De week waarin het weggestemde Oekraine-verdrag onveranderd werd doorgedrukt

De staat van de Nederlandse Democratie: Het Oekraïne-verdrag is door de Tweede Kamer gedrukt. Na het traineren van Rutte na het Oekraïne referendum, waarin Nederland in meerderheid duidelijk aangaf niet gediend te zijn van nabijheid met Oekraïne, kwam het hoge woord eruit. Het Oekraine-verdrag gaat ongewijzigd gewoon door. Mark Rutte kwam met een prachtig excuus prachtige oplossing, het “inlegvel”.

Nu kent u het betoog rondom dit verdrag en het inlegvel ondertussen: Het Oekraïne verdrag betekent niet de eerste stap naar toetreding. “Porosjenko denkt dat EU-toetreding niet lang op zich zal laten wachten.” Maar dan is er in ieder geval geen militaire samenwerking. “Nederlandse F-16-vliegers helpen het luchtruim van de Baltische Staten [red: buurlanden!] te bewaken.” En: “Op het moment dat een bataljon Russen de grens oversteekt, treedt artikel 5 van het NAVO-verdrag in werking.”  Maar het betrof geen militaire samenwerking, toch? NAVO staat volledig achter Oekraïne en Porosjenko wil Oekraïne referendum voorleggen over NAVO. (Oh, die ironie.) Bevrijding van Krim moet volgens NAVO in de schijnwerpers blijven staan. En NAVO steunt Oekraïne unaniem.

OK, maar dan gaat er in ieder geval geen extra geld naar Oekraïne, toch? “Oekraïne ontvangt de komende weken een nieuwe Europese lening van 600 miljoen euro.” En: “EU trekt extra geld uit voor humanitaire hulp aan Oekraïne.” In ieder geval is het inlegvel wel rechtsgeldig, dan, toch? “Raad van State zet vraagtekens bij inlegvel Oekraïne-referendum.” Het is onvoldoende duidelijk wat, gelet op de positie van de Oekraïne, het rechtskarakter van het besluit is‘.

De leugens zijn zo transparant

U ziet, er wordt keihard tegen u gelogen. NOS houdt vol ‘Na Aanpassing’, terwijl er feitelijk niets is veranderd aldus de schrijver van het inlegvel, Mark Rutte, zelf. NOS beschrijft het zo: ‘de omstreden oplossing die het kabinet bedacht om de nee-stem serieus te nemen.’ Ja echt: de oplossing om de nee-stem serieus te nemen… Voelt u zich serieus genomen door de acties van Rutte? Natuurlijk niet. De uitslag van het referendum was toch volstrekt duidelijk? Nee is nee.

Het NL partijkartel geeft hierbij uiteraard wel wat stemadvies. Welke personen en partijen stemde voor dit volksverraad? VVD, D66, PvdA en GroenLinks. Hoewel CDA absoluut vóór het Oekraine-verdrag is (wat de EU zegt, dat moet) stemde het tegen in verband met de verkiezingen, wetende dat er toch al een meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Het aanstaande verraad van CDA in de Eerste Kamer komt pas na de verkiezingen, dus… Mark Rutte acteerde met zijn daad ook in tegen expliciet uitgesproken wens van de meerderheid van zijn eigen achterban. En zoals iemand reageerde:

Eén van de dieptepunten in de Nederlandse democratie, met dank aan de partij principe verraders van Democraten 66. [..] De partij die is opgericht om referenda mogelijk te maken, stemt tegen de uitslag van het eerste referendum, die tot stand is gekomen door de wet waarvoor ze jaren hebben gestreden om te realiseren.

Een inlegvel: Een niet rechtsgeldig betoogje, dat door niemand serieus genomen wordt, aan het het verdrag niets verandert en ook niet ondertekent hoeft te worden door Oekraïne. En dat maakte het verschil, kennelijk, en dus ging deze week vrij gemakkelijk gewoon alsnog de handtekening van de Tweede Kamer onder dit verdrag.

Het bedrog is voldoende duidelijk, vermoed ik zo. Luister anders nog even naar Pieter Omtzigt tijdens het Oekraïne debat, hier vanaf 1h08. De expliciet uitgesproken wens van de bevolking over eigen democratie en toekomst: volledig onbelangrijk. De EU Moet, ‘there is no alternative’, of de bevolking nu mee wil of niet.

Nederland komt duidelijk niet eerst, ook niet in eigen land

De politieke leiders van Europa gaan eind maart ‘plecht trouw zweren‘ aan de EU vlag. Ze gaan als onderdeel daarvan een betoog ondertekenen waarin ‘spectaculaire stappen naar EU integratie‘ worden beschreven. Daarbij was uiteraard in het nieuws dat Rutte aan Juncker heeft gevraagd om tot de Nederlandse verkiezingen niets te vertellen over toekomstplannen van de EU. Zo vlak voor de verkiezingen zouden spectaculaire stappen naar Europese integratie vermoedelijk niet goed vallen bij het electoraat van Nederland. Oplossing: Geheimhouding. Steeds weer.

Het definitief overdragen aan de EU van steeds tijdelijk – door frequente verkiezingen – vergeven macht is uiteraard niet toegestaan. Gezien dat de EU in Brussel, en dat is buiten Nederland, is gevestigd geven de tijdelijk verkozen politici de tijdelijk verkregen macht en zeggenschap over Nederland definitief weg aan een vreemde mogendheid. En zoals iemand attendeerde, dat staat in het strafrecht als volgt omschreven:

Wetboek van Strafrecht. Artikel 93
De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Dat betekent natuurlijk dat Rutte zich met zijn pro-EU activiteiten eigenlijk kwalificeert voor een gevangenisstraf. Nu zal de NL overheid over zijn eigen activiteiten andere gedachten hebben, maar weet dat op het weggeven van zeggenschap, macht en soevereiniteit aan buitenlandse (EU-)leiders eigenlijk levenslange gevangenisstraffen staan.

Nog weer een blik op die brief

Het precieze betoog waar Rutte op 25 maart namens Nederland zijn handtekening onder gaat zetten is nog geheim, conform verzoek van Mark Rutte zelf, maar er lekte toch al wat. Het betoog rondom de brief is reeds voldoende bekritiseerd, maar gewoon nog eens een paar citaatjes uit de brief zelf, herinner daarbij deze brief komt van de EU-PvdA (stemadvies!) gericht aan Juncker als input voor zijn White Paper voor toekomst van de EU:

 • This spring more than ever, European leaders and European citizens need to
  remember the past horrors caused on our continent by nationalism. – Dat is een Godwin! Godwins zijn per definitie geen redenen die tellen in een serieuze discussie.
 • Unity in diversity – Afstand doen van inspraak (democratie) en eigen identiteit, naar nivelleren en integreren: herinner het lot van Zwarte Piet, het ‘schitterend avondje‘ was ooit ‘heerlijk’, het winterdiner was voorheen het Kerstdiner, de decemberviering was ooit gewoon Kerst, het ‘vrolijk voorjaar‘ was ooit gerelateerd aan Pasen en de verstopeieren waren tot voor kort paaseieren. Op naar de identiteitsloze EU eenheidsworst.
 • Nationalists and xenophobes have been emboldened by the narrow victories of “post-truth” campaigns. – Wie precies doet ook alweer aan posttruth beleid?
 • Nationalism only brings tyranny, violence and misery – Weer: Godwin! Het EU betoog is: Sloop je eigen samenleving, onderdruk je eigen bevolking, hef landen op, verbied een eigen identiteit binnen de bevolkingen, dwing nabijheid op, importeer zoveel mogelijk ongelijk gestemden, nivelleer alle welvaart weg en ervaar eeuwige (1984-)vrede. Doorzie dit plan nu toch eens voor wat het is, een staatsgreep.
 • Our greatest present challenge as Europeans is to convince a solid majority of people in each of our Member States that better European solutions are the good way forward. – Daar is het propaganda budget voor. Daar is de gedachtenpolitie voor. Ook voor de kleinste kinderen. Het overtuigen van het volk over het gelijk van de EU is de grootste uitdaging?
 • The EU 27 asserts itself as a powerful democratic, political, economic, social and cultural entity that is ready to shape a good future for itself. – Iemand die ons iets vertelde over nationalisme? Herken de retoriek van EU-nationalisme. De democratie op EU niveau is echter niet zoals u die kent uit de lesboekjes, dat kan ik u ondertussen verzekeren. Dat betreft macht grijpen van ongekende proporties, en dat is uiteraard in de grondwet verboden. Nederland komt hier zeker niet eerst.
 • The European Union will act together and do whatever it takes to promote peace,
  its values and the well – being of its peoples. – Gevaarlijk weer die ‘whatever it takes’. Dat klinkt juist als het vierde rijk waar ze zelf voor proberen te waarschuwen. De EU te Brussel komt kennelijk wel eerst.
 • The roadmap should include a commitment to strong European initiatives. – Tja… De achtergronden van de EU zijn zeer zorgwekkend.
 • Europe’s new paradigm should be based on the worldwide Sustainable
  Development Goals for 2030. – Misleiding zoals uit de Club of Rome (o.a. hier). Programma’s als VN’s Agenda 21 worden gebruikt als middel voor onderdrukking van het volk. Herinner dat grote bedrijven aan deze regels niet hoeven te voldoen. Het wordt volledig op u afgewimpeld als onderdrukkingsmaatregel. U mag niet meer douchen, verwarming moet lager, WC kleiner, minder energie, hogere belastingen, minder inspraak, etc, etc. Op basis van ‘wetenschap’ die trouwens al lang ontkracht is gaan we investeren in volledige kansloze energieoplossingen en -bedrijven die het werkelijke probleem alleen maar verder vergroten.
 • Strengthen Europe’s economic recovery. – Meer macht overdragen over onze financien en budgetten. Herinner: eurozone regering, eurozone budget, etc.
 • A powerful European investment strategy – Euro bonds / euro obligaties, zeer nadelig voor Nederlandse reële economie en huishoudens.
 • Completion of the Economic and Monetary Union. – Dat wil zeggen drastische politieke en economische integratie.
 • Etc, etc, etc.

En dit zijn nog slechts de eerste twee pagina’s. Het doel van de EU is volstrekt duidelijk: Nederland en de Nederlandse identiteit moet zo spoedig mogelijk opgeheven worden. We gebruiken elk middel mogelijk voor het afschaffen van Nederland te bereiken, inclusief grootschalige verarming en omvolking. We halen migranten binnen omdat die wel positief zijn over de EU.

Het slopen van de samenlevingen in Europa is namelijk benodigd (randvoorwaardelijk!) om de EU “visie” te kunnen realiseren. Alles is daarbij toegestaan, whatever it takes. Herinner, de EU is een 1984-stijl “regering” gebaseerd op het maximaliseren van de rechten van het (financiële) grootbedrijf. Het was een bedrijvenlobby vanaf dag één, dat is nooit veranderd, dat gaat ook nooit veranderen. De EU is er niet voor de democratie, niet voor de bevolking en al helemaal niet voor de voorspoed. Dat is immers niet winstgevend.

Er is geen radioactief jodium-vuiltje aan de lucht

Radioactief jodium in de lucht van Europa. Maar volgens de Nederlandse staat niet in Nederland, maar wel in alle omringende landen… De oorsprong van het radioactief jodium is volgens de overheid ‘onverklaard’. Radioactief materiaal komt uiteraard niet uit het niets, het komt uit kernreactoren. En het is toch stiekem wel al verklaard?

Er worden weer vreemde spelletjes gespeeld met reactoren. Het nieuws uit Fukushima is dat er ons nu letterlijk een nachtmerrie staat te wachten. Waarom ‘we’ deze dingen überhaupt nog bouwen en gebruiken is een compleet raadsel voor elk zelfstandig nadenkend mens. Lekkende reactoren, eerder standaard dan afwijking lijkt het. Wanneer al de externaliteiten, schade en opruimkosten verrekend zouden worden per kilowatt zou deze energie compleet en volledig onbetaalbaar zijn. Zelfs de reactor om de hoek in België bevat scheuren van vele centimeters. En waarom heeft men precies een voorliefde om kernreactoren te bouwen precies op breuklijnen!? Vergeet niet: deze mensen doen uitgebreid onderzoek voor het bouwen van deze reactoren.

En wat frappant toch weer dat het Oekraïne-verdrag werd opgesteld door het Europese Agentschap voor Atoomenergie! Dat zegt toch weer een boel over de Europese samenwerking, niet? Men heeft het uiteraard niet over de bevolking maar over de samenwerking tussen (gezien de lekkage) duidelijk misdragende energie multinationals. De EU Energie Unie.

Over migratie en criminaliteit in Nederland

Een interessant betoog over immigratie en criminaliteit. Oordeel zelf:

Betreft informatie uit deze video. Dit zijn cijfers uit 2015, niet 2016 toen de immigratie juist nog significant toe nam. En weet daarbij dat de politie namens het COA en in opdracht van de overheid de bevolking adviseert vooral geen aangifte te doen als het criminaliteit van mensen “met migratieachtergrond” betreft. Oordeel verder zelf over de juistheid van resultaten en de getrokken conclusies. Herinner: de EU dringt ons bewust migratie op.

Ander nieuws

Zowaar kritische geluiden op TV

Op de afsprong nog iets positiefs. Er was zowaar een half uur een kritisch geluid op de staatstelevisie. De docu-serie ‘Uit Europa’ is gestart. En potdorie, bevestigt dit toch even mooi de regel. Hier is zowaar een keer een kritisch geluid over de EU. En het was glorieus. Een aanrader voor een ieder. Ik vraag me af hoe deze serie ooit de goedkeuring van het hoger management heeft gekregen.

Uiteraard was het niet allemaal even geweldig. Er wordt netjes gezegd ‘Uit Europa’, terwijl men natuurlijk bedoelt ‘Uit de EU’. Herinner: Europa is het continent, de EU is de ongewenste en democratisch weggestemde opgelegde bestuursorganisatie. Los van het schuiven van tectonische platen, kan je als land Europa nooit verlaten. De EU echter des te meer! En dat is nu slechts een kwestie van tijd geworden.

Daarbij kwam in ‘Uit Europa’ een Hongaar aan het aan woord, kritisch over de EU en over immigratie. Uiteraard moest de beste man direct daarna als barbaar worden geprofileerd door het slachten van een varken in beeld te brengen. Waarom!? Kritiek mag kennelijk ook niet in ‘Uit Europa’. Anders dan dat, wat een goede geluiden. En: hoe node gemist.

Ander interessant TV materiaal is wellicht de Tegenlicht aflevering ‘Uitdagers van de democratie.‘ De Tegenlicht aflevering ‘Eurotopia‘ kan ik niet aanbevelen, bevat voornamelijk weer de bekende propaganda. Hier is iemand die zogezegd ‘out of the box’ denkt en besluit dat de oplossing voor de EU problematiek is dat er meer macht naar de EU moet: Een Europese Republiek. Ofwel de Federale EU precies zoals die ons reeds opgedrongen wordt. Noemt zichzelf dan filosoof en historica… Eén en al misleiding uiteraard, vreemd foutje van VPRO’s Tegenlicht.

De Afsprong

Het was met het democratisch weggestemde maar toch gekregen Oekraine-verdrag, het geheimhoudingsverzoek van Rutte, de nucleaire lekkages, de 111 miljard euro aan uitstaande Zuidelijke schulden, de vele verkiezingstijd leugens en de eis aan het VK voor 60 miljard euro losgeld door Keizer Juncker helaas weer een slechte week voor de bevolking. En dat gaat zo maar door en door. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Stem dus anders! Kijk bijvoorbeeld eens naar Forum voor Democratie, de Piratenpartij, VNL, GeenPeil en de overige nieuwe partijen. Op 15 maart krijgt u een kans het tij te keren, misschien wel de laatste.

Geniet nog even van Nigel Farage op bezoek bij de Conservative Political Action Convention, dan ben ik in ieder geval weer benieuwd welk een poppenkast ons de komende week weer wordt voorgehouden. Tot dan: blijf nuchter, ontloop de psychose en doorzie het spel.

Reacties zijn gesloten.