Wat is TTIP? (video)

A.s. zaterdag 11 oktober is het Stop TTIP, CETA en TISA! Actiedag. In de aanloop daarvan deze week wat berichtjes over TTIP. Wat is TTIP ook alweer en waarom is het zo belangrijk dat we dit vrijhandelsakkoord tegenhouden?

In deze video van Attac wordt in 4 minuten uitgelegd wat TTIP is.

Als de Nederlandse ondertiteling niet direct gaat lopen, klik dan even op [=] rechtsonder in beeld.

Het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP) is een handelsovereenkomst tussen de EU en de VS. TTIP is allesbehalve onschuldig. Het verdrag vergroot de macht van het bedrijfsleven en brengt de mensen en de planeet in gevaar.

De EU en de VS willen een vrijhandelsakkoord TTIP gaan sluiten. Men verwacht dat TTIP de economie zal stimuleren door de standaardisatie van wettelijke voorschriften. Maar de vraag blijft: wat goed is voor bedrijven is dat ook goed voor ons, de burgers? Bijna alle adviseurs die worden geraadpleegd door de onderhandelaars vertegenwoordigen bedrijfsbelangen. De besluiten die genomen worden, zullen een grote invloed op ons leven hebben. Reden genoeg dus om de onderhandelaars scherp in het oog te houden.

Toch is dit precies wat er niet gebeurt. De onderhandelingen vinden plaats achter gesloten deuren. Dit lijkt niet op een democratie. Wat staat er op het spel?
Welke belangen zitten er achter de geplande overeenkomst?

Hormoonvlees, gekloond vee, chloorkippen en genetische manipulatie hebben postgevat in de VS. De EU verbiedt deze dingen nog steeds. Bedrijven hebben hun belangen duidelijk gemaakt. Bijvoorbeeld de Amerikaanse bond voor varkensvleeshouders verklaart dat ze het niet zal accepteren als hormonale therapie verboden wordt.

In de VS wordt massaal schaliegas gewonnen om de gasopbrengst te verhogen. Onder hoge druk wordt een mengsel van chemicaliën en water samengeperst in de aarde. Dit resulteert in de verontreiniging van het drinkwater en de bodem. TTIP belooft goedkope gasexport. Maar tegen welke prijs en wie is verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade? Wereldwijd wijzen milieugroepen het fracken (schaliegaswinning) af.

In 2010 na de financiële crisis gaf de VS haar autoriteiten de mogelijkheid om buitenlandse dochterbedrijven van Amerikaanse banken te reguleren. Dit ergerde de Amerikaanse bankensector en nu hebben ze een bondgenoot gevonden in de EU die nu ook pleit voor een zwakkere Europese wetgeving. Belangrijke reguleringsvoorstellen voor de bankensector staan nu weer op het spel. De resultaten die aan beide zijden van de Atlantische oceaan geboekt waren, komen in gevaar.

Voor arbeidsrechten is hard gevochten in ons deel van de wereld. In de VS daarentegen is nauwelijks afdwingbare bescherming voor werknemers tegen werkgevers. Geen rechten voor ondernemingsraden of voor vakbonden om deel te nemen aan collectieve onderhandeling. Deze rechten worden direct bedreigd door de ontketening van de competitie om nieuwe markten, de zgn. “investor state disputes” (ISDS) die TTIP mogelijk zal maken. Dit is bijzonder gevaarlijk voor het land en zijn bewoners.

Als een wet de winstgevendheid van een bedrijf negatief beïnvloed dan kun je het land voor het gerecht dagen om de schade te verhalen, ten koste van de belastingbetaler. En rechtzaken zijn meer dan waarschijnlijk als verwachte winsten negatief worden beïnvloed door milieuwetgeving, wetgeving voor minimumloon, hogere belastingen of een verbod op bepaalde individuele producten. Wat problematisch is, is dat zulke klachten niet bij normale rechtbanken worden ingediend. Zogenaamde arbitragerechtbanken bestaande uit drie gevolmachtigden zullen worden gebruikt en hun beslissingen zijn bindend onder internationale wetgeving.

Vrijhandelsovereenkomsten kunnen erg duur uitpakken voor belastingbetalers. Zoals Canada op dit moment ondervindt dankzij NAFTA, de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst. De VS en Mexico hebben ook getekend. De inwoners van Quebec hebben gestemd in een referendum om het milieu te beschermen tegen fracken (schaliegaswinning). Een schaliegasbedrijf klaagde de Canadese overheid daarop aan voor 250 miljoen dollar schade.

Fantastische beloftes van economische groei, welvaart en nieuwe werkgelegenheid kunnen ook niet vertrouwd worden. Experts schatten in dat NAFTA 700.000 banen heeft gekost in de VS. En het heeft ervoor gezorgd dat armoede in Zuid-Mexico enorm is toegenomen.

Dit staat in scherp contrast met de mooie woorden en voorspellingen die mensen indertijd overtuigden. En die we nu weer opnieuw horen. De winnaars van een vrijhandelsverdrag zijn alleen banken en grote bedrijven. Maar we kunnen nog steeds iets doen.

Help ons TTIP te stoppen.

***

Reacties zijn gesloten.