Nieuw: EU-leger gaat u onderdrukken

De EU-staatsgreep is niet compleet zonder eigen leger. Dat klinkt oppervlakkig wel OK, totdat je er over nadenkt. Joost Niemoller is weer wakker over de recente EU-ontwikkelingen:

Wie een nieuwe autoriteit wil vestigen over oude bestuurlijke eenheden heen, zal moeten werken met de dreiging van geweld. En zal uiteindelijk ook bereid moeten zijn dit geweld uit te oefenen. Het verspreiden van bevolkingsgroepen en het ontnemen van hun identiteitsbesef is een proces dat door migratiestromen geregeld kan worden.

Voor een deel kan daarbij gebruik gemaakt worden van het opheffen van de bestaande geweldstructuren, zoals het laten verdwijnen van beschermde grenzen tussen gebieden met grote economische verschillen, zodat deze migratiestromen ‘als vanzelf’ op gang komen. Het valt te verwachten dat dit op een bepaald moment tot weerstand zal leiden. Die weerstand kan de vorm aannemen van volksopstanden. Deze zullen dan door middel van nieuwe geweldstructuren onderdrukt moeten worden. Er zal dus een nieuw leger gebouwd moeten worden met soldaten die trouw zijn aan de nieuwe autoriteit, en die geen solidariteit voelen met de oorspronkelijke bevolkingsgroepen. Te denken valt hierbij aan de inzet van migranten.

De leider van de Sovjet Unie, Jozef Stalin, wist goed hoe dit allemaal werkte. Hij bracht grootschalige etnische verhuizingen op gang door middel van een effectief geweldsysteem. Op deze wijze wist hij een nieuwe, federale machtsstructuur door te drukken. Ook de Rode Khmer in Cambodja wist door middel van massadeportaties en genocide een nieuwe macht te vestigen. En ook Adolf Hitler wist zijn massale genocide programma door middel van een deportatiesysteem uit te voeren.

De gedachte is telkens dezelfde: Plaats groepen mensen buiten hun oorspronkelijke, natuurlijke context, en een nieuwe macht zal in staat zijn om zijn gezag op te leggen.

De groeiende macht in Brussel zal zich nooit kunnen vestigen zonder grote demografische verplaatsingen die de bestaande nationale verbanden verbreken. Daartoe zullen de nationale legers afgebouwd moeten worden en een nieuw EU leger zal gevestigd moeten worden. Er is momenteel sprake van grootschalige bezuinigingen bij deze nationale legers. Zo beschikt het Nederlandse leger bijvoorbeeld niet meer over tanks.

Lees verder over het waarom van het EU-leger, en waarom die grenzen naar het oost-blok (Moldavië, Bulgarije, Roemenië, etc) perse open moeten, waarom arbeidsmigratie door de Europese Commissie wordt opgedrongen: het helpt bij het voltrekken van de staatsgreep. De EU: geen enkel vuil spelletje wordt overgeslagen.

Via: Burgerforum-EU

Reacties zijn gesloten.