Stille revolutie in Brussel: morgen is het Europees economisch bestuur een feit

Volkskrant waarschuwt ook voor de opkomende EU-dictatuur:

Op het hoogtepunt van de crisis in 2011 riep premier Rutte ‘wagonladingen soevereiniteit’ over te willen dragen aan Brussel om de euro te redden. Wel, hij heeft zijn zin gekregen. Als de premier zijn EU-collega’s morgen weer treft – twintig EU-toppen later – is het Europees economische bestuur een feit.

Revoluties in Europa voltrekken zich in stilte sinds de slagvelden hebben plaatsgemaakt voor Brusselse vergaderzalen. Maar de kaart van de EU is de afgelopen drie jaar niettemin grondig hertekend. Daar heeft de opkomende euroscepsis geen invloed op gehad.

Ondertussen zetten Rutte en zijn collega’s morgen nieuwe stappen naar een nog hechtere Unie. Ze beraden zich op bindende hervormingscontracten tussen landen en de Commissie, met een goedkope lening of gift als lokkertje. En er wordt gesproken over inniger samenwerking tussen legers en defensie-industrieën, nog een kwestie die heel lang taboe was.

Verplicht nivelleren door bindend opgelegde politieke contracten

Het gaat heel wat verder dan ‘zich beraden op’, de politiek-bindende handtekening gaat er morgen onder. Taboes worden hiermee doorbroken en bindende soevereiniteit-beëindigende hervormingscontracten worden ondertekend door Rutte. Nederland wilde in een direct referendum geen EU, maar krijgt die EU nu toch als beslissende overheidsorgaan over het economisch en financieel beleid in Nederland. Dank je wel VVD, dank je wel Rutte!

De EU heeft nu te allen tijde het laatste woord gekregen als het op de economie en de financiën aan komt. De EU dicteert dan het beleid, Nederland moet door deze contracten de wensen van de EU volgen. Effectief is de gouden koets afgeschaft. De EU dicteert de inhoud van het koffertje, we hebben na morgen hierin geen beslissende inspraak meer. De Europese Commissie grijpt middels bindende contracten de macht over economisch en financieel Nederland.

Verplicht af te betalen de schulden van de gehele Eurozone

We worden hiermee onder andere (mede)verantwoordelijk gemaakt voor alle gezamenlijke schulden in de unie, we moeten dan verplicht onze eigen economie omlaag gaan nivelleren naar effectief het faillissementsniveau. We worden daarbij ook een Bankenunie en een ESM-megabank in gerommeld, en er worden ook nog flinke stappen gemaakt naar een Europees leger. Met nog meer schulden als het ‘lokkertje’ om dat te doen, wat een voorrecht is deze EU toch.

Eénzijdig worden nu politiek bindende verplichtingen voor Nederland opgelegd door de Europese Commissie. Weet daarbij dat niemand inspraak heeft in de besluitvorming van de Europese Commissie. Die zijn een macht op zichzelf, hier geldt geen enkele democratie. En deze contracten worden allen per definitie ‘geaccepteerd’ door de Nederlandse politiek om het een democratisch verantwoord smaakje te geven.

Vanaf morgen hebben we geen beslissende inspraak meer, de EU dicteert vanaf dan het beleid van de Nederlandse economie. We kunnen vanaf dan alleen nog democratie en soevereiniteit veinzen door alles wat de EU maar bedenkt enthousiast te blijven accepteren. Allen dan hebben we in ieder geval nog de schijn van democratie en soevereiniteit in Nederland.

Nederland raakt zijn zelfbestuur hiermee dus weer kwijt

Weg met soevereiniteit, weg met het zelfbestuur, weg met beslissende inspraak over onze eigen toekomst, weg met het Nederlands bestuur, weg met ons. Het is Gestoord, het is met de dag Gestoorder, met als overtreffende trap: hier is de ongewenste EU.

Geniet van de laatste dagen van de Nederlandse democratie, de EU-dictatuur komt morgen ongewenst en zonder inspraak. De EU dicteert dan Nederlands economisch en financieel beleid. De voorspellende Speld-grap ‘Nederland vanaf 1 februari een dictatuur‘ wordt nu wel heel erg bewaarheid.

Gefeliciteerd Nederland, precies in het 200 jarig jubileum jaar: De EU heeft morgen na de ondertekening van Rutte de macht gegrepen, Nederland is na bijna 70 jaar vrijheid zijn zelfbestuur weer kwijt geraakt, Nederland is onder Europees economisch bestuur geplaatst. Gefeliciteerd allen, het is weer een heugelijke gebeurtenis.

Via: Burgerforum-EU

Reacties zijn gesloten.