De EU trukendoos: chloorkip uitgesteld, maar peroxyazijnzuurkip al zo goed als binnen

Arjen Lubach heeft een wondertje verricht. Was voor tot voor kort vrijwel niemand ook maar een klein beetje geïnteresseerd in TTIP, nu praat iedereen erover. Het is het gesprek bij de koffieautomaat, een beetje MSM krant heeft het minstens 1x groot op de voorpagina gehad en zelfs Libelle schrijft erover.

De PvdA blijkt zowaar gevoelig voor al deze aandacht. PvdA-fracties in Brussel en Den Haag wijzen omstreden TTIP af. Agnes Jongerius ziet het al helemaal voor zich. Ze wil later niet het verwijt krijgen dat we het TTIP zijn ingerommeld.

Mooi, dat is alvast iets, want zonder de sociaal-democraten wordt het heel moeilijk om het verdrag door het Europarlement te loodsen.

Zijn we nu veilig? Helemaal niet. Want achter de schermen broedt de Europese Commissie alweer op allerlei plannetjes. Alternatieven en manieren om ondanks de maatschappelijke tegendruk toch de belangrijkste eisen van TTIP ingevoerd te krijgen. Juncker en consorten laten het er niet zomaar bij zitten.

Chloorkip

Inmiddels staat de chloorkip symbool voor TTIP. De chloorkip heeft alles in zich om ons bang te maken voor dit verdrag. Wat een smerig idee dat er straks chloor zit in je bord met nasi en in je kipsateetje.

Minister Ploumen bezwoer in alle toonaarden dat TTIP niet zal leiden tot toelating van de chloorkip. Maar Guus Geurts, auteur van het boek Wereldvoedsel – Pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening legt in een ingezonden stuk in de NRC van 1 april uit dat de minister niet goed is voorgelicht.

Ploumen weet het niet of ze wil het niet weten, maar de milieuorganisatie Friends of the Earth heeft onlangs aan het licht gebracht dat onder hevige druk van de VS de Europese Commissie al dit jaar kippenvlees dat behandeld is met het chemische peroxyazijnzuur wil toelaten tot de EU. Helemaal buiten TTIP om is al toegegeven aan de Amerikaanse druk om chemisch schoongemaakte kip goed te keuren voor de Europese Markt.

Tot voor kort was de EU faliekant tegen het gebruik van chemische middelen om pluimveevlees vrij te houden van bacteriën. (Artikel Guus Geurts naar NRC, .docx download)

Milieuorganisatie Friends of the Earth concludeert dat Europa nu al begint toe te geven aan de druk van de Amerikanen en dat het chemisch ontsmetten van vlees dreigt te worden toegelaten.

De ‘azijnkip’ [blijkt] kennelijk wel acceptabel. De Commissie wacht hiervoor niet eens de onderhandelingen over TTIP af (die misschien wel een jaar duren), maar is nu al met de toelating van perazijnzuur aan de slag gegaan. De chloorkip is definitief in de ban, maar de azijnkip maakt goede kansen.

Je kunt nu denken: ach, een kippetje dat gewassen is met peroxyazijnzuur lijkt me heel wat minder erg dan een kip die in een chloorbad heeft gelegen. Maar het gaat natuurlijk niet primair om de vraag welk chemisch reinigingsmiddel je kiest.

Voedselveiligheid

Het gaat om de fundamentele vraag of je je vlees veilig wilt maken door het helemaal op het eind van de keten met chemische middelen te behandelen (zoals in de VS al jarenlang de gewoonte is) of dat je voedselveiligheid wil bereiken door de hele voedselketen schoon en veilig te laten werken (zoals in de EU gebruikelijk is).

[Bacteriën] moesten [binnen de EU] vooral worden tegengegaan door strenge eisen aan de hygiëne op de boerderij, binnen het transport en in het slachthuis. (Artikel Guus Geurts naar NRC, .docx download)

Wij streven er naar eventuele ziekteverwekkers, zoals salmonella en campylobacter, niet aan het eind van de keten pas onschadelijk te maken, maar de hele keten zo kiemvrij mogelijk te houden.

Trukendoos

Guus Geurts concludeert dan ook dat het toelaten van de peroxy kip een truc is van de EU om beloften aan de kiezer niet te breken, maar toch aan de eisen van de Amerikaanse pluimveemultinationals tegemoet te komen. Als peroxyazijnzuur als reinigingsmiddel eenmaal is toegestaan, staat de deur naar andere chemische reinigingsmiddelen natuurlijk wagenwijd open. Dan is het een kwestie van tijd voor de chloorkip ook zijn intrede doet. TTIP of geen TTIP. Jasper van Dijk van de SP is alert en heeft al een aantal scherpe kamervragen gesteld.

We moeten op blijven letten. Geurts schrijft dat de EU-trucendoos nog lang niet leeg is. In feite is het de gebruikelijke manier van werken van Juncker en zijn maatjes. De Juncker aanpak, hij heeft het zelf gezegd: “Als er geen opstand uitbreekt, gaan we weer wat verder.”

‘We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit – de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist – dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.’

In zijn ingezonden stuk van 1 april beschrijft Geurts nog een aantal trucs die Juncker c.s. voor ons in petto hebben. Lagere voedselstandaarden dan we gewend zijn zullen het gevolg zijn, linksom of rechtsom. Met TTIP of zonder TTIP: als we even niet kijken en niet van ons laten horen, wordt zoiets op een achternamiddag zomaar even doorgedrukt.

Mutual Recognition of Standards [zal gaan] gelden: Amerikaanse producten die met lagere standaarden zijn geproduceerd mogen toch de Europese markt op. Dit zal direct leiden tot oneerlijke concurrentie voor Europese producenten die wel moeten voldoen aan de Europese standaarden. Zij zullen ook pleiten voor lagere standaarden.

TTIP [zal] een zogenaamd living agreement worden. Als de huidige ophef binnen de publieke opinie is gaan liggen zullen buiten het zicht van de politici, standaarden worden verlaagd. De slinkse toelating van de chloorkip belooft wat dit betreft weinig goeds.

En dan is die chloorkip -hoe vervelend ook- misschien nog wel een van de minst erge bedreigingen. Wat dacht u van GMO voedsel, groeihormonen en veel meer pesticiden? Ook dat staat allemaal op de agenda. Wees voorbereid.

Vinger aan de pols

Dank aan Guus Geurts voor zijn waarschuwing voor de peroxyazijnzuurkip. En ook dank natuurlijk aan Arjen Lubach. Met zijn uitzending over TTIP en ISDS maakte hij ons alert. Nu is het zaak die aandacht vast te houden, want wat de EU betreft moeten we met z’n allen continu de vinger aan de pols houden. Als we even niet opletten, wordt er weer iets geritseld waar we absoluut niet op zitten te wachten. Dat ons belastinggeld niet veilig was, dat wisten we al, maar nu staat ook onze volksgezondheid op het spel.

Het zou wel lekker zijn, dat geef ik toe, maar we kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om in zalige onwetendheid te leven en anderen over ons leven te laten beslissen. Achteraf balen van voldongen feiten waar Brussel en Den Haag ons telkens maar weer mee confronteren, daar hebben we geen zin meer in. Vanaf nu gaan we opletten. Het moet maar eens afgelopen wezen met die geintjes. We hebben schoon genoeg van al die trucs.

Mia Molenaar

Reacties zijn gesloten.