Nieuw EU verbod voor Nederland: het downloadverbod

De EU legt per direct een verbod op in Nederland. De heren dictatoren uit Brussel zijn weer in de bocht, nu om u te verbieden te downloaden. De EU is gezwicht voor de auteursrechtenlobby, in een rechtszaak aangespannen door o.a. Sony en Philips. De Nederlandse overheid moet nu tegen de expliciete wens van het kabinet (althans: regeringspartij PvdA) downloaden op internet verbieden. VVD lag hier uiteraard geen strobreed in de weg, die wilde altijd al een verbod.

Nederland moet een downloadverbod invoeren. Dat oordeelt het Europese Hof in een rechtszaak. Volgens het Europese Hof mag bij het berekenen van de hoogte van de thuiskopieheffing geen rekening worden gehouden met illegaal downloaden. “Dat betekent in feite dat er een downloadverbod moet worden ingevoerd”, aldus een woordvoerder van het Europese Hof tegenover Tweakers.

Een verbod opgelegd door de EU, ingaande per direct!

Het download verbod is geldend per direct, nu meteen.

Eerder op donderdag oordeelde het Europese Hof van Justitie dat Nederland het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal uit illegale bron niet mag toestaan. Daarmee is in feite een downloadverbod ingevoerd dat per direct geldt, aldus het kabinet. “Dat betekent dat het downloaden uit illegale bron per direct is verboden”, aldus woordvoerder Wiebe Alkema van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

En beter nog, de EU legt een nieuw verbod op en de wet hoeft niet te worden aangepast om een downloadverbod in te voeren!

Het wordt volgens de VVD ook per direct al van kracht. Het is bijzonder dat dezelfde EU onlangs ook voorschreef dat de bewaarplicht verboden was, maar dat diezelfde politieke elite (in dit geval: Teeven, Opstelten) van hetzelfde Ministerie van Veiligheid en Justitie daar wel eerst eens rustig 8 weken over kan gaan nadenken… Teeven is uiteraard groot voorvechter van het downloadverbod, daarom kan dit EU verbod uiteraard wel per direct in Nederland van kracht worden. De burger mag duidelijk geen enkel profijt hebben bij de EU.

De kleine burger overgeleverd aan een leger goed gesponsorde advocaten

Deze downloadverbod-uitspraak betekent dat de auteursrechtenlobby nu de handschoenen gaat oppakken om iedereen die auteursrechten overtreedt op internet aan te pakken met hoge boetes, dure heffingen en/of heftige rechtszaken. De burger wordt hierdoor overgeleverd aan een leger van goed betaalde auteursrechtenadvocaten. En succes met uw burgerrechten in een rechtszaak (terecht of onterecht) aangespannen door de goed gesponsorde auteursrechtenlobby.

De auteursrechtenlobby gaat nu uiteraard ook alle privacy-wegnemende onderzoeksmethoden toepassen die ze kunnen bedenken, ze hebben met dit verbod immers het recht toegeëigend om hun auteursrecht met hand ten tand te gaan beschermen. De auteursrechtendictatuur gaat met dit verbod in de broekzak uiteraard elke individuele kleine downloader aansprakelijk stellen voor miljoenen en miljoenen euro’s aan fictief geleden schade. En heb daarover geen illusies: dat doen ze maar wat graag. Zie ook de Reed Elsevier actie tegen Aaron Swartz en de resultaten daarvan als u zich afvraagt hoe de auteursrechtendictatuur precies werkt.

Stichting Thuiskopie nog in denial

Stichting Thuiskopie – die nu dus een auteursrechten-belasting heft over al uw aankopen – schiet alweer meteen vanaf de heup, en roept in een soort knee-jerk reaction:

Ook al mag er geen heffing meer op illegaal downloaden, de vergoeding blijft intact, stelt de Thuiskopie, ondanks het gevoelige verlies. Stichting de Thuiskopie voorziet geen problemen door het vonnis van het Europees Hof, ook al heeft de ‘tegenpartij’, de producenten van blanco schijfjes, een klinkende overwinning behaald.

Zo zie je maar weer, een uitspraak van een rechter over auteursrechtenperikelen gelden kennelijk alleen als die in het voordeel van de auteursrechtenbeweging is. In de EU mag namelijk alles, zolang het maar niet in het voordeel van de burger is.

Elke dag raken we weer meer macht kwijt aan de Brusselse EU-dictatuur

Elke dag komen er weer nieuwe verboden en nieuwe regels. Nederland raak daardoor dagelijks meer de macht kwijt over het eigen land en de eigen toekomst. Dagelijks nieuwe regels die de Nederlandse wetgeving en Nederlandse overheidsprocessen overrulen. Onze inspraak in ons eigen leven en onze eigen toekomst is verdwenen door de Brusselse regeldruk. Wanneer is genoeg nu eindelijk eens genoeg?

De EU verklaart Nederlanders tegen de wens van het Nederlandse kabinet vogelvrij voor civielrechtelijke procedures door duurbetaalde lobbyadvocaten. De auteursrechtenlobby is de EU dankbaar, een download verbod en per direct. En de kleine burger moet weer bloeden voor de gevolgen van het misdragen van de auteursrechtendictatuur.

Auteursrechtendictator wint weer slag bij EU

En de auteursrechtendictators slaan weer toe, ze halen succes in hun strijd op hun eigen klanten bij de rechters van de EU. De auteursrechtencensuur, inclusief heftige rechtszaken voor hen die het lef hebben iets te up/downloaden, komen door deze uitspraken wel weer heel dicht bij.

Het willekeurig blokkeren van websites op internet op basis van de wensen van een lobby-organisatie ook. Het ziet er dan ook naar uit dat internetcensuur in Nederland en EU-overig er nu echt aan komt. Daar is de censuur van Turkije op Youtube over de opnames over een valse vlag aanval van Turkije op Syrië vermoedelijk niets bij. Elk blog met een filmpje, elke fan-site, elk artikel met citaat of foto, elke kleinschalige up- en/of downloader… de tentakels van de auteursrechtendictatuur reiken ver.

De EU heeft de belangen van de grote media bedrijven hier uiteraard weer goed behartigd, de EU luistert uiteraard wel bijzonder goed naar de lobby-organisaties. En de rechten van de burgers? Who cares! De EU is immers #GoedBezig!

Lang leve de Auteursrechtendictatuur en f*ck de samenleving!
Zie de rapportage bij ThePostOnline.

Buma/Stemra geeft toe: was fout bezig

Die youtube-belasting / embed-heffing was natuurlijk onzin, dat was wel duidelijk. Behalve voor de geld-grijpers van de auteursrechtendictatuur zelf:

Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra trekt zijn omstreden ‘embedheffing’, waardoor websites moeten betalen voor het embedden van auteursrechtelijk materiaal, in. Buma/Stemra heeft de beslissing via een e-mail aan de betrokken partijen gemeld. In de e-mail erkent de organisatie dat het besluit van het Hof van Justitie een betaalde licentie voor het linken en embedden van vrij toegankelijke content onmogelijk maakt.

Het was dus toch niet legaal, wat Buma/Stemra afdwong, echter:

De embed-heffingen over 2013 wil de auteursrechtenorganisatie niet aan de betrokken partijen terugbetalen.

Maar wees gerust, nadat ACTA v2 in de vorm van de TTIP binnenkort getekend wordt (zonder democratisch proces, zonder maatschappelijk debat, in het geheim) komt de embed-belasting weer terug, in 10-voud. De auteursrechtendictatuur heeft hun peilen immers gericht op de TAFTA/TTIP.

EU brengt downloadverbod naar Nederland

De auteursrechtenlobby heeft weer een slag tegen de mensheid gewonnen. De EU gaat door een uitspraak van het Europese Hof binnenkort het downloadverbod in Nederland introduceren.

Het door een duur leger auteursrechtenlobby-advocaten aanspannen van rechtszaken tegen kleine burgers komt hierdoor nu wel heel dichtbij. Amerikaanse taferelen als 2 miljoen dollar boete voor het downloaden van 24 mp3’s? Een boete van 80.000 dollar per mp3? Dat komt er nu dus ook aan voor Nederland!

Het toestaan van downloaden uit illegale bron door Nederland is niet te rechtvaardigen. Dat stelt de advocaat-generaal van het Europese Hof. Daarmee is de kans dat Nederland een downloadverbod moet invoeren aanzienlijk toegenomen.

“Als het Europese Hof deze conclusie overneemt, betekent dat in feite dat er in Nederland een downloadverbod moet gaan gelden”, zegt advocaat Anke Verhoeven van Solv. Volgens Verhoeven oordeelt de advocaat-generaal in zijn conclusie relatief streng.

Nederland claimt dat het verbieden van downloaden uit illegale bron negatieve gevolgen voor de privacy zou hebben, omdat downloaders dan zouden kunnen worden vervolgd. In het verleden heeft de overheid meerdere keren een downloadverbod voorgesteld, maar mede door protest van burgers is het nooit zover gekomen.

Koren op de molen voor het paraat-staande leger van lobby-advocaten

Dat er geen downloadverbod is, en dat we de thuiskopie heffing betalen, is goed voor uw privacy en uw welzijn. U kunt nu niet aangeklaagd worden door de extreem rijke auteursrechtenadvocaten, dus laten ze u met rust. Nu het downloadverbod ook in Nederland wordt opgelegd door Brussel, kan het leger auteursrechtenadvocaten jan en alleman gaan aanklagen en dreigen u voor het gerecht te slepen. Die inkomstenbron en dat ‘recht’ brengt uiteraard een privacy-annulerende auteursrechtenpolitie op de been om elke kleine downloader op internet te vinden en heftige losgeld betalingen afhandig te maken.

Dat klinkt als een gewelddadige auteursrechtendictatuur waar de kleine burger is overgeleverd aan het leger van duur betaalde advocaten van een rijke industrie-lobby. Het feit of u nu wel of geen auteursrechten-overtreding heeft gepleegd is daardoor ineens onbelangrijk geworden. Gaat u uw onschuld immers maar eens aantonen in een mega-dure rechtszaak tegen deze bizar-rijke auteursrechtendictatuur! Kunt u dat betalen, denkt u? U bent uiteraard bij voorbaat kansloos.

Downloadverbod komt er toch. Moet van Brussel

Waar bemoeit het Europese Hof Brusselse buikspreekleger van de copyrightlobby zich mee? Wetenschappelijk onderzoek (onder andere door de EU zelf) heeft al lang aangetoond dat downloaden de muziek- en filmindustrie (en dus de economie) alleen maar stimuleert. Dus rot op, Brusselse bemoeials. Vertaal dit uitstekende betoog in al je lidstaattalen en prop dat maar bij die arrogante entertainmentlobby in hun postvak. Ohja. En Fuck Tim Kuik.

De dreigspam van Brein en Buma is nu al heftig, en met dit ‘recht’… Een kwestie van tijd voordat zelfmoord door bedreiging door de auteursrechtendictatuur ook naar Nederland komt.

Dus Brein en Buma: Gefeliciteerd weer met uw volgende overwinning op de mensheid en menselijkheid! Laat de miljoenen-rechtszaken tegen kleine burgers voor een paar willekeurige mp3’s maar komen.

Copyrightmaffia slaat weer toe

De auteursrechtendictatuur slaat weer toe:

Stichting BREIN heeft haar volledige wapenarsenaal weer eens gericht op een klein clubje mensen met een hobby. Deze keer moet het ondertitelforum Bierdorpje KAPOT. Op dit forum kunnen mensen die het leuk vinden om zelf ondertiteling te schrijven voor series en film hun creaties kwijt.

Samenwerken in een leuke community rond TV, waar uitgebreid TV-series besproken worden en waar hobbyisten ook zelf afleveringen ondertitelen voor de lol en voor elkaar.

Maar BREIN wil er niks van hebben: geld dokken of opdonderen.  En omdat Bierdopje niet over de middelen beschikt om de juridische atoomwapens van BREIN te pareren, gaan ze noodgedwongen op zwart.

Want van BREIN mag je niet zelf ondertitels schrijven voor TV en film en deze delen met je ondertitelvriendjes. En dat niet alleen, BREIN wil geld zien. Jup. De particuliere stichting BREIN maakt misbruik van een wetswijziging – waar Timmeh ongetwijfeld zelf voor gelobbyd heeft – om zelf geld te eisen van Bierdopje en andere ondertitelfora. Bierdopje schrijft: “Ze [Tim Kuik & Co] eisen dat we per direct staken om “inbreukmakend” en “onrechtmatig” te handelen, een verklaring te tekenen dit “nooit meer te zullen doen” en ze daarnaast ook nog eens binnen één week een “vergoeding” te moeten storten voor de door hun gemaakte kosten op hun rekening om de zaak “in de minne” af te laten sluiten.

Zonder waarschuwing neerdalen op een clubje hobbyisten, en niet alleen dreigen met rechtzaken, maar ook meteen een afkoopsom afdwingen. Per direct dus, met ongetwijfeld gepeperde rekening voor alle ‘gemaakte kosten’. Zo gaat dat kennelijk in Nederland. Niets geen ‘goed overleg’, gewoon als donderslag bij heldere hemel, een brief met een dwangsom.

Weet dat Stichting Brein gewoon een particuliere organisatie is. Geen banden met de overheid, politie of met justitie. Dit is gewoon een stichting als elk ander, alleen dan voorzien van miljoenen euro’s geld door de muziek en video industrie, en als primaire doel om in Nederland op asociale wijze huis te houden.

Je raadt het al, tegen dat juridische geraaskal van deze partij met grootheidswaan en overbetaalde juristen kunnen we gewoonweg niet op. Zeker niet met de korte deadlines die ze stellen.  We hebben hier gewoonweg niet de financiële middelen voor of überhaupt trek in om ons in dergelijke processen te verwikkelen.

Weet u hoe we dat noemen?

GeenStijl reageert:

Weet u hoe we dat noemen? Afpersing. Stichting BREIN pleegt hier juridisch legale afpersing voor het eigen gewin. Copyrightmaffia is het. Dit heeft niks meer met het beschermen van belangen te maken. “We hebben in de volledige geschiedenis van deze site nog nooit een Notice & Takedown verzoek ontvangen van deze zogenaamde belanghebbenden en evenmin een overzicht van welke belangen er precies worden geschaad.” Aldus Bierdopje.

Geen notice en takedown requests zoals gebruikelijk is, geen indicatie van belangen die hier daadwerkelijk worden behartigd, geen goed overleg, nee: per direct sluiten en binnen een week een verplichte dwangsom betalen, of anders…. Zeer elegant weer Stichting Brein!

Stemmen doe je met je voeten en met je euro’s

Weet u dat u deze auteursrechten maffia steunt wanneer u DVDs en CDs koopt? U stemt met uw euro als u deze uitgeeft, en als u uw euro uitgeeft aan muziek of video dan stemt u dus op meer van dit gedrag van Stichting Brein.

Vind u het gedrag van Brein fijn? Nee? Dan gewoon niet meer doen dus! Gewoon stoppen met het kopen van DVDs en CDs. Stemmen doe je met je euro en met je voeten. Gewoon in de winkel laten liggen, dus, dat CDtje en DVDtje. Alleen daarmee kan je je stem laten horen in deze kwestie. Geld gaat ook naar Brein als u Film1, HBO, Fox of Netflix abonnementen neemt, of Spotify uiteraard.

De alternatieven

Er zijn wel alternatieven, neem bijvoorbeeld CDBaby.com, waar onafhankelijke (indie) muzikanten zelf hun materiaal verkopen, en er zelf aan verdienen. Of de Creative Commons muziek communities zoals bijvoorbeeld SoundCloud en Jamendo. En er zit geweldig materiaal tussen, kan ik u vertellen. En Stichting ‘Mijn advocaten zijn duurder dan die van jouw’ Brein en Buma ‘Youtube verbod / Songtekst downloaden? Betalen!‘ Stemra blijven netjes buiten gesloten.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog vele legale wegen om video te kijken en muziek te luisteren in Nederland waar Brein niet van profiteert… U betaalt namelijk al jaren voor een thuiskopie regeling, daar kunt u natuurlijk ook gebruik van maken. Als u maar wel oplet dat u de wet niet overtreedt door te uploaden, dat riskeert u boetes die u in een heel leven niet kan afbetalen, dankzij het verachtelijke (en soms zelfs illegale) lobbywerk als dat van Brein en (zelf ook niet goed bezig) Buma/Stemra.

Het enige werkende antwoord: Stop met het kopen van muziek en video

En dit gedrag van ‘belangenorganisaties’ (de auteursrechtendictatuur) gaat nog veel erger worden met het TAFTA/TTIP verdrag, waar LLE gister over schreef. Aan die handelsverdragen heeft de hollywood auteursrechtenmaffia zelf meegeschreven, dan worden de schade claims nog weer vele malen hoger. Voordat je het weet heb je miljoenen euro’s aan boetes of tientallen jaren gevangenisstraf aan je broek.

Tja, ook een manier om met je doelgroep om te gaan… Afpersen.

Lees meer op GeenStijl. En meer op het Bierdopje forum uiteraard.

Songtekst downloaden? Betalen!

De auteursrechtendictatuur slaat weer toe! Buma/Stemra heeft een overeenkomst gesloten met Songteksten.nl (site niet bezoeken) waar Songteksten.nl moet betalen per geraadpleegde songtekst. Zucht…

U kent Buma/Stemra uiteraard ook nog van het youtube verbod voor blogs, waar blogs minimaal 130 euro/jaar moeten betalen wanneer ze youtube video’s tonen. Maar u kent Buma/Stemra uiteraard toch vooral vanwege het feit dat ze zo vaak fout in het nieuws zijn. Het goede nieuws: soms gaat er nog iets van het geld naar artiesten ook!

500.000 euro boete voor downloaden 30 liedjes

Juist een half miljoen boete, voor een paar prut-liedjes. In Amerika uiteraard, maar het zijn precies dezelfde maatschappijen, precies dezelfde lobbygroepen, en precies dezelfde belangen die dit ook in willen Europa doen.

Wil jij de grote platenmaatschappijen steunen in hun strijd tegen de kleine consument? Natuurlijk niet. Het enige dat de consumenten hiervan leert is dat ze NOOIT meer geld moeten uitgeven aan de platenindustrie, de filmindustrie, grote muziekmaatschappijen, etc. Elk geld dat de burger uitgeeft aan de media-industrie is geld dat tegen hen wordt gebruikt. Gebruikt om wetgeving te veranderen in het voordeel van de platenmaatschappijen, gebruikt om lobbygroepen te organiseren met als enige doel die jouw rechten beperken, gebruikt om vele dure advocaten te huren om de kleine consument aan te vallen.

Criminelen mag je wettelijk gezien niet financieren en de auteursrechtenindustrie valt onder georganiseerde misdaad – kartel style.

Kent u al initiatieven als CDBaby.com?

Auteursrechtenverdrag ACTA terug!

Hallo, daar zijn we weer! Hoewel ACTA 8 maanden geleden in ruime meerderheid werd weggestemd in het Europarlement, let wel: weggestemd na eens volksopstand, is ACTA nu weer terug in het Vrijhandelsverdrag tussen Amerika en de EU. Iets dat we ook zagen toen Nederland en masse tegen de EU-grondwet stemde, en hij even later als verdrag alsnog (toen zonder discussie) werd aagenomen.

ACTA v2.0 in het Vrijhandelsverdrag (en hier). ACTA maakt de kleine man op internet vatbaar voor mega-rechtzaken van multinationals. Iets dat je zeker niet wilt. “Deze bepalingen kunnen de rechten van burgers op gezondheid, cultuur en vrije expressie aantasten.” Iets dat je ook zeker niet wilt. Die Europese Commissarissen weten echter van geen ophouden, en blijken weer voor geen enkele rede vatbaar. De EU maakt meer kapot dan ons lief is.

De Auteursrechtendictator weer fout in het nieuws

Niet vies van 2 of meer keer geld vragen voor 1 “openbaarmaking”, tegen de wens van alle partijen ingaan. Met dreigspam, feiten verdraaien, leugentje hier en daar, nieuwe dag nieuwe Buma-eisen, 2300 muziek blogs/sites een deal – denk het niet, een youtube deal hebben maar dan weer niet als het op u aan komt, vandaag is linken ineens wel toegestaan, dreigementen, en ander mooi werk. Lees de verbijstering van een muziekblog over het acteren van deze dictator. En krijgen we het verbod niet via Den Haag, dan halen we ons gelijk bij de lobbyorganisatie die is de totalitaire EU. Buma/Stemra, door de bocht als de auteursrechtendictator die ze zijn, sch*it aan iedereen. Uw teenager met facebook is de volgende aan de beurt bij Buma, alvast aangekondigd.