En daar gaat weer 201 miljard euro

Nederlandse staatsgaranties zijn sinds 2008 vertienvoudigd, tot nu al 201 miljard Nederlandse euro’s.

De garanties die Nederland heeft verstrekt aan internationale instellingen als het IMF, de ECB en Europese noodfondsen zijn opgelopen tot 201 miljard euro. Aan het begin van de kredietcrisis in 2008 lag dit geheel aan buitenlandse garanties nog op 18 miljard.

Het gaat behalve om garanties aan het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank ook om garanties aan Europese noodfondsen als het tijdelijke noodfonds EFSF en het permanente noodfonds ESM.

Dat heeft allemaal te maken met leningen aan landen als Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje, die tijdens de schuldencrisis in de problemen zijn gekomen. De grootste garantie staat uit bij het IMF, dat ook betrokken is bij Europese reddingsoperaties.

In 5 jaar tijd zijn de Nederlandse staatsgaranties vertienvoudigd naar 201 miljard euro. 33% van het Bruto Binnenlands Product. Vertienvoudigd! Nu twee honderd en één miljard euro! € 201.000.000.000. Bedenk daarbij: de totale Nederlandse staatsschuld is volgens henzelf zo’n 400 miljard. Bedenk daarmee het risico dat Nederland hier dus neemt. En dan nog droog leuk deze opmerking erbij vermelden ook:

De Rekenkamer constateert dat er tot nog toe niet één duidelijk overzicht is van wat er allemaal uit staat aan garanties in het buitenland. Uit het rapport blijkt onder meer dat vijf van de acht onderzochte instellingen, zoals de Europese Investeringsbank en de European Financial Stability Facility, de risico’s voor Nederland niet hebben vermeld in hun jaarverslag.

De Minister van Financiën (Dijsselbloem) vindt het risico dat Nederland loopt kennelijk ook veel te groot, want zijn reactie op dit cijfer is:

… dat een publiek oordeel over de financiële soliditeit van een internationale instelling, […] negatieve gevolgen met zich mee kan brengen voor de kredietwaardigheid van deze instelling. De minister is mede hierom van mening dat hij zich moet blijven onthouden van een allesomvattend oordeel over de financiële soliditeit van een instelling en de risico’s voor de Nederlandse begroting.

Mijn stelling: we kunnen ons de idealen van de EU gewoon niet meer veroorloven.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Reacties zijn gesloten.