Wat blijkt, de Nieuwe Wereldorde bestaat reeds!

In het alternatieve nieuwscircuit zie je vaak (LLE is medeschuldig) dat men zich zorgen maakt over het toekomstige vestigen van de Nieuwe Wereldorde – a.k.a. the New World Order.

De Nieuwe Wereldorde is een totalitair optredend wereldwijd regime, waaronder de bevolkingen machteloos zijn gemaakt en uitgebuit worden.

De verdenkingen over deze ‘complot’-theorie worden dan nog weer aangewakkerd doordat oorlogscriminelen als Bush Senior en Junior er zo nu en dan over beginnen. Clinton ook uiteraard, en onlangs Vice-President onder Obama, Joe Biden. Reagan deed het. Eisenhower waarschuwde ons in 1961 hier zelfs voor in zijn afscheidsrede. Welke enigszins recente VS president startte er eigenlijk niet over? En de machtswaanzin in de EU is uiteraard aan niemand ontgaan.

Na een tijdje bloggen over de EU, en nu over de privacyperikelen, begin ik me te realiseren (beter laat dan nooit) dat de NWO geen toekomstmuziek is, maar een reeds voltrokken feit. Hier een onderbouwing voor de ongelovigen.

Wereldwijde Overheid

Het valt ook vandaag weer op dat nagenoeg alle inlichtingendiensten wereldwijd samenwerken! We hebben het niet over eenvoudige handelsovereenkomsten of wat informatie over vliegtuigpassagiers. Nee, iedereen gebruikt dezelfde informatiebronnen, en wisselen ook graag extra aanvullende gegevens over en weer uit. De VS, Duitsland, Engeland, Nederland, België, Frankrijk, etc.

Er is dus sprake van buitengewoon heftige overheidssamenwerking, en die is ook nog eens gericht tegen de volken. Snowden en Prism, Assange en Manning met Wikileaks, etc. Ze verklappen foute geheimpjes van overheden, waarna deze mannen letterlijk tot het einde van de wereld vervolgd worden door alle samenwerkende overheden (ze functioneren waarlijk als één geheel) als dank voor hun toch volksvriendelijke diensten. Dat riekt toch behoorlijk NWO, niet?

Een Duitser die grapjes maakte over de NSA is daarvoor zelfs van zijn bed gelicht door de Duitse veiligheidsdienst. Spanje, Italië, Portugal en Frankrijk sloten hun luchtruim voor een presidentieel vliegtuig, dat vervolgens verplicht werd te landen in Oostenrijk, waarna tegen de wens van de President van Bolivia zijn vliegtuig (een ambassade!) vervolgens doorzocht werd door Oostenrijkse politie vanwege een (ook nog onware!) verdenking dat VS klokkenluider Snowden wellicht in het vliegtuig zou kunnen hebben gezeten. Ze functioneren effectief steeds weer als één gezamenlijke overheid. Hoe NWO wil je het hebben? Internationale samenwerking van overheden direct gericht tegen het welzijn van het volk. Hoeveel meer kan je überhaupt verwachten van een NWO?

Vorming van de NWO

Als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat de NWO in Amerika feit werd in 1910 met de rijkste Amerikaanse en Europese criminelen die in geheim overleg gingen op Jekyll Island (video, tekst, epub) met als met succes bereikte doel om financiële overheersing te vestigen middels de Federal Reserve. (Gekuiste versie hier) En door de tweede wereld oorlog te financieren kregen de criminelen van de Fed uiteraard ook wereldwijde macht zoals vastgelegd in de Bretton Woods akkoorden. (Gekuiste versie hier)

Denk ook aan de totalitaire macht die de overheid in de VS zich toe-eigende middels de aanval op zichzelf, de false flag van 9/11. (Hallo! WTC 7? Welke vliegtuig brokstukken zijn er precies te zien in het Pentagon?) Het volk werd belazerd, en de Patriot Act werd feit!

En de VS en de EU zijn effectief ook één eenheid. Dat zie je steeds weer. En de EU is daarin ook nog eens ondergeschikt aan de VS. Dat zie je ook steeds weer. De ECB is tegenwoordig dan ook effectief gewoon een zoveelste bank onder de Fed. De ECB mag zelf geen geld drukken middels monetaire verruiming – dat doen ze indirect wel overigens met OMT, maar dat mogen ze niet – en als je de samenwerkings-constructies ziet kan je concluderen dat de ECB formeel afhankelijk gemaakt is van de Fed.

De EU en de weggestemde, maar toch gekregen, EU Grondwet. Nu recenter de Masterplannen van Van Rompuy en de Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer uitspraken en aanpak van Barroso.  De manier waarop men tegen de directe wil van volken in gaat in de EU – of het nu een grondwet is of zoals gister door David Cameron over internetcensuur in het VK. Dit soort rotzooi wordt steeds doorgedrukt, steeds weer: goedschiks of kwaadschiks – We proberen eens een referendum, krijgen het verkeerde antwoord, maar het komt er toch! Nu met internetcensuur, de ene na de andere onderdrukkende wetgeving wordt door de overheid ongewenst opgelegd aan het machteloos staande volk.

Uitbuiting van de machteloos gemaakte bevolking

De uitbuiting door de globale wereldheerschappij is ondertussen ook wel duidelijk: door alle extreme spionage, de verplichte betalingen aan bankiers, door hoge inflatie, er is slechts achteruitgang sinds de euro, steeds weer nieuwe staatsschuld records, verdwijnende spaarrente, monetaire verruiming ons geld ontwaard – diefstal, diefstal van spaargeld, beslag op Pensioenfondsen, de beperkingen op Cyprus, ongezond voedsel dat opgedrongen wordt, staatseigendommen die verpatst worden aan multinationals, etc, etc.

De gemiddelde overheidsschuld in de Eurozone is 92,2%, waar het volgens eigen verdragen maximaal 60% mag zijn waarboven er ingegrepen moet worden door de globale wereldoverheid. Dit is allemaal geen toeval, of per ongeluk zo ontstaan door een tijdelijke recessie. Je krijgt er wellicht een leuk toneelstukje bij van mannen als Rutte, Dijsselbloem en Cameron, maar dat doet niets af: dit is uitbuiting en financiële slavernij.

De natiestaten hebben in ieder geval in de EU geen enkele soevereiniteit meer. Geen zelfbeschikkingsrecht, zoals we in Nederland niet meer zeggenschap hebben over ons eigen budget – zoek maar eens naar de implicaties van Van Rompuy’s ‘Groei’-pakt (jaja!) en de bijbehorende six pack en two pack. Er is geen sprake meer van soevereiniteit in Nederland. Die zijn we in 2012 ergens kwijt geraakt.

Denk ook eens aan de onderdrukking van hele volken in de EU zoals geldt in Spanje, Portugal, Ierland, Griekenland, Cyprus. Denk ook eens aan de verplichte economische roofoverval (kapotbezuinigen) in Nederland, België, Frankrijk, Italië, etc. Het volk (wij dus!) wordt eindeloos verplicht om hun toch al schaars gemaakte geld te storten in bodemloze putten, de zwarte geld gaten, zonder dat de fouten in het Euro systeem, de bankiersbranche of de Eurozone ook maar enigszins aangepakt worden.

De overheid is volksvijand nummer 1 geworden.

Conclusie

Er is sprake genoeg van één globale overheid. Er is sprake van onderdrukking door deze globale overheid: door afluisteren, bespioneren en (financiële) slavernij/uitbuiting. Er is een accurate geschiedenis die beschrijft hoe de criminelen aan de macht zijn gekomen, en de wettelijke verdragen die dat kunst-stukje mogelijk maakte. Er is één verplichte wereldwijde (handels)valuta in de Dollar en de overige valuta zijn of worden afgebouwd zoals de Nederlandse Gulden en de Letse Lat. Er is wereldwijd afgestemde bescherming om deze globale macht in stand te houden. (Denk aan dat presidentiële vliegtuig) Dit alles is onderbouwt met goed gedocumenteerde recente geschiedenis en feiten uit het nieuws van vandaag.

Gebaseerd op deze feiten: Niets geen gedoe over ‘streven naar’ een NWO, geen huiveren voor de toekomstige oprichting, geen toekomstmuziek, geen complot-theorie, geen doembeeld. We realiseren het ons nog te weinig, maar:

De NWO is feit.

Reacties zijn gesloten.