Structural Adjustment Programs: Wanneer hoge staatsschulden winstgevend zijn

Joris Luyendijk heeft na twee jaar onderzoek geconcludeerd dat de financiële sector de heersende politieke macht is geworden. In dit artikel aandacht voor één van de financiële oorlogsmiddelen, een door hen veel toegepaste vorm van financiële massavernietiging, de Structural Adjustment Programs (SAPs), de Structurele Aanpassingsprogramma’s. Die SAPs maken hoge staatsschulden namelijk winstgevend, het verklaart waarom schulden steeds maar blijven groeien en schulden van bankiers steeds weer uitgesmeerd moeten worden over ons allen.

Het spel dat deze sector speelt gaat over macht grijpen. De truc voor macht grijpen is om beschermende overheden en bevolkingen met heftige schulden te overladen, om vervolgens aanpassingen in overheidsbeleid af te dwingen in het eigen voordeel. Die aanpassingen worden daarna dan gebruikt voor winstmaximalisatie door dezelfde partijen, maar winst is een slechts bijzaak. Het gaat helaas allemaal om het grijpen van macht en het wegnemen van inspraak. U herkent Griekenland en Cyprus uiteraard, u herkent TTIP/CETA/ISDS/CISA, maar u herkent ook het beleid van regering Rutte!

De SAPs zijn in Europa helaas een bekend middel geworden de afgelopen jaren:

 • financiële soberheid (bezuinigingen op uitgaven aan het volk),
 • privatiseren (leegverkoop) van publieke werken zoals water, post en openbaar vervoer, zorg, gevangenissen, etc aan commerciële groot bedrijven,
 • financiële deregulering (meer vrijheid voor criminele bankiers en investeerders) en
 • openen van interne markt. (geen bescherming voor de samenleving)

We kijken in dit artikel in wat meer detail naar de SAP maatregelen, maar vooral naar het grotere spel. En dat spel beïnvloed u ook als burger in Nederland! Het spel is eigenlijk heel eenvoudig, het werkt met het bekende PRS drietrapsrakketje, als volgt:

 1. Probleem: Zadel overheden (en burgers) met torenhoge schulden op
 2. Reactie: Verstrek ze een lening
 3. Oplossing: Dwing overheidshervorming af middels Structural Adjustment Programs

Het is een systeem dat reeds vele malen is toegepast in Europa sinds 2008. Laten we eens kijken hoe dit werkt, en wat die SAPs nu precies zijn.

Stap 1. Probleem: Zadel overheden met torenhoge schulden op

Dit is een belangrijk onderdeel. Overheden worden bewust en moedwillig opgezadeld met torenhoge schulden. Ik ga er even goed op in, maar het is bepaald geen hogere wiskunde. Gewoon eens een blik op de staatsschuld van Nederland.

staatsschuld-2013-450-miljard-euroAfbeelding overgenomen van Destaatsschuldmeter.nl. Wat valt op? De banken lieten in 2008 de overheid ineens stapels en stapels extra staatsschuld op zich nemen. En met de overheid bedoelen we uiteraard alle belastingbetalers, want staatsschuld is slechts een obligatie (verplichting) van de overheid waarin ze toezeggen dat ze geld gaan heffen op (lees: grijpen in) de welvaart van hun inwoners. En sindsdien groeit de staatsschuld harden dan ooit voorheen. De nieuwe normaal van Rutte en co, en holt de kwaliteit van onze samenleving evenredig hard achteruit.

Ziet u trouwens ook die knik rond 2000? In januari 1999 werd de euro giraal ingevoerd, het euro-beleid werd toen dus operationeel, behalve dan in uw portemonnee die volgende in 2002. Is die knik toeval? De staatsschuld is sinds de introductie van de euro dus ruim verdubbeld. Juist, fijn dat beleid! De euro heeft ons dus geen winst opgeleverd. Terug naar 2008 en de sprong van 100 miljard euro staatsschuld, een afbeelding van het CBS:

2912g1Je ziet in Q3 (derde kwartaal) van 2008 dat de staatsschuld ineens omhoog springt, de start van de schuldencrisis, de start van de huidige depressie door strategische faillissementen bij banken. Was de schuld rond de 270 miljard (46% t.o.v. BBP, dus goed beheersbaar), één kwartaal later was de schuld bijna 350. Door de grappen van de bankiers hebben we in Q2 van 2009 ineens zo’n 100 miljard euro extra staatsschuld en een schuldquote 60+%, we belanden midden in de gevarenzone. Griekenland, Spanje, Cyprus, Nederland, we hebben nu allemaal significant meer schulden dan bij de start van de schuldencrisis, en die schulden groeien ook nog eens significant sneller dan voor de crisis. De missie (lees: aanslag) van de bankiers is geslaagd, de schulden groeien overal uit tot probleemformaat!

Deze 100+ miljard extra schuld die we in 2008 op ons namen bestaat onder andere uit de leningen/giften aan bijvoorbeeld Griekse bankiers. En Spaanse bankiers. En onze eigen bankiers uiteraard, ING, ABN en SNS. De bankiers hebben in de VS in 1 actie al 700 miljard dollar afhandig gemaakt, en dat trucje lukte ze in de EU ook met het ESM van (hallo, alweer!) 700 miljard euro, waaronder 40 miljard van Nederland. Daarvoor nog EFSF van 500 miljard waarvan 44 miljard van Nederland, etc. U weet inmiddels hoe Griekenland, Spanje, Cyprus, Ierland, etc, gesloopt wordt op precies deze manier. De bankiers komen steeds weer de volkeren honderden miljarden afhandig maken met bewezen leugens en verzinsel.

De bankiers zijn hierin uiteraard een belangrijke schuldige partij. Ze ontkennen dat, maar het is duidelijk. De agenda van de bankiers wordt duidelijk zeer succesvol uitgevoerd. En rest het aan ons, de bevolking, om een middel te vinden om de honderden miljarden op te hoesten, dat kan natuurlijk niet – dat is immers het hele doel van deze oefening. Zij toveren geld uit het niets, maar wij moeten er natuurlijk voor werken met immer teruglopende opbrengsten. Dus wordt netjes het probleem gecreëerd, het is een belangrijke voorwaarde voor de gewenste reactie in Stap 2.

Overigens moet worden vermeld dat de schulden bij de huishoudens gezamenlijk veel groter en veel pijnlijker zijn dan de schulden van de overheid. De overheid kan haar schulden vrij goedkoop herfinancieren, waar huishoudens dat zeer zeker niet kunnen. Daarnaast zijn schulden van huishoudens bij elkaar kwantitatief ook flink groter dan de schulden van de overheid. Maar dat detail moeten we direct vergeten, als we de media steeds weer moeten geloven. Want schulden van bankiers en overheden pakken ‘we’ aan, uw private schulden natuurlijk niet. De wet op behoud van pijn.

De grote schuldenbank van Europa, de ECB sprong uiteraard ook omhoog, dit plaatje is schokkend, 3000 miljard schuld, een kleine 5% daarvan is voor ons Nederlanders (dat is 150 miljard) en dan is er ook nog ruim meer dan 17000 miljard euro aan schulden die buiten de boeken van de ECB worden gehouden. En dat alles voor een bank die voor juni 1998 niet bestond! Ze zijn het pandjes huis van Europa geworden. Dat was vorig jaar al, maar sinds deze week dus letterlijk ook al een Bad Bank. De grote schuldverspreider van Europa.

ECB_Balance_Sheet_Shrinking_January_2013De trend is zeer duidelijk, we worden als belastingbetalers opgezadeld met de vele exploderende miljarden private schuld van bankiers, en die schulden worden kundig uitgesmeerd over ons allen. En al het heftige ingrijpen van overheden met soberheidsprogramma’s van de afgelopen jaren doen de schulden amper indeuken, laat staan significant reduceren. Schulden afbetalen zorgt paradoxaal genoeg uiteraard juist voor hogere schulden. Het spel wordt gespeeld, het probleem wordt gecreëerd. Tijd voor stap 2.

Stap 2. Reactie: Verstrek een lening

Je begrijpt, met al die extra schulden en EU-keurslijf eisen komen landen en bevolkingen goed in problemen. Zonder flinke pijn kan ons immers geen macht worden afgenomen. Een goed functionerend land laat bankiers immers niet over zich heen lopen. Onze landen worden dus bewust in de problemen gebracht, zie Lewin Change Management. In de EU moeten overheden door de verdragen verplicht al deze financiële problemen internaliseren op de eigen bevolking. We mogen immers niets meer doen met de waarde van onze munt of door een flexibele begrotingen op te stellen, of…

We zitten aan alle kanten ingepakt in een EU-keurslijf. Om nog maar eens te benadrukken dat landen niet meer zelf over hun begroting gaan als het puntje bij het paaltje komt, was gister de EU weer in het nieuws.

‘Europese Commissie waarschuwt eurolanden over begroting’: Alle eurolanden leverden hun begrotingsplannen voor volgend jaar vorige week in Brussel in. In het kader van de aangescherpte begrotingsregels worden ze daar onder de loep genomen om te zien of ze aan de Europese normen voldoen.  De Europese Commissie zal woensdag vijf eurolanden vertellen dat zij met hun begrotingsplannen het gevaar lopen de Europese regels te overtreden.

Die stap kan de eerste zijn op weg naar afkeuring van de plannen. In dat geval zouden landen verplicht zijn hun plannen aan te passen.

Dat EU keurslijf is er niet voor ons, niet voor het welzijn van de bevolking. Het spel betreft pijn maximalisatie, u ziet de EU en daardoor regering Rutte dit dagelijks doen. Dit is geen toeval dat toevallig steeds weer slecht uitpakt voor de burger, toeval bestaat niet in de politiek. De maatregelen slopen doelbewust de economie en zorgen voor pijn bij burgers, met als doel: dat er voldoende speelruimte ontstaat voor de SAPs in Stap 3.

Maar zodra de nood het hoogste is worden de leningen dus verstrekt. Ik kan daar een betoog over schrijven, maar de zeer recente geschiedenis heeft dat al gedaan voor me. Onlangs was dit namelijk overduidelijk gemaakt in Oekraïne. Het land werd eerst kundig geplunderd door het westen met betaalde demonstranten, militaire huurlingen, de Verhofstadtgroep, etc. Hun voorraad goud werd hen afgenomen, tekorten werden benadrukt (zoals bijvoorbeeld de gasrekening bij Rusland) en vervolgens kregen ze leningen aangeboden door IMF, Wereldbank, de EU/ECB, de Fed/VS, etc. Vele uiteraard westerse organisaties vielen over elkaar heen om Oekraïne een lening aan te bieden. De economic hitmen waren aan het werk.

Neem de berichten van hier op LLE eens over het gedrag van IMF in Oekraïne: 26 februari 2014: IMF denkt Oekraine snel te kunnen adviseren. Dan 24 april 2014: IMF ‘geeft’ Oekraine 12 miljard euro. Op 2 mei 2014: IMF verplicht Oekraine tot oorlog voeren. En 27 juli 2014: IMF zet Oekraine verder onder druk namens bankiers.

Het spel is duidelijk, en die verstrekte ‘reddende’ lening komen duidelijk niet zonder eisen. Het spel in Oekraine betreft een land-grab, het graaien naar resources. En als je je ziel eenmaal verkoopt voor een lening, zal je uiteindelijk je ziel daadwerkelijk ook moeten inleveren. The devil always comes back for more. Dat brengt ons netjes bij de overal terugkerende SAPs:

Stap 3. Oplossing: Dwing hervorming af middels Structural Adjustment Programs

Dan komt de duivel dus voor meer. De bankiers zoals u gelezen heeft, zijn de spin in het web van de groot-bedrijven. En die runnen de wereld. De Structural Adjustment Programs – de naam alleen al is voldoende griezelig – beschrijven netjes wat er dan geëist wordt door de bancaire elite. Je land is in de problemen geholpen, maar je krijg alleen geld als je je handtekening zet onder een contract, een contract met de duivel, een Structural Adjustment Program. De SAP-activiteiten moeten daarna verplichte netjes uitgevoerd worden door regeringen zonder enige inspraak van (of zorg voor) de bevolking, omdat de schulden te hoog zijn geworden voor inspraak en democratie.

Wikipedia geeft een mooi overzichtje van SAPs. Tussen haakjes volgt een toelichting over de betekenis ervan door LLE.

Typisch ‘stabilisatie’ beleid bestaat ​​uit:

 • Betalingsbalanstekorten reductie door devaluatie van de munt (Onmogelijk gemaakt in de EU)
 • Vermindering van het begrotingstekort door hogere belastingen en lagere overheidsuitgaven, ook wel bekend als soberheid (Ofwel, de duimschroeven aandraaien bij de bevolking, als een citroen uitpersen dus. Het schuldsysteem in stand houdend.)
 • Herstructurering van de buitenlandse schulden (schulden bij hun eigen bankiers dus, het afbetalen van schulden staat met stip op 1, failliet gaan en in gebreke blijven mag natuurlijk niet gebeuren ten koste van letterlijk alles, inclusief uw leven.)
 • Monetair beleid voor de financiering van overheidstekorten, meestal in de vorm van leningen van centrale banken (Die leningen leggen dus weer meer verplichtingen op. Denk ook aan giften voor Griekenland door landen als Nederland, Nederland krijgt meer schulden, de schulden worden daardoor netjes verspreid over iedereen! De schuldenunie.)
 • Verhogen van de prijzen van voedingsmiddelen om de last van de subsidies te snijden (Het volk wordt dus nogmaals benadeeld. Overigens zijn die subsidies sowieso vaak al vreemd, bekijk bijvoorbeeld de rietsuiker subsidies van de familie Koch in de VS eens.)
 • Verhogen van de prijs van de openbare diensten (Maak het onbetaalbaar, vergroot de pijn en neem openbare diensten af van de bevolking, het was ooit opgebouwd op hun geld.)
 • Snijden in lonen (In de EU gewenst voor 30 tot 50%, en in Griekenland lukt dat reeds goed)
 • Afbouwen van binnenlandse krediet. (Welk krediet, dat wordt al niet meer verstrekt)

Lange termijn aanpassingen in het beleid zijn doorgaans:

 • Liberalisering van de markten door een prijsmechanisme te garanderen (Liberaliseren betekent verruimen en bevrijden van belemmeringen. Snel op naar de oligarchie. De macht en invloed van de financiële sector en multinationals moeten altijd groter kunnen worden, zogezegd middels vrije markten en vrijhandelsovereenkomsten. Klinkt wellicht goed, dat is het zeer zeker niet.)
 • Privatisering of verkoop van alle of een deel van de staatsbedrijven (Leegverkoop, voor een dubbeltje, van bijvoorbeeld de postbedeling, zoals het fiasco in Engeland. Ooit opgebouwd op uw geld, dan verpatst onder druk van bankiers aan buitenlandse multinationals of financiele conglomeraties. Hogere kosten voor ons allen.)
 • Creëren van nieuwe financiële instellingen (tja, meer financiële instellingen gerund door de Rothschilds en co, altijd goed, meer, Meer en vooral GROTER!)
 • Verbetering van het bestuur en bestrijding van corruptie (corruptie gedefinieerd vergelijkbaar als terrorisme, iedereen die het niet eens is met dit beleid wordt gezien als corrupt, net als iedereen die het niet eens is met overheidsbeleid wordt gemarkeerd als terrorist)
 • Verbeteren van de rechten van buitenlandse investeerders ten opzichte van nationale wetten (Tja… multinationale investeerders en bankiers, daar draait alles om, niet om het welzijn van de mensen of de lokale mkb bedrijven. Herkent u ook ISDS? Het draait hier om het slopen van de samenhang van de samenleving.)
 • Gericht de economische productie op directe export en grondstofwinning (landgrijpen, grondstoffen zijn waardevol, die moeten verpatst worden en toegeëigend worden door bedrijven als Bechtel)
 • Vergroten van de stabiliteit van de investeringen, door aanvulling directe buitenlandse investeringen met de opening van de binnenlandse beurzen. (Tja…)

Het is duidelijk, de droom van de multinationale Corporatocratie (geregeerd worden door multinationale bedrijven) komt uit wanneer landen in hoge schulden komen. En laat nu net de meerderheid in schulden komen juist door bankiers. En laat die bankiers nu toch juist net weer profiteren door de leegverkoop die volgt! Wanneer hoge staatsschulden winstgevend worden…

Het konijnenhol gaat echter nog weer dieper, IMF is natuurlijk het incassobureau van de wereldwijd samenwerkende Centrale Bankiers. De Centrale Banken komen allemaal bij elkaar in de Bank for International Settlements gevestigd te Basel, Zwitserland. IMF is als hun incassobureau dus zwaar fout. De Wereld Bank is ook een groot schulden-leverancier, die krijgt zijn te verlenen geld van donor landen maar ook van donor financiële instellingen! De grootste bankiers doneren letterlijk geld aan de Wereld Bank (zelfs meer als vele landen) om daarmee landen weer aan leningen te helpen, om vervolgens middels de SAP programma’s te kunnen grijpen in de faillissements-leegverkoop. Het zijn economisch terroristen, net als de economic hitmen. Maar de invloed van bankiers in de Wereld Bank en breder in het Bretton Woods systeem is weer iets voor een ander artikel.

En het hoeft geen eens een samenzwering te zijn

Het hoeft geen complot te zijn. Banken zijn geen echte concurrenten, ze werken grootschalig samen, dat is aangetoond. Maar dat maakt het geen samenzweringscomplot. Wanneer banken werken met gedeelde doelen (alle banken willen meer winst, en daarvoor is meer macht benodigd) dan maken bankiers automatisch dezelfde keuzes. Daar hoeft dan geen overleg voor te zijn, deze organisaties acteren op dezelfde momenten op dezelfde manieren voor hun eigen bestwil. Helaas is dat dan gezamenlijk tegen de bestwil van de bevolking. Dat maakt het niet per definitie een samenzwering.

Maar het betreft wel degelijk wel een samenzweringscomplot, want ze zeggen ook zelf dat het een complot is! Bestudeer de Jekyll Island gebeurtenissen zoals gedocumenteerd door G. Edward Griffin eens. Youtube: The Creature from Jekyll Island. De tekst (in het Engels), hier als epub. Hier meer audio materiaal. De centrale banken betreffen zeer duidelijk een samenzwering van heb ik jouw daar. Een samenzwering tussen de grootste bankiers om iedereen in de schulden te steken en afhankelijk te maken. Nog niet overtuigd? Eén woord: Rente.

Nu weet u dus waarom…

Torenhoge staatsschulden zijn dus goed voor bankiers en de multinationale groot-bedrijven. De staatsschulden worden bewust gebruikt om liberaliseringen, deregulering en privatiseringen af te dwingen, wat weer goed is voor het grijpen door deze bedrijven. Het welbevinden van bevolkingen doet uiteraard op geen één enkele manier toe in dit spel, pijn bij de bevolking is zelfs benodigd om deze veranderingen mogelijk te maken. En zoals u ondertussen weet en ervaart, Regering Rutte doet lekker mee in dit spel. De mythes hierover worden heden ten dage gemakkelijk doorgeprikt, steeds weer. Alle maatregelen maken de burger alleen maar armer en onmondiger.

 • U vraagt u zich af hoe het komt dat de staatsschuld en de schulden van huishoudens immer blijven groeien? Nu weet u waarom.
 • U vraagt zich af waarom de maatregelen van regering Rutte alleen maar bestaan uit bezuinigen en lastenverzwaringen en daardoor bijzonder veel pijn doen én helemaal niets helpen? Nu weet u waarom.
 • U vraagt zich af waarom ze de sociale zekerheid opdoeken? Nu weet u waarom.

Roofzucht, domheid en propaganda. De gecreëerde schulden zijn zeer profitabel voor de grote multinationale bedrijven. Er wordt macht en land gegraaid als nooit te voren. Alles mogelijk gemaakt met ingebeelde fiat-gelden en fantasie-schulden. Ze toveren het uit het niets, het is allemaal een opgelegd waanbeeld. We worden als samenleving geregeerd door bedrijven, met hun enige en alles uitsluitende doel: meer winst, financiële winst maar vooral machtswinst. De Corporatocratie. Hun middel? De SAPs. En die gelden ook voor Nederland, ook voor u. Voor meer hierover, zoek eens op John Perkins.

Het hoeft niet zo te zijn

Als u al het bovenstaande gelezen hebt, bent u vermoedelijk al overtuigd van het feit dat er misbruik van u wordt gemaakt door een zeer klein aantal duistere sujetten? Weet dat het helemaal niet zo hoeft te zijn. Het kan ook anders. Het was ooit ook anders.

Hoe zouden we als samenleving deze onderdrukking kunnen beëindigen? Kunt u zich inbeelden hoe de wereld er uit zou zien zonder bankiers?  Kunt u deze verandering visualiseren? Hoe zou een wereld zonder dit soort uitbuiting eruit zien? Hoe zou dat voelen? Kunt u geloven in dit soort verandering? Ik wel. En als u bovenstaande heeft gelezen, u vermoedelijk ook! Maar zolang we ‘en masse’ blijven geloven in de ‘waarheden’ van de financiële elite, blijft dit steeds weer gebeuren en komt er geen verandering. Onze gedachten zijn dus van belang. Wat kunt u nu zelf al doen om u (of uw gezin) losser te maken van de grote multinationale bedrijven en deze spelletjes?

Reacties zijn gesloten.