De EU zal zichzelf toegang verschaffen tot een leger en wapens

De volgende belangrijke stap die de EU graag spoedig wil ondernemen: de beschikking krijgen over een eigen leger. Dit zodat ze haar eigen buitenlandbeleid (zoals onlangs getoond in de Oekraïne) kracht kan bijzetten, los van enige inspraak door en verantwoording naar de lidstaten en volkeren uiteraard.

E.J.Bron noemt het in een vertaald artikel, en schrijft:

Al jarenlang worden er in de EU pogingen ondernomen om door centralisatie van de nationale legers een eigen militair apparaat aan de Brusselse bureaucraten ter beschikking te stellen. Het lijdt geen twijfel dat de oprichting van zo´n EU-leger slechts een kwestie van tijd is. Dit leger zal in het begin nog klein zijn, maar in de loop der tijd, zoals de hele ontwikkeling van de EU tot nu toe altijd heeft aangetoond, de nationale legers volledig vervangen. Franse atoomwapens zullen dan niet meer onder controle staan van een democratische regering, maar direct of indirect ondergeschikt zijn aan een ondemocratisch Brussels beambtencentralisme, dat zich voor zijn maatregelen niet hoeft te verantwoorden tegenover de kiezers.

De samenvoeging van de nu nog nationaal versplinterde militaire krachten in West-Europa tot een gigantisch gezamenlijk militair apparaat zal dus niet alleen een volledig nieuwe kwaliteit van militair potentieel aan de Russische westelijke flank vormen, maar ook de beslissingsbevoegdheid om een militaire confrontatie te veroorzaken – snelle besluitprocedure door enkele totalitaire leiders in plaats van omslachtige vorming van consensus van gekozen democraten – fundamenteel veranderen. Beide ontwikkelingen zullen van de kant van de West-Europese politieke leiding de drempel verlagen en de bereidheid tot confrontatie vergroten.

De Eurocommissarissen aan het woord

Middels uitspraken als die van Van Rompuy, EU-president / voorzitter Europese Raad:

Het hele Europese grondgebied buiten Rusland [zal] op termijn op een of andere manier betrokken zijn bij de EU”. Dat zegt hij in een interview in De Standaard. “Of daar bij de publieke opinie grote steun voor is, weet ik niet. Maar toch doen we het.”

en die van Stefan Füle, de EU minister van Uitbreiding van de Unie (jawel, dat is een echte functie, er is een Eurocommissaris specifiek voor immer doorgaande uitbreiding aangesteld!)

‘Als we het desbetreffende deel van Oost-Europa serieus willen veranderen, moeten we ook gebruik maken van het sterkste instrument dat de EU heeft. En dat is uitbreiding’, aldus de Tsjech. Volgens de eurocommissaris heeft een dergelijke uitbreiding een enorme ‘veranderende en stabiliserende kracht’.

mag het duidelijk zijn dat de Eurocraten uit zijn op conflict met Rusland. En als het aan de EU ligt wordt dat een gewapend conflict met een EU-leger. Tot dat zal de EU het moeten doen met huurlingen en valse vlag activiteiten, zoals u inmiddels weet.

Concrete lopende activiteiten om dit te realiseren

Uiteraard zijn er diverse activiteiten reeds onderweg om dit een feit te maken, je hoeft niet verder te kijken dan wikipedia:

European integration has however been deepened in this field in recent years, with the framing of a Common Security and Defence Policy (CSDP) branch for the Union’s Common Foreign and Security Policy (CFSP) as well as the creation of separate international forces revolving around the EU’s defence. A number of CSDP military operations have been deployed in recent years.

Het framework voor het toeigenen van de lidstaat-legers is zoals u kunt zien alreeds actief, het plan ligt op koers, en als niemand spoedig een EU-breed protest start of voor een volksopstand zorgt, en de burgers weten immers toch niet wat de EU allemaal uitspookt, is het zo meteen een volgend alternatiefloos feit, een volgend gepasseerd station, niets meer aan te doen, en hebben wij, de 500 miljoen inwoners, weer het nakijken. U herkent Juncker’s/EU’s modus operandus reeds.

Drie voor de hand liggende aanvliegroutes

De EU is nu ongetwijfeld aan het bedenken welk voorval ze willen creëren om als aanleiding te gebruiken het zeggenschap volledig naar zich toe te trekken. Mogelijk eerst voor één missie als ‘veilige’ start / eerste schaap, Wikipedia verwijst er al naar als CSDP operaties.

Optie 1: Vermoedelijk zal het een route worden langs zelf-gefinancieerd reli-terrorisme of, zoals de uitspraken van Füle en Van Rompuy aangeven: middels ruzie met Rusland. Of uiteraard beide, zoals E.J. Bron betoogt in zijn vertaling!

Optie 2: Een militaire apparaat wordt toegeëigend door de EU-dictatoren om zich naar binnen te richten, zoals Tegenlicht onlangs beargumenteerde in hun aflevering. De in de EU verplicht gestelde immigratie en migratie en de open grenzen van hier tot ver in het oostblok, en reli-terrorisme, is daar uiteraard een belangrijk onderdeel in. Vermoedelijk gebeurt dit dan op de manier zoals in de VS, middels een stasi-aanpak van Staatsveiligheid / Homeland Security. Waarom immers het wiel opnieuw uitvinden?

Optie 3: wellicht wat ver gezocht, je moet de EU echter nooit onderschatten, is de aanpak van de EU in de Oekraïne gewoon opschalen. Dus op basis van uw belastingcentjes (zie Europese belastingen) huurlingen inhuren om als militaire arm van de EU te fungeren. Dan kunnen de lidstaat legers gewoon opgedoekt worden en heb je beschikking over een commercieel leger van huurlingen van het internationale industriële complex. Met TISA in het achterhoofd, zeker een wenselijk idee voor de krachten achter de EU.

Optie 3 zal de komende tijd nog wat lastig te verkopen zijn, met risico op opstand. Vermoedelijk start dit dus met optie 1 en 2, langzaam groeiend naar optie 3. De incompetenties en de kosten van individuele lidstaat-legers zullen komende tijd breed worden uitgemeten in de pers ter voorbereiding voor de staatsgreep op de legers.

De ‘Ever Closer Union’

De Europese Unie wordt als federale Verenigde Staten voor Europa een macht op zichzelf, zonder verantwoording af te hoeven leggen naar de lidstaten en de burger. Geheel volgens Amerikaans model, alleen dan nog wat minder democratisch.

Welke methode de EU ook zal kiezen, de EU wordt niet voor niets genoemd ‘the ever closer union’. Er is één richting van voortgang in de EU, dat is die van verder gaande integratie en dus verder gaande overdracht van bevoegdheden. Dit is expliciet uitgesproken als het doel van de EU en ook de opdracht voor de nieuwe keizer Juncker.

Dat maakt de EU totalitair en spoedig dus met leger volledig onder eigen beheer. En omdat oorlog voeren zo’n lekker winstgevende bezigheid is voor bankiers en wapens leverende multinationals, een EU met eigen leger: geen fijn idee!

Reacties zijn gesloten.