De Florijn, het geld van ons zelf

Een ingezonden bericht van Ad Broere, de aankondiging van de Florijn:

Banken zijn de geldscheppers bij uitstek. Meer dan 95% van al het geld dat in omloop is komt ‘van de bank’. Als jij je handtekening onder een lening contract met de bank zet en je daardoor ‘schuldig’ verklaart naar de bank, dan creëert de bank vervolgens het benodigde geld. Door getallen in de computer in te brengen, aan de ene kant van de balans het bedrag dat jij moet terugbetalen aan de bank, of met andere woorden: de vordering die de bank op jou heeft. Aan de andere kant verschijnt de verplichting die de bank aan jou heeft als bedrag waarover jij kunt beschikken als aan alle leningsvoorwaarden is voldaan.

Over het bedrag dat jij schuldig bent aan de bank betaal je gedurende de hele looptijd van de lening rente. Bijvoorbeeld als je een hypotheek hebt van €300.000, een rente van 4% en je zou niet hoeven af te lossen, dan betaal je in totaal € 360.000 rente aan de bank. Dat is een mooie opbrengst voor relatief niet zo heel veel werk. Dit geld ontstaat doordat jij een schuld bent aangegaan en waarvoor jij dertig jaar lang moet werken om het hele bedrag van € 660.000 terug te betalen. De renteaftrek die je daarbij hebt is eigenlijk niet meer dan een schijnhulp, want aan de andere kant moet je meer belasting betalen omdat anders de overheid onvoldoende inkomsten heeft.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

DWDD presenteert: BIS, bank van de bankiers

Vaste prik. Iedere doordeweekse avond om 19:00 uur: De Wereld Draait Door. Er zijn zelfs mensen die hun etenstijd erop afstemmen, om het maar niet te hoeven missen. De aflevering van dinsdag 4 november was zeker de moeite waard. Pierre Bokma, Victor Low, Leopold Witte, Tom de Ket en George van Houts voerden een gedeelte op uit hun theaterstuk De Verleiders. Door de bank genomen. Boos waren ze over de ondoorzichtige en veel te dure hypotheken die hen waren aangesmeerd, over de bankiers met hun gladde verkooppraatjes. We zijn er allemaal ingeluisd.

Sommige mensen staan met tranen in de ogen, vertellen de acteurs: “dit is mijn verhaal, ik heb het nooit geweten. Het is verschrikkelijk.” Iedereen kent deze situaties, maar 95% van de mensen is niet op de hoogte van wat hierachter zit: het systeem van de grootbanken en de aandeelhouders van de grootbanken die dit sturen. Die zelfs de grote crises sturen.

BIS bank

Een grote foto van de BIS bank te Bazel wordt op de achtergrond geprojecteerd. Matthijs van Nieuwkerk had er nog nooit van gehoord. George van Houts inmiddels wel. Hij doet een boekje open: dit is de Bank for International Settlements, deze toren in Bazel. Alles wat daarbinnen gebeurt is strikt geheim. Geheimer dan de CIA en de FBI bij elkaar. Niemand van de medewerkers betaalt belasting. Deze bank wordt door geen enkel democratisch instituut gecontroleerd. Zelfs de Zwitserse overheid heeft geen toegang. De BIS bank heeft een eigen politiedienst.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Tijd voor een jubeljaar?

Een jubeljaar, het is hoog tijd daarvoor, en de EU voert ook een jubeljaarbeleid, alleen wel 180 graden omgedraaid. Wat is een jubeljaar? Welvaart voor Iedereen beschrijft het goed:

In oude beschavingen (zoals die van Soemerië en Babylonië) was bekend dat schulden exponentieel groeien en de reële economie dit nooit bij kan houden. Na verloop van tijd stijgen de schulden en rentelasten sneller dan de gewone economie van productie en distributie.

In die tijd had men daarom de gewoonte af en toe met een schone lei te beginnen. Bijvoorbeeld als er een nieuwe koning aan de macht kwam, was zijn eerste daad het kwijtschelden van alle schulden. In de Joodse wetten is dit ook terug te vinden. Eens in de 50 jaar werd het Jubeljaar uitgeroepen.

Welvaart voor Iedereen legt het goed uit. Schulden en rentelasten stijgen exponentieel, dat is de eerste jaar niet erg, totdat er een hockeystick-moment plaatsvind. Zo werkt dat met exponentieel groeien. Eerste zoveel jaar gaat het goed, dan ineens groeit het zo snel zo ontzettend hard dat het niet meer te houden is. Dat is natuurlijk al eeuwen lang bekend. De schulden groeien exponentieel tot het niet meer kan, dan wordt de boel weg gestreept in een jubeljaar en begint het spel van voor af aan. De oude samenlevingen hadden dingen soms best goed begrepen.

Als er een moment was om schulden weg te strepen, dan is dat uiteraard nu.

Het huidige beleid van steeds verder gaande bezuinigingen, lastenverzwaringen en verarming van de bevolking wordt vaak verdedigd met een uitspraak van de Britse oud-premier Margaret Thatcher: “Er is geen alternatief”. Maar er is wel een andere oplossing, want de introductie van een Jubeljaar zou een uitkomst zijn. Onder andere de Nederlandse econoom Ad Broere en de Australische econoom Steve Keen pleiten voor een modern Jubeljaar.

Het goede nieuws is: dat gebeurt ook! Alleen wel op z’n EUs: precies daar waar het niet moet plaatsvinden, ten koste van hen die het niet kunnen betalen: Bij de bankiers, betaald door de burgers. De bevolking wordt verder de schulden in gedreven, terwijl de problematische schulden bij de schuldenverstrekkers worden kwijtgescholden. Een jubeljaar dus, alleen voor de bankiers in plaats van de bevolking. Precies 180 graden omgekeerd. Blijkt weer uit: de EU is er voor de bankiers, de burger mag er nooit een voordeel bij ervaren.

De wereld staat op z’n kop:

“Just look at us. Everything is backwards, everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, psychiatrists destroy minds, scientists destroy truth, major media destroys information, religions destroy spirituality and governments destroy freedom.”
― Michael Ellner

Maar ook een Jubeljaar, als die ooit zou komen, is uiteindelijk niet de oplossing, omdat de oorzaak van het probleem niet wordt aangepakt. De volgende citaat spreekt het goed uit:

Bankieren werd bedacht in ongerechtigheid en is geboren in zonde. De Bankiers bezitten de aarde. Neem het hen weg, maar laat ze de kracht om deposito’s te maken, en met de beweging van de pen zullen ze genoeg deposito’s maken om het weer terug te kopen. Maar neem dat hen weg, en alle grote fortuinen als het mijne zal verdwijnen en zal moeten verdwijnen, want dit een gelukkiger en betere wereld om in te wonen. Maar, als je slaven wilt blijven van bankiers en de kosten van je eigen slavernij wil betalen, laat ze storting blijven maken.
— Josiah Charles Stamp, directeur van de Bank of England, 1920.

Nu is het wellicht nog niet het moment om de Centrale Bankiers een pootje te kunnen lichten, maar schulden wegstrepen is nu uiteraard de enige uitweg naar een beter houdbare samenleving. Meer over het jubeljaar idee op de informatieve site Welvaart voor Iedereen!

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

De informatieve animatiefilmpjes uit ‘De Schuldvraag’

Ad Broere postte op zijn blog een leuke pagina met de animatie filmpjes uit de Tros Radar special ‘De Schuldvraag’. De Schuldvraag over de ondergang van de economie werd in de Tros special ‘De Schuldvraag’ angstvallig niet gesteld, maar de informatieve filmpjes waren leuk en … uhm, informatief. Ad Broere postte ze op zijn site, een goede aanleiding ze nog eens te bekijken! (Ook te zien via de Tros Radar site uiteraard)

Als u antwoord over de schuldvraag zelf zoekt, kunt u beter een andere pagina op de Ad Broere site bekijken, namelijk ‘Het Grootste Schandaal’. Ad Broere geeft een reactie op het filmpje ‘The biggest scam in the history of mankind’. Zeer informatief!

Hollywood Accounting

Overigens schrijft Ad nog iets over de winst op de rente op de Dollar-bankbiljetten.

Verder wordt de ‘interest on federal reserve notes’ door de Fed uitgekeerd aan de VS Treasury waardoor de winst grotendeels terugvloeit in de staatskas. In 2012 ging het om een bedrag van 88 miljard dollar. Per saldo bleef er in 2012 2,1 miljard dollar winst over. Daar wordt de elite niet rijk van.

Ik wil nog even wijzen op het fenomeen ‘Hollywood Accounting’, waarbij in de boekhouding van de makers van Hollywood-films vaak dusdanig gespeeld wordt met de boeken dat er nooit winst is die met derden gedeeld hoeft te worden, waardoor de eigenaren het geld voor zichzelf kunnen houden. Zoals Ad het schrijft moet ik toch vooral aan Hollywood Accounting denken. Maar Ad heeft uiteraard wel gelijk. En al helemaal over wat hij daarna schrijft over de rol van de Fed.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

De wereld na de reset: Wat bankiers zouden moeten weten

Iedereen die een beetje oplet ziet dat zoals het nu gaat, het niet lang kan door gaan. De leugens, fraude, criminaliteit, belastingen, waarde-transfers, roof-overvallen door bankiers, etc, alles om het oude systeem nog even langer te laten ‘functioneren’. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een systeem dat ten dode is opgeschreven. En je ziet de bekende figuren en instellingen krampachtig nog een buit proberen binnen te halen voordat de muziek stopt, voor de grote reset.

Econoom Ad Broere schreef in een artikeltje van begin afgelopen maand hoe banken weer normaal zouden kunnen functioneren, weer een normaal (en wenselijk!) deel van de samenleving kunnen worden. Dat betekent dat ze anders moeten functioneren dan in het heden. Hoe zou dat er uit zien?

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Wil de dief van 30 miljard pensioen euro’s zich melden?

In de jaren 80 hebben de politici  30 miljard uit onze pensioenpot gestolen. Dat hebben ze vervolgens toegedekt met allerlei vreemde regeltjes, maar we zitten daardoor nu uiteraard wel met een pensioengat. We krijgen daardoor nu steeds minder pensioen.

E.e.a. werd duidelijk uit de presentatie van Ad Broere in deel 7, waar Dhr Broere uitlegt hoe Kabinet Lubber (CDA) dat geflikt heeft. Uiteraard heeft Lubbers dat geld niet terug gebracht, en (als het inderdaad zo gegaan is als gezegd) dan maakt dat Dhr Lubbers (CDA) niet anders dan een ordinaire dief.

Overigens werd het pensioengat gecreeerd door de diefstal van Lubbers maar wordt het nu kunstmatig overeind gehouden door vreemde rekenregels te introduceren waardoor op papier er een pensioen tekort is. Dat kunstmatige tekort wordt gebruikt om ons langer te laten werken en meer te laten betalen. Ja, dames en heren, de Nederlandse politiek is echt een lelijk ding. Den Haag is daardoor vergelijkbaar aan een worstenfabriek, als je weet hoe worst gemaakt wordt, wil je het niet meer eten.

Meer in deel 7 van de presentatie ‘Geld komt uit het niets’ van Ad Broere. Lees ook het gelijknamige boek van Ad voor meer schokkende details over ons geldsysteem.

Via: Bovendien.com

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Geld komt uit het niets (video)

Als Ad Broere spreekt is het meestal verstandig even te luisteren. Ad Broere een zeer scherpe econoom die met gemak en plezier in jip-en-janneketaal de economie en de problemen daarin uit kan leggen. Hij gaf in oktober een interessant college aan de TU-Delft over de euro-crisis. Deze crisis is nog niet ten einde. De werkeloosheid groeit, bezuinigingen zijn aan de orde van de dag. Dat komt omdat ‘onze’ economie op een paar heel basale punten heel erg vreemd in elkaar steekt!

Ad Broere – econoom, oud-bankier, docent, auteur en ondernemer, schreef het boek ‘Geld komt uit het niets’. In het boek legt hij in heldere taal uit wat geld is, hoe het gecreëerd wordt, wat daar de risico’s van zijn en hoe we naar een economie moeten transformeren waarin geld weer het ruilmiddel is zoals het bedoeld is.
In deze lezing een vogelvlucht door de economische en monetaire actualiteit, wat er niet deugt aan ons geldsysteem en hoe dit snel dreigt mis te lopen. Maar ook een suggestie hoe het wel kan en wat wij daar zelf aan kunnen doen.

Bekijk zijn boeiende gastcollege op Studium Generale van TU Delft. Daarnaast is zijn boek met meer details ‘Geld komt uit het niets’ nu te koop. Meer van Dhr Broere op zijn website.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Ad Broere: de destructieve invloed van rente

Als Ad Broere spreekt, is het verstandig te luisteren. WantToKnow schrijft over het boek “Geld komt uit het niets” van Ad: Rente is…

“.. een van de slechtst  begrepen oorzaken waarom de rijke steeds rijker wordt en de arme armer. In Duitsland leidde dit [LLE: het rente systeem] in 2004 tot een overdracht van dagelijks bijna 1 miljard euro van diegenen die werken voor hun geld naar degenen die het geld voor zich laten werken. Met andere woorden, in ons monetair systeem laten we een goed gecamoufleerd herverdelingsmechanisme toe,  wat  het geld van de overgrote meerderheid naar een zeer kleine minderheid laat vloeien, waardoor sociale polarisatie gecreëerd wordt,  die op den duur ondermijnend is  voor de democratie.’

Welke democratie? Bestaat dat dan nog ergens? Een stuk boeiend leeswerk, waaruit blijkt dat de wereld anders werkt dan we denken.

Meer op WantToKnow en uiteraard in het boek van Ad.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

De staatsschuld en het verhoogde ESM – een probleem

Beste LangLeve-Lezer,

De huidige Nederlandse staatsschuld is 400 miljard. Het voorstel om het ESM te verhogen betekent een blootstelling van Nederland van 100 miljard. En vermoedelijk meer, gezien dat Duitsland het noodzakelijk heeft gevonden er een maximum aan te stellen, wat wij in Nederland niet deden. Nadat het Europa (en dan vooral Italie en Spanje) met ons klaar is, is de staatsschuld dus met 25% verhoogd alleen al door het ESM. Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone