Europa zonder Eurocommissarissen – Superstaat: Nee!

Het signaal is ondertussen kennelijk luid en duidelijk:

Superstaat nee, Samenwerken ja

We willen goed samenwerken met andere landen en grensoverschrijdende problemen samen aanpakken. We hebben echter schoon genoeg van Europese Commissarissen die zich opstellen alsof ze ministers zijn en alleen uit zijn op steeds meer macht. We hebben ook schoon genoeg van al die achterkamertjes waar lobbyisten van vooral de grote bedrijven dicteren wat er nu weer moet worden ‘vermarkt’. En we hebben genoeg van de ondemocratische manier waarop de afgelopen jaren keer na keer macht aan Brussel is overgedragen, zonder dat de burger hierover iets te zeggen heeft gehad.

De sprong naar voren, zoals bijvoorbeeld de liberale fractievoorzitter in het Europese Parlement, Verhofstadt, wil, is gevaarlijk. Je geeft daarmee aan de mening van een kleine minderheid van de burgers die zo’n superstaat wil, belangrijker te vinden dan de mening van het overgrote deel van de burgers in de meeste lidstaten. Die snakken ernaar dat er even pas op de plaats wordt gemaakt. Liever nog zien zij de ontmanteling van het huidige ‘Brussel’. Verhofstadt onderschat dat die meerderheid van de burgers echt niet over zich heen zal laten lopen, als zijn plannen voor nog verdere machtsuitbreiding voor ‘Brussel’ bewaarheid worden. De opkomst van extremistische partijen in steeds meer lidstaten is een teken aan de wand. Mensen willen dat de fuik waarin we terecht zijn gekomen, wordt opengesneden.

‘Brussel’ op de schop. We willen de Europese Commissie in haar huidige vorm afschaffen.  […] Door de Europese Commissie te muilkorven verwachten we dat er een einde komt aan de Brusselse regelzucht. We kunnen terug naar de kern: samenwerking waar dat nodig is. Europa moet terug naar de tekentafel.

Kijk, nu weet ik niet of ik de hierop volgende ideeën van de (in dit geval) SP ook goed vindt, maar de boodschap over de kansloosheid van de EU is kennelijk luid en duidelijk aangekomen bij de politici ondertussen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Reacties zijn gesloten.