Frankrijk en Nederland starten Europese interventiemacht buiten VN, EU en NAVO om

De EU als Unie lijkt onlangs te zijn overleden. Om dat te ‘vieren’ tekenden Frankrijk en Nederland, aangevuld met Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Estland, België en Denemarken – los van de Brusselse EU! – voor een nieuwe Europese militaire interventiemacht.

Deze nieuwe interventiemacht staat los van de NAVO. De NAVO, u herinnert zich, die graag 30 bataljons en 30 squadrons en 30 oorlogsschepen paraat willen hebben staan om Rusland mee aan te vallen. De NAVO, u herinnert zich, waar onlangs ook Colombia is toegetreden.

En de nieuwe Europese militaire interventiemacht staat ook los van het EU-leger (zoals Eufor, ESDP, Pesco, etc), de lezer weet dat de ongekozen EU technocraten graag zelf ook een leger willen én hebben, zelfs met eigen nucleaire wapens.

Even speculeren: Is dit wellicht een militaire macht om de migratieplannen te handhaven in zowel buiten- als binnenland? De timing van Macron is uiteraard wel een indicatie voor het doel van deze interventiemacht. Ze willen hiermee dus militair kunnen ingrijpen zonder participatie van VN, Brusselse EU én NAVO.

En hoe zou de democratische inspraak van de Nederlandse bevolking hierbij geregeld zijn? Het klinkt als een zoveelste Rutte-heeft-besloten-dus-geen-inspraak actie.

Lees meer over onze mooie nieuwe interventiemacht vooral hier, ook hier en hier.

Reacties zijn gesloten.