EU wapenfeit: De Bankenunie

LLE kijkt in een korte serie artikelen naar de wapenfeiten van de EU. Nu aandacht voor de Bankenunie. De politici konden (of beter: wilden) het mondiale financiële kartel niet breken, en omarmden het met al hun macht. In nagenoeg geen tijd is er een nieuwe unie de grond uitgestampt specifiek om banken te onteigenen aan de lidstaten en te plaatsen boven de lidstaten zelf. De voltooiing van de bankenunie wordt gezien als voltooiing van de economische integratie. Die uitspraak van de eurocraten geeft een idee hoe belangrijk die Bankenunie is, en hoe vreemd het is dat u nooit ergens om bent gevraagd of zelfs maar bent geïnformeerd.

Pure misleiding, toch doorgedrukt

De bankenunie kwam er zonder dat er ook maar één verdrag hoefde wijzigen – dat zou namelijk inspraak van burgers nodig hebben. Het kabinet was zelfs tegen! De Bankenunie kwam toch. De Bankenunie is weer een knap stuk frauduleus werk. De bankenunie werd weer een alternatiefloos feit en de burger werd opgeknoopt voor de bancaire schulden. Omdat de ECB hier de macht heeft gegrepen, en de ECB technisch gezien geen onderdeel is van de EU-organisatie, heeft de EU onze ziel hier goed verkocht aan bankiers.

De Grootste Sprong Voorwaarts sinds de Euro

De EU-leiders willen dat de bankenunie helemaal rond is voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei volgend jaar.  “Dit betekent enorm veel voor de markten en de bankwereld, en zal helpen de economie weer op gang te brengen, het is de grootste sprong voorwaarts sinds de invoering van de euro zelf”, stelde Van Rompuy.

Voor de verkiezingen komen moet de buit snel nog even binnen gehaald worden. Met bindende afspraken en in sneltreinvaart de Bankenunie erdoor duwen. De bankenunie is gelukt, en de verboden bindende contracten worden opgelost in ‘afspraken met wederzijdse verbintenis’.

Het Europarlement zette zich zelfs in om inspraak te verminderen

Onder zware druk van het Europees Parlement is nu de rol van de ministers kleiner gemaakt, zodat er minder nationale invloed is bij het failliet laten gaan van een bank.

Kijk, dat is een goed resultaat van het Europarlement: minder inspraak voor de lidstaten. Minder inspraak voor mensen die daadwerkelijk gekozen zijn in verkiezingen en nog enige (zeer gering maar toch) verantwoording moeten afleggen. Natuurlijk ging het Europarlement ook akkoord met de Bankenunie, no questions asked.

Het Europees Parlement is uiteraard ook akkoord met de Bankenunie. Die bankenunie verkoopt op het eerste gehoor wel aardig, maar als je er even verder over nadenkt vallen de grote gapende gaten in het betoog van de eurofielen.

Wat zijn de veranderingen nu dat de Bankenunie rond is?

  • De banken worden boven de lidstaten geplaatst,
  • De ECB bepaalt voortaan zonder inspraak over wie, wanneer, hoeveel losgeld moet betalen aan bankiers,
  • De spaarders zijn nu de risico lopende investeerders geworden,
  • De wassen neus van de depositogarantie, de één EU-brede staatsgarantie voor bankiers,
  • De Bankschuldenunie als opstap naar de EU staatsschuldenunie,
  • Het uitsmeren van schulden als voorwaarde voor totale onteigening van burgers,
  • Geen andere bedrijfstak heeft de luxe van een eigen EU-brede unie om al zijn fouten te bekostigen,
  • De Bankenunie is gevormd op basis van leugens en misleiding van politici.

Dit alles en meer, mogelijk gemaakt door de Bankunie, beschreven in het volgende artikel op LLE.

Leugens, misleiding, de dynamiek van de EU veranderingen zonder inspraak, zonder aanpassing verdragen, zonder de burger te informeren, het Europarlement zette zich zelfs in om gekozen ministers te ontdoen van hun inspraak. De bankiers nu samen nog groter, met nog meer macht. Het was de EU in optima forma, met recht één van de grote wapenfeiten van de EU en een grote terugslag voor de toekomst van de burgers in de EU.

U kunt op 22 mei stemmen. Weet wat u stemt!

Reacties zijn gesloten.