Voelt u zich al Europeaan?

Afgelopen artikelen keken we naar de wapenfeiten van de EU. Van het dicteren van de kleinste details in uw leven, het groot geldgrijpen, het ESM en het TTIP tot nu de Bankenunie. Het is duidelijk: de EU is een anti-democratisch monstergedrocht, ze houden geen rekening met de sociale belangen van inwoners en gaan volledig voor de belangen van de multinationale grootbedrijven. De EU wordt ook nog eens alternatiefloos verplicht en wij Nederlanders moeten plaatsmaken middels Europees nivelleren, integratie en harmonisatie. Voor de verkiezingen rest zich één vraag:

Voelt u zich al Europeaan?

Voelt u zich al Europeaan? Niet? Dat is heel slecht van u, u bent zelfs een populist! U bent een gevaar en dient u aangepakt te worden. We moeten allen het populisme vrezen. Populisme kan niet, Europa is tegen populisme. Populisme is zelfs een aanval tegen de democratie! Dat anti-EU populisme moet van de kaart, en wel snel. Geef niet toe aan de populisten! Ik citeer uiteraard de Europese Politici. Mario Monti (lees over de EU staatsgreep op Italië) lanceerde het idee van een anti-populisme top, gesteund door EU-keizer Barroso, en van Rompuy uiteraard, evenals vele andere EU-topstukken.

We moeten het populisme kennelijk vrezen

Wat is populisme eigenlijk? Even een oog op Wikipedia:

Populisme komt van het Latijnse ‘populus’, wat “volk” betekent. Populisten zeggen in naam van het volk te spreken. Als communicatiestijl is het populisme door eender welke ideologie te gebruiken. Ze gaat uit van de onderdrukking van de bevolking door een elite en streeft naar een samenleving waar het volk de staat beheert. Hierbij refereert ze aan de economische en sociale status van de “gewone man”. Gevestigde politieke partijen bestempelen soms nieuwkomers als populistisch. Gewoonlijk begonnen die partijen ook als “een stem” uit “het volk”.

Het vertegenwoordigen van de stem van de gewone man. Democratie is toch een staat waar het volk een belangrijke rol speelt? Niet in het geval van de EU, dat is een oligarchie geworden. Iedereen die zijn lidstaat graag ziet overleven, en graag inspraak houdt in zijn eigen toekomst, wordt door de eurofielen nu een populist genoemd. Als u zich niet identificeert als Europeaan, wellicht vragen heeft, mogelijk zelfs bedenkingen over het niveau van democratie in de Europese Commissie, dan ben u nu dus een populist! Dit is natuurlijk EU-waanzin ten top.

Centraal Beheerbaar en Stuurbaar

Het doel van de Europese Unie is uiteraard het centraal beheerbaar en stuurbaar maken van grote hoeveelheden mensen. U herkent het idee van het communisme? U bent niet de enige. De EU doet ook overdracht van macht aan de multinationals. De aansturing van ons volk moet daarom gemakkelijker en dus centraler. Al die landen met hun eigen democratie-tjes, identeit-tjes en soevereiniteit-tjes, dat werkt niet, dat moet anders.

Om grote bevolkingsgroepen gemakkelijk centraal beheerbaar en stuurbaar te maken dienen deze mensen zich te identificeren met de nieuwe gezamenlijke grootheid: de EU. U voelt zich nog geen EUropeaan? Populist! Voelt u zich nog Nederlander? Verrader! Tegen de Superprovincies? Gevaar! Om ons als “Europeaan” te zien mogen we ons zelf niet meer als Nederlander zien. Dat zijn tegenstrijdige concepten. Er wordt nu dan ook veel ondernomen om de cohesie in lidstaten te breken.

Alleen in Europese context mag identiteit vorm krijgen

Je ziet dan ook dat concepten als landen, soevereiniteit en zelfs de democratie verleden tijd zijn en deze ideeën uitsluitend nog in EU context vorm mogen krijgen. Dus de Europese soevereiniteit, de Europese democratie (waar?), de Europese vlag, het Europese volkslied, Europese belastingen, de Europese pensioenunie, het Europese Openbaar Ministerie, het Europese leger, etc.

En ja, die Europese ‘democratie’ (beter: oligarchie) is in gevaar wanneer de mensen die de stem van het volk vertegenwoordigen blijven denken over een Nederlandse democratie en een Nederlandse soevereiniteit en ook nog de overhand krijgen. Een serieus gevaar voor de EU-oligarchie. Onze Nederlandse identiteit is dus gevaarlijk verklaard, en de mensen die daarvoor opkomen moeten als populisten worden aangepakt. Duidelijke strijdtaal van de eurocraten. U herkent dit gedrag als: Weg met ons!

De Nederlandse identiteit in gevaar

Nu is Nederland toch al niet zo sterk met de identiteit, we zingen onze Spaanse koning trouw toe, we zijn zelfs van Duitsen bloed, en ook ons “von Amsberg” koningshuis komt uit Duitsland. Zoek zelf de stamboom maar eens op, weinig lieverdjes en nagenoeg geen Nederlands. Nederland is al niet al te Nederlands om mee te starten.

We zijn nu ook geen Euroland meer, nee, we zijn een weinig zeggend onderdeeltje van de Federatie van Europese Natie Staten, zoals Keizer Barroso dat noemt. Geen land meer, zeker niet een soeverein land, of één met een eigen democratie dus, maar een kleine provincie in de Federale EU-Superstaat, zoals VVD66er Verhofstadt het graag ziet. Gewoon een lokale groep willekeurige mensen, dus eigenlijk. Een groep mensen die keihard voorgelogen moet worden voor hun eigen bestwil, aldus CDA-er Jean-Claude Juncker.

Het Integratie Spel / Het Opdringen van Identiteit en Intimiteit

Nederland moet weg, Nederland moet genivelleerd, geïntegreerd en geharmoniseerd worden. We moeten samen met Grieken, Spanjaarden, Fransen, Duitsers etc, een gezamenlijke Europese Federatie zijn. Met één Europese identiteit (Ein volk) en vooral één Europese sterk-geintegreerde markt voor de multinationals waarin de lokale MKB geen rol meer kan/mag spelen.

Nou, het spelletje van opdringen van identiteit en nabijheid kennen we in Europa! Na de eerste wereld oorlog hebben we ook wat (Zuid-Oost) Europese landen op een hoopje geveegd tegen hun zin. Joegoslavië. Ik neem aan dat u zich nog wel iets herinnert over de oorlog die volgde. Men had er een koninkrijk van gemaakt, men had een koning aangewezen kennelijk, die dat een paar jaar heeft aangestuurd, waarna er een communistische dictatuur van is gemaakt. Zo’n 70 jaar na formering is de hele boel grondig ontploft. De EU is nu 62 jaar onderweg…

Succes gegarandeerd!

Maar u zegt: “Doe niet zo negatief! Dit is een slecht voorbeeld.” Gelukkig hebben we het opdringen van een gezamenlijke identiteit hier in Europa al meerdere keren gedaan. De weblog Verhip heeft met het artikel “Verschillende Culturen, Verschillende Talen” een paar voorbeelden toegelicht. Mooie voorbeelden als Spanje (ETA/Catelonie), Groot Brittanie (Wales, Schotland, etc), Tjechie en Slowakije… Zelfs België geldt als een mooi voorbeeld. Wereldkampioen regeringsvormen. Lastig om Vlaanderen, Wallonië en de Oostkantons (de Duitse minderheid) tot een geheel te smeden als het geen geheel is. Indicatief voor de missie van Brussel.

Ja, de Europese Unie wordt een gegarandeerd succes! Zeker ook na de eerdere initiatieven van Duitsland, ik verwijs u graag naar Wereld Oorlog 1 en Wereld Oorlog 2. Of de initiatieven van Napoleon, of… er is een lange geschiedenis van opgedrongen identiteit en eenheid in Europa. Maar dit keer gaat het lukken, let maar op! Uiteraard doen “we” het nu wel anders dan tijdens de WO 1 en WO 2.

We gebruiken nu het Kikker-Koken principe. De levende kikker wil wel gekookt worden als je de temperatuur maar in kleine stapjes verhoogt. We zijn al sinds 1952 bezig Europa te vormen. Er zijn al zoveel kleine stapjes genomen dat we niet meer terug kunnen, aldus de eurofielen. De slagkracht van onze democratie is daarbij reeds om zeep geholpen en onze soevereiniteit is al dusdanig verminkt dat de Europese Commissie goed en degelijk aan de bal is. En die bal betekent dat de stem en de identiteit van ons burgers grondig aangepakt moet worden en volledig moet worden herschreven in EU-vorm. Grootheidswaanzin.

De Unificatie van de wereld

Uiteraard is de Europese Unie niet de enige Unie-vorming op deze wereld, zo werkt dat natuurlijk niet. Gezien dat het bestuur over de gehele wereld spontaan gelijkertijd op dezelfde ideeën komt (Magisch, hoe kan dat toch?) zijn er zo’n 5 a 6 unies op het oog voor de End Game. De Europese Unie (EU, sinds Lissabon 2007), de Noord Amerikaanse Unie (NAFTA, sinds 1994), de Zuid Amerikaanse Unie (UZAN, sinds 2008), de Afrikaanse Unie (AU, sinds 2002), een Islamitische Unie en een Australische/Aziatische Unie (ASEAN, Pacific Union).

Alle unies vallen natuurlijk samen in een Nieuwe Wereld Orde. Deze Nieuwe Wereld Orde staat ogenschijnlijk onder leiding van de Centrale Banken middels de International Monetary Fund (IMF), Worldbank / Wereld Bank, Bank for International Settlements (BIS), de World Trade Organisation (Wereld Handelsorganisatie), World Health Organisation (Wereld Gezondheidsorganisatie), United Nations (Verenigde Naties) en nog wat van dat soort ‘mooie’ initiatieven. Het van bovenaf beheren van alle inwoners op de planeet, door een handjevol nare organisaties waar democratie, inspraak en verantwoording geen rol speelt en alleen belangen van de multinationals behartigd worden. Dit gaat zeer zeker niet de juiste kant op!

Voelt u zich nu EUropeaan?

De EU is er op uit om uw identiteit te herschrijven, Nederland als land op te doeken en alle Nederlandse voorspoed definitief weg te nivelleren naar het Oosten en het Zuiden. De EU is geen voorwaarde voor Europees samenwerken, het Europese leven kan prima zonder de EU. Morgen mag u van zich laten horen: Stem bewust.

Reacties zijn gesloten.