Over Ons

Deze website is gestart op 12 september 2012, de dag dat Nederland weer naar de stembus mocht. De dag dat het Duitse Constitutioneel Hof het ESM goedkeurde. De dag van de State of the Union address van de ongekozen voorzitter van de Europese Commissie, onze favoriete technocratische communist: Dhr Barroso.

We kennen de resultaten van deze dag: VVD en PvdA gaan regeren, de EU-kritische partijen zijn netjes van de kaart geveegd. Bankiers kunnen voortaan ongestoord graaien in de schatkist van Duitsland en Nederland. Het plan voor een vergaand geïntegreerde Politieke Unie, Economische Unie, Bancaire Unie en Schulden Unie is alvast duidelijk aangekondigd bij het Europees Parlement, met vooral veel “Ein Volk”-taal van Keizer Barroso.

“Just look at us. Everything is backwards, everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, psychiatrists destroy minds, scientists destroy truth, major media destroys information, religions destroy spirituality and governments destroy freedom.”
— Michael Ellner

De EU is niet Europa, Europa is niet de EU

In veel discussies worden de EU en Europa door elkaar gehaald. Europa is het werelddeel en de soevereine landen op het Europese continent. De EU is een kunstmatig en opgedrongen samenwerkingsverband en een anti-democratische bestuursvorm.

We zijn groot fan van Europa en Europese landen die vrijwillig samenwerken ter verbetering van het leven in de Europese landen. De EU bestaat echter uit ongekozen politici, die aan niemand verantwoording afleggen, maar wel het leven van alle inwoners van Europa nadelig beïnvloeden met een willekeur van verplicht opgedrongen verdragen.

CJkgPtLUwAAGKrDDoor de EU worden we nu geforceerd om onvrijwillig “samen te werken” op een wederzijds vernietigende manier. De EU is geen initiatief dat de samenleving en de inwoners van Europa positief beïnvloedt. Zoals Dhr Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie zelf veelvuldig duidelijk maakt, de Europese Unie is een vorm van dictatuur. Deze site is pro-Europa, en daarom tegen de EU.

Een andere visie op de Europese samenwerking

Hoog tijd dus voor een andere visie op Europa. Met deze site willen we belichten de waarheden en absurditeiten achter de supranationale overheid (de EU en de VN) die vaak “vergeten” worden in de media. De achtergronden van de disfunctionele samenleving onder de dictatuur van ongekozen globalisten die het beter denken te weten.

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.
— Martin Luther King Jr.

De supranationale overheid van de Europese Unie is een zorgvuldig gekozen opstap naar een wereldregering. De EU werd na de tweede wereldoorlog geïnstalleerd voor het overdragen (wegnemen) van soevereiniteit (inspraak en zeggenschap) van bevolkingen en landen op het Europese continent naar ongekozen globalisten die wereldwijd beleid dicteren zonder ergens verantwoording af hoeven te leggen.

De EU werd gelanceerd als tegenmaatregel tegen democratie. De EU was nooit gemaakt om te functioneren als democratische overheid of ter verbetering van de Europese burger. De EU werd geformeerd om op basis van losse verdragen stapje voor stapje de macht weg te nemen van lokale lidstaat overheden en die in handen te geven van een ongekozen wereldregering. En dat is precies wat nu gebeurt.

‘I’m trying to free your mind, Neo. But I can only show you the door. You’re the one that has to walk through it.’
— The Matrix

Die wereldregering is er namelijk reeds, dat is de Verenigde Naties. Je ziet dus steeds vaker en steeds indringender beleid van de VN opgelegd worden in de lidstaten. Dit gaat technisch gezien met tussenkomst van de overheden in de lidstaten. Maar deze overheden hebben daarover in toenemende mate geen keuze.

De verdragen van de EU en de VN moeten geïmplementeerd worden. Het ene gedrocht na het andere komt nu van boven naar de regering van (nu) Kabinet Rutte en wordt aldaar geimplementeerd netjes conform opdracht. Niet voor niets werd het referendum onlangs afgeschaft, je krijgt geen enkele inspraak in wat Kabinet Rutte verder doet.

Het systeem is dood, lang leve het nieuwe systeem!

Het wordt met de dag duidelijker dat het systeem van een werkende democratie in de diverse landen op het Europese continent op sterven na dood is. Dat is geen toeval, dat is het ontwerp. Voor de volgende stap naar de wereldregering moet de pijn immers groot zijn. Dit wordt gerealiseerd met het gepland falen van de EU, de sloop van samenhang van lidstaten, het wissen van de identiteit van de landen en bevolkingsgroepen (zie: multiculturaliteit) en de gaande opheffingsuitverkoop van Europese lidstaten richting globalisten.

“I reject your reality and substitute my own”
—  Adam Savage

Voor echte genezing van de globalistenziekte moet een nieuw systeem ontstaan. En hoe dat systeem er uit ziet, wordt langzamerhand duidelijk. Onder de categorie ‘Het Nieuwe Systeem’ publiceren we zo nu en dan informatie, onderwerpen en concrete acties die worden ondernomen om alternatieven te positioneren tegen de hegemonie van ongekozen globalisten.

Disclaimer

Op geen enkele manier kunnen de auteurs of de eigenaar van de site verantwoordelijk gehouden worden voor wat jij doet met de informatie weergegeven op deze site. Je gebruikt de site volledig op eigen risico. We stimuleren je de gegeven informatie niet aan te nemen zoals gebracht maar zelf te onderzoeken. Kom zelf tot conclusies.

We kunnen ook geen correctheid, volledigheid of waarheid garanderen in onze artikelen. Objectief vaststellen van wat de realiteit is, is erg lastig geworden afgelopen decennia. De inhoud van deze blog zal allicht dichter bij die illustere waarheid liggen dan het gemiddelde artikel/item in de normale media. Dat is wel onze intentie.

Speak up, because the day you don’t speak up for the things that matter to you is the day your freedom truly ends.

We schrijven vooral om je van een alternatieve visie te voorzien. Een visie die volgens ons meer klopt met de realiteit. Maar we vragen je daarbij vooral bewust zelf te oordelen, zelf een eigen visie op de realiteit te ontwikkelen. Bij de artikelen plaatsen we daarvoor zo vaak mogelijk bronvermeldingen om zelf mee aan de slag te gaan. Als altijd, oordeel zelf.

Waar je ook staat, je staat altijd wel op iemands tenen.
— Godfried Bomans

Om in de berichten een punt te kunnen maken beroepen we ons op de vrijheid van meningsuiting, die in Nederland helaas niet al te ruim meer is. En dat is uiteraard een understatement, de VvMU is feitelijk nagenoeg verdwenen. Wanneer je dan ook bezwaar heeft over verwoording op deze website vernemen we dat graag via het contact formulier.

De website is niet gemaakt for profit, en brengt op geen enkele manier geld in het laatje.

“The few who understand the system, will either be so interested from it’s profits or so dependant on it’s favors, that there will be no opposition from that class.”
— Rothschild Brothers of London, 1863

Ik wens je veel vrijheid, voorspoed en inspraak toe in je toekomst. Helaas zal dit vermoedelijk beperkt worden en beperkt blijven. Daarom:

Lang Leve Europa!