de 6 miljard bezuinigingen gaan we de 1,2 miljard euro boete van Brussel krijgen. Dat geeft toch wel een nieuwe diepte aan de woorden ‘geld grijpen’. En deze pijn is ‘over onszelf afgeroepen’. Dat klinkt als een Stockholmsyndroom-uitspraak, dat klinkt als een mishandeld mens die zichzelf de schuld geeft van zijn/haar mishandeling…

Kennelijk heeft de Europese Commissie nog “gewoon een paar bonnetjes” liggen t.w.v. 1,2 miljard euro, en is dit de gekozen strategie om die betaald te krijgen: in rekening gebracht onder de noemer ‘eigen schuld, hadden jullie maar beter moeten luisteren.’

Afwezigheid van soevereiniteit blijkt duur

Het niet hebben van soevereiniteit blijkt nu dus alweer een duur grapje. Nederland is gegijzeld, hier dus voor 6 miljard en 1,2 miljard euro losgeld. De Nederlandse soevereiniteit anno 2013: verdwenen en daardoor zorgend voor schrikbarend onbetaalbaar hoge kosten.

We worden letterlijk mishandeld, en daar moeten we nog blij mee zijn ook. Fijn he, die EU!

Prinsjesdag uitgelekt: Volk verder uitgeknepen

Je verwacht het niet hè. Hoewel we continu miljarden over hebben voor bankiers en de EU, wordt het volk steeds weer verder uitgeknepen. Dat is het twee maten systeem, uiteraard. Wel luxe voor de EU en het EP, maar geen luxe voor de burger. Wel nieuwe miljarden voor de bankiers, geen extra geld voor het volk.

Uit het bericht blijkt dat de Prinsjesdagboodschap weer vol propaganda, leugens en onwaarheden zit. Maar de trend is zeker duidelijk: krimp in de economie, krimp in koopkracht, krimp in de arbeidsmarkt. Er is overal krimp, behalve bij het budget voor politici, de EU en de bankiers. Oh, en de tekorten blijven groeien ondanks (of juist: dankzij) al deze ‘bezuinigingen’ / lastenverzwaringen.

Nu.nl: De Nederlander verliest volgend jaar gemiddeld 0,5 procent aan koopkracht. De groei van de Nederlandse economie zal uitkomen op 0,5 procent. Het begrotingstekort komt in 2014 uit op 3,3 procent.

Alsof de economie nog groeit… Grapjassen! Als de economie echt nog groeide, dan hadden we deze crisis nu dus niet. En: Nederland doet het ook nog eens flink slechter dan onze buurlanden. Als we één ding hebben geleerd uit alle gekleurde berichtgeving van de reguliere media en van de Prinsjesdag propaganda, is het wel dat de economie duidelijk krimpt. De hier genoemde cijfers zijn dus erg dubieus, en het resultaat van een bijzonder staaltje creatief rekenen. Zelfs getuige de bekende reken-organisaties zelf:

De werkloosheid stijgt naar 7,5 procent volgens de definitie van het CPB (9,25 procent volgens de CBS-definitie).

Dat is nogal een verschil! En uhm, Hallo! 9,25% werkeloosheid, de records sneuvelen snel. Uiteraard is de 6 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen nu een feit:

Wel valt de economische groei verder tegen ten opzichte van eerdere ramingen, wat grotendeels het gevolg is van de zes miljard euro aan bezuinigingen die het kabinet volgend jaar doorvoert.

Maar volgens mij gingen ze zelf voor 8 miljard aan bezuinigingen. Dus over een paar maanden volgt nog weer 2 miljard extra aan bezuinigen? Meer reacties van FNV, CNV, SP en Wilders hier. Ze zijn uiteraard behoorlijk teleurgesteld.

Ook de Volkskrant kan geen enkel lichtpuntje vinden in de narigheid dat is het plan van Rutte II – en het probleem is: dat geldt ook voor de langere termijn.

Want alle macro-economische effecten, van 2014 tot het beoogde laatste kabinetsjaar 2017, zijn negatief of nul.

Geen kosten voor de baten dus, maar kosten zonder baten. Er is dus geen zoet na dit zuur, het zure is al dat er is! En dat is het Prinsjesdag programma van kabinet Rutte II.

Waarom blijft dit kabinet bezuinigen, dwars door alle weerstand heen? Wie alles afpelt ziet uiteindelijk één reden: Brussel. Eurocommissaris en begrotingstsaar Olli Rehn is de enige in de wereld die zegt dat Nederland moet bezuinigen. Voor de rest, IMF, OESO en een oppositionele meerderheid in de Eerste Kamer, hoeft het niet zo nodig. Temeer daar Nederland zich hiermee Europees op achterstand zet.
Aan klantenbinding doet Rutte II kennelijk niet. Niet met de oppositie, niet met Brussel en niet met de belastingbetaler.

Stop nu toch eens met het pappen en nathouden!

Straks gelooft geen kiezer ons meer

Terecht maakt een PvdAer zich al zorgen: ‘Straks gelooft geen kiezer ons meer‘. Juist, maar uhm, straks pas? Maar PvdA kamerlid politicus Servaes denkt het uiteraard beter te weten dan alle Nederlanders bij elkaar: “De angst voor de kiezer mag niet leidend zijn”.

De angst voor de kiezer zou juist wel leidend moeten zijn! Wiens belangen moet deze vent ook alweer behartigen? Die van de bankiers? Die van de JSF-fabrikanten? Of die van de burgers? Kennelijk die van de JSF-fabrikanten, want die JSF (de vliegende Fyra) gaat er dus gewoon komen! Er is duidelijk geen krimp op het budget van de politici.

De Nederlandse politici anno 2013: Kansloos arrogant, betweterig, destructief en vooral rete-corrupt!

Volgende bezuiniging: Pensioen van 70% laatstverdiend naar 40%

De kaalslag van Nederland gaat door: Pensioen van 70% naar 40 tot 45% laatst verdiende loon. Daarnaast pensioenleeftijd naar 71,5.

We moeten 8 miljard bezuinigen van de DNB, en dat gaan we weten ook. En die 8 miljard bezuinigen doen we niet op overheidsuitgaven! Rutte is uiteraard niet voornemens het zwarte geld-gat van de bankiers aan te pakken, of de betalingen aan de EU terug te schroeven. Daarbij is de mening van de VVD dat u geen inspraak heeft, u mag pas in 2017 weer stemmen voor de nieuwe nationale verkiezingen. Dat worden dus 8 miljard aan lastenverzwaringen.

Het gaat goed met de plannen van Rutte, maar het kan nog veel beter! Een ware kaalslag zal zich daardoor dus gaan voltrekken, waarbij de belastingen immer omhoog gaan (en u weet: een verplichte opsluiting in een werkkamp als u niet betaalt), en de toelages en uitkeringen naar 0 gaan. Nu dus al pensioen naar 71,5 en dan nog slechts 40% laatste salaris.

Dat de politici, bankiers en de eurocraten maar mogen genieten van al ons geld.

VVD kondigt alvast extra bezuinigingen en lastenverzwaringen aan (update)

VVDer Hans van Baalen (Europees parlementariërs) kondigt voor Nederland alvast extra bezuinigingen en lastenverzwaringen aan.

De 4,3 miljard euro bezuinigingen / lastenverzwaringen van voor het Sociaal Akkoord (sindsdien opgelopen tot 6 miljard) komen terug – wie heeft wie hier nu precies voor gek gehouden?
Ook zullen we uiteraard de immer groeiende 8,3 miljard aan gemiste belastinginkomsten die zijn opgebouwd door de negatieve inkomsten-belastingspiraal waarin we verzeild zijn geraakt moeten lastenverzwaren.
Ook zullen we de 3 miljard schenking aan Griekenland waar we met salami-tactieken zijn ingerommeld door De Jager en Dijsselbloem moeten compenseren in bezuinigingen.
Ook zullen we de vele honderden miljoenen euro’s in diverse extra rekeningen van de EC moeten vinden in extra bezuinigen – de EC wil immers 11,2 miljard euro extra zien en wel in twee tranches.
Ook zullen we ons moeten onderwerpen aan de Two-Pack die morgen in werking gaat treden, die zal ook extra eisen gaan stellen aan de Nederlandse begroting waar we dan wel aan moeten voldoen, middels de two-pack zijn we ons budgetrecht immers kwijt.
Ook krijgen we vandaag ‘adviezen’ van de Europese Commissie – en met ‘adviezen’ bedoelen we uiteraard instructies, ook bekend als bevelen – voor de nieuwe (ontwerp)begroting voor 2014. Die ontwerp-begroting moeten we dan vóór 15 oktober weer indienen bij de EU ter beoordeling voor verdere bevelen en dictaten. De EU kennende zullen deze bevelen ook dan weer bestaan uit extra lastenverzwaringen, zo werkt dat immers met de EU.

(Update: De nieuwe bezuinigingsbevelen van de Europese Commissie zijn binnen!)

De VVD is dan ook unaniem (inclusief Rutte en Zijlstra) met elkaar eens dat verdere lastenverzwaringen (u moet dus meer betalen aan Rutte en de EU!) spoedig nodig zijn. Uiteraard is nog maar 10% van de bevolking het eens met Rutte, maar dat is voor de VVD niet relevant: voor VVD is inspraak (referenda) in een democratie ongewenst, u mag pas weer van u laten horen tijdens het nieuwe stemmen in 2017, en dat is uiteraard alleen wanneer Nederland als lidstaat dan nog voldoende bestaat (soeverein is) om überhaupt nog ergens voor te kunnen stemmen.

Lees verder