De komende EU Burgeroorlog: Middenklasse VS Grootkapitaal

Dit idee is niet heel vrolijk: Terwijl de kloof tussen de gewone burger en het grootkapitaal en hun politiek steeds groter wordt, wordt de kans op een burgeroorlog ook evenredig groter. En wie zal er uiteindelijk gaan winnen? De middenklasse die krampachtig de toekomst van zijn gezin en familie probeert te beschermen of het Grootkapitaal dat totalitair wil regeren middels hun EU Superstaat…

Een mens kan pas vrij zijn binnen een gemeenschap. Maar dat moet dan wel een echte gemeenschap zijn, en geen opgelegde.

Nu is dat natuurlijk een wat al te naïeve voorstelling van zaken. Ook Nederland is niet op een natuurlijke wijze gegroeid vanuit een gemeenschap. Het is opgelegd, vanuit de belangen van de toenmalige elite. Natievorming is geen proces van een gemeenschap die een behoeft voelt naar ordening. Natievorming kan al dan niet succesvol zijn door het aanmoedigen en implanteren van gemeenschapsidealen, en waar men niet kan overtuigen, daar dwingt men af. Wat dat betreft is er geen verschil met de huidige EU. Ook hier gaat het niet om ideeën, maar om belangen. In dit geval staan de belangen van de Europese middenklasse, en de onderklasse, tegenover de belangen van het grootkapitaal, dat zich met de EU een bestuursvorm heeft toegeëigend.

[Er is…] “de afgelopen decennia een nieuw soort superkapitalisme ontstaan, zo machtig en alomvattend dat geen overheid daarop nog enige controle heeft. Laat staan dat traditionele democratieën daartegen nog enig weerwerk kunnen bieden. Deze crisis, en met name ook de afwikkeling van deze crisis, maakt dat zonneklaar. Waarom wordt de hoogstnoodzakelijke regulering van het bankenstelsel op de lange baan geschoven? Daarvoor bestaan allerlei verklaringen, maar de simpelste wordt zelden genoemd: de macht van de Brusselse lobby van deze sector is ronduit overweldigend.”

De midden- en onderklasse tegen het Grootkapitaal (en hun eigendom, de EU)…

Dit is geen crisis, dit is een gewelddadige roofoverval

Als ik kijk naar de geschiedenis kom ik tot de conclusie dat ik zelf maar zou wedden op het Grootkapitaal. Alle enigszins recente oorlogen zijn (als je even verder kijkt dan het lesboekje je vertelde) zo ongeveer voorbereid, gestart, gefinancierd, gevoerd en gewonnen door het Grootkapital, ze hebben dus nogal wat ervaring. En ze leggen nu duidelijk ook weer het stevige fundament voor de komende EU burgeroorlog, het Grootkapitaal is uit op ‘wie niet horen wil, die moet maar voelen’-strijd.

En de Nederlanders…? Kennelijk worden we liever flink gedupeerd dan dat we de knuppel van dictator Opstelten in onze nek krijgen. Ghandi-stijl of actieve apathie? Besluit zelf.

Is it ignorance or apathy? Hey, I don’t know and I don’t care.
— Jimmy Buffett

Hier spelen zeer tegenstrijdige belangen. We zullen helaas zien wie er uiteindelijk gaat winnen. Als je alle demonstraties en protesten verspreid over Europa ziet, waarvan het merendeel uiteraard het 8 uur journaal niet haalt of slechts uiterst verwrongen haalt (Oekraïne)… Dat de strijd tussen de Middenklasse en het Grootkapitaal heftig gaat worden staat dus zo ondertussen wel vast, de oorlog is al onderweg het heeft alleen nog niet uw voordeur bereikt. Het Grootkapitaal startte de oorlogsstrijd in de landen met de slechtste economieën en werkt nu gestaag omhoog op de lijst. In Griekenland, Spanje en Portugal is de strijd nu geslecht.

We kunnen slechts hopen dat de komende EU-verkiezingen niet gemanipuleerd worden en nog voor verandering kunnen zorgen. De (zelfs recente) geschiedenis leert ons helaas het tegenovergestelde te verwachten.

Reacties zijn gesloten.