NL Kabinet groot fan van TTIP en miljarden arbitrages

Diepe, diepe zucht. Minister Ploumen, de Nederlandse minister van Buitenlandse Handel gooit het belastingbetalende, democratie-liefhebbende Nederlandse volk weer voor de aanstormende trein van het internationale grootbedrijf:

Het kabinet is niet tegen een geschillenmechanisme in het vrijhandelsverdrag waar de Europese Unie en de Verenigde Staten momenteel over onderhandelen. Met de Investor-State Dispute Settlement (ISDS) kunnen buitenlandse investeerders een regering buiten de nationale rechtbank om aanklagen. Ploumen is ”van mening dat internationale arbitrage toegevoegde waarde kan hebben” in het vrijhandelsverdrag, de Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Met zulke vrienden…

Met dit als kabinet, heb je geen afpersende multinationals, vijandige buurlanden of staatsgrepen meer nodig… De minister gooit de Nederlandse belastingbetalers en de Nederlandse inspraak over eigen wetgevingen gewoon zelf onder de trein.

Bij iedere wetswijziging kunnen multinationals miljarden claimen

Met dit soort arbitrage regels kunnen bedrijven namelijk voor potentieel misgelopen ingebeelde winsten overheden voor een arbitrage commissie trekken en die voor de denkbeeldige miljarden ‘winstderving’ verantwoordelijk stellen. Daarna mogen  belastingbetalers uiteraard weer die vele miljarden aan boetes gaan betalen aan de multinationals. En denk niet dat dit slechts denkbeeldig / doemdenken is, het gebeurt reeds regelmatig. En de minister roept het nu over ook ons af.

Bekend voorbeeld is de aanklacht van het Zweedse energiebedrijf Vattenfall tegen de Duitse regering. Toen Duitsland na de ramp in Fukushima besloot haar kernreactoren te sluiten, diende Vattenfall een klacht in. Niet alleen verzwakte Duitsland de milieu-eisen voor het bedrijf, ook legde Vattenfall een claim van 3,7 miljard euro neer bij de Duitse overheid ter compensatie van gederfde winst.

Als dit soort geschillenbeslechting straks onderdeel wordt van het verdrag, kunnen alle lidstaten geconfronteerd worden met de Amerikaanse claimcultuur.

Begrijp dat de inwoners van de EU op geen enkele manier gebaat zijn bij de ISDS clausules. Die zit er puur en alleen voor het verdedigen van miljarden-winsten door multinationals tegen de inspraak van de bevolking. De ISDS regels zijn dus ontworpen tegen de belangen van de burgers. En minister Ploumen en Kabinet Rutte is fan, ze behartigen de belangen van de multinationals duidelijk beter dan de belangen van de burger.

De Nederlandse belastingbetaler loopt hierdoor het risico op miljarden claims

Met de dreiging van miljardenclaims voor de belastingbetalers van de grootste, hardste multinationals, is de democratie uiteraard overleden. Wetswijzigingen kunnen we niet veroorloven als het steeds weer miljarden kost. Daarmee is Ploumen aan het zorgen voor uitholling van de Nederlandse democratie, of dat wat er überhaupt nog van over is door de staatsgreep van de EU.

Zie eerdere rapportages over het TTIP, zoals de TTIP management samenvatting, de raadpleging over het ISDS, en het artikel over uitholling van de democratie en soevereiniteit door de ISDS.

Landverraad volgens de definitie

Het klinkt wat melodramatisch, maar omdat Ploumen hier de Nederlandse democratie, de volksheerschappij en de inspraak van de Nederlandse bevolking in eigen wetgeving, ondermijnt en die inspraak overhandigt aan multinationals, is hier mijns inziens terecht sprake van landverraad. Ze collaboreert met de vijand van de Nederlandse inspraak, de multinationals die met het TTIP en dure arbitrage commissies effectief een staatsgreep uitvoeren op de Nederlandse inspraak in eigen regeren. En dat in een tijd dat de Nederlandse democratie al heftig wordt belegerd door de EU.

Met haar uitspraak brengt Ploumen Nederland weer een stap dichter bij de dictatuur. Je kan met deze uitspraak van Ploumen en het Nederlandse kabinet helaas weer niet anders concluderen dat de huidige lichting ‘volksvertegenwoordiging’ gewoon een crimineel kartel is dat samenwerkt met de multinationals – en hun lobbygroep de EU – om de hegemonie van de multinationals te vestigen in Nederland. De door de EU bezette gebieden laten regeren door multinationals, entiteiten die uitsluitend op financiële winst uit zijn, dat wordt prachtig. Er is zelfs al een TV-serie aan gewijd om dat plaatje te schetsen.

Ik kan het helaas niet anders interpreteren: het is werkelijk crimineel wat Kabinet Rutte (zie ook dit volksverraad, deze misleiding, dit soort steun aan terreur, justitie zwakt de openbaar bestuur WOB-wet af, Kabinet Rutte wil graag geheime achterkamerpolitiek in Brussel, er is een zeer duidelijke trend) allemaal uitspookt, Kabinet Rutte pleegt hier alweer landverraad. Het houdt maar niet op met deze sujetten…

Reacties zijn gesloten.