Nieuw EU verbod voor Nederland: het downloadverbod

De EU legt per direct een verbod op in Nederland. De heren dictatoren uit Brussel zijn weer in de bocht, nu om u te verbieden te downloaden. De EU is gezwicht voor de auteursrechtenlobby, in een rechtszaak aangespannen door o.a. Sony en Philips. De Nederlandse overheid moet nu tegen de expliciete wens van het kabinet (althans: regeringspartij PvdA) downloaden op internet verbieden. VVD lag hier uiteraard geen strobreed in de weg, die wilde altijd al een verbod.

Nederland moet een downloadverbod invoeren. Dat oordeelt het Europese Hof in een rechtszaak. Volgens het Europese Hof mag bij het berekenen van de hoogte van de thuiskopieheffing geen rekening worden gehouden met illegaal downloaden. “Dat betekent in feite dat er een downloadverbod moet worden ingevoerd”, aldus een woordvoerder van het Europese Hof tegenover Tweakers.

Een verbod opgelegd door de EU, ingaande per direct!

Het download verbod is geldend per direct, nu meteen.

Eerder op donderdag oordeelde het Europese Hof van Justitie dat Nederland het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal uit illegale bron niet mag toestaan. Daarmee is in feite een downloadverbod ingevoerd dat per direct geldt, aldus het kabinet. “Dat betekent dat het downloaden uit illegale bron per direct is verboden”, aldus woordvoerder Wiebe Alkema van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

En beter nog, de EU legt een nieuw verbod op en de wet hoeft niet te worden aangepast om een downloadverbod in te voeren!

Het wordt volgens de VVD ook per direct al van kracht. Het is bijzonder dat dezelfde EU onlangs ook voorschreef dat de bewaarplicht verboden was, maar dat diezelfde politieke elite (in dit geval: Teeven, Opstelten) van hetzelfde Ministerie van Veiligheid en Justitie daar wel eerst eens rustig 8 weken over kan gaan nadenken… Teeven is uiteraard groot voorvechter van het downloadverbod, daarom kan dit EU verbod uiteraard wel per direct in Nederland van kracht worden. De burger mag duidelijk geen enkel profijt hebben bij de EU.

De kleine burger overgeleverd aan een leger goed gesponsorde advocaten

Deze downloadverbod-uitspraak betekent dat de auteursrechtenlobby nu de handschoenen gaat oppakken om iedereen die auteursrechten overtreedt op internet aan te pakken met hoge boetes, dure heffingen en/of heftige rechtszaken. De burger wordt hierdoor overgeleverd aan een leger van goed betaalde auteursrechtenadvocaten. En succes met uw burgerrechten in een rechtszaak (terecht of onterecht) aangespannen door de goed gesponsorde auteursrechtenlobby.

De auteursrechtenlobby gaat nu uiteraard ook alle privacy-wegnemende onderzoeksmethoden toepassen die ze kunnen bedenken, ze hebben met dit verbod immers het recht toegeëigend om hun auteursrecht met hand ten tand te gaan beschermen. De auteursrechtendictatuur gaat met dit verbod in de broekzak uiteraard elke individuele kleine downloader aansprakelijk stellen voor miljoenen en miljoenen euro’s aan fictief geleden schade. En heb daarover geen illusies: dat doen ze maar wat graag. Zie ook de Reed Elsevier actie tegen Aaron Swartz en de resultaten daarvan als u zich afvraagt hoe de auteursrechtendictatuur precies werkt.

Stichting Thuiskopie nog in denial

Stichting Thuiskopie – die nu dus een auteursrechten-belasting heft over al uw aankopen – schiet alweer meteen vanaf de heup, en roept in een soort knee-jerk reaction:

Ook al mag er geen heffing meer op illegaal downloaden, de vergoeding blijft intact, stelt de Thuiskopie, ondanks het gevoelige verlies. Stichting de Thuiskopie voorziet geen problemen door het vonnis van het Europees Hof, ook al heeft de ‘tegenpartij’, de producenten van blanco schijfjes, een klinkende overwinning behaald.

Zo zie je maar weer, een uitspraak van een rechter over auteursrechtenperikelen gelden kennelijk alleen als die in het voordeel van de auteursrechtenbeweging is. In de EU mag namelijk alles, zolang het maar niet in het voordeel van de burger is.

Elke dag raken we weer meer macht kwijt aan de Brusselse EU-dictatuur

Elke dag komen er weer nieuwe verboden en nieuwe regels. Nederland raak daardoor dagelijks meer de macht kwijt over het eigen land en de eigen toekomst. Dagelijks nieuwe regels die de Nederlandse wetgeving en Nederlandse overheidsprocessen overrulen. Onze inspraak in ons eigen leven en onze eigen toekomst is verdwenen door de Brusselse regeldruk. Wanneer is genoeg nu eindelijk eens genoeg?

De EU verklaart Nederlanders tegen de wens van het Nederlandse kabinet vogelvrij voor civielrechtelijke procedures door duurbetaalde lobbyadvocaten. De auteursrechtenlobby is de EU dankbaar, een download verbod en per direct. En de kleine burger moet weer bloeden voor de gevolgen van het misdragen van de auteursrechtendictatuur.

Auteursrechtendictator wint weer slag bij EU

En de auteursrechtendictators slaan weer toe, ze halen succes in hun strijd op hun eigen klanten bij de rechters van de EU. De auteursrechtencensuur, inclusief heftige rechtszaken voor hen die het lef hebben iets te up/downloaden, komen door deze uitspraken wel weer heel dicht bij.

Het willekeurig blokkeren van websites op internet op basis van de wensen van een lobby-organisatie ook. Het ziet er dan ook naar uit dat internetcensuur in Nederland en EU-overig er nu echt aan komt. Daar is de censuur van Turkije op Youtube over de opnames over een valse vlag aanval van Turkije op Syrië vermoedelijk niets bij. Elk blog met een filmpje, elke fan-site, elk artikel met citaat of foto, elke kleinschalige up- en/of downloader… de tentakels van de auteursrechtendictatuur reiken ver.

De EU heeft de belangen van de grote media bedrijven hier uiteraard weer goed behartigd, de EU luistert uiteraard wel bijzonder goed naar de lobby-organisaties. En de rechten van de burgers? Who cares! De EU is immers #GoedBezig!

Lang leve de Auteursrechtendictatuur en f*ck de samenleving!
Zie de rapportage bij ThePostOnline.

Buma/Stemra geeft toe: was fout bezig

Die youtube-belasting / embed-heffing was natuurlijk onzin, dat was wel duidelijk. Behalve voor de geld-grijpers van de auteursrechtendictatuur zelf:

Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra trekt zijn omstreden ‘embedheffing’, waardoor websites moeten betalen voor het embedden van auteursrechtelijk materiaal, in. Buma/Stemra heeft de beslissing via een e-mail aan de betrokken partijen gemeld. In de e-mail erkent de organisatie dat het besluit van het Hof van Justitie een betaalde licentie voor het linken en embedden van vrij toegankelijke content onmogelijk maakt.

Het was dus toch niet legaal, wat Buma/Stemra afdwong, echter:

De embed-heffingen over 2013 wil de auteursrechtenorganisatie niet aan de betrokken partijen terugbetalen.

Maar wees gerust, nadat ACTA v2 in de vorm van de TTIP binnenkort getekend wordt (zonder democratisch proces, zonder maatschappelijk debat, in het geheim) komt de embed-belasting weer terug, in 10-voud. De auteursrechtendictatuur heeft hun peilen immers gericht op de TAFTA/TTIP.

EU brengt downloadverbod naar Nederland

De auteursrechtenlobby heeft weer een slag tegen de mensheid gewonnen. De EU gaat door een uitspraak van het Europese Hof binnenkort het downloadverbod in Nederland introduceren.

Het door een duur leger auteursrechtenlobby-advocaten aanspannen van rechtszaken tegen kleine burgers komt hierdoor nu wel heel dichtbij. Amerikaanse taferelen als 2 miljoen dollar boete voor het downloaden van 24 mp3’s? Een boete van 80.000 dollar per mp3? Dat komt er nu dus ook aan voor Nederland!

Het toestaan van downloaden uit illegale bron door Nederland is niet te rechtvaardigen. Dat stelt de advocaat-generaal van het Europese Hof. Daarmee is de kans dat Nederland een downloadverbod moet invoeren aanzienlijk toegenomen.

“Als het Europese Hof deze conclusie overneemt, betekent dat in feite dat er in Nederland een downloadverbod moet gaan gelden”, zegt advocaat Anke Verhoeven van Solv. Volgens Verhoeven oordeelt de advocaat-generaal in zijn conclusie relatief streng.

Nederland claimt dat het verbieden van downloaden uit illegale bron negatieve gevolgen voor de privacy zou hebben, omdat downloaders dan zouden kunnen worden vervolgd. In het verleden heeft de overheid meerdere keren een downloadverbod voorgesteld, maar mede door protest van burgers is het nooit zover gekomen.

Koren op de molen voor het paraat-staande leger van lobby-advocaten

Dat er geen downloadverbod is, en dat we de thuiskopie heffing betalen, is goed voor uw privacy en uw welzijn. U kunt nu niet aangeklaagd worden door de extreem rijke auteursrechtenadvocaten, dus laten ze u met rust. Nu het downloadverbod ook in Nederland wordt opgelegd door Brussel, kan het leger auteursrechtenadvocaten jan en alleman gaan aanklagen en dreigen u voor het gerecht te slepen. Die inkomstenbron en dat ‘recht’ brengt uiteraard een privacy-annulerende auteursrechtenpolitie op de been om elke kleine downloader op internet te vinden en heftige losgeld betalingen afhandig te maken.

Dat klinkt als een gewelddadige auteursrechtendictatuur waar de kleine burger is overgeleverd aan het leger van duur betaalde advocaten van een rijke industrie-lobby. Het feit of u nu wel of geen auteursrechten-overtreding heeft gepleegd is daardoor ineens onbelangrijk geworden. Gaat u uw onschuld immers maar eens aantonen in een mega-dure rechtszaak tegen deze bizar-rijke auteursrechtendictatuur! Kunt u dat betalen, denkt u? U bent uiteraard bij voorbaat kansloos.

Downloadverbod komt er toch. Moet van Brussel

Waar bemoeit het Europese Hof Brusselse buikspreekleger van de copyrightlobby zich mee? Wetenschappelijk onderzoek (onder andere door de EU zelf) heeft al lang aangetoond dat downloaden de muziek- en filmindustrie (en dus de economie) alleen maar stimuleert. Dus rot op, Brusselse bemoeials. Vertaal dit uitstekende betoog in al je lidstaattalen en prop dat maar bij die arrogante entertainmentlobby in hun postvak. Ohja. En Fuck Tim Kuik.

De dreigspam van Brein en Buma is nu al heftig, en met dit ‘recht’… Een kwestie van tijd voordat zelfmoord door bedreiging door de auteursrechtendictatuur ook naar Nederland komt.

Dus Brein en Buma: Gefeliciteerd weer met uw volgende overwinning op de mensheid en menselijkheid! Laat de miljoenen-rechtszaken tegen kleine burgers voor een paar willekeurige mp3’s maar komen.