De Onzichtbare Hand: Afrikaanse Unie wil gemeenschappelijke munt

Er is een onzichtbare hand die over de gehele planeet op dezelfde manier duwt naar globalisering middels federale unie-vorming. Dit is uiteraard de hand van de Nieuwe Wereldorde. U zag onlangs dat achter de EU een CIA project stond en bij de start van de EU ook Nazi-invloeden speelden. De EU is echter zeker niet uniek, deze zelfde beweging zie je ook in de Afrikaanse Unie.

Nu zag ik via nujij tot mijn verbazing dat de Afrikaanse Unie ook heeft gekozen voor het formeren van een monetaire unie. De Afrikaanse Unie verkrijgt op deze manier ook significant meer soevereiniteit, weggenomen uiteraard van haar lidstaten:

In Afrika wordt gestreefd naar de introductie van een gemeenschappelijke munt en een eenvormig paspoort. Gehoopt wordt dat daarover deze zomer door de African Union (AU) een aantal beslissingen kunnen worden genomen. De ingrepen moeten er uiteindelijk toe leiden dat Afrika zichzelf zou kunnen ontwikkelen tot een continent zonder interne grenzen.

Herkent u wellicht iets aan de modus operandi van deze politici?

Herkent u het?

Een monetaire unie zonder politieke unie, met als doel te ontwikkelen tot een continent zonder grenzen. Het zou zo uit de mond van EU vice-voorzitter Frans Timmermans kunnen komen. Dit is namelijk precies de missie van de Europese Unie.

De Afrikaanse Unie speelt een spel uit het spelboek van de EU. De Afrikaanse Unie maakt nu dus precies dezelfde ‘fouten‘ als de EU. Stom toeval? U bent een toevalstheoreticus? Het is uiteraard geen toeval als je herinnert dat de euro bewust en expliciet werd ingevoerd om politieke integratie mee af te dwingen. Dat zelfde spel wordt ingezet voor Afrika.

Herinnert u de volgende uitspraak en attitude wellicht nog?

“We introduceren de euro, en daarmee volgt de rest (i.e. politieke integratie) vanzelf.”
— Wim Kok

Wetende dat een monetaire unie zonder politieke unie geen succes zou worden, en wetende dat een politieke unie een stap te ver was, heeft de politiek gekozen om de euro te introduceren wetende dat het problemen zou creeeren, waarna de politieke integratie dan vanzelf zou volgen. Dat was het plan. We kennen nu het resultaat: 15 jaar economische stagnatie en daarmee horen we nog bij de succesvolle minderheid.

Een paspoort-unie, dan volgt de rest vanzelf

Kennelijk is vergelijkbaar aan Europa nu ook in Afrika de druk hoog om de soevereiniteit van landen weg te nemen en onder kunstmatige economische druk (de aanstaande Afrikaanse munteenheid) te integreren naar een politieke unie onder centrale aansturing, ver weg van de bevolking.

Nu lijkt de monetaire unie in Afrika (gelukkig?) niet snel te lukken, dus gooien de (ongetwijfeld ook ongekozen) Afrikaanse leiders in de Afrikaanse Unie het op een paspoort-unie. Kennelijk is dat hun eerste volgende keuze om verdere integratie mee af te dwingen. Als je begint met een paspoort volgt de rest vanzelf? Je kan je levendig inbeelden wat voor problemen de Afrikaanse unie wil creëren voor hun machtsgreep. De onzichtbare hand:

“Representative government is artifice, a political myth, designed to conceal from the masses the dominance of a self-selected, self-perpetuating, and self-serving traditional ruling class.”
― Giuseppe Prezzolini

Hun doel is in ieder geval door middel van centraal bestuur van heel Afrika als één, zonder interne grenzen, met één gedeelde munt en dus met één binnenlandbeleid (één markt) en één buitenlandbeleid. Dat betekent uiteraard geen enkele inspraak meer voor bewoners van de lidstaten van Afrika. En gezien de rijkelijk bewezen faalkans, zal de Afrikaanse unie zichzelf onaantastbaar maken conform het voorbeeld van de Europese Unie en de Europese Centrale Bank: Teflon is er niets bij.

Wilt u een Globale Nieuwe Wereldorde Burger worden?

Voor zowel Europeanen, Amerikanen als Afrikanen geldt nu uiteraard de vraag: Wilt u inderdaad een Globale Burger worden in de Nieuwe Wereldorde? En vergis je niet: de Nieuwe Wereldorde, die bestaat eigenlijk reeds.

Het klinkt wellicht aantrekkelijk: een gezamenlijk, globaal bestuur van onze gezamenlijke planeet? Zie het als de vereniging van eigenaren van de planeet. We hebben er maar één van, iets om goed voor te zorgen in ons aller interesse. Goed idee, toch!?

John F. Kennedy deed echter deze uitspraak over die onzichtbare hand achter de globale politieke bewegingen en ‘spontane’ globale gebeurtenissen:

For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies on covert means for expanding its sphere of influence–on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system that has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.

Onder de huidige politieke (en bancaire) leiding, onder het kapitalisme (financiële winst boven de mens), de macht van de olie en ‘voorspoed’ op basis van roofbouw en uitbuiting… Globaal bestuur zou één grote oligarchische machtsorgie worden, die ons allen direct tot slaaf zou maken voor financiële winst voor een klein aantal multinationals en bankiers. Dat zien we nu al met het huidige niveau van globalisering, laat staan als het allemaal zo formeel globaal feit wordt.

Luke, I’m your … Founding Father

Gewoon maar eens ter illustratie een paar Founding Fathers aan het woord: EU Founding Father Jean Monnet over de onzichtbare hand die aanstuurt op een Federale Europese Unie:

“Europe’s nations should be guided towards the superstate without their people understanding what is happening. This can be accomplished by successive steps, each disguised as having an economic purpose, but which will eventually and irreversibly lead to federation.”

Samuel Adams, één van de Amerikaanse Founding Father, waarschuwt zijn volk over de onzichtbare hand van criminele machtgrijpers, over hoe de zuur verworven soevereiniteit van een samenleving gemakkelijk weggenomen kan worden.

“No people will tamely surrender their Liberties, nor can any be easily subdued, when knowledge is diffused and Virtue is preserved. On the Contrary, when People are universally ignorant, and debauched in their Manners, they will sink under their own weight without the Aid of foreign Invaders.”

De staatsgreep zonder militairen. Nog een ‘Founding Father’ aan het woord, u mag zelf eens gokken wie het was, die de onzichtbare hand beschrijft:

‘The best way to take controle over a people … is to take a little of their freedom at a time, to erode rights by a thousand tiny and almost imperceptible reductions. In this way, the people wil not see those rights and freedoms being removed until past the point at which these changes cannot be reversed’

Herkent u wellicht iets in het vorige citaat? De salami-tactiek van de federalisering van de EU wellicht? Geen toeval. Vergelijk het met dit volgende bekende citaat, over het democratisch gehalte van de EU:

We beslissen iets. We brengen dat dan naar voren en wachten af wat er gebeurt. [If it is a Yes, we wil say ‘on we go’, and if it is a No, we will say ‘we continue’.] Als er geen protest is of opstand uitbreekt – want de meesten begrijpen toch niet wat er beslist werd – dan gaan we weer wat verder, stap voor stap, tot er geen terugkeer meer mogelijk is.

Jean-Claude Juncker, voorzitter Europese Commissie.

De bevolking tot slaaf maken, die weten immers toch niets

Het is duidelijk dat onder de huidige politieke heerschappij unie-vorming en globalisering wordt gebruikt om ons ‘domme bevolking’ tot diverse stadia van slavernij te dwingen. De Europese Unie speelt het spel namens multinationals en bankiers die willen profiteren van de bevolking ongeacht de menselijke kost. Dit spel speelt ook in de VS en ook in Afrika.

Toeval? I think not. De onzichtbare hand van de Rothschild/Bauers, Rockefellers, Warburgs, Bush familie, etc. Daarom ben ik tegen de EU en tegen de Globalisering. Goede ideeën, voor een verre toekomst, maar niet met de spelregels opgesteld door de huidige lichting politici, multinationals en bankiers. Pro-Europa, dus tegen de EU, in ieder geval totdat we de volgende trend kunnen doorbreken:

De socioloog Robert Michels heeft in het begin van de vorige eeuw de ‘ijzeren wet van de oligarchie’ ontdekt. Alle organisatievormen neigen ertoe na verloop van tijd in een oligarchie te veranderen, dat wil zeggen in een regering van een klein clubje bevoorrechten.

Herkenbaar, niet? Na 60 jaar EU heeft dit uiteraard reeds plaatsgevonden, zeker gezien het feit dat dit het hele originele doel was. Herkent u ook het volgende citaatje? Het beschrijft perfect hoe de onzichtbare hand zichzelf in stand houdt over vele generatie heen:

“The essence of oligarchical rule is not father-to-son inheritance, but the persistence of a certain world-view and a certain way of life … A ruling group is a ruling group so long as it can nominate its successors … Who wields power is not important, provided that the hierarchical structure remains always the same.”
― George Orwell

Wanneer heeft u eigenlijk voor het laatst gestemd voor de Europese Commissie? Ze wijzen elkaar aan! Heeft u Timmermans zo wild horen oreren onlangs in het Europees Parlement? Deze man heeft [pdf] bij de verkiezingen in 2012 slechts 15.150 stemmen gekregen (waarvan 67% uit Limburg, Timmermans komt uit Heerlen) en hij is nu de vice-voorzitter (en mogelijk spoedig voorzitter) van de gehele Europese Commissie geworden.

Hier is een man, zonder enige democratisch mandaat, met behoorlijk extremistische ideeën over uw toekomst, volledig ongekozen aangewezen, bezit nu de één na hoogste functie in het hoogste orgaan, het enige uitvoerende/wetgevende orgaan, een democratisch weggestemde maar onaantastbare organisatie, zonder functionerende inspraakmogelijkheid en zonder enige verantwoording af te hoeven leggen. Dat geeft te denken over de EU oligarchie, niet?

De afsprong

Als laatste twee mooie citaatjes van Founding Fathers van de huidige Wereldorde:

Let me issue and controle a nation’s money and I care not who makes the laws
— Mayer Amschel Rothschild / Bauer

U ziet het belang en de ‘noodzaak’ van de ‘onafhankelijke’ centrale bankiers, de IMF en de Bank for International Settlements. Er is een reden dat bankiers zoveel geld kunnen toe-eigenen, terwijl de gehele samenleving slaafs moet zwichten onder de schulden die zij voor u creëerden.

Control oil and you control nations; control food and you control the people.
— Henry Kissinger

De immer gecontinueerde afhankelijkheid van gemeterde en gecentraliseerde energie aangevuld met vergiftiging door GMO-voedsel en fastfood. Willen we werkelijk een Wereldorde onder leiding van dit soort sujetten? Ik niet. Hopelijk wordt een meerderheid in Afrika snel wakker over dit type verraad.

It is well that the people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.
— Henry Ford

Reacties zijn gesloten.