Juncker voortvarend aan de slag, EU-dictatuur een feit

Wie nog dacht dat we in een democratie leefden, is daar na de afgelopen week wel van genezen. De EU, waar inmiddels meer dan de helft van onze wetten vandaan komt, is geen democratisch instituut meer.

Wie nog twijfelde of we misschien met Juncker de goede kant op zouden gaan (de man beloofde tenslotte meer transparantie, meer democratie en een kleinere EU) weet nu beter: Juncker is bezig de EU in moordend tempo definitief tot een dictatuur om te smeden. Dan is het helemaal gedaan met onze inspraak, met onze rechten, onze vrijheid, onze gezondheid, onze natuur, onze … Dan is het gedaan met ons.

Wat is er gebeurd?

Nieuwe Europese Commissie vertegenwoordigt bedrijfsleven

Op 10 september jl. presenteerde Juncker zijn nieuwe Europese Commissie: 20 commissarissen, 7 vice-voorzitters en 1 voorzitter, hijzelf. Tenminste 2 eurocommissarissen zijn directe vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Jonathan Hill die de zware en cruciale portefeuille Financiële Stabiliteit, Financiële Dienstverlening en Kapitaalmarkten gekregen heeft en Miguel Arias Cañete voor de belangrijke post Klimaatactie en Energie.

De Brit Jonathan Hill is van origine bankenlobbyist, hij heeft een eigen lobbyfirma Quiller Consultants voor banken en andere financiële instellingen. De carrière van Hill toont aan dat hij geen problemen heeft met politici en lobbyisten die een gezellige relatie onderhouden, geholpen door een alsmaar draaiende draaideur. Sven Giegold, financieel woordvoerder van de Groenen zegt:

Het is een onverdragelijke provocatie, deze man de zeer gevoelige financiële portefeuille toe te wijzen. (..) Het Parlement werkt al jaren aan strengere regelgeving voor de financiële markten, en nu zou een lobbyist commissaris worden.”

De Spanjaard Miguel Arias Cañete, eurocommissaris voor Energie en Klimaat heeft banden met de olie-industrie. Tot 2012 was hij CEO van de oliemaatschappij Petrolifera Ducar. Na zijn verhuizing naar de Spaanse regering deed Cañete het voorzitterschap over aan zijn zwager. Maar hij heeft nog steeds minstens 85.349 aandelen in het bedrijf.

Als minister kwam hij onder druk te staan wegens belangenverstrengeling. Petrolifera Ducar deed zaken met de staat, maar Cañete had dat voor het Spaanse parlement geprobeerd te verbergen. Deze man wordt verantwoordelijk voor het klimaatbeleid … Het Europese Parlement wil dat Cañete in ieder geval zijn aandelen in Petrolifera Ducar afstoot. De milieubeweging houdt het hart vast voor deze nieuwe EU-commissaris.

EU-milieubeleid wordt geschrapt

Via AnderEuropa: Een coalitie van de grootste milieu-ngo’s in Europa zien de presentatie van het team van Juncker als een soort staatsgreep van de bedrijfswereld en een totale torpedering van het milieubeleid. Met de structuur van deze commissie worden de belangen van de Europese burgers verraden. De milieu-ngo’s hebben een brandbrief naar Juncker gestuurd.

“In plaats van duurzaamheid centraal te stellen in zijn nieuwe team, heeft Juncker besloten om het te verbannen naar de marges, door het schrappen van de speciale functies van een klimaat- en een milieucommissaris. Ook de benoeming van een eerste vice-president voor deregulering die een concurrentiepositie-filter moet zetten op alle initiatieven is onaanvaardbaar”

reageerde Jeremy Wates, de secretaris-generaal van de European Environmental Bureau (EEB, de grootste federatie van milieu-NGOs in Europa).

Wat nu gaande is, is ongezien in de geschiedenis van de EU. Als de plannen van Juncker werkelijkheid worden, dan zal zijn Commissie waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als het moment dat we een gezamenlijke confrontatie met en de aanpak van onze groeiende milieuproblemen opgegeven hebben.

Een voorbeeld: volgens Juncker zou niet het departement milieu, maar het departement ondernemingen moeten beslissen of chemicaliën al dan niet een gevaar voor onze gezondheid vormen.

Burgerinitiatief TTIP geblokkeerd

Op 11 september jl. besloot de Europese Commissie dat het beetje burgerinspraak in de EU dat er nog was, maar helemaal afgeschaft moest worden.

Het was een bescheiden verzoek van de inwoners van Europa: een burgerinitiatief voor TTIP. Maar liefst 1 miljoen handtekeningen beloofden ze te verzamelen om de Europese Commissie te bewegen hun onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag TTIP te heroverwegen.

Dus niet: 1 miljoen handtekeningen om daarmee de onderhandelingen meteen stop te kunnen zetten. Nee, alleen maar het verzoek: alstublieft commissie wilt u er nog eens naar kijken? Wilt u een zitting houden in het Europese Parlement en onze argumenten serieus nemen? Wilt u alstublieft, alstublieft een keertje serieus met ons in gesprek.

De onderhandelingen over TTIP worden achter gesloten deuren gevoerd met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Gewone burgers zitten daar niet aan tafel. Voor 1 keertje zouden 1 miljoen burgers met de almachtige Commissie in gesprek mogen, 1 keertje maar.

Nee, zegt Juncker, veel te lastig,

de onderhandelingsmandaten voor TTIP en CETA zijn een interne aangelegenheid tussen Europese instellingen en zijn dus geen onderwerp van een burgerinitiatief.’

Het argument snijdt geen hout en dat weet Juncker ook. Van tevoren is het ECI (European Citizens’ Initiative) Stop TTIP door juristen uitgebreid bekeken. Het verzoek moet onder de huidige wetgeving gewoon geaccepteerd worden. Maar Juncker heeft er geen zin in.

Juncker wil het gezellige onderonsje van multinationals niet verstoord zien door lastige burgers.

De toon is gezet. Het wordt steeds duidelijker met wie en met wat we hier te maken hebben: we worden geregeerd door lobbyisten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Ze dulden geen tegenspraak. In deze EU-superstaat zijn de multinationals de baas, bedrijven als Bayer en Monsanto, Shell en DuPont, en andere grote olie-, gas-, farmacie-, voedingsmiddelen-, chemie-, technologie- en landbouwbedrijven en natuurlijk boven alles de Banken.

We kunnen er niet meer omheen: de EU is een dictatuur en Jean-Claude Juncker is door de almachtige bedrijvenlobby aangesteld als de dictator.

Reacties zijn gesloten.