Auteursrechtenverdrag ACTA terug!

Hallo, daar zijn we weer! Hoewel ACTA 8 maanden geleden in ruime meerderheid werd weggestemd in het Europarlement, let wel: weggestemd na eens volksopstand, is ACTA nu weer terug in het Vrijhandelsverdrag tussen Amerika en de EU. Iets dat we ook zagen toen Nederland en masse tegen de EU-grondwet stemde, en hij even later als verdrag alsnog (toen zonder discussie) werd aagenomen.

ACTA v2.0 in het Vrijhandelsverdrag (en hier). ACTA maakt de kleine man op internet vatbaar voor mega-rechtzaken van multinationals. Iets dat je zeker niet wilt. “Deze bepalingen kunnen de rechten van burgers op gezondheid, cultuur en vrije expressie aantasten.” Iets dat je ook zeker niet wilt. Die Europese Commissarissen weten echter van geen ophouden, en blijken weer voor geen enkele rede vatbaar. De EU maakt meer kapot dan ons lief is.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInEmail this to someone

Reacties zijn gesloten.