Hoe de Nederlandse samenleving fundamenteel wordt getransformeerd

Het wegwerken van de Nederlandse samenleving verloopt (helaas) voorspoedig. Voor de introductie van een totale hegemonie van de EU-dictatuur moet de Nederlandse identiteit plaatsmaken voor een nieuw soort “Europese” identiteit en zijn symbolen. De EU kan natuurlijk niet slagen in hun totalitaire hegemonie-wens met sterke lidstaten, dus die moeten kapot.

Lewin’s Change Management

Hoe veroorzaak je dit soort verandering? Managementonderzoek kan het je vertellen, met Lewin’s aanpak: Ontdooien, veranderen, bevriezen. Een reflectie hoe deze methode wordt toegepast op geheel Europa, alle 500 miljoen van ons.

Unfreeze / Ontdooien:

Deze eerste fase van veranderen betreft de voorbereiding van de organisatie (LLE: de samenleving!) om te accepteren dat verandering nodig is, wat betekent dat de bestaande status quo (LLE: NL) verbroken gaat worden voordat je kan bouwen aan een nieuwe manier van werken.

De sleutel daartoe is het ontwikkelen van een overtuigende boodschap (LLE: Een sterk geïntegreerde Verenigde Staten van Europa als redder in donkere dagen) waaruit blijkt waarom de bestaande manier van doen niet kan worden voortgezet. Dit is het gemakkelijkst te omkaderen als je kunt wijzen op de dalende verkoopcijfers, slechte financiële resultaten (LLE: slechte economie, schulden, bezuinigingen), slechte klanttevredenheidsonderzoeken, of iets dergelijks. Hieruit blijkt dat er dingen moeten veranderen op een manier die iedereen kan begrijpen.

Om de organisatie succesvol te bereiden, moet je beginnen bij de kern – je moet opkomen tegen de overtuigingen, waarden, houdingen en gedragingen veranderen die momenteel gelden.
Dit eerste deel van het veranderingsproces is meestal de moeilijkste en meest stressvolle. Als je begint met het kappen van de “manier waarop dingen worden gedaan”, zet je alles en iedereen uit balans. Je kunt sterke reacties bij mensen op te roepen, en dat is precies wat er gedaan moet worden.

Check! Het is allemaal zo voorspelbaar hè, als je het spel van de oude kliek eenmaal doorziet.

Change / Veranderen:

Na de onzekerheid in de unfreeze fase, is de verandering fase waar mensen beginnen hun onzekerheid weg te nemen en te zoeken naar nieuwe manieren om dingen te doen. Mensen beginnen te geloven en te handelen op een manier die de nieuwe richting ondersteunt. De overgang van ontdooien om te veranderen gaat niet over één nacht: Mensen nemen de tijd om de nieuwe richting te omarmen en actief deel te nemen in het veranderingsproces.

Dit is wat er nu natuurlijk gebeurt, denken in de richting van de EU. Een work in progress uiteraard.

En Freeze / Opnieuw invriezen:

Wanneer de veranderingen krijgen vorm en de mensen de nieuwe manieren van werken omarmd hebben, is de organisatie klaar om opnieuw in te vriezen. De opnieuw invriezen fase moet ook de mensen ook helpen de veranderingen te internaliseren of institutionaliseren. Dit betekent ervoor zorgen dat de veranderingen altijd, de hele tijd worden gebruikt; en dat zij zijn opgenomen in de dagelijkse gang van zaken.

Bij het ontbreken van een nieuwe bevroren toestand, is het zeer moeilijk om de volgende verandering effectief aan te pakken, omdat de motivatie die dan nodig is om nieuwe veranderingen door te voeren er dan gewoon niet is. Zorg ervoor dat je het succes van de verandering viert – dit helpt mensen om sluiting te vinden, het dankt hen voor het verdragen van een pijnlijke tijd, en het helpt hen geloven dat de toekomstige verandering ook succesvol zullen zijn.

Verandering vieren… tja. Je herkent uiteraard direct koningsdag, het koningsontbijt en koningsspelen? De EU-feestjes zijn er op 9 mei, de Dag van Europa, en in mindere mate op 10 oktober nog de Europese Dag tegen de Doodstraf. Verder kan ik me er niet zo veel van voorstellen nog, maar er volgen zo wel degelijk wat voorbeelden van nieuw geïntroduceerde (en keihard opgedrongen) feestjes in het gelinkt artikel.

Goed: De cohesie (samenhang) moet dus worden doorbroken

De EU doet er dan ook alles aan om de cohesie van de individuele lidstaten op te breken als onderdeel van het Ontdooi-proces. De EU wil chaos veroorzaken om over de chaos de macht te grijpen in een veranderingsproces. Dit is de klassieke en en veel bewezen aanpak van: Ordo ab chao.

Een onderdeel van de verdeel-en-heers tactiek is, zoals je kon lezen, om de bestaande normen, waarden, geloofsovertuigingen, geloofsgemeenschappen en rituelen te doorbreken. Probleem, Reactie, Oplossing: Hier komt dus de aanval op Sinterklaas, op Kerst, op de oude bekende Nederlandse geloofsovertuigingen, etc. Het is uiteraard niet meer en-en, we kunnen immers niemand in hun waarde laten: het is uiteraard of-of. Veroorzaak maximale wrijving, alles moet los gemaakt worden als onderdeel van dit proces, en alles is toegestaan om dit te bereiken.

Dit is dus niet een beetje pappen-en-nathouden, dit is dus niet hopen dat de schade beperkt blijft, dit is dus niet macht terughalen uit Europa, dit is niet werken aan een sterke Nederlandse economie. Dit is fundamenteel en rücksichtslos de samenleving en alle gevestigde normen en waarden slopen en alle schepen achter ons verbranden. De economie moet dus gesloopt worden om de economie te slopen, en bezuinigen maar!

Als er al licht te zien is aan het einde van de tunnel, dan bestellen de politici nu een verlenging van de tunnel. Dat moet immers zo gebeuren als onderdeel van het Ontdooien-proces.

Een voorbeeld – Islamisering en het kantelmoment

Een prachtig voorbeeld van de verdeel en heers tactiek van de kliek, die de ons de wet oplegt en de samenleving tegen elkaar uitspeelt, is de islamisering van Nederland. Lees onder andere dit artikel op EUnMask, en verbaas je hoe effectief dit spel door de elite-kliek wordt gespeeld, en hoever deze verdeel-en-heers agenda al is uitgevoerd. Je merkt het wellicht nog niet dagelijks in uw leven, maar het veranderen is onderweg, het is wachten op het kantelmoment. De vraag is dus hoever het kantelmoment / tipping point nog weg is in dit verdeel-en-heers spel:

“The Tipping Point is that magic moment when ideas, trends, or social behaviors crosses a treshold, tips, and spreads like wildfire.”
— Malcolm Gladwell

“Het kantelmoment (omslagpunt) is dat magische moment waarop ideeën, trends, of sociaal gedrag een drempel kruisen, kantelen, en zich verspreiden als wildvuur.”
— Malcolm Gladwell

En vraag uzelf eens af: hoe ziet Nederland er uit nadat de verandering die doorgevoerd wordt door de oude elite kliek compleet is? Het beeld dat ik krijg is uiteraard geen fijn perspectief (getuige deze site), geen prettig licht aan het einde van de tunnel.

We worden helaas allemaal misbruikt in dit spel

Het is helaas niets nieuws, en het is helaas ook bewezen effectief, maar het is uiteraard zeer vervelend dat de heersende kliek heden ten dage nog steeds toepast op jou en mij. Je kunt rustig stellen dat het schokkend is hoe we allemaal – zowel de autochtone als allochtone Nederlanders – stiekem misbruikt worden in dit spel. Zie hoe  moslimgroeperingen ook misbruikt worden in een spel voor olie-belangen. Zie hoe geloofsovertuigingen steeds weer misbruikt worden voor alternatieve doeleinden. Zie hoe…

Zie hoe dit alles volledig wordt gesteund door de bekende Nederlandse politici die alles blijven goed praten, in opdracht uiteraard van de kliek die achter de schermen aan de touwtjes trekt. En met resultaat: de verdeel-en-heers activiteiten worden volledig gefinancierd door onze eigen belastingcentjes, en (bijna) niemand doet daar moeilijk over.

(H)erkennen is echter de eerste stap naar verbetering. Laat het licht schijnen daar waar men het liever donker houdt, dit soort gedrag en deze elite gedijt namelijk niet in direct zonlicht. Bewustwording is dus belangrijk, want als wij met z’n allen nu niets ondernemen gaat de elite-kliek met dit proces nog heel wat levens nemen, en vergis je niet: ook in Nederland. Dat is helaas het doel van dit spel: orde uit de chaos, alles voor de macht.

Lang Leve Europa!

Reacties zijn gesloten.