Vrijhandelsverdrag TTIP is een uitholling van de democratie

Het TTIP vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS is nagenoeg rond. We mogen alleen niet weten wat er in staat, alles valt onder geheimhoudingsregels. Eén uur en een kwartier. Zo lang duurde de EU-VS top gister, zo lang hebben Obama, Barroso en van Rompuy overleg gehad over primair het TTIP, conclusie:

De Europese Unie en de Verenigde Staten wijzen de kritiek op hun geplande vrijhandelsakkoord af. De Amerikaanse president erkende dat er wantrouwen over het nieuwe verdrag bestaat, maar dat zou grotendeels onterecht zijn. Opwinding over bepaalde punten uit het akkoord is onnodig zolang die punten niet eens zijn geformuleerd, stelde hij.

Uitspraken die ongetwijfeld onderdeel en resultaat zijn van die grootste lobby-campagne ooit of eerder onderdeel van die ‘verbeterde TTIP-propaganda‘? Maar uhm, een top van 75 minuten, en dan met Barroso en “Europees president” (Huh?) van Rompuy. Moet u ook zo lachen over staat van de Europese democratie?

En: “punten die niet eens zijn geformuleerd”… De waarheid is helaas anders.

De ISDS consultatie is ondertussen gestart

Hoewel officieel die punten dus niet zijn geformuleerd is toevallig vandaag wel de publieke consultatie begonnen over die opwinding opwekkende punten die dus toch wel geformuleerd blijken te zijn, namelijk het ISDS (invester-to-state dispute settlement). In een tweetal onopvallende twitter berichtjes op hun propaganda kanaal geven de TTIP onderhandelaars een kans feedback te geven. U heeft nog tot 21 juni om te regeren op zo’n 30 a4-tjes bewust onduidelijk geschreven tekst die zo te zien de feiten weer bewust flink verdraaien. 30 pagina’s propaganda en vragen, zonder daadwerkelijk de inhoud van de ISDS clausules openbaar te maken. Zo gaat dat dus, inspraak in de EU.

Ze zeggen er alvast bij:

EU Trade Commissioner #DeGucht: ‘Our plans for #ISDS in #TTIP would strengthen EU govts’ right to regulate in the public interest’. ‘Our plans for #ISDS in #TTIP would address head-on problems with existing investor protection system’

Ofwel, de ISDS is vooral om investeerders beter te beschermen, i.e.: f*ck de burgers en de lidstaten! LLE vraagt zich af: Waar is het beschermingssysteem voor democratie, soevereiniteit en de burgers die steeds weer hun portemonnee moeten trekken? Waar is het beschermingssysteem voor voedselveiligheid en ons beschermd tegen GMO’s, rotzooi in de lucht en rotzooi in het voedsel? Waar is het beschermingssysteem die ons beschermd tegen de auteursrechtendictatuur? Die systemen functioneren allemaal niet, maar die miljarden claims van de grote bedrijven, die komen met het ISDS systeem zeker.

En zelfs als het behoorlijk onwelriekende ISDS bewust als wisselgeld wordt ingezet voor het verkopen van het TTIP-verdrag aan de bevolking, en dus vervalt, dan blijft het TTIP een ontzettende stinkende beerput. Althans, met dat wat we er van weten, en dat wordt bewust en expres op een minimum gehouden.

De TTIP en de uitholling van de democratie

Gelukkig lekt er zo nu en dan al wat van het TTIP verdrag, zoals het ACTA versie 2 onderdeel, en de diverse TTIP-onthullingen zijn behoorlijk schrikbarend:

Het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS is een aantasting van onze veiligheidsvoorschriften en ons sociaal beleid, en holt de democratie uit.

De uitholling van de democratie… heftige woorden… Gebaseerd op wat dan precies?

Kan een lidstaat [na het TTIP verdrag is ondertekend] nog aanvullend beleid maken als het verdrag eenmaal is afgesloten? Het land loopt dan het risico te worden aangeklaagd bij een bovenstatelijke rechtbank. [LLE: die ISDS-regels] Deze manier van ‘conflictbeslechting’ is uiterst omstreden en maakt terecht veel discussie los.

Bekend voorbeeld is de aanklacht van het Zweedse energiebedrijf Vattenfall tegen de Duitse regering. Toen Duitsland na de ramp in Fukushima besloot haar kernreactoren te sluiten, diende Vattenfall een klacht in. Niet alleen verzwakte Duitsland de milieu-eisen voor het bedrijf, ook legde Vattenfall een claim van 3,7 miljard euro neer bij de Duitse overheid ter compensatie van gederfde winst.

Als dit soort geschillenbeslechting straks onderdeel wordt van het verdrag, kunnen alle lidstaten geconfronteerd worden met de Amerikaanse claimcultuur.

Tja, verplicht aan de verwoestende kernenergie, terwijl overheden dat niet willen – en nog een miljarden-boete voor de overheid ook. Het is duidelijk: Weg met ons, weg met de democratie! Slechts een zoveelste voorbeeld van de toekomst onder het TTIP. Er is een reden dat we hier via de wegen van de reguliere media weinig over horen, het moet namelijk geheim blijven:

Dan over de schimmige informatievoorziening. Voorstanders beweren dat transparantie voorop staat, maar in NRC van 19 december zegt minister Ploumen dat het ‘maar goed ook is dat de onderhandelingen achter gesloten deuren plaatsvinden’. Bovendien is de informatievoorziening van de Europese Commissie nog altijd beperkt – de notulen van de onderhandelingen blijven geheim.

Wél is bekend dat er in voorbereiding op de onderhandelingen circa 120 bijeenkomsten zijn geweest met grote bedrijven en hun lobbygroepen – wederom achter gesloten deuren.

In het geheim afspraken maken met grote bedrijven en lobbygroepen over een verwoestend en uithollend verdrag. Kijk, zo herkennen we de EU, hun bekende manier van werken.

De EU maakt meer kapot dan ons lief is. Pro-Europa, dus tegen de EU.

Reacties zijn gesloten.