Europadag: We vieren vandaag het Coudenhove-Kalergi Plan

Gefeliciteerd Europeanen!

Gefeliciteerd inwoners van het Europese (vierde) Rijk. Het is vandaag 9 mei, Dag van Europa. En dat wordt (te Brussel) feestelijk gevierd. En ook voor u: felicitaties met het voortgaan van immer nauwere politieke integratie, de Ever Closer Union. Gefeliciteerd met de voortgang van het opdoeken van Nederland als land en het steeds verder overdragen van uw inspraak, macht en zeggenschap naar de Europese Unie en al hun ongekozen eurocraten.

De achtergronden achter het plan voor Europa zijn in de praktijk heel anders dan normaliter wordt voorgehouden, heel anders dan wordt verkondigd in het recent op uw kosten geopende Europa-museum in Brussel. We vieren op Europadag uiteraard niet Europa het continent maar de Europese Unie als de centrale bestuursorganisatie.

In dit artikel een blik op de achtergronden van de Schuman toespraak van 9 mei 1950, op de originele EU federalisten en wiens brood men toen precies at, op de keuze van het Europese volkslied, op de Griekse Europa mythe en uiteraard het fungerende EU Pan-Europa Plan van Richard von Coudenhove-Kalergi uit de jaren ’20, dat ook vandaag de dag nog steeds het Europese beleid bepaalt en op 9 mei gevierd wordt.

We beantwoorden eens grondig de vraag: Wat viert men nu precies vandaag in Brussel?

Over de Schuman Toespraak

Op 9 mei vieren we de toespraak van de Franse MinBuza Robert Schuman uit 1950, die (namens het grootbedrijf) de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal betoogde en die de EU benoemde als de ‘Hoge Autoriteit’. Vanaf dag één zette de EU zich al in voor het grootbedrijf, vanaf dag één stond de EU boven de bevolking. De toespraak van Schuman bleek echter grotendeels geschreven door… de CIA. Ja, echt, de CIA.

Het gepresenteerde plan, waaronder het Europarlement, kwam uit de pen van Generaal Donovan van de Office of Strategic Services (OSS). De OSS, de voorganger van de CIA, werd opgericht specifiek voor spionage in Europa tijdens de tweede wereldoorlog, en die hebben uiteraard ook een flink woordje meegesproken over Europa ná de tweede wereldoorlog. Schuman sprak het volgende uit:

De vereniging van Europa kan niet ineens worden verwezenlijkt noch door een allesomvattende schepping tot stand worden gebracht: het verenigd Europa zal moeten worden opgebouwd door middel van concrete verwezenlijkingen. [red: stapje voor stapje.] …

Door de samenvoeging van de kolen- en staalproduktie zullen onmiddellijk de gemeenschappelijke grondslagen voor de economische ontwikkeling, deeerste fase van de Europese volkerengemeenschap, worden gelegd …

Europa zal met meer middelen de verwezenlijking van een van zijn voornaamste taken kunnen voortzetten: de ontwikkeling van het Afrikaanse continent. Op deze wijze zal snel en eenvoudig de belangenversmelting worden bereikt welke onmiskenbaar is voor de oprichting van een economische gemeenschap …

De essentiële beginselen en verplichtingen welke hierboven zijn omschreven, zullen worden vastgelegd in een Verdrag, dat door de staten zal worden ondertekend.

Na de twee verwoestende oorlogen over de macht en centrale controle over heel het Europese continent, stonden in Europa zogenaamde EU-federalisten op, vanuit hun  European Movement, die betoogden voor… centraal aangestuurd controle over een geheel geïntegreerd Europa. Dat vond men toen trouwens kennelijk niet vreemd of verdacht… bijzonder. Wat blijkt echter, deze grote EU-federalisten (Schuman, Retinger, etc), en trouwens veel kopstukken in de European Movement organisatie, stonden op de loonlijst van de CIA! De EU blijkt een van de vele CIA projectjes.

Op 9 mei 1950 sprak Schuman dus zijn toespraak uit, geschreven als die was in de VS, betaald als hij daarvoor werd door de CIA. Het waren dus, wat we tegenwoordig noemen: useful idiots. En dat is dan nog een soort best case scenario voor deze mannen, want de werkelijkheid is nog veel vreemder…

De Griekse Mythe van Prinses Europa

Wist u bijvoorbeeld dat “Europa” van origine Griekse misleiding en verkrachtingsmythologie betreft? Die symboliek blijkt niet vreemd als u nog even door leest.

Kort samengevat: een knappe prinses met de naam Europa wordt ontvoerd door Zeus, die zich voordoet als vriendelijke stier, en door de zee meegenomen naar zijn geboorteland. Europa (de prinses) wordt daarna verkracht en met kind achter gelaten terwijl Zeus terug gaat naar zijn vrouw en familie.

Fantastisch gekozen ook voor onze huidige situatie. Het mooie (lees: diep trieste) is de haast 1-op-1 analogie naar het Europa onder de Europese Unie. De knappe prinses Europa (de Europese bevolking) wordt ‘vrijwillig’ gekidnapt op basis van misleiding (het o zo nobele Europese Plan van vrede, veiligheid en welvaart), wordt vervolgens verkracht door haar misleiders (de EU federalisten, de eurocraten) die ons vervolgens grondig misbruikt achterlaten met alle problemen.

Passend, je kan toch niet anders concluderen.

De politieke integratie van Europa blijkt een Nazi Plan B

Het plan voor politieke integratie van Europa, onder druk van multinationals, bleek het Nazi Plan B te zijn na de mislukte militair afgedwongen integratie. Er werd expliciet door Nazi’s gepland dat mocht de militaire overname van Europa mislukken, er dan door grote internationale bedrijven (het IG Farben kartel, de kolen en staal industrie, de chemie industrie, de patentenlobby, etc.) met politieke druk (de EU federalisten) alsnog geïntegreerd zou moeten worden naar één groot Europees Rijk. (#4)

Het project van een verenigd Europa is bedacht in Duitsland gedurende de oorlogsjaren. Tijdens een Nazi partij conferentie in Berlijn in 1941, presenteerde Walter Funk, Hitler ‘s economisch adviseur, een plan betreffende de economische- en politieke organisatie van bezet Europa.

Plan B hield in dat indien Duitsland de oorlog tegen de Geallieerden (en de Russen) mocht verliezen, een verenigd Europa op een andere manier verwezenlijkt zou moeten worden. Dit “plan B” beschreef een verenigd Europa onder een totalitair geleide regering, gestuurd door een economisch sterk Duitsland. Om dit verenigd Europa te bereiken moest er omzichtig door de oprichters en hun opvolgers opgetreden worden om de schijn van democratie onder de Europese bevolking op te houden.

Schokkend maar waar. Als je de achtergrond ziet van de figuren wiens plan nu gerealiseerd zijn in de Europese Unie, dan zit je weer midden in Nazi Duitsland. En het EU plan wordt uitgerold precies zoals gepland – al dan wel met wat vertraging. Maar zoals u zal zien, de EU heeft (door u betaald als ze zijn) een bijzonder lange adem voor het realiseren van hun plannen. Neem namelijk:

Dat Europese Volkslied

Herinner gisteren het berichtje over het Europese Volkslied dat werd gespeeld bij de intrede van de vers verkozen President Macron, in plaats van het Franse Volkslied. Ik moest meteen denken aan de woorden van EU-Federalist van het eerste uur (en ongetwijfeld ook op de loonlijst) Jean Monnet:

There will be no peace in Europe if the States rebuild themselves on the basis of national sovereignty, with its implications of prestige politics and economic protection (…). The countries of Europe are not strong enough individually to be able to guarantee prosperity and social development for their peoples. The States of Europe must therefore form a federation or a European entity that would make them into a common economic unit.

Al direct na de oorlog betoogde Franse EU federalisten voor minder Frankrijk en meer EU. En al direct na de Franse verkiezing van Fransman Macron als Franse President, klonk weloverwogen het stiekem doorgedrukte Europese volkslied. [Over die verkiezing trouwens…] Het spelen van het Europese Volkslied is uiteraard helemaal conform het vastgestelde beleid. Het is een ‘dream come true’ voor EU-federalisten en eurocraten, dat het Europese volkslied klonk in plaats van het Franse. Het was uiteraard ook een belofte aan het Franse volk…

Het Coudenhove-Kalergi Plan

Het ‘Ode to Joy’ werd reeds in 1929 vastgesteld als Europese Volkslied als onderdeel van het grotere Coudenhove-Kalergi plan. Dat is 88 jaar geleden en men werkt nog dagelijks aan dat specifieke plan. In 2005 werd het volkslied nog democratisch weggestemd samen met de EU grondwet, maar is sinds het Lissabon verdrag (2007), waarin het merendeel van de grondwet –zonder volkslied- alsnog werd doorgedrukt, is ‘Ode to Joy’ alsnog stilletjes gerealiseerd als volkslied. Zoals de huidige Keizer van Europa (Juncker) openlijk zegt: stapje voor stapje totdat er geen weg meer terug is.

Het Coudenhove-Kalergi plan beschreef in 1929 echter niet alleen het Europese Volkslied en de Pan-Europese vlag, inclusief de verplichte vrijmetselaars symbolen uiteraard. De visie van Coudenhove-Kalergi geldt ook heden ten dage nog steeds als een handboek voor de huidige Europese elite.

De Coudenhove-Kalergi vereniging werd in 1978 in het leven geroepen door de Paneuropese Unie om het Europese eenwordingsproces te bevorderen. De Paneuropese Unie werd in 1923 opgericht door de filosoof en diplomaat Richard Coudenhove-Karlergi en is de oudste beweging die tot doel heeft Europese staten politiek en economisch te verenigen.

Ja, u lees het goed: er staat de Paneuropese Unie. Dit is levend gedachtengoed. Angela Merkel ontving bijvoorbeeld in 2010 de Coudenhove-Kalergi prijs, uitgereikt voor haar grote diensten aan de EU. In 2012 was deze ‘eer’ bijvoorbeeld voor de groot EU-federalist Ridder Grootkruis Herman van Rompuy. Van Rompuy was uiteraard verantwoordelijk voor 10 jaar lang zeer succesvolle EU-integratie als voorzitter van de Europese Raad. In 2014 was de ‘eer’ voor de huidige EU Keizer, Juncker.

Gezien dat zelfs vandaag de dag het plan van Coudenhove-Kalergi uit 1929 nog dagelijks actief verder wordt uitgerold, stapje voor stapje, en actief wordt gevierd (herinner: het is vandaag Europadag!), is het hoog tijd om eens iets beter te kijken naar het “prachtige” Coudenhove-Kalergi plan.

Pan-Europeanisme

De webblog Curiales.nl heeft in 2015 een mooie introductie geschreven over het Coudenhove-Kalergi plan en de EU. Deze blog beschrijft echter weinig over de (behoorlijk schokkende) inhoud van het Kalergi Plan. Maar Kalergi is in zijn boek ‘Praktischer Idealismus‘ in ieder geval zeer duidelijk over de toekomst voor de Europese bevolking. Hier zie je namelijk duidelijk beschreven waarom ons grootschalige destabilisatie wordt opgedrongen door illegale gelukszoekers uit Afrika, Midden Oosten en de Balkan door nota bene onze “eigen” overheden.

The Coudenhove-Kalergi Plan becomes evident in 1925 when he writes in Practical Idealism (Praktischer Idealismus): “The man of the future will be of mixed race. Today’s races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice. The Eurasian-Negroid race of the future, similar in its appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals.”

Het Kalergi Plan is zeer kort samengevat: centraal de macht grijpen door politieke en economische integratie, op basis van destabilisering (desintegratie) van de bestaande Europese samenlevingen. Het doel is het verkrijgen één grote gemengde pot van los samenhangend onherkenbaar multiculturalisme om daarmee en daarover gemakkelijk de macht te kunnen grijpen. Tot zover de mooie woorden over diversiteit (United in Diversity) in de EU.

De aanpak naar Europese integratie (overheersing) komt dus via desintegratie, Creative Destruction:

[Update: Meer over het Kalergi Plan en Praktischer Idealismus in bijvoorbeeld de afbeelding in deze tweet, bij de vrijemedia en hier. Dat kracht van het plan is zelfs vandaag de dag nog zo groot, beladen en levend, dat je niets mag zeggen over de overtuigingen en herkomst van Coudenhove-Kalergi, zonder direct een inbox vol snoeiharde verwijten te ontvangen. Het is zorgwekkend, maar dit plan is het fundament waarop dagelijks de Europese Unie verder wordt gerealiseerd.]

Dit alles ontkennen is uiteraard gemakkelijk en voor sommigen is het wellicht een geruststellende bezigheid dit bericht als nepnieuws weg te zetten. Dan slaap je ’s nachts wellicht beter. Ignorance is bliss, etc. Als je echter je huiswerk doet kom je snel tot hele andere inzichten over het ontstaan, de werkelijke missie van de Europese Unie en de pro-EU plannen van Nederlandse politici. Uiteraard is het uitrollen van het C-K Plan een overvloedige bron voor creatie van populisme, ook dat komt dus niet als verrassing.

Na 4 mei Dodenherdenking, 5 mei Bevrijdingsdag en 6 mei Pim Fortuyn-dag, “vieren” we vandaag op 9 mei weer onze bezetting door de Europese Unie op basis van het Coudenhove-Kalergi Plan van Pan-Europeanisme. En mocht u zich afvragen waarom ik Pim Fortuyn noem in de rij met data, de relatie tussen de dood van Pim Fortuyn en het plan van Kalergi is natuurlijk zeer snel gevonden. Het mag nu duidelijk zijn waarom precies die grenzen open moeten blijven. Eigen volk laatst: Is dit werkelijk de toekomst van Europa?

Met het verbazingwekkende feit dat dit Nazi-gedachtegoed vandaag de dag gewoon openlijk gevierd wordt, wens ik u alleen een bijzonder fijne Europadag toe.

Reacties zijn gesloten.