TISA, EU onderhandelt over nog een ultra-geheime handelsovereenkomst

Het in het geheim onderhandelde en omstreden TTIP is nog braaf in vergelijking met een nieuw zeer geheime handelsovereenkomst, de TISA, de Trade in Services Agreement. Het betreft weer geheime onderhandelingen geleid door de VS en de EU voor een nieuw geheim handelsverdrag voor dienstverlening:

De Trade In Services Agreement (TISA), de handel in diensten overeenkomst, is de meest veelbelovende kans in twee decennia om de handel in dienstverlening te verbeteren en uitbreiden.

De ‘Dienstverlening’ van de VS verovert de EU

Het lijkt er heel veel op. De zakelijke ‘dienstverlening’ van de Amerikanen moet kennelijk nu ook de wereld gaan veroveren. Net als het TTIP dus, maar dan geheimer, flink meer omvattend en nog veel schokkender!

Als de significantie van het TTIP uw hoofd al doet duizelen, voeg dan nog een nieuwe cadeau voor globalisten toe aan het corporatocratische model van totale handelsdominatie, de TISA, de Trade in Services Agreement.

We weten ondertussen met de al 6 jaar durende Tweede Grote Depressie wat voor schade alleen al de financiële ‘dienstverlening’ kan aanrichten. Nu wordt dus in het geheim vastgelegd dat er nog veel meer vrijheden komen in de EU voor dit soort ‘dienstverlening’.

Aan het begin van 2012, lanceerde ongeveer 20 Wereldhandelsorganisatie-leden (de EU als één geteld), die zichzelf “The Really Good Friends of Services” (RGF, De Hele Goede Vrienden van Dienstverlening) noemden, in het geheim officieuze gesprekken voor het opstellen van een verdrag om de handel en investeringen in diensten te liberaliseren, en “regelgevende disciplines” uit te breiden op alle dienstensectoren, waaronder openbare diensten.

Liberaliseren betekent verruimen en bevrijden van belemmeringen. De macht van de financiële sector moet dus nog veel groter worden dankzij dit nieuwe vrijhandelsakkoord:

Het akkoord gaat nog verder dan de afspraken die in 2007 tot de economische crisis hebben geleid. Het TISA wil de financiële sector en de openbare diensten nog meer onttrekken aan democratische controle.

Het gaat ons dus weer een boel geld kosten om al het ongecontroleerd geld-grijpen te blijven financieren. Want alles kan en mag uiteraard, zolang de EU carrière-politici, de bankiers en de multinationals maar kunnen blijven grijpen. De consequenties voor de bevolking doen dan niet ter zake.

De aanval op de pensioenen is geopend

Het kon uiteraard niet lang meer uitblijven, de aanval op uw pensioen is geopend. En ook uw pensioen zal ten prooi gaan vallen aan de TISA:

Van bijzonder belang is hoe deze TISA overeenkomst probeert de pensioenfondsen te breken en ze definieert als monopolies. Dat is weer een waarschuwing dat de bedoeling van dergelijke overeenkomsten is die van onderwerping. Het gebruik van de uitdrukking “om eventuele handelsbelemmeringen weg te nemen” is weer een andere supranationale poging van de VS om een ​​machtspositie te verkrijgen in elk facet van elk deelnemend land en haar burgers.

De monopolie op uw pensioen moet gebroken worden, de Europese pensioenfondsen moet hier dus geopend worden voor de multinationals en investeerders uit de VS. En de EU werkt actief mee aan deze grootschalige deregulering. De rechten die u heeft verworven zijn nu nog slechts die handelsbelemmeringen die weggenomen moeten worden. Het is uiteraard logisch dat de EU dit geheim wil houden!

Onomkeerbaar Privatiseren

De TISA corrigeert ook een andere doorn in het oog van de multinationals, de terughoudendheid (handelsbelemmering!) waarmee de lidstaten hun openbare werken willen beschermen tegen privatisatie:

Wat in deze tekst staat komt erop neer dat de lidstaten van het TISA-akkoord verplicht zullen worden om gezondheidszorg, kinderopvang, postbedeling, media, watervoorziening, energieproductie en openbaar vervoer open te stellen voor buitenlandse bedrijven. Zelfs in landen waar privatiseringen mislukt zijn, zullen de betrokken regeringen het recht verliezen om de betrokken diensten terug te nationaliseren.

Ofwel, de publieke diensten waarvoor we jarenlang belasting hebben betaald om op te bouwen en onderhouden, die worden onder het TISA-verdrag dus verpatst aan de multinationals. Verpatst voor een paar euro om kunstmatig gecreëerde staatsschulden mee af te betalen. En ook de Nederlandse regering kan na het afsluiten van dit akkoord niets meer ondernemen tegen de privatisatie van de Nederlandse publieke werken.

De EU hecht negatieve waarde aan de democratie

Uiteraard is de TISA ook voorzien van de omstreden ISDS-clausules die bij het TTIP zoveel verontwaardiging veroorzaakte en onze democratie effectief de nek omdraaien:

Buitenlandse investeerders in financiële producten zullen het recht krijgen om financiële wetgevende regels opgelegd door de lidstaten aan te vechten door middel van interne arbitrageprocedures, waartegen geen beroep mogelijk zal zijn.

De EU toont alweer zeer weinig op te hebben met democratie, het duldt geen enkele inspraak, niet van de bevolking maar ook niet van de volksvertegenwoordigers van de lidstaten. De EU behartigt duidelijk niet de belangen van de bevolking. De lidstaten mogen van de EU zelf niet meedoen in de onderhandelingen als de EU namens hen onderhandelt. Letterlijk: de vertegenwoordigers van de lidstaten worden gevraagd (lees: verplicht) te vertrekken wanneer de EU namens hen gaat onderhandelen. Het zou dus best eens kunnen dat de Nederlandse overheid ook geen weet heeft wat de EU hier allemaal ‘namens ons’ uitvreet.

Een gelekte onderhandelingstekst biedt het publiek een eerste blik in de mondiale handelsonderhandelingen, geleid door de VS en de EU, voor een nieuw verdrag op het internationale handelen in diensten: data diensten, bedrijfsdiensten, financiële dienstverlening, verzekeringen en dergelijke.

De EU is zonder onze mandaat (immers democratisch afgewezen in 2005, toch aangenomen in 2007), in het geheim, namens de multinationale grootbedrijven aan het onderhandelen met de VS, met Australië en diverse andere landen, voor een handelsakkoord dat strikt geheim moet blijven terwijl het operationeel is! En het werkt, want er is nagenoeg niets over te vinden in de reguliere bronnen, behalve het door Wikileaks gelekte deel van de verdragstekst uiteraard.

Geheimhouding voor, tijdens en na

De geheimhouding van de EU kent geen grenzen, de TISA is niet alleen geheim voor haar inwoners tijdens de onderhandelingen, maar ook nadat het van kracht wordt blijft het nog 5 jaar geheim! Vijf jaar is de duur van een gehele regeringsperiode, dit betekent dus effectief onschendbaarheid voor de politici die dit onderhandelen. Al zal die onschendbaarheid en onaantastbaarheid ook vastgelegd zijn in de TISA, zo werkt dat meestal.

“Als deze onderhandelingen in het voordeel van het publiek zijn, waarom wordt het publiek dan niet geïnformeerd?” vraagt één advocaat over de uitbreidende, notoir geheime verdragsonderhandelingen.

Gewoon alles geheim houden voor alle inwoners en de lidstaten. We mogen gewoon niet weten wat de EU namens ons allemaal uitvreet, nu niet, binnenkort niet, nooit niet. Totdat het veel te laat is, we de politici niet meer kunnen aanspreken op hun gedrag, en er een mega grote rekening te betalen is voor ons borgers, uhm, burgers.

Maar dan is er uiteraard niets meer aan te doen, want TINA: there is no alternative. Betalen maar… en bezuinigen! Minder pensioen duidelijk, meer participatiesamenleving, hogere belastingen, langer doorwerken, minder sociale zekerheid, meer lastenverzwaring, minder soevereiniteit en uiteraard: een noodzaak voor nog totalere machtsoverdracht naar de EU om ons allen weer te redden van de consequenties van maatregelen van diezelfde EU.

Overdracht van soevereiniteit en bevoegdheden op ongekende schaal

Er is hier uiteraard sprake van significante soevereiniteitsoverdracht en overdracht van bevoegdheden, ver buiten de bevoegdheden en het mandaat dat de EU ooit heeft gekregen. Mandaat? Nergens meer voor nodig. De belangen van de burgers zijn van geen belang voor de carrière-politici en EU elite! De EU toont steeds weer geen enkele interesse te hebben in het welbevinden van haar eigen bevolking.

“De gelekte TISA tekst is nog fouter dan ik me had voorgesteld – het is flink schokkend,” vertelde William Warring, een handelsexpert van de Vrienden van de Aarde VS, een waakhond groep, aan MintPress Nieuws

Deze overdracht van soevereiniteit en bevoegdheden voltrekt zich volledig buiten het gezichtsveld van de burgers, buiten het gezichtsveld van de media en de journalistiek, en buiten het bereik van de Nederlandse volksvertegenwoordiging en de Nederlandse lidstaat.

Het TISA en het TTIP is uiteraard contractbreuk op ongekend grote schaal. En als iets zo geheim is als deze verdragen betekent het meestal dat ze het daglicht niet kan weerstaan. En de geheimhouding is zoals u kunt lezen met goede redenen, het is nog fouter dan je kan voorstellen. Rutte en co zal zich hier echter niet tegen gaan verzetten, dat mogen ze namelijk niet, en daarmee wordt ook dit verdrag bindend voor de Nederland.

Een Federale EU – Wat is het toch geweldig, niet?

We krijgen hier een mooie vooruitblik hoe het gaat als de EU inderdaad de status van Federatie krijgt, als de EU van Unie wordt omgevormd in een Federatie. Dat is namelijk de missie van Juncker, en zie hier hoe die toekomst er uitziet: de Federale EU handelt uitsluitend namens en voor zichzelf en de multinationals door/voor wie ze in het zadel zijn geholpen. De burgers en de lidstaten doen er niet meer toe en worden actief buiten gesloten en onwetend gelaten.

De EU maakt meer kapot dan ons lief is. Zo snel mogelijk afschaffen.

Via: De US/EU uitweg in de crisis… Oorlog!

Reacties zijn gesloten.