Over de TTIP motie: TTIP is meer dan ISDS alleen

Met veel plezier zag ik net op PowNed dat een motie tegen TTIP is aangenomen door de gehele tweede kamer, met uitzondering uiteraard van de neoliberalen van de VVD. De foto is in ieder geval prachtig:

Overwegende dat onze democratische rechtstaat en waarden zoals menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, rechtsgelijkheid en bescherming van milieu- en mensenrechten gewaarborgd moeten blijven; spreekt uit dat TTIP geen geschillenbeslechting mag bevatten die afbreuk doet aan ons nationale rechtssysteem en onze democratische besluitvorming.

Klinkt goed he? Maar wat hebben we nu precies gewonnen? Na analyse blijkt het een wassen neus.

TTIP is meer dan de geschillenbeslechting

Het vrijhandelsverdrag TTIP zelf blijft met deze motie volledig onaangetast. De gedwongen privatiseringen van bijvoorbeeld drinkwater, de chloorkip, GMO… Daar was geen ISDS voor benodigd, dat is TTIP zelf. Zelfs als bovenstaande motie daadwerkelijk waarheid wordt, blijft het hormoonvlees en de rBGH/BST-melk gewoon zo nog steeds komen.

Alle voedselkwaliteitsdrempels gaan er dus nog steeds aan onder deze motie. De investeerders worden nu alleen mogelijk minder beschermd. Maar vergis je daarbij niet, de wet biedt al vele prachtige handvatten voor de investeerders, ze schrijven immers al jaren mee aan onze wetgeving. Maar goed, de commercialisering van gevangenissen in een soort gedwongen hotelwinkelnering, schaliegas, verdere privatisering van de zorg… TTIP blijft vooralsnog dus gewoon overeind. Deze motie tegen ISDS doet daar in het geheel niets tegen.

Een overwinning, misschien, maar een zeer magere. Maar blijf nog even lezen.

De Europese wetgeving gaat boven de Nederlandse

De realiteit is namelijk nog wat schrijnender. De Nederlandse democratie en bijbehorend zeggenschap over ons nationale rechtssysteem is namelijk al overleden. Wanneer de EU een wet vast heeft gesteld (als verordening, en dat is heel normaal gedrag dus), geldt die per definitie als Nederlandse wet. Het is dan dus per definitie een onderdeel geworden van ons nationale rechtssysteem, of we dat nu leuk vinden of niet.

Dus, als de EU een verordening maakt van TTIP, en waarom zou ze dat niet, dan gaat het TTIP verdrag dus per definitie niet meer in tegen ons nationale rechtssysteem. TTIP is dan ons nationale rechtssysteem. Dat klinkt u misschien als ‘sweating the small stuff’, maar de motie is dus gewoon niet zoals de Nederlandse wetgeving werkt, er is eenvoudig weg geen Nederlandse wet meer waar een Europese wet mee kan conflicteren.

Commerciële geschillenbeslechting is al akkoord bevonden

Meer nog dan dat, Nederland en de EU maken al vele jaren gebruik van ISDS-achtige beschermingsclausules voor de grootste multinationals. En die zijn wel degelijk al rechtsgeldig. Dus met ISDS in het TTIP-verdrag gaat sowieso al geen wet geschonden worden.

De geschillenbeslechting uit het TTIP zal daarmee dus geen afbreuk kunnen doen aan de nationale rechtssysteem, ons nationale rechtssysteem is er al mee akkoord. Het is al een voldongen feit. Het gebeurt al jaren. TTIP bevat dus sowieso al geen geschillenbeslechting die in gaat tegen onze wetgeving. Maar dat betekent niet dat je ISDS verder moet gaan uitrollen en standaardiseren voor alle hoeken van de markt en alle grote multinationals. Dat blijft waanzin, rechtsgeldige waanzin als we dat  op EU-niveau afdwingen, maar toch.

Het is dus een wassen neus

Helaas moet ik dus tot de conclusie komen dat de motie – hoewel mooi – weinig kleren om het lijf heeft. De VVD had rustig kunnen instemmen, want deze motie voorkomt ogenschijnlijk vrij weinig. Helaas is onze democratie reeds flink ziek, zelfs een goed klinkende motie als deze heeft geen enkele tanden.

TTIP en ISDS kunnen rustig geïmplementeerd worden in Nederland, terwijl de motie volgens de letter van de wet gehandhaafd kan worden. De Europese wetgeving dicteert (zonder Nederlandse inspraak, mind you!) namelijk volledig onze wet. Dus een verdrag als TTIP kan per definitie al nooit tegen onze wet geïntroduceerd worden. Als die komt, is die al de wet. Het wordt dan wellicht echter wel opgedrongen tegen onze zin!

Dat iets mag, betekent niet dat het moet

Maar onze zin, zelfs die van de tweede en eerste kamer, speelt geen rol van belang meer in Nederland. Die inspraak en soevereiniteit heeft Rutte en co namelijk reeds weggegeven. De EU dicteert, NL volgt. Heel simpel. Het is zo vastgelegd in onze wetgeving, en dat is ook geen standaard aanpak in Europa, maar helaas wel in Nederland. Dat is volledig gestoord uiteraard, maar we zijn weer het braafste jongetje van de klas.

Daarnaast is het voorstel van de geschillen al reeds geborgd in ons rechtssysteem. Dus het ISDS zal daar ook niet tegenin gaan. Dat iets mag, echter, betekent niet dat je het vervolgens ook moet gaan doen.

Het ISDS wordt zo te zien opgeofferd om het TTIP door te drukken. De Juncker aanpak. Met TTIP in de broekzak, regelen we ISDS wel op een andere manier. Millimeter voor millimeter, plakje voor plakje, net zolang totdat “we” ons doel hebben bereikt en er geen weg terug meer mogelijk is. De salami-tactiek, we zien hem weer van ver weg aankomen.

Een trend werd echter wel gestart

Hoe dan ook is het goed dat er een trend is gestart. De Tweede Kamer spreekt zich uit tegen TTIP. Hoewel nu ogenschijnlijk nog op een totaal zinloze manier, belooft het wel wat goeds voor de toekomst. Het Nee-precedent is nu wel geschapen. En ze zijn nu in ieder geval bewust geworden dat het speelt en dat het leeft bij de bevolking. En dat is uiteraard wel winst.

Reacties zijn gesloten.