EU top in Rome: EU roept op tot snel overdragen van macht (25 maart 2017)

Onlangs kwam het directe verzoek van Rutte aan de EU om ons Nederlanders niets te vertellen over de anti-democratische plannen voor de EU, omdat dit anders in de kaart zou spelen van PVV. Elsevier schreef:

Rutte zet Juncker onder druk: Opvallend is dat een verzoek van premier Mark Rutte (VVD) Juncker naar verluidt aan het twijfelen heeft gebracht. Rutte wil niet dat de EU rond de verkiezingen in Nederland een beleidsmemo naar buiten brengt over de toekomst van de EU. Juncker is van plan om de toekomstvisie begin maart voor te leggen aan de EU-lidstaten en op 25 maart te laten ondertekenen bij de zestigjarige viering van het Verdrag van Rome.

Nu lekt er echter toch al wat:

We must reaffirm why EU countries should stay together. We face too many problems … If we want the EU to still exist in another 20 years, let alone 60, we must use this as an opportunity to renew our vows and shape a new positive future for our Union.

Zonder het immer kritische Verenigd Koninkrijk, zonder UKIP, is Nederland de enige partij die soms nog enigszins kritisch doet. Nederland zegt soms nog Nee in Nederland, maar zegt altijd Ja in de EU als het er op aan komt. (Herinner het Oekraïne-verdrag.) Dus zonder het VK kan nu flink vaart worden gemaakt. Rutte gaat namens Nederland plechtig trouw zweren aan de EU vlag, dit zijn de highlights van de tekst waar Rutte 25 maart zijn handtekening onder gaat zitten:

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

De week waarin de EU het CETA-verdrag opdrong aan Europa

Het was weer een mooie week voor de EU, voornamelijk vanwege het opdringen aan Europese inwoners van een inspraak-slopend handelsverdrag. Ja, sinds deze week staan Canadese bedrijven en andere bedrijven met een brievenbus in Canada boven de wetgeving in Europa. Het CETA-handelsverdrag is vanaf deze week dus operationeel. Ja, we zijn door EU carriere politici weer een samenleving slopende wetgeving ingerommeld. De EU ontneemt de lidstaten weer flink wat zeggenschap over eigen toekomst.

De EU brengt ons deze week de Corporatocratie.

In een schrijven van het AD wordt de absurditeit van de acties van het Europarlement snel duidelijk:

Het vrijhandelsverdrag CETA dat de Europese Unie en Canada eind oktober ondertekenden is vandaag goedgekeurd door het Europees Parlement. Met tien minuten vertraging omdat Parlementsleden door een massabetoging hun Straatsburgse vergaderpaleis niet binnen konden, begon het Europese Parlement vanmorgen zijn goedkeuringsdebat over het omstreden handelsverdrag met Canada.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

De week waarin het volk misleid werd over de verkiezingen

In Nederland zijn de verkiezingen weer onderweg, maar dat de verkiezingen niet meer voor en door Nederland zijn, werd deze week wel weer heel pijnlijk duidelijk.

Allereerst begint het propagandaloket NU.nl en Volkskrant ineens stemadvies te geven: ‘Rutte is op dit moment de enige politicus die Wilder aan kan.’ Meteen herken je deze onzin voor wat het is, het draaiboek van 5 jaar geleden komt weer onder het stof vandaan. Toen moesten we ‘strategisch stemmen’ vanwege de krachtige mannen van de PvdA en VVD. Stem VVD want PvdA, en vice versa.

Door die oproep om toch vooral ‘strategisch te stemmen’ mochten we niet op onze voorkeurspartij gaan stemmen, maar op PvdA en VVD. Met grote winst voor VVD en PvdA ten gevolge. En alle zeer nadelige gevolgen voor Nederland van dien. Doorzie dat de polarisatie van het debat doelbewust werd ingezet als hulpmiddel. Het gaat nu weer precies hetzelfde: stem VVD want anders PVV. Stem dus niet strategisch. Laat je niet misleiden, stem op de partij waar je op wilt stemmen.

Volkskrant maakte het daarna trouwens nog gestoorder, door expliciet ook GroenLinks stemmers op te roepen VVD te gaan stemmen. En met goede kans van slagen, uiteraard, want als je voor het overduidelijke toneelspel van Jesse Klaver valt, dan is het einde natuurlijk reeds zoek.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Kabinet over aftapwet: ‘Afluisteren mag grootschalig en stelselmatig’

Het kabinet van PvdA en VVD (en D66 en CDA) doet aan wat gratis stemadvies, zegt nog even heel duidelijk:

Als de nieuwe Nederlandse wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten erdoor komt, betekent het dat de diensten grootschalig en stelselmatig mogen afluisteren. Dat stelde het kabinet in reactie op vragen van de Tweede Kamer in een debat woensdag.

There is no alternative, kritiek is dus ook niet gewenst:

Over de mededeling van toezichthouder CTIVD dat de wet specifieker moet zijn, antwoordde hij dat het niet aan de toezichthouder is om wetten te maken. Wat wel en niet proportioneel is, zal volgens Plasterk in de toekomst moeten blijken, waardoor de invulling vaag blijft. Ook het benoemen van bepaalde apparaten [red: kabel, hotspots, routers, (mail)servers, chatapps als whatsapp, facebook en twitter, mobiele telefoons, vaste telefonie, etc] die bijvoorbeeld zijn uitgesloten van hacks ziet de minister om dezelfde reden niet zitten.

Dat noemen we normaliter een ‘carte blanche’. In de handen van inlichtingendiensten en overheden is dat een zeer gevaarlijk beleid. De informatie die de Nederlandse overheid met zijn totalitaire sleepnet verzamelt over Nederlandse burgers, wordt ook nog eens breed en onbeperkt gedeeld in het internationaal samenwerkende inlichtingendienstenkartel.

Dit stukje totalitaire wetgeving wordt nog doorgedrukt voor de verkiezingen, met medeplichtigheid van de zogenaamde ‘staatsdragende partijen’, zijnde: PvdA, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Wel bijzonder: GroenLinks is zowaar tegen het sleepnet, al is die partij in het verleden voor het kabinet uiteraard een betrouwbare en zeer gewillig partner gebleken. ‘1984’ is een utopie in verhouding tot de hedendaagse realiteit: U leeft in surveillancestaat Nederland. Vrijheid, Veiligheid en Democratie, maar dan tot totaal onherkenbare concepten geherdefinieerd.

Meer over het compleet gestoorde totalitaire sleepnet hier en uiteraard bij Bits of Freedom.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

‘Spectaculaire stappen’ in Europese integratie? In vredesnaam, nee!

Ewald Engelen heeft weer een fijne column bij De Groene gepubliceerd. Ditmaal een goed betoog over de brief van (ongekozen) EU President Donald Tusk die EU politici oproept hun ‘geloof in Europa’ opnieuw te bekrachtigen.

‘Het derde gevaar dat de Europese Unie bedreigt’, aldus Tusk, ‘is de geestesgesteldheid van de pro-Europese elite. Afnemend geloof in verdere politieke integratie, groeiende gevoeligheid voor populistische sentimenten. Tusk roept de regeringsleiders op om tijdens de viering van de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome op 25 maart aanstaande – en ik verzin het niet – hun ‘geloof in Europa’ opnieuw te bekrachtigen. Een soort trouw zweren aan de Europese vlag om zo nationale elites te binden aan het doel van verdere politieke integratie en hen te dwingen de voorkeuren van hun kiezers zo nodig aan hun laars te lappen. [..]

Om de brief af te sluiten met de omineuze aankondiging dat ‘we’ ‘spectaculaire stappen’ moeten zetten om de ‘collectieve emoties’ over Europa radicaal te veranderen en de ‘aspiratie’ om de Europese integratie naar een hoger plan te brengen nieuw leven in te blazen. Als burger houd je je hart vast. ‘Spectaculaire stappen’? In vredesnaam, nee!

Precies, meer van het betoog in het bericht ‘Europisme’ bij De Groene.

Over het ‘Geloof in Europa’ van Tusk

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

EU MinBuZa Mogherini: “Europa zou instorten zonder de instroom van immigranten”

De eurocommissaris verantwoordelijk voor EU Buitenlandse Zaken, Federica Mogherini (Italië), was afgelopen donderdag in het nieuws met een belangrijke boodschap van de Europese Commissie over de immigratie problematiek:

In onze landen heerst vaak de illusie dat migratie is te stuiten. Onmogelijk. Naast het feit dat door de afwezigheid van immigranten de Europese economie zou worden verlamd, onze demografie leidt tot instorting. Het zou de ineenstorting van onze samenlevingen zijn. We zouden een studie moeten uitvoeren naar de kosten van niet-migratie. Dus, door de valse overtuiging van nul-immigratie na te jagen, maken sommige landen niet de juiste keuzes om de stromen beter te beheren. Twee jaar geleden heeft de Europese Commissie dit voorstel gedaan. Maar dat advies hebben de deelnemende landen niet opgevolgd. Het echte punt is niet te stoppen, maar te beheren.”

Aldus de ongekozen eurocommissaris van Buitenlandse Zaken, die aan geen enkele bevolking verantwoording hoeft af te leggen.

Federica Mogherini vertelt de inwoners van Europa dat de immigratie niet moet worden bestreden door de politiek in de EU omdat anders al onze samenlevingen ten onder zouden gaan. De EU zou instorten. De EU doet ons allen dus een plezier door de immigranten voor ons binnen te halen en te verspreiden door geheel Europa. Want alleen mét de immigratie kunnen we als Europees continent overleven.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

De week waarin het Europarlement Trump 20 miljoen doden verwijt

Het was weer een bijzondere week in de EU federatie. De EU politici hebben deze week weer bedacht dat het tijd wordt voor meer machtsoverdracht naar de EU. Bij de recente EU-top in Malta is, volgens het NOS, het volgende besloten:

Ja echt, er is besloten dat over zes weken – voor zowel de NL, DE en FR verkiezingen – de huidige politici van de EU lidstaten plechtig vastleggen dat ze door willen met de EU. Eind maart zal in Rome daartoe een speciale verklaring worden ondertekend. De verklaring moet vooral worden gezien als een intentieverklaring, bijna een soort hernieuwing van de trouwbeloften.” Rutte zal daarin participeren. Is er iemand die het vreemd vindt dat, terwijl de anti-EU stem steeds luider en duidelijker wordt, de EU steeds machtiger en krachtiger wordt? Nu gaan ze zichzelf dus opnieuw ‘plechtig trouw zweren.’ Een zorgwekkende ontwikkeling voor de nabije toekomst van Europa.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

De week waarin de EU het contant geld verbod voor 2018 initieert

Het was weer een bijzondere week in de EU federatie. We kunnen van alles schrijven over de gezamenlijke politieke, journalistieke en alternatieve media hetze tegen Donald Trump, dat doen we dus niet. Gezien de heftige reacties, kennelijk doet hij iets goeds.

Laten we eens kijken naar het nieuwe EU initiatief in de strijd tegen contant geld, dat handig gebruik lijkt te maken van de oorlog tegen de recent verkozen VS President die daadwerkelijk zijn verkiezingsbeloftes aan het nakomen is. Daarna kijken we naar ander vreemd nieuws van afgelopen week.

Het World Economic Forum in Davos is weer voorbij, je kan je klok er op gelijk zetten: er wordt weer netjes directe actie ondernomen door de politici. Dit is namelijk het initiatief / de roadmap voor het verbieden van betalingen met contant geld:

Payments in cash are widely used in the financing of terrorist activities … While a number of Member States already have (or have had) in place restrictions to cash payments as a measure to combat crime, this has not been addressed at Union level.

De strijd tegen de relatieve vrijheid van contant geld resulteert in steeds striktere beperkingen op het gebruik van contant geld. Dat ging tot voor kort op basis van activiteiten in diverse lidstaten, dit wordt vanaf nu centraal gecoördineerd vanuit de Brusselse EU.

U herinnert dat de EU zich in mei 2016 reeds ontdaan heeft van het 500 euro biljet? Daar gaat het nu niet over, de EU gaat nu weer verder. Deze week schreef de EU namelijk de ‘roadmap’ voor het concreet beperken van betalingen met contant geld. Concrete financiële restricties. Geplande ingangsdatum: 2018. De EU erkent daarbij dat dit grote impact heeft op de vrijheid en privacy van haar inwoners, dat velen zullen protesteren, maar troost zichzelf door te concluderen dat verzet tegen financiële restricties in het verleden nog nooit gelukt is.

Laten we eens beter kijken wat de EU nu precies schrijft. En mocht de kou u tijdens het lezen van het EU beleid om het hart grijpen? Laat uw angst dan verdwijnen op basis van bijvoorbeeld een kalmerend muziekje.

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Het grote complot tégen de vrijheid…

Wat een geweldig betoog heeft WantToKnow toch weer gepubliceerd:

De aanslag op de kerstmarkt in Duitsland was de volgende in een reeks van aanslagen waarvan het eind niet in zicht lijkt en die een constante sfeer van dreiging teweegbrengt die Europa sinds de tweede wereldoorlog niet gekend heeft. De aanslagen hebben overeenkomsten die op zijn minst opmerkelijk zijn. Zo werd er in Berlijn een identiteitskaart van de vermeende dader gevonden, net zoals dat bij veel andere terroristische aanslagen het geval was. Dit was al het geval bij de moord op John F. Kennedy. Harvey Lee Oswald had op de plek waar hij het schot gelost zou hebben zijn identiteitspapieren laten liggen…

valse-vlag-terrorisme-MatrixEr zijn wat betreft de aanslagen veel zaken die vreemd zijn, of eenvoudig niet kloppen. Dit vraagt om gedegen onderzoek. De verklaringen en hypothesen die we horen van de media en overheden zijn zo tegenstrijdig en zo bizar, dat naast de vraag wie er achter de aanslagen zit er een andere vraag opkomt; hoe is het mogelijk dat de mensen dit allemaal geloven?

Zeer de moeite waard, lees de longread van Hugo van der Zee verder op WantToKnow.nl. Met dit betoog in het achterhoofd, kijk nog eens goed naar het gewenste internet sleepnet van Minister Plasterk en Regering Rutte?

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Van ‘Complot Theorie’, via ‘Nepnieuws’ naar… ‘Alternatieve Feiten’

Koren op de molen: het profileren blijft op volle stoom doorgaan, nu met ‘alternatieve feiten’:

“This was the largest audience ever to witness an inauguration, period,” said Spicer, in one of several statements contradicted by photographs and transit data. “These attempts to lessen the enthusiasm of the inauguration are shameful and wrong.”

Kellyanne Conway, a senior White House aide, told NBC’s Meet the Press on Sunday Spicer had merely been offering “alternative facts”, a phrase that was received with widespread astonishment.

De totaal onzinnige ruzie tussen de Grote Media en het Witte Huis ging weer rustig door over – in dit geval – kijkersaantallen. De foto’s waren zo geshopt (andere tijd van de dag, etc), dat het op de foto anders lijkt dan het was. CNN sprak zichzelf even later dan ook flink tegen door een Gigapixel foto van het publiek te publiceren die een grote opkomst toont. En trouwens, niet te vergeten, het regende.

Deze grote, belangrijke (kuch) controverse etterde nog even door, totdat de conclusie kwam dat men een verschil van mening had, dat beide partijen zich baseerde op andere informatiebronnen en uiteraard een andere interpretatie deden van de beschikbare informatie. Kan gebeuren.

Bij duiding hierover op NBC (grote reguliere media in de VS) noemde een campagne manager van Trump echter dat de uitspraken van persvoorlichter Sean Spicer zich baseerden op ‘alternatieve feiten‘. En jawel, dat was koren op de molen, een uitspraak waar de grote media weer heerlijk op los kon gaan!

Lees verder

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone