EU gaat EU-kritische politieke partijen boetes opleggen

Deze kop is echt. De EU gaat politieke partijen beboeten wanneer ze EU-kritische geluiden laten horen. Deze regeling opent uiteraard de deur voor onbegrensde politieke druk. De EU geeft hiermee de termen “totalitair”, “dictatuur” en “fascistisch” een nieuwe en diepere betekenis.

De Europese Commissie wil  partijen sancties opleggen als zij zich niet aan de gedefinieerde fundamentele waarden van de EU houden. De socialisten in het Europees Parlement plannen straffen voor afwijkende meningen.

De EU is anti-democratisch (niet alleen ondemocratisch, nee, het neemt de democratie zelfs actief weg) en het EU-regime bewijst dit dagelijks weer.

Wat die fundamentele waarden van de EU nu precies zijn blijft geheel onduidelijk, maar niet “democratisch” of bezig houden met het “behartigen van de belangen van het volk” in ieder geval. Dat doet de EU namelijk niet, wanneer het EU-regime ergens een democratisch grondbeginsel vermoed dient er direct -en hard- corrigerend ingegrepen te worden. Gebruikt een Europarlementariërs bijvoorbeeld het woord referendum? Direct een boete!

De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen van de socialisten in het Europees Parlement. Partijen die “de EU-waarden niet respecteren,” dien te worden gestraft met boetes. De groep van Oostenrijkse Hannes Swoboda beoogt te voorkomen dat “rechtse en xenofobe” partijen vertegenwoordigd worden in het Europees Parlement.

Als anti-EU blogschrijver kom je niet vaak momenten en artikelen tegen waarmee de EU zichzelf zo duidelijk als totalitaire en fascistische speler neerzet. Het EU-regime is vaak duidelijk fout, maar niet vaak zo duidelijk fout. Acties als dit schreeuwen natuurlijk dictatuur, dat is nu niet meer te ontkennen. EU totalitair, wel zo gemakkelijk.

Volgens de woordvoerder van de Deense liberalen, Lykke Friis, moet er objectieve criteria worden opgesteld om te voorkomen dat het wordt misbruikt om een “vendetta” te starten  tegen andersdenkenden.  De N. Green Villumsen zei: “Dat zou hetzelfde zijn als zou het Parlement partijen met een verkeerde mening sancties opleggen. Het is zeer verontrustend dat het Europees Parlement partijen wil straffen voor hun geloof. “

Ik zie Barroso of Van Rompuy al opstaan tijdens een speech van Nigel Farage, naar naar Farage wijzen en roepen: “Godslastering!” Waarna direct het cheque-boekje getrokken moet worden om een boete te betalen voor een onwelgevallige-gedachte in het hoofd van de Europarlementariër, voordat Farage verder kan met zijn speech.

Een beetje als de boete (3000 euro) die Farage moest betalen toen hij zei dat Van Rompuy de charme heeft van een natte dweil. (de damp rag speech) Maar dan niet een boete voor beledigingen maar voor het hebben van “afwijkende” gedachten. Een beetje zoals de Gedachtepolitie uit het boek 1984, die afwijkende ideeën bestrijdt.  Behoorlijk griezelig, maar nu dus een waarheid geworden voor de EU!

Inderdaad, een dergelijke regeling is zeer gevaarlijk. Het opent de deur voor onbegrensde politieke druk. Over wat waarden zijn, kunt u heel andere mening hebben. In een gespannen crisis klimaat kunnen EU-critici worden afgezet door middel van een dergelijke regeling. Het recht op vrijheid van meningsuiting kan worden onderdrukt met een dergelijk regime.

Het met straf verbieden van bepaalde meningen veroorzaakt voornamelijk dat het denken beperkt wordt. Een van de voordelen van de democratie is dat iedereen zijn mening kan uiten en fracties en partijen zich ook vrij kunnen vormen, zolang het op de basis van het wet handelt.

“Waarden”, echter,  zijn niet duidelijk omschreven democratisch aangenomen wetten. Ze zijn altijd vaag en zijn, afhankelijk van de taalkundige of culturele achtergrond, meestal niet duidelijk omschreven.

De dwang om te geloven in de ‘waarden’ is ondemocratisch.

Het is de voorloper van een totalitair systeem.

Dan hoort u het ook eens van een ander. De EU is anti-democratisch (niet alleen ondemocratisch, nee, het neemt de democratie zelfs actief weg) en het EU-regime bewijst dit dagelijks weer.

De EU maakt meer kapot dan ons lief is.

Update: Nederlandse vertaling van het Duitse artikel via E.J.Bron

Reacties zijn gesloten.