Held: Paul Magnette blokkeert CETA-verdrag om juiste redenen

Deze man gaat als held de geschiedenis in. Hij kijkt met eer en geweten naar het CETA-vrijhandelsverdrag en ziet dat het fout zit.

België is op dit moment niet in staat om zijn goedkeuring te geven voor de ondertekening van het Europees-Canadese vrijhandelsverdrag CETA. Waals-minister president Paul Magnette (PS) houdt voet bij stuk. De Waalse regering, de Franse gemeenschapsregering, de Brusselse regering en de Franse Gemeenschapscommissie weigerden zoals verwacht opnieuw het licht op groen te zetten. “Om goede beslissingen te nemen die het leven van de burgers beter maken, moet je kalm onderhandelen”, zei Magnette vlak voor het overleg.

Kijk, doe gewoon eens niet overhaast de rechten, macht en inspraak van de bevolking weggooien!

Lees verder

Hoe CETA ons ook het Amerikaanse NAFTA handelsverdrag op gaat dringen (update)

NAFTA, het North American Free Trade Agreement. Een slopend stukje handelsverdrag tussen de VS, Mexico en Canada uit 1994. Het is ondertussen wel bekend dat dit een handelsverdrag is dat Canada slechts nadelig heeft beïnvloed.

Alleen hebben de Canadezen een vrijhandelsverdrag met de VS, genaamd NAFTA. Via CETA krijgen we TTIP dus via de achterdeur binnen. TTIP en CETA zijn een paard van Troje.
— Nieuwsbrief Ben Jager, 20-10-2016.

Via twee wegen las ik vanmorgen dat het corporatocratische huzarenstukje van NAFTA uiteraard ook geborgd moet zijn in het CETA-verdrag. Canada is immers wetmatig verplicht zich te binden aan dat lelijk handelsverdrag. En doordat NAFTA daardoor in het CETA-verdrag moet terug komen, zitten we in Nederland zo meteen ook vast aan NAFTA.

Lees verder

Europese Commissie zet Nederland buitenspel in ratificatie CETA-verdrag

Pats, daar gaat de democratie snoeihard het raam uit! EU keizer Juncker voert weer een staatsgreep uit op de lidstaten om het CETA handelsverdrag door te drammen tegen de wens van de bevolkingen in:

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker komt volgende week met een voorstel om ratificatie van het verdrag in handen te leggen van het Europees Parlement en een meerderheid van de handelsministers van de EU-landen.

De Europese Commissie wil de nationale parlementen buitenspel wil zetten bij het Europese vrijhandelsverdrag met Canada, CETA. Minister Lilianne Ploumen (Handel) is ontstemd en uit onder meer Duitsland klinken ook kritische geluiden.

Ploumen is ontstemd voor de bühne. Het is uiteraard beter om kritische geluiden te laten horen. Maar let op: dat is bedrog want Ploumen gaat zeker geen Nee zeggen! Heel EU-kritisch wordt namelijk het hele EU-programma uitgerold. En waarom gaat de EU alle lidstaten en bevolkingen passeren?

Door de nationale parlementen te passeren kan het geen onderwerp van een referendum worden.

De EU wenst totaal, totaal, totaal – ja, 3x – geen inspraak. De EU is er namelijk niet voor u, de EU is er voor de bedrijven en bankiers. U moet gewoon uw mond dicht houden en netjes uw belastingen afdragen aan deze schurken. De democratie (inspraak door de bevolking) is volledig uit Nederland verdwenen. De dagen van de Nederlandse democratie zijn genummerd. Brood & Spelen: Eén ding is zeker, het EK2016 verloopt zéér voorspoedig.

Update: Deze uitspraak van Dhr Juncker viel niet in goede aarde, hij deed daarna een bijzondere 180° draai en gaf daarmee het startschot voor het CETA-referendum!

E-mailactie! Juncker vraagt eind juni voor TTIP-instemming door Mark Rutte

Beste lezer, dit is je kans!

De Europese Commissie gaat de EU-lidstaten vragen of ze nog steeds achter hun positie rondom het omstreden vrijhandelsverdrag TTIP tussen de VS en de EU staan. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker legt die vraag eind juni voor aan de regeringsleiders op een top in Brussel, zei een woordvoerder maandag.

Als onderdeel van het laatste duwtje voor het TTIP-offensief van de EU, wil Juncker nogmaals een bevestiging van de regeringsleiders voor de bedrijvenstaatsgreep TTIP. Mark Rutte (VVD) moet eind juni dus instemmen met TTIP. Met die bevestiging in de broekzak zal TTIP daarna vermoedelijk geratificeerd worden zonder verdere tussenkomst van lidstaten en dus zonder kans op referendum. Voor de EU is het mandaat dan immers reeds verkregen.

Lees verder

Wordt TTIP opgeofferd voor een succesvol CETA? Ratificatie a.s. vrijdag!

TTIP was en is ineens groot in het nieuws. Van alle organisaties mogelijk, lekt Greenpeace ineens TTIP documentatie en sindsdien is iedereen het er over eens: TTIP is duivels en TTIP is kansloos. TTIP moet stoppen. Debat over TTIP. Transparanter debat over TTIPTTIP laat nog wel even op zich wachtenCommissaris moet stoppen met TTIP onderhandelingen. TTIP onder vuur. TTIP op de keien, dit is het einde. TTIP: Slikken of Stikken. TTIP is een frontaal-aanval. TTIP ligt op apegapen. Frankrijk zegt nee tegen TTIP. ‘People before Profits‘, Etc, etc.

Geweldig toch? Maar waar is CETA in deze discussie? Het CETA handelsverdrag wordt waarschijnlijk vrijdag reeds geratificeerd voor de EU bij het EU handelsoverleg.

Lees verder

Schurken Zonder Grenzen: Het Trans-Atlantische Vrijhandelsverdrag TTIP

Een boeiende visie op het vrijhandelsverdrag TTIP op de website Libertaireorde:

Schurken Zonder Grenzen en het Trans-Atlantische Vrijhandelsverdrag TTIP

De onderhandelingen vinden in het grootste geheim plaats. Onderwerp van deze maffiose wijze van beraadslaging is het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten van Amerika (TTIP; ook bekend onder de afkorting TAFTA). Het verdrag gaat ondermeer sociale en milieunormen en normen voor voedingsmiddelen opleggen (denk bij dat laatste aan chloorkippen en genetische gemanipuleerde voedingsstoffen). Dit alles gaat ons allen rechtstreeks aan. Maar omdat hetgeen dat uitonderhandeld wordt alleen ten voordele strekt van een financiële oligarchie, worden de bevolkingen van de deelnemende landen met betrekking tot de besluitvorming erover buitengesloten. Zo werkt de maffia en zo werkten de Sovjet-Russische partijtop en fascistische regimes. Kortom, we zijn overgeleverd aan een oligarchie van schurken zonder grenzen. Ik overdrijf? Wel laten we eens kijken wat aan het Franse weekblad Marianne van 15-21 april 2016 over de gang van zaken is te ontlenen.

Lees snel verder op Libertaireorde.

Voor iedereen die een klein beetje verder kijkt dan officiële berichtgeving van de overheid, grote industrie en bankiers, wordt het duidelijk dat het CETA- en TTIP-verdrag niet voor uw en mijn welzijn wordt opgesteld. Het gaat hier over het uitbouwen van de corporatocratie voor het beschermen van een falend en achterhaald systeem.

Lees verder

PvdA en D66 blokkeren referendum over TTIP

De wens van het volk wordt weer kundig genegeerd: Via Sargasso een opvallende bericht dat de mono-partij in de Tweede Kamer weer van zich heeft laat horen:

De motie ingediend door de SP en de Partij voor de Dieren “over een referendum over de wenselijkheid van een vrijhandelsakkoord” is gisteren in de Tweede Kamer verworpen door de PvdA en D66. (Samen met VVD, CDA, CU en SGP – uiteraard – maar die pronken überhaupt niet met linkse en/of democratische veren … )

Het is duidelijk: de politiek heeft tegenwoordig bar weinig op met de interesses en belangen van het volk. Ze kiezen liever voor de belangen van zeer grote (vooral multinationale) bedrijven, zelfs als dit grootschalig compleet nadelig is voor de rest van het volk – waaronder het lokale MKB dat de banenmotor van onze Nederlandse economie is. Vergis je niet, het oneerlijke voordeel dat de grote multinationals toe-eigenen met het TTIP en CETA ‘handels’-verdrag is ook nadelig voor het MKB.

Maar goed, het ‘handels’-verdrag is ook niet voor de handel of voor onze economie, het is uiteraard een angstvallig geheimgehouden geostrategisch wurgcontract. En daarin mogen we [het volk] gewoon niet mee-beslissen, dus die motie was bij voorbaat al kansloos. Het is immers gewoon een ‘moetje’ van de EU.

Lees verder

EU Handelscommissaris Cecilia Malmstrom: ‘I do not take my mandate from the European people’

Het hoge woord is eruit. De Eurocommissaris verantwoordelijk voor TTIP geeft het nu openlijk toe: ze werkt niet voor de Europese bevolking. Ze heeft geen mandaat nodig van de Europese bevolking en hoeft als zodanig ook geen verantwoording af te leggen aan de Europese bevolking. Zoals de journalist schreef ‘Ik dacht niet dat TTIP nog griezeliger kon worden, maar toen sprak ik met de officiële EU verantwoordelijke’.

De uitspraak van Malmstrom ‘Ik krijg mijn mandaat niet van de Europese bevolking’, was een reactie op een vraag of ze in het zicht van de honderdduizenden demonstranten nog wel haar pro-TTIP beleid kon handhaven:

When put to her, Malmström acknowledged that a trade deal has never inspired such passionate and widespread opposition. Yet when I asked the trade commissioner how she could continue her persistent promotion of the deal in the face of such massive public opposition, her response came back icy cold: “I do not take my mandate from the European people.”

En daarmee is de discussie of TTIP wel/niet goed is voor de samenleving voor eens en voor altijd geslecht. Het volk blijkt dus in het geheel niet vertegenwoordigd te zijn geweest bij de onderhandelingen over TTIP.

Lees verder

EU sluit handelsverdrag met Vietnam af buiten parlementen om #TTIPalarm

Morgen start de Internationale Actieweek tegen het TTIP-verdrag dat de overheid zo graag wil doorvoeren dat het compleet vergeet te luisteren naar de mensen die ze zouden moeten vertegenwoordigen. Als vingeroefening voor het compleet negeren van de inwoners van Europa, heeft de Europese Commissaris voor Handel (Malmstrom) op 4 augustus alvast even een TTIP-achtig akkoordje afgesloten met Vietnam, zonder enig democratisch proces, zonder parlementen op de hoogte te stellen, zonder te communiceren hierover middels de pers en ongetwijfeld weer alternatiefloos en onomkeerbaar in haar eigen ogen. Arno Wellens beschrijft het op 925 als volgt:

[Vietnam gaat] een juridisch precedent scheppen waar op dit moment geen Nederlandse haan naar kraait. Vannacht heeft Cecilia Malmström (eurocommissaris voor handel) een belletje gedaan met de President van Vietnam. Ze waren het al snel eens over een handelsakkoord dat zojuist, zonder stemming in enig parlement en zonder enige vooraankondiging, als een voldongen feit is aangekondigd. Dat is een mooi vooruitzicht met betrekking tot TTIP, het handelsverdrag met de VS.

Malmstrom doet bij deze alvast voor hoe ze het ultrageheim gemaakte TTIP en CETA ‘handels’-verdrag officieel wil maken, als altijd bij de EU: totaal anti-democratisch, zonder rekening te houden met de inwoners. Daar gaat dus je gezondheid, milieu, baan, etc… En let op, voor eind 2015 moet het TTIP verdrag al rond zijn. Dit alles belooft weinig goeds voor de democratie en de samenleving

Op zaterdag 10 oktober (morgen, 13:00!) is de TTIP Actiedag voor Nederland. Bekijk eventueel ook Lubach over TTIP, Lubach over CETA en onlangs ook de Tegenlicht uitzending over TTIP. Lees eventueel terug over de Actiedag van 2014.