De globalisten versus de bevolking

Terwijl de Nederlandse bevolking net verloren heeft in een VN verdrag rondom het stimuleren van migratie naar Nederland, binnenkort een VN verdrag langs komt voor het stimuleren van vluchtelingen voor migratie richting Nederland, is vandaag onder de hamer het VN verdrag voor klimaatbeleid welke als doel heeft nieuwe, extra hoge belastingen te introduceren in Nederland.

De VN klimaatgekte wordt verder uitgebouwd, nu met COP24 op de VN top in Polen waar 130 landen samen zijn om vergaande stappen te nemen nog meer wereldwijde (klimaat)belastingen op te leggen op alle bevolkingen op deze planeet. En denk maar niet dat jij hierover inspraak gaat krijgen.

Macht grijpen met behulp van bangmakerij

Je moet (helaas) begrijpen dat het hele spel van de VN is wereldwijde wetgeving te dicteren. Dit doet de VN voornamelijk voor het heffen van belastingen voor het verrijken van (corrupte) ‘politici’, ‘wetenschappers’, ‘groene’ NGO’s en het grootbedrijf. Men gebruikt angst voor de zelf aangewakkerde klimaatgekte om al hun waanzinnige en megalomane plannetjes door te drukken.

Men wakkert de klimaatgekte aan met eindeloze raportage over ‘global warming’, waar dus geen sprake van is, op basis van het CO2 fabeltje. CO2 is niet aantoonbaar een oorzaak van verwarming. Het is bangmakerij, gebaseerd op pseudo-wetenschap. Statistisch ‘bewijs’ zoeken (veelal fabriceren) om een ongefundeerde hypotheses te ‘onderbouwen’. Dit kan vanwege een flinke bijbehorende financiĆ«le prikkel: het betreft financieel gemotiveerde groepsdenken/groupthink. Iedereen profiteert, behalve de belastingbetaler uiteraard. Zeer succesvol dus.

Vervolgens ontregelt men zelf het klimaat door wereldwijd structureel verontreinig in de lucht te brengen en met grote magnetron-achtige straalzenders luchtstromen te ontregelen. Dat bevestigt dan – in hun beeld – ‘climate change’, wat de nieuwe ‘global warming’ is in afwezigheid van global warming. De klimaatontregeling (als die er al is) is vooral het resultaat van eigen inzet die tot stand te brengen.

De wereld ontregelen gebaseerd op klimaatgekte, dat doet de VN niet zonder reden.

Klimaatgekte (klimaatfascisme) met als doel: leefbelasting

Doel? Winst! Deze VN klimaatgekte (letterlijk: het is klimaatfascisme) heeft als doel wereldwijde leef-belasting op te leggen. Belasting is namelijk winst. En die winst is meervoudig: heel veel extra inkomsten voor overheden, heel veel subsidies voor het bedrijfsleven (zoals NGO’s, lobbyisten, adviseurs, onderzoekers, etc) en heel veel oneigenlijk verkregen macht voor ongekozen globalisten.

Als je leeft, moet je van de VN belasting betalen. Dat is agenda 21/2030: Je leeft, dus je vervuilt, dus je moet aangepakt worden, dus betaal je fors klimaatbelasting. En je wordt daarbij zo veel mogelijk beperkt in je keuzes. Zogezegd om ‘goed gedrag’ te stimuleren. Jouw opties worden gereduceerd en voor je bepaald. En wat je resteert zijn veelal disruptieve opties. Elke andere optie wordt vervolgens uitgesloten en verboden. VN verdragen resulteren in belastingen en optie-beperkingen voor iedereen.

Dit is het spel van het VN klimaatfanatici. Ongekozen politici – die nergens verantwoording afleggen – proberen jurisdictie (macht) te verkrijgen over alle inwoners op deze planeet. Middel: klimaatgekte en verdragen. Resultaat: macht, geld en controle.

Niet bindende globalistische verdragen omzetten in bindende lokale wetgeving

De VN heeft zeer nadrukkelijk geen enkele jurisdictie op deze planeet waar dan ook. Niet over de EU, niet over Nederland. Maar de VN acteert echter alsof ze dat wel hebben. En is daarin zeer succesvol.

Partijen als Kabinet Rutte werken hier namelijk vrijwillig aan mee. Het zijn hen die netjes hun handtekening zetten onder de verdragen van de VN en EU. Het zijn hen die daarmee beloven en toezeggen niet-bindende globalistische verdragen worden om te zetten in bindende lokale wetgeving. En het zijn hen die deze instructies daarna vervolgens keurig uitwerken en omzetten in bindende Nederlandse wetgeving.

En Rutte zegt altijd “Ja!” tegen globalistische verdragen. Hij heeft daarvoor echte inspraak onmogelijk moeten maken in Nederland. Het wegnemen van inspraak deed hij om deze ‘zachte’ globalistische staatsgreep mogelijk te maken. Stapje voor stapje, verdrag voor verdrag, tot er geen weg meer terug is. Zoals EU keizer Jean-Claude Juncker (dronken en vrouwen aanrandend) dat zo graag zegt. Dit geldt, precies zo, ook voor de VN.

Elke handtekening (bindend of niet) is weer een extra soevereiniteitsoverdracht

Elke Nederlandse handtekening, onder elk globalistisch, VN of EU verdrag, is weer een extra stapje. Kabinet Rutte geeft daarmee steeds weer een intentieverklaring af van de Nederlandse overheid aan ongekozen globalisten. Kabinet Rutte geeft hiermee steeds weer de belofte extreme verdragen (bindend of niet) om te zetten in lokale wetgeving. En Rutte realiseert vervolgens precies dit. Zeer doeltreffend.

Kabinet Rutte geeft daarmee steeds weer meer macht weg aan ongekozen figuren van de VN, de EU en het internationaal lobbyende grootbedrijf. En macht is zero-sum. Dit betreft dus macht die wij kwijt zijn en niet eenvoudig terug gaan krijgen.

Het destabiliseren (bijvoorbeeld met migratiestromen, identiteitspolitiek, soberheidsbeleid of anderszins slopende dictaten) van homogene, samenhangende samenlevingen, is een middel om de weerstand van die samenleving tegen globalisme te verminderen. Een ontregelde samenleving is een samenleving die gemakkelijk afstand doet van hun macht en soevereiniteit. Migratieverheerlijking, bijvoorbeeld, is een concreet voorbeeld van de eeuwen oude tactiek van “verdeel en heers”. Dit klinkt je wellicht in de oren als een complot theorie, helaas is het niet minder waar. Het is precies wat gebeurt, of men dat nu bewust doet of niet.

Let op: Voor het weggeven van onze macht is dus helemaal geen bindend internationaal verdrag nodig. Dat doet Rutte namelijk vervolgens geheel vrijwillig zelf. Met zijn handtekening geeft Rutte zijn toezegging. Het verdrag is niet bindend, maar de handtekening van Rutte wel. Daarmee zegt de Nederlandse overheid namelijk toe de voorstellen in wetgeving om te zetten.

Een domme bevolking is een gehoorzame bevolking

Men doet hierbij continu hun best de bevolkingen zo volledig mogelijk onwetend te laten. Men doet hun best verdragen zoveel mogelijk buiten de publiciteit te houden, zoveel mogelijk onbesproken te houden. De inzet is zoveel mogelijk te geinteresseerden te misleiden met onzin-wetenschap. Voor het slagen van de inzet van Rutte (en de VN en de EU) is het van groot belangrijk de bevolking zo veel als mogelijk in het donker te houden en te misleiden.

Waarom je niet moet geloven wat je in de krant leest. Bekijk die links.

Voor het realiseren van globale verdragen is inzet vereist van de overheid om de bevolking zo veel mogelijk buiten te sluiten. Onwetendheid bij de bevolking is een cruciale succesfactor in dit spel. De bevolking dom houden en ondertussen alle globalistische verdragen omzetten in lokale wetgeving. Dat is meteen ook de enige resterende rol voor de Nederlandse overheid in de EU en de VN. (Los van wat administratief werk voor de EU uiteraard.) En precies dat – slopende, globalistische wetgeving in Nederland doorvoeren – lijkt Rutte en co steeds weer prima te lukken.

Komt de weerstand nog op tijd?

De regering van Trump – bijvoorbeeld – werkt hier dus niet meer aan mee. Die doorzien het spel van de VN en spreken zich daar nu tegen uit. En met Trump, uiteraard, een groeiend aantal mensen ook in Europa. Zie de gele hesjes beweging, bijvoorbeeld. Zie de poging tot Brexit. Zie de verkiezingsuitslag in ItaliĆ«. Zie initiatieven in Hongarije, Polen, etc. Er is een concrete kentering gaande, met de globalisten van de VN en EU aan de verliezende kant. De bevolking verzet zich (gelukkig!) steeds meer tegen hegemonie door ongekozen globalisten.

Maar of we daarmee nog op tijd zijn valt te bezien. Zie de EU tanks in de straten van Parijs. De VN en EU zetten nu op volle kracht in om hun zaakjes zo spoedig mogelijk af te ronden en af te hechten. En men boekt nu in de kerstperiode grote successen in hun strijd tegen de soevereiniteit, vrijheid en zelfbeschikking van de mens. Zie bijvoorbeeld hoe de globalisten de gele hesjes onderdrukken.

Of we hier in Europa nog van terug kunnen komen valt (helaas) nog te bezien. In ieder geval niet onder leiding van de EU, zoveel is wel duidelijk. De vraag is, gezien het groeiend verzet tegen globalisme, hoeveel bestaansrecht de EU nog heeft naar de toekomst. En dus: Hoelang de ongekozen eurocratie zich nog kan verzetten tegen hun inwoners.

Met een EU leger in de broekzak – die ze onder de noemer staatsveiligheid inzetten om zichzelf te beschermen tegen de eigen bevolking – gaat dit vermoedelijk een bloederige strijd worden komende maanden en vermoedelijk komende jaren. Een strijd onder grote overheidsdruk (lees: leugens en verdraaiing) en heel veel censuuractiviteiten.

Het is de globalisten versus de bevolking. En de globalisten zijn vooralsnog aan de winnende hand. Of je het wilt zien of niet… Dit is het spel dat gespeeld wordt. Dat is niet vrolijk, maar dat is precies wat het is. Als altijd, onderzoek en oordeel zelf.

Reacties zijn gesloten.