Het systeem is dood, lang leve het nieuwe systeem!

Een beetje zoals het gezegde over de koning, het systeem is dood, lang leve het systeem! Maar zoals het gezegde gaat, dat wordt het niet. Het systeem is overleden, en wat nu? Hier moet uiteraard een heel ander systeem voor in de plaats komen. En hoe dat systeem er uit ziet, dat wordt zo langzamerhand steeds duidelijker. Het nieuwe systeem heeft zelfs al een naam en krijgt wereldwijd steeds meer aandacht. In dit artikeltje de introductie van het nieuwe systeem.

De contouren van het nieuwe systeem

Een korte terugblik op de contouren van de oplossing die we gister identificeerden. Met de kennis die we afgelopen decennia hebben opgebouwd, waar zou dit alternatief aan moeten voldoen?

  • Vermindering van afhankelijkheid van olie en de petro-dollar.
  • Weg van fiat-geld waar wij voor moeten werken, maar zij gratis kunnen creëren.
  • Weg van landje pik en imperialisme. Ieders waarde respecteren maar niet opdringen. Je conformeren aan lokale idealen, niet lokale gewoonten slopen.
  • Weg van financiële winstprikkels en onbewust roof-consumeren, op naar duurzaam en florerend leven.
  • Soevereine lokale samenwerking in plaats van geregeerd worden door globale, multinationale vampieren.
  • Het laten sterven van de parasieten en zombies die de samenleving nu lam leggen: de banken, de bankiers en federale politici die uitsluitend acteren voor de belangen van de groot-bedrijven.
  • Met internationale samenwerking, maar dan vrijwillig en in dienst van – en ter verbetering van – de samenleving.

Zo’n oplossing bestaat, zo’n systeem is al uitgedacht, en dat systeem is al deels functioneel en zelfs al bekend sinds het ontstaan van de mensheid. Het systeem is niet centraal aangestuurd, en kan daardoor ook niet komen van de Nederlandse overheid en al helemaal niet uit de dictatuur van de EU.

En het antwoord is, de oplossing heet…

Ubuntu Contributionisme, en om dat mogelijk te maken (en de zich nu aandienende overgangsfase prettig te overleven met z’n allen) het Onvoorwaardelijk Basisinkomen. Laten we dus in dit bericht eens goed kijken naar Ubuntu Contributionisme.

Maar voordat we naar het Contributionisme kijken, nu eerst: Het basisinkomen. Geld voor iedereen om een menswaardige basis te hebben. Nu hebben we het onvoorwaardelijk basisinkomen op LLE al eens behandeld.

Hoog tijd voor een gegarandeerde menswaardige basis. Een basisinkomen is een inkomen, gegeven of gegarandeerd door de overheid aan de burgers. Bij basisinkomen wordt over het algemeen een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) bedoeld. Het basisinkomen betekent het einde van uitkeringen, uitkeringsfraude en controles, armoede, honger, huisuitzettingen, intimidatie en onderdrukking van uitkeringsgerechtigden en ellende bij (echt)scheidingen omdat het basisinkomen persoonlijk is.

Het betreft een basisinkomen van bijvoorbeeld 2000 euro per maand, voor iedereen. Weg kunnen dus de uitkeringen, weg kunnen de controleurs, weg is al het fraude, het geheel wordt eenvoudiger en gemakkelijker. En ja, mensen blijven gewoon werken, dat is al aangetoond. Een basisinkomen kost dus wat, maar dat doet het sowieso, en vergeet niet de overheid kan geld uit het niets toveren indien benodigd. En: Beter naar ons dan naar bankiers, toch? Nu dat de Fed stopt met QE, nu moet de EU dat dus gaan starten. Laat dat geld nu gewoon eens eerst naar de inwoners gaan! Probleem: Opgelost. We zullen dus geld moeten gaan gebruiken op een manier dat ten goede komt aan ons, de samenleving. Onze vampier-elite is uiteraard Tegen, met een hoofdletter T. Dat betekent immers het einde van hun macht en het einde aan de uitbuiting en slavernij onder hun heerschappij.

Het Ubuntu Contributionisme – Een Wereld Zonder Geld

Hoewel de overheid geen alternatief kan realiseren of zelfs maar toe kan staan, verklapte Rutte en co grappig genoeg wel degelijk wel waar het ongeveer naartoe moet. De participatie-samenleving. De doe-democratie. Maar dan wel iets aangepast, en met significant lagere belastingdruk uiteraard en juist dat komt natuurlijk niet vrijwillig tot stand. Dat klusje moet wel degelijk door ons (de samenleving) geklaard worden.

Hoe doe je dat? Door de overheid buiten spel te zetten. Niet door gewelddadig verzet, daarmee maak je de overheid sterker, daarmee speel je ze in de kaart. Start een nieuw spel, een lokaal spel, waarin de overheid geen rol van betekenis meer speelt. En Ubuntu Contributionisme is dat nieuwe spel. Contributionisme is waarmee we de macht terug nemen.

In het Ubuntu Contributionisme draait het om menselijkheid, ware MENSelijkheid. Niet langer regeert de ene mens de andere, niet langer verdient de een zoveel meer dan de ander. Alle mensen hebben evenveel waarde. Iedereen levert een bijdrage en iedereen deelt mee in de rijkdom. In zo’n maatschappij kunnen we samenleven in verbondenheid, terwijl we tegelijkertijd onze eigenheid behouden.

Het Ubuntu Contributionisme is een wereld zonder geld. We hebben gezien dat geld corrumpeert. Geld is zelfs het middel geworden van onze slavernij, een methode om mensen te laten bloeden en hen een menswaardig bestaan te ontzien. We kunnen nooit genoeg geld verdienen voor een écht vervullend leven. En hier en nu is geld zelfs gelijk aan schuld. Laten we het middel van slavernij gewoon wegnemen, laten we hen hun wapen afnemen, laten we bewegen naar een wereld zonder geld.

Terug naar de natuurlijke orde der dingen

Het geld-loze UBUNTU-stijl systeem waar ik aan refereer, dat is een aanpassing van de oude Afrikaanse gebruiken, is niet gebaseerd op ruil of handel. Dit is vaak de fout die velen in het verleden hebben gemaakt. Dit is ook de reden waarom al het eerdere sociaal-economische beleid heeft gefaald. Ruil en handel zijn gewoon andere vormen van geld en wie meer te verhandelen heeft zal uiteindelijk willen heersen.

Dus wat hebben we nodig om te overleven? We hebben water, voedsel, onderdak, liefde, gezondheid, onderwijs, kennis, technologie, kunst, cultuur, vrienden, kleding, tafels, stoelen, licht, energie, warmte, vervoer, landbouw, en alle andere dingen die we gebruiken in onze dagelijkse activiteit nodig. We hebben GEEN geld nodig – al deze dingen kunnen ons beschikbaar zijn zonder geld.

Dat is een schokkende realisatie zeg, we hebben helemaal geen geld nodig! We hebben water, voedsel en onderdak nodig. Niet geld op zichzelf. Geld is slechts waardeloos bedrukt papier dat fictieve waarde krijgt. Geld is iets dat zwaar gecontroleerd wordt door een centrale elite voor het continu aansturen en verdelen van de bevolking, voor het creëren van kunstmatige schaarste en belastingen. Slechts voor hun eigen zelfverrijking.

De directe voordelen in een wereld zonder geld zijn inspirerend. Kijk naar deze en denken eens na over de situatie vanuit je eigen perspectief. Je vindt nog veel meer voordelen die betrekking hebben op je eigen reis op deze planeet.

geen misdaad
geen honger
geen dakloosheid
geen hebzucht
geen gulzigheid
geen afpersing
geen oppotten
geen schulden
geen hiërarchie
geen controle
geen rekeningen
geen belemmeringen voor elke vorm van vooruitgang
geen utopie – maar de natuurlijke gang van zaken

Het financiële systeem zorgt voor verdeeldheid en schaarste. Het systeem van Ubuntu Contributionisme zorgt voor eenheid en overvloed.

Maar hoe werkt dat dan?

Als we ons toch eens in gingen zetten voor onze eigen lokale gemeenschap, ons inzetten niet voor een multinational maar voor de mensen om ons heen. Niet inactief werkeloos, maar actief voor de samenleving. Als ik tafels maak, en verstrek, en iemand groente verbouwd en weggeeft, iemand hout kapt en verstrekt, iemand nieuws verslaat wat hij/zij vervolgens verspreid, iemand kleding maakt, iemand boompjes plant en verzorgt, iemand software ontwikkelt, iemand brood bakt, iemand wat opruimt, etc. Ieder doet waar hij talent en aanleg voor heeft, en het resultaat geef je weg aan iemand die het nodig heeft. Op die manier kunnen we samen leven in een warme economie waarin in ieders behoefte (let op: niet ieders hebzucht) wordt voorzien, en zelfs in overvloed. De nieuwe helden in de samenleving zijn hen die eten en onderdak verzorgen, niet de miljonairs die samen goed tegen een balletje kunnen trappen.

Iedereen warm onderdak, eten en een menswaardig bestaan. Het kan. Zelfs als iedereen slechts een paar uur week (zeg 2 of 3) beschikbaar zou stellen zou er al een wereld van mogelijkheden open gaan. Denk aan de duizenden en duizenden werkuren die beschikbaar zouden komen! Met de immer groeiende werkeloosheid is dit zeker geen onrealistisch utopisch idee.

Het universum om ons heen is spectaculair in zijn schoonheid, oneindig in de overvloed van goddelijke schepping – en alles werkt zonder geld. De wereldwijde bewegingen zoals ‘Occupy Wall Street’ hebben de misstanden onder de aandacht gebracht, zodat 99% van de mensen wakker aan het worden is over de grove ongelijkheid op onze planeet en het massale misbruik dat we hebben doorstaan onder hen die het geldsysteem beheersen.

Maar de energie dan? En het water? Dat kost toch geld? Ja, en dat is reeds gebouwd op uw kosten. Het zijn publieke werken. U heeft er reeds voor betaald. Het is reeds van u! Waarom moet u er dan nog voor betalen? Waarom moeten hier winsten worden gemaakt? Waarom wordt dit nu verpatst aan multinationale ondernemingen?

En rioleringen schoonmaken? Niemand wil dat doen! Dat klopt, maar er zijn vast uitvinders die hier een interessante uitdaging in zien. Dat probleem zal zeer snel zijn opgelost met een nieuwe uitvinding. Al dit soort vragen zijn reeds gesteld en ook al beantwoord.

En iPhones? Die kunnen hier niet zomaar om de hoek gemaakt worden. Ook de iPhones worden gemaakt door mensen, mensen net als u en ik. Waarom moet een bedrijf als Apple dan meer geld op hun bankrekening hebben staan dan een klein land in een jaar kan verdienen? Apple heeft 147 miljard dollar aan contanten beschikbaar op hun bankrekeningen! Menig land heeft een BBP dat lager is, Griekenland had bijvoorbeeld decennia lang gemiddeld een BBP van rond de 100 miljard. Dat moet uiteraard anders.

Samen zorgen voor overvloed in de samenleving

Als je werkt aan dit proces naar een geldloze samenleving -een Ubuntu-samenleving- waarin iedereen zijn natuurlijke talenten of geleerde vaardigheden bijdraagt ten behoeve van het grootste voordeel voor iedereen. Met bepaalde minimale regels die … , geen regels het is meer een overeenkomst, dat dit de manier is waarop we samenwerken. Op het moment dat je begint te werken in zo’n soort samenleving zal de overvloed zo spectaculair zijn, dat wij ons dit nu, op dit moment, niet voor kunnen stellen.

We kunnen samen voor onvoorstelbare overvloed zorgen. En zodra we onafhankelijker worden van olie bijvoorbeeld door middel van zonnecel, de plantenbak of initiatieven als E-Cat, en onafhankelijker kunnen worden van bankiers bijvoorbeeld d.m.v. parallelle en lokale valuta, time-banking, het basisinkomen, enzovoorts – dan komen er al snel vele vernieuwingen ter beschikking die nu worden weggedrukt door schaduwoverheden. Vrije energie, alternatieven voor benzine, intensieve lokale samenwerking, lokaal verbouwd eten, het kan allemaal komen. Dit systeem is geen utopie, het is gewoon het oude systeem. Maar dat betekent niet dat we allemaal onze iPhone en computer hoeven in te leveren, zoals u boven reeds kon lezen. Zelfs verre van. High-tech ontwikkelingen worden gewoon gratis voor een ieder die het zoekt, zoals u reeds kon lezen.

Wie moet dit teweeg brengen?

U en ik. Niet Rutte en co.

Een steeds groter groeiende groep mensen zit thuis, heeft geen baan en wordt steeds wanhopiger. Als we lokaal kunnen starten met dit soort initiatieven, kunnen we ons uiteindelijk los maken van het huidige criminele regime. We maken ons los door een heel ander spel te gaan spelen. De vrijheid van dit systeem bereik je niet door een frontale aanval te zoeken, dat bereik je door het opzetten van een alternatief systeem. Dat zullen we vroeg of laat toch moeten doen, want het systeem is reeds overleden, het is alleen nog niet overal doorgedrongen.

“Laat elke burger hun natuurlijke talenten of verworven vaardigheden bijdragen voor het groter voordeel van allen in de gemeenschap.”
– Michael Tellinger

We kunnen nu gecontroleerd en proactief overstappen op een nieuw systeem, of binnenkort ongecontroleerd en reactief. Ik heb duidelijk wel een voorkeur. En het Ubuntu Contributionisme is die mooie stip op de horizon, niet eens zo heel ver weg, iets waar we concreet naar toe kunnen werken. Dit is binnen ons bereik, dit is geen utopie, maar dit komt niet vanzelf, daarvoor moeten we dan wel zeer binnenkort voor uit onze stoel komen, en juist dat blijkt voor ons Nederlanders erg lastig. Kennelijk hebben we het nog te goed, iets dat overigens spoedig zal veranderen als wij ons systeem niet gaan hervormen.

Ubuntu Contributionisme is een cultuur waarin elk individu wordt aangemoedigd om hun passie te volgen en hun natuurlijke talenten of verworven vaardigheden ​​bij te dragen voor het groter voordeel van alle mensen in de gemeenschap en de samenleving als geheel. Een samenleving die functioneert zonder het concept van geld, elke vorm van ruil of handel, of het toekennen van de waarde aan materiële zaken. Het is een samenleving waarin kunst en cultuur bloeit waardoor mensen het leven met volle teugen kunnen ervaren.

Er is uiteraard een Engelstalig boek over ‘Ubuntu Contributionism‘, geschreven door Michael Tellinger. De bovenstaande visie komt van hem. Daarnaast zijn er hier informatieve downloads te vinden (niet het boek zelf overigens). Meer over het Ubuntu idee kunt u lezen op de website van Ubuntu Nederland. U kunt zich daar aanmelden en actief gaan meedenken en meewerken aan een toekomst waarin we als samenleving kunnen floreren als nooit te voren, een leven van duurzame overvloed voor iedereen.

Reacties zijn gesloten.