De Jungle van Calais is symbool voor de EU-politiek (update)

Het is niemand ontgaan, de Jungle van Calais is een schokkend resultaat van de hedendaagse EU-politiek. Een kleine 10.000 jonge en gewelddadige moslimmigranten hopen zich op in Calais hopende zich met bruut geweld toegang tot vrachtwagens toe te eigenen onderweg naar het beloofde land van het VK. Een groot leger militante migranten die ogenschijnlijk niets te verliezen hebben, gewapend met bomen, takken, stokken en machetes, brand stoken, wegen naar het VK blokkeren, het gooien met stokken en stenen naar de ruiten van vrachtwagens… De volledige ontregeling van de samenleving in Calais. En ondertussen haalt de EU nog steeds ruim 6000 asieleisers per dag van de Middenlandse zee!

Maar wat mij hierin verbaast is vooral dat men nog denkt dat dit het resultaat is van onbekwaamheid! The Post Online, die beter zou moeten weten, schrijft bijvoorbeeld:

De gewone mensen ergeren zich dood aan het geklungel van de Europese Unie. Elke logica lijkt te ontbreken, alsook de moed om de dringend noodzakelijke maatregelen te nemen. De middelen zijn er. Europa heeft de macht. Alleen de wil ontbreekt. Dit laatste volgt uit een gebrek aan leiderschap. De Europese Unie functioneert niet naar behoren. Het is nog veel erger: doordat geen passend beleid wordt gevoerd, gaat het van kwaad tot erger.

Dit is EU logica! Wanneer dringt het nu toch eens tot de kijkers thuis door: de Jungle van Calais is het directe resultaat van bewust gekozen beleid voor en door de EU. Het voor de EU passende beleid resulteert juist in het resultaat wat u ziet! De Jungle geldt daardoor ook als een voorbode voor Nederland. We rekenen het je even voor.

Calais is namelijk een voorbode

Wanneer dringt door dat deze migranten juist uitgenodigd zijn om de vergrijzing in de EU tegen te gaan? Wanneer dringt door dat de migranten op basis van vele internationale afspraken juist gefaciliteerd worden om naar de EU te gaan? Wanneer dringt door dat de migranten helemaal niet ongewenst zijn door de EU-overheden? Wanneer dringt door dat de asielzoekers niet onbekwaamheid of geklungel symboliseren maar juist de het resultaat van bewuste, bekwame keuzes en grootschalig, doortastend beleid?

Er wordt hier juist heel veel leiderschap getoond – vindt men zelf – door juist deze migratie aan te wakkeren en grootschalig faciliteren! De EU biedt een totaalpakket voor die migranten, inclusief al die beloftes. De asielzoekers zijn een concreet resultaat van een bewust gepland politiek plan, daadkrachtig en succesvol uitgevoerd door de EU. Geen onwil, geen gebrek, geen geklungel, maar juist zeer doortastend met concrete resultaten.

Calais wordt dan dus ook gewoon toegestaan en gefaciliteerd door de Franse overheid. Vreemd als dat klinkt, dit is een concreet succes in het beleid van de totstandkoming van de Federale EU! Dat het u, mij, de samenleving als geheel en onze gezamenlijke toekomst sloopt, dat is een ingecalculeerde bijzaak voor de bestuurlijke elite onderweg naar de totale Federale EU.

Even voorrekenen

De Federale EU moet, dus destabilisatie met moslimmigranten moet ook. Calais heeft kennelijk zo’n 75.000 inwoners en nu dus met 10.000 moslimmigranten. De EU wil 60 miljoen moslimmigranten importeren voor de EU. De EU is zo’n 450 miljoen inwoners (ex-VK). Wanneer de EU klaar is, heeft Nederland dus 1,8 miljoen nieuwe moslimse Nederlanders. Dat is dan bijna 1 migrant op 8 huidige Nederlanders. En dan komt de uitgebreide “gezinshereniging” uiteraard nog (want het overgrote merendeel van migranten is zoals u reeds weet jong en mannelijk), en het mag duidelijk zijn dat authentieke Nederlanders ondertussen niet meer zo druk bezig zijn met kinderen krijgen, daarbij loopt Nederland immer voorop in hun beleid voor het binnenhalen van migranten dus het zal ook nog eens ruim meer worden om te “compenseren” voor landen als Hongarije, etc.

Je kan je afvragen of die kleine 2 miljoen nieuwe Nederlandse inwoners zich allen zullen gaan integreren (gewillig als ze zich daarvoor reeds hebben getoond, je kan er als politicus altijd over liegen/dromen) of dat 2 miljoen een goed aantal is een geheel op zichzelf staande samenleving te starten binnen dat wat we nu nog de Nederlandse samenleving noemen. Je ziet het nu reeds in de Jungle van Calais: ze hebben een eigen burgemeester, eigen politie en eigen rechters benoemd.

Wie draait op voor de problemen?

Met alle harde toezeggingen van de EU is de vraag wellicht wel hoe we als huidige Nederlanders dat alles überhaupt moeten gaan bekostigen? Maar de financiering zal vermoedelijk bij lange na niet het grootste probleem worden voor de Nederlandse samenleving zoals we die dachten te kennen.

Onder huidig beleid voorzie ik bijvoorbeeld voor nagenoeg alle vrouwen in Europa oplossingen als hoofddoekjes en boerkini’s. Niet omdat dat religieus moet maar gewoon omdat dat de eenvoudigste manier is om niet dagelijks excessief lastig gevallen te worden door nieuwe Europeanen in je eigen stad! Waarom jezelf laten verkrachten, aanranden, betasten en uitschelden als je ook een hoofddoekje kan dragen? Het is de weg van de minste weerstand voor leven in Nederland: een ‘vrijwillig’ hoofddoekje dus voor elke Nederlandse vrouw.

Dit beleid wordt uiteraard bekostigd van uw eigen belastinggeld en mogelijk gemaakt en opgedrongen door EU-politici en hun lokale handlangers als Rutte en co. Dit prachtige beleid wordt mogelijk gemaakt door het extreme midden. Dit is het beleid van PvdA, VVD én van de gedoogpartijen CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Al deze partijen voeren precies hetzelfde beleid op deze punten, slaafs het beleid van de EU volgend. Je ziet de aanstaande werknemersquota’s uiteraard reeds mijlenver aankomen… en meer uiteraard.

Calais is met 1 migrant op 7 inwoners indicatief voor de toekomst van de EU met 1 migrant op 8 inwoners

Je ziet: Calais is met verhouding 1/7 eigenlijk echt niet bijzonder te noemen. Calais is een voorbode voor Nederland en de rest van de EU met de door de politieke elite gewenste verhouding van 1/8. We kunnen ondertussen concluderen: integreren wordt het niet. De toekomst in de EU, is volgens de losgeslagen EU-politici dus aan moslim migranten. Je moet (h)erkennen dat de Eurabië inderdaad gerealiseerd gaat worden door de EU. Dat maakt de Jungle van Calais niet alleen een symbool van EU-politiek, maar een concrete voorbeschouwing van de toekomst van heel Europa wanneer ‘onze’ losgeslagen leiders hun zin blijven krijgen.

De migratieperikelen die u ziet zijn dus allemaal onderdeel van het plan. Men ziet het gewoon als noodzakelijk kwaad en is niet van plan daadwerkelijk het plan te herzien. Weet ook dat de politie en de huidige lichting politiek hier niets aan gaat veranderen. Calais is EU business as usual. Realiseer dat nu toch! Aanschouw in Calais dus uw toekomst in de EU: Binnen één generatie wordt Europa onherkenbaar veranderd. En dat geldt ook voor Nederland.

Reacties zijn gesloten.